Wiersze i wierszyki dla dzieci

Obrona Jasnej Góry

bitwa 18 listopada - 27 grudnia AD 1655 i etymologia święta Trzeciego Maja.

 1. Za nauką Lutra Polacy
  poszli wpadając w pijaństwo
  Za grzech ten Bóg ich pokarał
  haniebną karą poddaństwa.
 2. Zalał kraj Szwed inowierczy.
  Co popadło, to rabował.
  Za morze wywiózł bogactwa
  na które naród harował
 3. "Czyścił" spichlerze, zagrody
  z ścian, podłóg skuwał marmury
  Aż wreszcie żołdak bluźnierczo
  wota wziąć chciał z Jasnej Góry
 4. Zabrać chciał święte naczynia
  zagarnąć święte obrazy
  Nic nie obroni klasztoru
  od heretyckiej zarazy
 5. Lecz pobożni, dzielni mnisi
  zawarli klasztorne bramy
  Toż umysły trzeba było
  zamknąć przed heretykami
 6. Gniewem ujął się heretyk,
  przystąpił do Jasnej Góry
  Dniami z armat ostrzeliwał,
  szturmował klasztoru mury
 7. Na kolana padł lud wierny
  bo mu serca zdjęła trwoga
  Lecz na próżno atakował
  ów heretyk twierdzę Boga.
 8. Szwed nie zdobył sanktuarium.
  Na nic zdały się mu miny.
  Próżno ściągnął kolubryny.
  Próżno piął się na drabiny.
 9. Po miesiącu Szwed odstąpił.
  Znak to był dla katolików,
  Że kto w Bożej sprawie walczy,
  błogosławieństw ma bez liku.
 10. Ta wiktoria Kordeckiego
  księdza przeszła do historii,
  Bo na duchu lud upadły
  w wielkiej rzucił się euforii,
 11. Gdy zrozumiał, że choć liczny
  może Szwed być pokonany.
  Polak może go zwyciężyć,
  gdy go wesprze Pan nad Pany
 12. Jan Kazimierz Matkę Bożą
  Na Królową koronował
  I tym heretyckie szyki
  Już do końca był popsował.
 13. z polskiej ziemi się cofnęły
  szwedzkiego potopu wody
  Wtedy pokój mógł powrócić
  do każdej polskiej zagrody
 14. Tysiąc sześćset sześćdziesiąty
  Onczas Pański rok pisano
  Gdy w Oliwie pakt kończący
  Potop szwedzki podpisano.
 15. Było to Trzeciego Maja,
  Gdy Szwed z Polski się wynosił
  W ten dzień Polski czcim Królową
  I o dalsze wsparcie prosim.