Słownik gwary katolikówpolskiej

abstynencki

przymiotnik od abstynencja.