Zobacz wstępną wersję programu

Omówienie programu - Wesele Wesel 2008

Wesele Wesel 2008 gościłona ziemi tarnowskiej, by zaczerpnąć ze spuścizny pochodzących stąd polskich świętych, którzy w obronie małżeństwa i moralności oddali swe życie: Świętego Stanisława Biskupa i Błogosławionej Karoliny Kózka. Jednocześnie pragnęliśmy dodać do tego dziedzictwa swe świadectwo, iż chodząc drogami Bożych przykazań i pielęgnując cnoty chrześcijańskie nie tylko odkładamy sobie skarb w Niebie, ale i łatwiejsze staje się życie tu na ziemi.

Dziękowałiśmy za dar naszych wesel bezalkoholowych, za dar abstynencji oraz wielbiliśmy Boga

Małżeństwa z całej Polski, a nawet spoza jej granic, które miały wesela bezalkoholowe, wraz z dziećmi, przybyły na wspólne dziękczynienie i wspólną zabawę. Wszystko na chwałę Boga czyniąc.

Dostepny jest program spotkania.