Publikujemy za uprzejmą zgodą Autora

Niezawodna miłość

Seria: Mądrość, która kocha
Wydawnictwo eSPe, Kraków 2007

Nikt z nas nie jest miłością.
Jedynie Bóg, który jest Miłością,
uczy kochać w sposób niezawodny.

Wstęp * 1. Wypaczona miłość zawodzi * 2. Bóg JEST Miłością * 3. Miłość wobec Boga * 4. Miłość wobec samego siebie * 5. Miłość wobec bliźniego * 6. Miłość, kobieta i mężczyzna * 7. Miłość i bezpieczeństwo * 8. Miłość i zbawienie * Zakończenie

Wstęp

Nic nie budzi w nas tyle nadziei, radości i wzruszeń, co tęsknota za miłością. Nic nas nie cieszy i nic nie ma sensu, jeśli nie kochamy i nie jesteśmy kochani. Kochać i być kochanym nieodwołalnie, bezwarunkowo, na zawsze, w dobrej i złej doli — oto największe marzenie człowieka. Gdy pojawia się druga osoba, która zaczyna odnosić się do nas z taką właśnie miłością, wydaje się nam, że powracamy do raju. Nie potrafimy wtedy wyrazić naszej radości żadnymi słowami. Jednak gdy ta druga osoba przestaje okazywać nam miłość, życie staje się dla nas nieznośnym ciężarem. Czujemy się zranieni i zdradzeni. Przestajemy wierzyć w to, że miłość w ogóle istnieje. Najbardziej bolesny zawód, jaki może człowieka spotkać, to zawód miłosny. Jednak to nie miłość rozczarowuje, ale człowiek.

Pośród wszystkich istot żyjących na ziemi jedynie my, ludzie, jesteśmy zdolni do tego, by uczyć się kochać. Serce człowieka ciągle jest niespokojne i nienasycone. Codziennie przypomina mu o tym, że do szczęścia nie wystarczy młodość, uroda, pieniądze czy sława. To właśnie dlatego wśród ludzi młodych, pięknych, bogatych i sławnych są tacy, którzy popadają w rozpacz, uzależniają się od alkoholu czy narkotyków albo targają się na swe życie. Tymczasem wśród ludzi starych, biednych, chorych i nieznanych są tacy, którzy tryskają radością i cieszą się życiem. Ci drudzy z pewnością doświadczają niezawodnej miłości. Teoretycznie niemal każdy bez wahania uzna, że miłość jest największą wartością i że nadaje życiu sens. W praktyce jednak często oddalamy się od miłości, kierując się ku takim wartościom, jak: uczucie, pieniądze, władza czy przyjemność.

Niniejsza książka mówi o miłości, która jest niezawodna, czyli o miłości, która wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13). Z pewnością żaden człowiek nie jest w stanie opisać całego bogactwa przeżyć i zachowań, które wiążą się z doświadczaniem i wyrażaniem takiej właśnie miłości. Celem tej książki nie jest jednak opisanie tego, co myślimy, przeżywamy i czynimy wtedy, gdy kochamy. Jest nim ukazanie istoty miłości, która jest silniejsza niż śmierć.

Przyjrzyjmy się miłości, która nigdy nie zawodzi i która jest większa od wszystkich naszych ograniczeń, lęków i rozczarowań.

ks. dr Marek Dziewiecki
pracownik naukowy
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zobacz garść informacji o Autorze w Przewodniku Katolickim

Teksty Autora na niniejszej witrynie:

 1. "Skuteczna profilaktyka"
 2. "Droga krzyżowa uzależnionych"
 3. "Ogrójec - szkoła modlitwy"
 4. "Niezawodna miłość"
 5. "Uzależnienia i terapia miłości"
 6. Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania?
 7. Miłość jako motyw i sens rozmawiania
 8. Człowiek jako najwyższa wartość i wartości, które go chronią
 9. Małżeństwo: dobro zagrożone
 10. Patriotyzm dzisiaj
 11. Spowiedź przed I komunią i inteligencja moralna dziecka
 12. Ucieczka od wychowywania
 13. Tajemnice radosne różańca
 14. Czas, czyli szansa na miłość
 15. Poznawanie i przeżywanie własnych uczuć
 16. Wielki Post: dyscyplina cielesna i rozwój duchowy
 17. Miłość silniejsza od śmierci
 18. „Feminizm katolicki” i rola kobiety w Kościele
 19. Mężczyzna i kryteria dojrzałości
 20. Zakochanie: początek romansu czy miłości?
 21. Rodzice i dzieci w obliczu rozstania - „Opuści mężczyzna ojca i matkę...”
 22. Ocena moralna czynów
 23. Chciwość, czyli mieć kosztem być
 24. Pokora czy upokorzenie?
 25. Ponowoczesność a Dobra Nowina
 26. Pytanie o sens Bożego Narodzenia
 27. Boże Narodzenie i los dzieci
 28. Szkoły ofiarami „postępowych” ideologii
 29. Istotne elementy tożsamości ludzkiej i kapłańskiej
 30. Wrażliwość moralna
 31. Dojrzała religijność
 32. Dojrzałość społeczna
 33. Anoreksja: przyczyny i konsekwencje
 34. Bóg rodzi się w Dolinie Ciemności
 35. Człowiek jest spotkaniem
 36. Miłość, która zdumiewa
 37. Wartość życia
 38. CHRZEŚCIJAŃSKI WYCHOWAWCA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE - rola konstrukywna
 39. CHRZEŚCIJAŃSKI WYCHOWAWCA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE - wychowanie naprawcze
 40. Tożsamość człowieka a zdrowie psychiczne
 41. Współczesna kultura a formacja młodzieży
 42. Choroba alkoholowa a zniewolenie sfery duchowej
 43. „Ankieta”, czyli molestowanie seksualne w szkole
 44. Uzależnienia a wolność
 45. a także inne na www.opoka.org.pl