Słownik gwary katolikówpolskiej

abstynencja

Postawa abstynenta - jest ona cnotą heroiczną oraz najprzedniejszą cnotą rycerską