O Weselu Wesel w Kamesznicy 1995 i 1996

 1. Jakąż tajemnicę od Baraniej Góry
  niosą wody Wisły pod wawelskie mury.
  Szepczą ją w stolicy i u bram Bydgoszczy
  wszędzie tam, gdzie naród o trzeźwość się troszczy.
 2. O jakiej sensacji nie piszą dzienniki
  ani nie podają radionadajniki?
  Tylko Radio Maryja o tym Ci opowie
  co się zwykłym ludziom nie chce mieścić w głowie.
 3. Bezalkoholowych wesel było dwieście
  we wsi Kamesznica, z niej to przykład bierzcie.
  Ksiądz Władysław Zązel ludzi tu nawracał
  i boże owoce przyniosła ta praca.
 4. Więc małżeństwa, które weseliska miały
  bezalkoholowe, rade tu zjechały.
  Kiedy ksiądz Władysław do siebie zaprosił
  tych, co swą kulturę wysoko chcą nosić.
 5. Stąd góralską śpiewkę do domów zabrały
  rodziny z wszej Polski, które tu zjechały.
  Tak wesele wesel tutaj się zaczęło
  sumptem księdza Zązla w Polsce zasłynęło.