Ksiądz Władysław Zązel

Ks. Prałat Władysław Zązel, proboszcz parafii Kamesznica (diecezja bielsko-żywiecka) inicjator i duszpasterz spotkań "Wesela Wesel", jest Duszpasterzem Trzeźwości i Kapelanem Klubów Abstynenckich Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz członkiem Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, a także (od ponad ćwierć wieku) Kapelanem Związku Podhalan.

Ks. Władysław Zązel to niewątpliwie jeden z czołowych twórców kultury trzeźwości na przełomie XX i XXI wieku. Stworzył na wskroś nowatorską metodę krzewienia kultury trzeźwości. Metoda księdza Zązla polega na integracji ideału trzeźwości z kulturą lokalnej (regionalnej) społeczności, zwłaszcza poprzez nową formę masowej rozrywki, eksponującej osobowość każdego z jej uczestników, stawiającej na ich intelekt, zaangażowanie i samoorganizację, co promuje trzeźwych uczestników. Uczestnik rozrywki według tej koncepcji zmienia swą rolę z odbiorcy na twórcę kultury masowej.

Dawniej postawy trzeźwości kojarzono wyłącznie z terapią (chorych na alkoholizm), indywidualizmem (ekscentryzm), ruchami religijnymi czy związkami wyznaniowymi (muzułmanie, świadkowie jehowi, mormoni). Oryginalność podejścia ks. Zązla polega na jej implantacji w mentalność lokalnej społeczności, kojarząc ją jednoznacznie z jednostkami wybitnymi, dążącymi do doskonałości we wszystkich wymiarach życia religijnego, społecznego i gospodarczego. Trzeźwość jest po prostu dla każdego.

Co więcej, pokutuje skojarzenie "trzeźwość = wyrzeczenie". Tymczasem ks. Władysław ukazuje, że to właśnie picie narzuca człowiekowi krępujące ograniczenia, podczas gdy trzeźwość otwiera przed człowiekiem nowe wymiary twórczej swobody z jednej strony, a społecznej promocji i honorów z drugiej.

Impulsem do zaangażowania w krzewienie kultury trzeźwości było współczucie ks. Zązla dla swych parafian w Kamesznicy, z których wielu cierpiało ból fizyczny i poniżenie godności z powodu alkoholu. Mówił im: "Za bardzo was kocham, abym dał tak wami poniewierać". W czasie Misji Świętych w 1979 roku w parafii założył specjalną Księgę Trzeźwości. Zastanowiwszy się nad tym, co można z problemem zapadania przez wielu na nieuleczalną i śmiertelną chorobę alkoholizmu zrobić, postanowił uderzyć w sam matecznik pijaństwa i alkoholizmu. W 1986 roku ks. Zązel wydał "proboszczowską ustawę", wedle której "Wesela, śluby i pogrzeby mają być bez alkoholu". Kto zdeklaruje, że na jego weselu wódki nie będzie, wpłaca kaucję. Jeśli słowa nie dotrzyma, kaucja przepada i idzie na budowę kościoła. Jeśli jednak wódki na weselu rzeczywiście nie będzie, proboszcz zwraca kaucję podwójnie. Jeśli już wódka musi na weselu być, to proboszcz za ślub pieniędzy nie chce. (za "Tygodnikiem Powszechnym", Nr 47 z 25.11.2001 r). Zachęcał ludzi do wesel bezalkoholowych w kazaniach, rozmowach. Oświadczył, że będzie chodził tylko na wesela bezalkoholowe, a miejscowa artystka zadeklarowała się, że będzie wykonywać specjalne malowidła na szkle dla młodej pary. Wreszcie udało się pierwsze wesele bezalkoholowe, potem kolejne. Ks. Zązel znalazł poparcie u Ojca Św. Jana Pawła II, który osobistym podpisem w dniu 5.07.1992 r. udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa wszystkim parom mającym wesela bezalkoholowe w parafii Kamesznica.

Wytrwała praca duszpasterska ks. Zązla zaowocowała w parafii prawie dwoma setkami wesel bezalkoholowych, a kolejne są już prawie wszystkie bez alkoholu. Ten sukces jest bezprecedensowy w skali nie tylko Polski, ale i Europy, a nawet świata. Parafia jest znana z comiesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas których zanoszone są modły o dar abstynencji. Lokale gastronomiczne na tyle podniosły poziom swych usług, a kultura mieszkańców tak mocno się podniosła, że lokale nie potrzebują oferować alkoholu swym gościom.

Ks. Zązel promocji trzeźwego stylu życia nie ograniczał do swej parafii - błogosławił parom, które miały wesela bezalkoholowe, w wielu regionach Polski. Z jego inicjatywy i pod stałą jego opieką duszpasterską odbywają się od 1995 roku Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel". W roku 2006 został współzałożycielem Stowarzyszenia Wesele Wesel, które zajmuje się krzewieniem idei wesel bezalkoholowych. Ks. Władysław stworzył w swej parafii w 2005 r klub abstynencki (Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Grapka) Od 2000 r organizuje Zimowe Igrzyska Abstynentów, a od 1991 r - Kamesznickie Dni Trzeźwości. Jako kapelan Związku Podhalan zadbał, aby w jego statucie znalazł się zapis o krzewieniu trzeźwości wśród gorali jako jedno z zadań Związku. Od 2006 r organizuje na terenie obozu Auschwitz-Birkenau Drogi Krzyżowe w intencji trzeźwości narodu.

Metoda inkulturacji trzeźwego stylu życia ks. Zązla promuje zdrowy tryb życia, przedsiębiorczość i społeczne zaangażowanie w sposób jak najbardziej naturalny i dostępny dla każdego - poprzez dobrze przemyślaną rozrywkę.

Jednocześnie na arenie międzynarodowej promuje lepszy wizerunek Polski, przełamując stereotypy myślenia o Polakach. Na zainicjowane przez niego Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe, przyjeżdżają bowiem uczestnicy także z innych krajów, takich jak Francja, Niemcy, Austria, Ukraina czy Białoruś, a nawet uczestniczył w nich arcybiskup ze Słowacji.

Szerokie wykorzystanie metody ks. Zązla może przynieść odczuwalny pozytywny efekt zarówno w sferze gospodarczej, poprzez kreowanie ludzi z inicjatywą, jak i obywatelskiej, gdzie łamie on stereotypy i poszerza obszar swobód demokratycznych obywateli, którzy pragną wolności dla dobra.

Ks. Zązel pielęgnuje tradycje i język góralski, wspiera kapele i zespoły góralskie i poszukuje tych pereł góralskiej mądrości ludowej w postaci powiedzonek, przysłów i śpiewek, które promują kulturę trzeźwości. wielokrotnie zapraszał zespoły góralskie na Wesele Wesel, nagrywał płyty / kasety z ludowymi śpiewkami, gawędami. Językiem góralskim i mądrością ludową górali wzbogaca swe kazania. Aktywnie uczestniczy w życiu Związku Podhalan, którego jest wieloletnim kapelanem. Co roku odprawia Mszę Św. na Górze Turbacz dla ludzi gór. W czasie obchodów jubileuszu 75-lecia Związku Podhalan w Ameryce Północnej został wybrany honorowym kapelanem Koła nr 66 - Dębno Podhalańskie. Założył też w USA Koło „Krokus”, skupiające górali abstynentów.

Jest nie tylko prawdziwym góralem, wielkim Polakiem, ale także gorliwym kapłanem. Nie tylko inkulturuje trzeźwy styl życia, ale i całokształt Ewangelii. Podczas radosnych spotkań Wesela Wesel korzysta z każdej okazji, aby wpleść w rozrywkę odmówienie Apelu Jasnogórskiego, modlitwy Anioł Pański, etc., czy to podczas spotkania z władzami samorządowymi, na zakończenie koncertu muzyki ludowej, czy podczas wykładu w Pałacu Kultury im. Stalina w Warszawie. Pan Bóg jest miłym towarzyszem w każdych okolicznościach. Ksiądz Zązel zawsze podkreśla, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Ten wspaniały kaznodzieja jest zapraszany do głoszenia rekolekcji w kraju (130 rekolekcji parafialnych w 22 diecezjach) i poza granicami Polski (Wielka Brytania, Kanada, Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie ).

W roku Wesela Wesel 2007 ks. Władysław obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa i 65 urodziny oraz srebrny jubileusz proboszczostwa. W roku 2008 nadana mu została przez Ojca Świętego godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości (prałata). Życzymy mu z tych okazji wszelkiego Bożego błogosławieństwa.

Więcej szczegółów z jego bogatej działalności duszpasterskiej, trzeźwościowej i pielęgnacji tradycji regionalnych można znaleźć w książce "Góralski chodnicek Jegomościa Władysława Zązla" autorstwa Władysława Motyki, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce.

Podsumowując, ks. Władysław

 1. ma wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności publicznej
  Podstawową funkcją państwotwórczą jest organizowanie obywateli w struktury działające na rzecz dobra wspólnego. Ksiądz Zązel ma na tym polu szereg osiągnięć, zwłaszcza w dziedzinie krzewienia idei wesel bezalkoholowych, krzewienia kultury trzeźwości i trzeźwego stylu życia. Wymieńmy tylko Stowarzyszenie Wesel Wesel, Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Ktore miały Wesela Bezalkoholowe, Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Grapka, Igrzyska Abstynenckie, Droga Krzyżowa w obozie KL Auschwitz itd.
 2. ma szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz w służbie dla dobra publicznego
  - jak wiadomo, jeden przypadek syndromu FASD kosztuje społeczeństwo ok. 2 miliony dolarów. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo poczęcia dziecka w noc poślubną można obliczyć, że 200 par, które w Kamesznicy w parafii ks. Zązla miały wesela bezalkoholowe, to oszczędność dla gospodarki narodowej rzędu 30 milionów złotych na kosztach FASD.
  - jak wiadomo, jedna "kulturalnie pijąca" para małżeńska przynosi straty gospodarcze rzędu 30.000 zł rocznie. Tzn. 200 par małżeńskich, które w parafii ks. Zązla zawarły związek małżeński bez alkoholu, przynoszą gospodarce narodowej oszczędności rzędu 6 milionów zł rocznie. A par spoza parafii Kamersznica, które do wesela bezalkoholowego przekonał ks. Zązel, jest wielokrotnie więcej.
  - jak wiadomo, jedna rozbita para małżeńska powoduje nadmierne zużycie środowiska naturalnego wartości ok. 300 zł rocznie. Kilka tysięcy par, jakie z sukcesem swą duszpasterską troską otacza ks. Zazel, przyczyniając się do jedności małżeńskiej, to kolejny milion oszczędności tym razem w dziedzinie ekologii.
  - jak wiadomo, jedna rozbita para małżeńska to dwoje dzieci, którymi musi się zająć dom dziecka - ponosząc miesięcznie koszty 2 * 3300 Zł. średnio, czyli ok. 80.000 zł rocznie. Kilka tysięcy par, jakie z sukcesem swą duszpasterską troską otacza ks. Zazel, przyczyniając się do jedności małżeńskiej, to więcej niż ćwierć miliarda złotych oszczędności rocznie dla budżetu państwa.
 3. ma wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
  - powszechnie znane jest przekonanie np. Niemców czy Francuzów o pijackim charakterze naszego narodu, o czym świadczą choćby powiedzenia "pije jak Polak". Takie stereotypy negatywnie wpływają na postrzeganie naszych towarów i usług w innych krajach. Ks. Władysław przyczynia się do radykalnego przełamania tych stereotypów w skali międzynarodowej stawiając Polaków wręcz jako wzór trzeźwości, co ma szanse na przełożenie się na polepszenie wizerunku Polski w świecie, zwłaszcza u szarych konsumentów, których drobne zakupy przekładają się na sukces gospodarczy. Na inicjowane przez niego spotkania Wesela Wesel przybywają pary małżeńskie z takich krajów jak Austria, Białoruś, Francja, Niemcy, duchowni ze Słowacji. Spotkaniami interesują się zagraniczne portale jak np. Trjezwaja Ukraina. Jest zapraszany do głoszenia rekolekcji trzeźwościowych do Wielkiej Brytanii i Kanady.

Księdza Władyslawa można posłuchać np. w Radiu Fara oraz w Radio Rekord.

Zobacz

Ks. Władyslaw prowadzi od lat na antenie Radia Katowice popularny cykl „Na progu dnia”.

Za swą działalność był wielokrotnie nagradzany tytułami i medalami, m.in.:

 1. Osobowość Podbeskidzia,
 2. Osobowość Ziem Górskich,
 3. Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego,
 4. Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości,
 5. Medal Im Dr. Med. Włodzimierza Marcinkowskiego,
 6. Statuetka Trzeźwości Św. Jana Chrzciciela Konferencji Episkopatu Polski