ks. Władysław Zązel, Mieczysław Kłopotek, Małgorzata i Józef Gacek, Lucyna Kłęk

WESELA BEZALKOHOLOWE PROBIERZEM SKUTECZNOŚCI WYCHOWANIA DO TRZEŹWOŚCI

Na konferencji
„Pedagogiczne, społeczne i duszpasterskie
aspekty wychowania w trzeźwości”
,
Radom 21.2.2012

1. Wprowadzenie

2. Powód wychowania do trzeźwości – szkodliwość alkoholu

3. Konieczność obiektywnego pomiaru w wychowaniu do trzeźwości

4. Czy wychowanie do trzeźwości może być skuteczne

5. Możliwości pomiaru w służbie wychowania w trzeźwości

6. Wesela bezalkoholowe miarą skuteczności wychowania w trzeźwości

7. Pozytywne wychowanie w trzeźwości

8. Wychowanie w trzeźwości a przestrzeń informacyjna

9. Podsumowanie i wnioski

A. Bibliografia

Proszę cytować jako:
Ks. W. Zązel, M. Kłopotek, M. i J. Gacek, L. Kłęk: "Wesela bezalkoholowe probierzem skuteczności wychowania do trzeźwości". W: A. Gołębiowski (red. nauk.): Działalność pedagogiczna i duszpasterska na rzecz wychowania w trzeźwości. Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, Radom 2012, strony 171-184.

Treść wygłoszonego referatu oraz sprawozdanie z konferencji znajduje się tu