Wiersze i wierszyki dla dzieci

Pieśń pątnika Gietrzwałdzkiego

Autor nieznany, z książki Pamiątka z Gietrzwaldu, M. Noskowicz, 1913

 1. Pójdźmy więc, zrzućmy serca kajdany,
  Pokutą leczyć grzechowe rany.
  Kto się swych grzechów szczerze wyrzecze,
  Maryja bierze go pod swą pieczę.
 2. Właśnie dlatego się objawiła,
  Grzesznym z pomocą swoją przybyła.
  Ażeby leczyć dusze i ciała,
  Przybywać pod klon zawsze kazała.
 3. Ale groziła, że niepoprawni,
  Krzywoprzysiężce, grzesznicy jawni
  I nieczystości grzechom oddani
  Również pijacy będą karani.