Geneza spotkań "Wesela Wesel"

Początki idei "Wesela Wesel" sięgają roku 1994, kiedy to państwo Elżbieta i Lech Polakiewiczowie, redaktorzy odpowiedzialni za programy rodzinne, którzy sami mieli wesele bezalkoholowe, pragnęli dopomóc innym młodym ludziom w organizowaniu zabaw bezalkoholowych i planowali na ten temat audycję w Radiu Maryja.Jako eksperta zaprosili do mikrofonu Księdza Zązla, który w swej parafii w Kamesznicy zachęcił ponad sto par do wesel bezalkoholowych. Podczas audycji okazało się, że małżeństw, które organizowały wesela bezalkoholowe, jest w Polsce wiele.Ksiądz Zązel zorganizował ich spotkanie u siebie w Kamesznicy dwukrotnie, w 1995 i w 1996 r. Jedna z uczestniczek, pani Katarzyna Kowalewska, zachwycona atmosferą spotkania, nazwała je "Weselem Wesel". Bo było to "wesele" podsumowujące wiele prawdziwych wesel. I ta nazwa natychmiast się przyjęła. Z roku na rok rosła liczba uczestników: małżonków i ich dzieci, ale także narzeczonych, którzy chcieli się przekonać, że wielkie weselisko bez alkoholu jest możliwe. Na jubileuszowym, dziesiątym Weselu Wesel w Warszawie było ich ponad 700.

Cele spotkań "Wesela Wesel"

Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel" krzewią ideę wesel bezalkoholowych, aby:

Metodyka spotkań "Wesela Wesel"

Już od samego początku w ramach spotkań Wesela wesel splatają się ze sobą wątki:

Uzasadnienie spotkań "Wesela Wesel"

"Wesele Wesel", jako spotkanie formacyjno- ewangelizacyjne, stara się zwrócić szczególną uwagę na rangę sakramentu małżeństwa, który jest także zaproszeniem Boga do nowo tworzonego domu i nie godzi się traktować Pana Jezusa jako nieproszonego gościa na sali weselnej, jak to ma miejsce na tzw. typowych, alkoholowych weselach. Dlatego też nie godzi się, by na weselu chrześcijańskim serwowano alkohol.

Po weselu natomiast, gdy powstaje rodzina, jej dobro wymaga, by mąż i żona, ojciec i matka byli dla swych dzieci bezustannie na dyżurze, w gotowości do wychowania, opieki i pomocy. A więc abstynencja to naturalna postawa rodziców.

"Wesele Wesel" ma za zadanie pokazać, że to nie tylko piękna teoria, ale i realistyczna praktyka. Dlatego tak ważne jest, by się spotykać, pokazywać sobie nawzajem i światu, że istnieją odpowiedzialni małżonkowie, potrafiący nie tylko trzeźwo pracować, ale i spędzać wolny czas, w towarzystwie, na rozmowach, modlitwie i zabawie.

"Wesele Wesel" w świetle nauki Kościoła

U progu Adwentu AD 2012 Ojciec Święty przypomniał, że podstawowym wyróżnikiem chrześcijanina jest trzeźwość. Tym samym nawiązał do nieprzerwanego nauczania Kościoła od czasów Apostolskich. Już pierwszy Papież, Św. Piotr Apostoł nauczał: trzeźwymi bądźcie i czuwajcie. Sam Pan Jezus ostrzegał, że miejsce pijących z pijakami jest tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów.

Czytania adwentowe z Nowego Testamentu zwracają jednakże uwagę na szczególny aspekt trzeźwości. Najświętsza Maryja Panna pytała anioła, jakże się to stanie, kiedy nie zna męża. Nie znała go, bo już ówcześni mieszkańcy Palestyny zdawali sobie sprawę z zagrożeń ze współżycia po libacji alkoholowej. Dlatego młoda para zamieszkiwała razem dopiero po kilku miesiącach, gdy organizm mężczyzny się zregenerował.

Dziś zwyczaje są inne, jest noc poślubna, ale działanie alkoholu takie samo. Dlatego na weselu państwo młodzi pić nie powinni, a wraz z nimi wszyscy weselni goście, bo są przecież świadkami ślubu i winni pamiętać i w razie czego przypominać państwu młodym, co sobie ślubowali. Dlatego już ponad 180 lat temu biskup chełmiński wzywał do wesel bezalkoholowych swych diecezjan, a przed ponad 60 laty podobnie uczynił Episkopat Polski.

Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel" gromadzą osoby, które pozytywnie odpowiedziały na to wezwanie Kościoła i pragną zachęcić innych. Św. Jan Paweł II wyrażał pragnienie, by znalazły one wielu naśladowców.