Ksiądz Władysław

 1. Hej, przed Bogiem schylmy głowy,
  że jest mąż opatrznościowy
  dan na trzecie
  tysiąclecie.
  Z ruin Polsko wstań!
 2. Księdza Kopernika wzorem
  Ksiądz Władysław swym uporem
  wstrzymał picie,
  ruszył życie
  pośród górskich hal
 3. Polska byłaby w niedoli
  bez wesel bez alkoholi,
  lecz zabłysła
  nam świetlista
  Księdza Władysława myśl.
 4. Ucząc drogi Dekalogu
  łatwym czyni marsz ku Bogu
  w tej radości,
  co w trzeźwości
  swe korzenie ma.
 5. Górskie granie i niziny
  głosić będą wielkie czyny
  szczerej wiary
  każdej pary,
  która trzeźwo żeni się.
 6. Tak to Księdza Władysława
  w całą Polskę płynie sława.
  I Pomorze
  i Zaborze
  Jego Imię zna.