Litania Loretańska

Kyrie,elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się ustawicznym zdrowiem duszy i ciała + a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

z modlitewnika MI