O Weselu Wesel w Koszęcinie (2002)

  1. Stary zamek w Koszęcinie
    który w świecie "Śląskiem" słynie,
    większej dumy ma powody,
    bo dziś gości Godów Gody