Wiersze i wierszyki dla dzieci

Pieśń o Wojnie Tureckiej

1863AD, autor nieznany

 1. Posłuchajcie, ja was proszę, o wojnie tureckiej.
  Turek zmierzył się przed trzystu lat z królem Sobieskiem
  Wpierw w niedzielę Turka z rana wpłynęły okręty
  i na tym miejscu stanęły, gdzie był obraz święty.
 2. A w niedziele bardzo rano bramy otworzyli,
  Zaraz do miasta, do Wiednia Turcy przystąpili.
  O, o Wiedniu, o, o Wiedniu, już cię teraz mamy.
  Już cię tu nikt nie obroni, jeno ten nad wami.
 3. I przyjechał pan turecki, monstrancyję zdjęli.
  Siedemdziesiąt zakonników przed klasztorem ścięli.
  A i pannom zakonnicom żni piersi nożami,
  A Przenajświętszy Sakrament deptali nogami.
 4. Dzieci bili, zabijali, na bagnety brali.
  Nieszczęsne matki patrzały, z żalu umierały.
  Krew płynęła strumieniami z okien na ulice.
  Turek ze wszystkich stron świata strzelał w kamienice.
 5. I już wszyscy potrwożeni, już we krwi stanęli.
  I o pomoc Matkę Bożą gorliwie prosili.
  O Przenajświętsza Panienko, wiele tego razy
  Obrażali, posiekali Twe święte obrazy.
 6. I przyjechał król Sobieski, do kościoła bieży.
  Upadł przed Najświętszą Panną, i tam krzyżem leży.
  Wtem zawowała z obrazu: "Powstań na kolana.
  O powstań królu Sobieski, na Turka pogana".
 7. "O Przenajświętsza Panienko, jakże mam wojować,
  Kiedy już słońce zachodzi, późno się szykować."
  "A ja mowie to do ciebie, ze z mojej przyczyny.
  Słońce będzie ci świeciło dłużej trzy godziny".
 8. "O Przenajświętsza Panienko dopomóż mi sama,
  Bo ja idę już wojować na Turka pogana."
  O i powstał król Sobieski, który krzyżem leżał,
  I na Turka poganina czym prędzej pobieżał.
 9. I ze wzgórza Kahlenbergu król wojska prowadził.
  Każdy husarz z pięćdziesięciu Turków sobie radził.
  Choć liczyła pół miliona ludzi armia wroga,
  Nic ci mnogi lud nie wzmoże przeciw armii Boga.
 10. I Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
  I o pomoc swego syna, o pomoc prosiła.
  I Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
  I z pomocą swego Syna Turka oślepiła.
 11. Zobaczywszy Bóg Najwyższy z nieba wysokiego
  Spuścił na nich deszcz kamienny, wybił do jednego.
  Ci którzy żywi zostali, jęli rejterować.
  Poprzysięgli, że nie pójdą do Polski wojować.