Kultura ludowa (czyli tzw. tradycyjna)

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wpływ warunków społecznych na rozwój kultury ludowej

Kulturę ludową kształtowały także uwarunkowania społeczne. Niezależnie od ustroju: feudalizmu, kapitalizmu czy socjalizmu, chłopi stanowili najniższą klasę w hierarchii społecznej, wyzyskiwaną i pogardzaną mimo zmieniających się ustrojów politycznych. Chłop wszystkim i wszędzie musiał „czapkować”, a każdy robił mu łaskę, że go obsłuży – nawet lekarz z ubezpieczalni, którą chłop opłacał. Kpiono i kpi się ze „słomy wystającej z butów”. Tymczasem wieś jest fundamentem całej gospodarki. To ona żywi całe społeczeństwo, dostarcza podstawowych surowców dla przemysłu spożywczego, odzieżowego, a także przemysłu energetycznego i paliw, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zawsze wieś dostarczała rąk do pracy także dla miasta. Budowy dróg publicznych bazowały na chłopach.

Klasa chłopska była i jest świadoma swej krzywdy. Ale jest świadoma także swej wyższości kulturowej, wynikającej z ciężkiej pracy, nad degeneratami z innych warstw społecznych. Przykładem niech tu będzie choćby rozmowa podsłuchana w pociągu: „Ale te intelektualisty miastowe są ciemne. Ty, Franek, choć jesteś najgłupszy we wsi, to krowę prowadzisz do byka, a nie do innej krowy”.

Klasa chłopska stanowi społeczność zamkniętą. Ciężka praca na roli wymaga miłości do ziemi oraz umiejętności, których się w mieście nie nabywa. Stąd chłopi są świadomi konieczności samoodtwarzania swej klasy. To z kolei determinuje konieczność uregulowania wewnętrznej sprawiedliwości zbiorowości wiejskiej, gdyż nikt z zewnątrz ładu w niej nie zaprowadzi. Dlatego chłopi bardzo dobrze rozumieją konieczność głębokiej wiary katolickiej.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Ela

[Wykorzystano materiały z Wikipedii, Wolnej Encyklopedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny, Powszechnej Encyklopedii Filozofii (wersja dla WWW, Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu) z http://www.kul.lublin.pl/efk/pdf/c/cywilizacja.pdf. a także wspomnianego podręcznika do przedmiotu WOK, II klasa LO] Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski "Wiedza o kulturze", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, str. 213-221 (nr dopuszczenia 22703 przez ministra ds oświaty i wychowania), do przedmiotu "Wiedza o kulturze" dla klasy drugiej LO