Wiersze i wierszyki dla dzieci

Pieśń Grunwaldzka

Autor nieznany, o bitwie z 15.7.1410 AD

 1. We wtorku dzień apostolski
  Rzekł marszałek - królu polski,
  Wielki tu jest lud nad nami
  Trzeba by był Pan Bóg z nami.
  Na Grunwaldzkiem Polu
 2. Król widząc, iż blisko było
  Aby się to dokończyło
  Nacz się Niemcy hardzie brali
  Niż polskiej mocy dostali.
  Na Grunwaldzkiem Polu
 3. Chorągiew wnet kazał podać
  Chcąc swym więcej serca dodać
  A iż ją podnosi sprawnie
  Tymi słowy dal znać jawnie.
 4. Boże mój ty wiesz bez chyby
  Co pomyśli człowiek żywy
  Przed tobą się nikt nie skryje
  Kto źle albo dobrze żyje.
 5. Ty wiesz, zawżdy żem uchodził
  Abych nikomu nie szkodził
  I ta wojna z żalem moim
  Świadczę tobą Bogiem swoim.
 6. Ale iż je pych unosi
  A ma składność wstyd odnosi
  W twą nadzieję wojnę wznoszę
  A za krzywdy pomsty proszę.
 7. Ty wiesz Panie, moją radę
  Żem wolał pokój niż zwadę.
  Pokój choć z mym ulżywieniem
  Niż wojnę z dobrym summieniem.
 8. Lecz iżeś mnię na to wysadził
  Abym o tym ludu radził
  Z krwawych rąk racz je wyrwać
  Na pomoc z nieba zstąpić racz.
 9. Chorągiew tę już rozciągam
  W imię twe z wojskiem wyciągam.
  Kto ma prawo między nami
  Pomóż mu swemi rękami.
 10. Wejrzyj Panie na krew onę
  Co polała twoją stronę.
  Ta woła - sprawiedliwości!
  A już nie krew, ale kości.
 11. I ci którzy dziś polegną
  Płaczem swym ciebie dosięgną.
  Proszę by nie żył godziny
  Kto tej wojnie dal przyczyny.
 12. Słysząc te królewskie słowa
  Zapłakała każda głowa
  Witułd takąż rzecz uczynił
  Kto początkiem, tego winił.
 13. Potem płaczu zaniechali
  Bogurodzicę - śpiewali
  Tusząc jutro każdy sobie
  Wesołym być o tej dobie.
 14. Po tym do króla przysłano
  O bliskim wojsku znać dano
  A król się modlitwą bawił
  Nic nie czynił aż to sprawił.
 15. Witułd a Maszkowski dbali
  By w ten czas lud zszykowali
  A król skończywszy modlitwy
  Na swym koniu czekał bitwy.
 16. Polski lud wziął lewą stronę
  Litewski prawej obronę
  Dziewięćdziesiąt wszystkich mieli
  Chorągiew które widzieli
 17. Na czele, lud co wybrańszy
  A co dali to tam tańszy
  Ku bitwie lud nie przystojny
  Król w obóz odesłał z wojny
 18. A gdy poczęto trąb słuchać
  Tam każdy jął swego szukać.
  Wtym dwaj posłowie przysłani
  Byli od króla słuchani:
 19. Mistrz pruski dał ci powiedzieć,
  Że mu tak dano wiedzieć
  Iż ci serca nie dostaje
  Dlategoć dwa miecze daje
 20. Abyś i te miał na pomoc
  Wnet poznasz, co niemiecka moc
  A rozdziel się nimi z bratem
  A potykać się każ zatem
 21. A jeślić pola nie staje
  Do szyku, otoć je daje
  Byś nie miał żadnej wymowy
  Otoć daje plac gotowy.
 22. Wtym się ich wojsko cofnęło
  Nasze się dobro poczęło.
  Bo był znak, że to widzieli
  Iż tam nazad biegać mieli.
 23. Król przyjął miecze z pokorą
  A dał im odpowiedź skorą,
  Która za proroctwo stała
  Bo się im pycha znać dała:
 24. W mym wojsku jest dosyć broni
  Ten pozna, kogo mój zgoni
  Wszakże i za te dziękuję
  Wygrać sobie obiecuję
 25. Acz na przepych są posłane
  Ale jednak mnie są dane
  Zwyciężonym ten się czuje
  Kto komu broń ofiaruje
 26. Zna Bóg, żem ciągnął na zgodę
  I wam tego dowiodę
  Ale żeście krwie niesyci
  Da Bóg, będziecie w niej zmyci
 27. Potem król swe napomniawszy
  Na prośbę ich odjechawszy
  Bo Polacy zwyczaj mają
  Iż za Pana gardła dają
 28. Rozkazał dać znak potkania
  I mało było czekania
  Bo poszły ochotnie k'sobie
  Tak wybrane czoła obie
  Na Grunwaldzkiem Polu
 29. Niemcom przyszło bieżać z góry
  I szli, by wyskoczyć z skóry
  Potym z boku z dział strzelono
  Nikogo nie ugodzono
 30. Trzask, wrzask, krzyk, płacz był niemały
  Uszy z dala to słyszały
  By się mógł był las przełomić
  Nie mógłby ich tak ogromić
 31. Zaczęła się bitwa sroga
  Śmierć, krew, dusza tam niedroga
  A mąż się do męża kwapił
  Czym kto mógł swego załapił
  Na Grunwaldzkiem Polu
 32. Tak że się we krwi mieszały
  Zbroje, szable, szpady, strzały
  Miecze, kordy, tarcze, łuki
  Konie już mdłe, a z drzew sztuki
 33. Na godzinę nie znać było
  Gdzie się zwycięstwo chyliło
  Aż Niemcy wzięli tę radę
  Z prawym skrzydłem zacząć zwadę
 34. I na Litwę się puścili
  Na pomieszanie trafili
  Ci pędu strzymać nie mogli
  Pan Bóg tak chciał że je zmogli
 35. A w ten czas Wrocimowskiemu
  Chorążemu krakowskiemu
  Chorągiew na dół zrzucona
  Ze krwią naszych zaś wzniesiona
 36. Tam po tej przygodzie skoro
  Szczęściło się naszym sporo
  Bo się Niemcy spracowali
  A Polacy docierali
 37. Chełmieńskie wojsko zostało
  Ale i to za swe miało
  Wtym mistrz z krzyżaki jął stronić
  Chcąc Polaków w sak zagonić
 38. Król stał tam blisko w obronie
  I chciał bieżeć k'tej tam stronie
  Aż go ledwie utrzymali
  Ci, którzy go pilnowali
 39. A wtym jakiś rycerz zbrojny
  Chciał z królem skosztować wojny
  Ale się mu nie powiodła
  Bo zarazem wypadł z siodła
 40. Chciał króla drzewcem dojechać
  Król go też nie chciał zaniechać
  Oleśnicki weń zawadził
  Ten go mężnie z konia zsadził
 41. Hełm się odkrył, został goło
  Król go wtym ugodził w czoło
  Ci, co króla pilni byli
  Ci go do końca dobili.
 42. A wtym i huf wszystek starto
  Którym to było natarto
  W którym był mistrz z krzyżowniki
  Pomylono wszystkim szyki
 43. Owa wszyscy tył podali
  Co pierwej hardzie kazali
  I w obozie się nie skryli
  Jako psy Polacy bili
 44. Pięćdziesiąt tysiąc na placu
  Co tam zostało bez płaczu
  A czterdzieści poimano
  Jako bydło trzodą gnano
 45. Mistrz z kontury wszyscy zbici
  Miecze co przynieśli i ci,
  Pokora sama wygrała
  Bo u Boga miejsce miała
  Na Grunwaldzkiem Polu
 46. Obóz, działa wszystkie wzięto
  Tak Niemcom pychę odjęto
  A łańcuchy zgotowane
  Na ichże szyje wkładane
  Na Grunwaldzkiem Polu
 47. Po tej bitwie stał się koniec
  A do Polski posłan goniec
  Iż król wygrał, a mistrz stracił
  I gardłem tego przypłacił
  Na Grunwaldzkiem Polu
 48. Tak ci Pan Bóg pychę traci
  A pokorę hojnie płaci
  Sprawiedliwość w bitwie może
  Daj tak zawżdy wygrać Boże.
  Na Grunwaldzkiem Polu