Kultura ludowa (czyli tzw. tradycyjna)

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wpływ ograniczeń materialnych na kształt kultury ludowej

Na kształtowanie się kultury ludowej bez wątpienia miało wpływ środowisko materialne. Życie z pracy własnych rąk powodowało, że chłop jasno zdawał sobie sprawę z konieczności zachowania wysokich standardów moralności. Znając ludzkie ograniczenia wiedział także, że musi własnymi środkami zabezpieczyć następców do pracy na roli. Aby to zagwarantować, na wsi wymagano, by kandydatki do małżeństwa były dziewicami. Tym sposobem można było uniknąć chorób wenerycznych oraz komplikacji genetycznych (dzieci niewiadomych ojców). Współczesna medycyna potwierdza starą mądrość ludową, że jeśli dziewczyna nie była dziewicą, może być „uczulona na męża” (ma autentyczne objawy uczulenia). Dzieci musiały się rodzić w małżeństwie, bo wymaga tego cykl edukacyjny konieczny przy objęciu gospodarstwa. Wreszcie właściwa motywacja do pracy młodego pokolenia wymagała wychowania w głębokiej wierze katolickiej.

Ograniczenia i możliwości biologiczne mężczyzny i kobiety determinują, że w polskiej kulturze ludowej kobiet nie zatrudnia się do noszenia ciężkich worów ze zbożem na plecach, że wykonują lżejsze prace przy gospodarstwie, a cięższe przypadają mężczyźnie. Wynika stąd także patriarchalny model rodziny.

Specjalnymi przywilejami cieszyła się kobieta w stanie błogosławionym. Kazdy uważał sobie za honor, aby w jego nowym domu urodziło się dziecko. Rozumiano doskonale stany nastrojowe kobiety przy nadziei, stąd gdy przyszła jej ochota coś zjeść z garnka nawet w obcym domu, nie robiono jej wstrętów.

Otaczająca rzeczywistość materialna przekładała się na stosowane technologie. Trzeba było właściwie przewidywać pogodę. Budowano domy z takich materiałów jakie były dostępne. W obszarach zalewowych wybierano na domostwa pagórki. Bliskość i dostępność wody miała tu również znaczenie. Nawet język był zdeterminowany przez warunki naturalne: podczas gdy w okolicach o lekkich, mało urodzajnych glebach mórg ziemi odpowiadał 1/2 hektara, to na ziemiach ciężkich, urodzajnych równał się on 1/4 hektara.

Wreszcie cykl roczny pór roku wyznacza okresy prac polowych. Nie można ze zbiorami spóźnić się np. tak, jak ze sprawdzaniem matur.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Ela

[Wykorzystano materiały z Wikipedii, Wolnej Encyklopedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny, Powszechnej Encyklopedii Filozofii (wersja dla WWW, Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu) z http://www.kul.lublin.pl/efk/pdf/c/cywilizacja.pdf. a także wspomnianego podręcznika do przedmiotu WOK, II klasa LO] Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski "Wiedza o kulturze", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, str. 213-221 (nr dopuszczenia 22703 przez ministra ds oświaty i wychowania), do przedmiotu "Wiedza o kulturze" dla klasy drugiej LO