XX Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Kamesznica, 31.7-3.8.2014 rP,

Galeria wspomnień

Zobacz wspomnienia z czwartku, piątku, soboty, niedzieli.

Zobacz pokaz zdjęć oraz drugi pokaz zdjęć

Panu Tomaszowi Grenda dziękujemy za udostępnienie zdjęć do drugiego pokazu

Uwaga: Pan Tomasz Grenda przygotowuje nagrania video oraz materiał fotograficzny z XX Wesela Wesel. Przewidywany termin ukończenia: wrzesień b.r. Przewidywana cena - w zależności od liczby płyt (prawdopodobnie ok 50 zł).
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: kajkotg@poczta.onet.pl

Dostępne są także krotkie wspomnienia w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.