Publikujemy za uprzejmą zgoda Autora

Droga Krzyżowa dla osób uzależnionych i ich rodzin

Wprowadzenie * Stacja I * Stacja II * Stacja III * Stacja IV * Stacja V * Stacja VI * Stacja VII * Stacja VIII * Stacja IX * Stacja X * Stacja XI * Stacja XII * Stacja XIII * Stacja XIV * Zakończenie

Wprowadzenie

Najbardziej zdumiewającym momentem w historii ludzkości nie był dzień, w którym Bóg stworzył człowieka lecz dzień, w którym z miłości do nas On sam stał się człowiekiem. Odtąd wiemy już, że nasz los jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los. Syn Boży pozwolił się skazać na śmierć i obarczyć krzyżem po to, byśmy już na zawsze byli pewni tego, że kocha nas miłością bezwarunkową i nieodwołalną.

Jezu Chryste, Boże, który z miłości do nas stałeś się człowiekiem! Droga Krzyżowa to droga która pokazuje nam, jak wielką cenę płacisz za miłość do nas i za troskę o los każdego człowieka. Pragniemy po raz kolejny w naszym życiu przejść razem z Tobą drogą Twojego cierpienia, żeby dziękować Ci za Twoją miłość i żeby uczyć się tej miłości, która drogę krzyżową przemienia w drogę zmartwychwstania i radości.

ks. dr Marek Dziewiecki
pracownik naukowy
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zobacz garść informacji o Autorze w Przewodniku Katolickim

Teksty Autora na niniejszej witrynie:

 1. "Skuteczna profilaktyka"
 2. "Droga krzyżowa uzależnionych"
 3. "Ogrójec - szkoła modlitwy"
 4. "Niezawodna miłość"
 5. "Uzależnienia i terapia miłości"
 6. Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania?
 7. Miłość jako motyw i sens rozmawiania
 8. Człowiek jako najwyższa wartość i wartości, które go chronią
 9. Małżeństwo: dobro zagrożone
 10. Patriotyzm dzisiaj
 11. Spowiedź przed I komunią i inteligencja moralna dziecka
 12. Ucieczka od wychowywania
 13. Tajemnice radosne różańca
 14. Czas, czyli szansa na miłość
 15. Poznawanie i przeżywanie własnych uczuć
 16. Wielki Post: dyscyplina cielesna i rozwój duchowy
 17. Miłość silniejsza od śmierci
 18. „Feminizm katolicki” i rola kobiety w Kościele
 19. Mężczyzna i kryteria dojrzałości
 20. Zakochanie: początek romansu czy miłości?
 21. Rodzice i dzieci w obliczu rozstania - „Opuści mężczyzna ojca i matkę...”
 22. Ocena moralna czynów
 23. Chciwość, czyli mieć kosztem być
 24. Pokora czy upokorzenie?
 25. Ponowoczesność a Dobra Nowina
 26. Pytanie o sens Bożego Narodzenia
 27. Boże Narodzenie i los dzieci
 28. Szkoły ofiarami „postępowych” ideologii
 29. Istotne elementy tożsamości ludzkiej i kapłańskiej
 30. Wrażliwość moralna
 31. Dojrzała religijność
 32. Dojrzałość społeczna
 33. Anoreksja: przyczyny i konsekwencje
 34. Bóg rodzi się w Dolinie Ciemności
 35. Człowiek jest spotkaniem
 36. Miłość, która zdumiewa
 37. Wartość życia
 38. CHRZEŚCIJAŃSKI WYCHOWAWCA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE - rola konstrukywna
 39. CHRZEŚCIJAŃSKI WYCHOWAWCA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE - wychowanie naprawcze
 40. Tożsamość człowieka a zdrowie psychiczne
 41. Współczesna kultura a formacja młodzieży
 42. Choroba alkoholowa a zniewolenie sfery duchowej
 43. „Ankieta”, czyli molestowanie seksualne w szkole
 44. Uzależnienia a wolność
 45. a także inne na www.opoka.org.pl