Litania

do prywatnego odmawiania

Kyrie,elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie,
Bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży i patrzy, kogo by pożreć.

Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, a gdy człowiek grzesznie upadł, posłałeś swego Syna, aby swą Krwią Najświętszą go z upadku wyrwał. Ty stawiasz nam na wzór ludzi, którzy przez apostolstwo trzeźwości przywracali ludziom godność dzieci Bożych. Prosimy Cię, błogosław dziełu krzewienia idei wesel bezalkoholowych Błogosław organizatorom i uczestnikom spotkań "Wesele Wesel", księżom biskupom i kapłanom otaczającym je swą duszpasterską troską, a także wszystkim małżeństwom, które miały wesela bezalkoholowe, ich dzieciom, rodzicom i wszystkim trwającym w wszechtrzeźwości (abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających). Który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.