Słownik gwary katolikówpolskiej

odpust

częsciowe (odpust cząstkowy) lub całkowite (odpust zupełny) darowanie kar za już odpuszczone grzechy;