Litania do Świętych Polskich

Do prywatnego odmawiania

Kyrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas


Módlcie się za nami, wszyscy polscy Święci i Błogosławieni
Abyśmy się stali godni wejść do Królestwa Niebieskiego.

Panie Boże, Ty w osobach Twoich świętych dajesz wszystkim stanom Narodu Polskiego wzory do naśladowania. Spraw, abyśmy za ich przykładem pełnili wolę Twoją i zasłużyli na wieczne zbawienie. Za wstawiennictwem Twoich Świętych niech Ojczyzna nasza cieszy się suwerennością, niepodległością i bezpieczeństwem, a Kościół w Ojczyźnie naszej wolnością, nam zaś daj wieść życie ciche, wszechtrzeźwe i spokojne pożywając chleb z pracy rąk swoich. Zachowaj nas od wielkiego bogactwa, byśmy nie zapomnieli o Tobie, i od wielkiego ubóstwa, byśmy nie przeklęli samych siebie. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków
Amen.