Słownik gwary katolikówpolskiej

małżeństwo

sakramentalny związek mężczyzny (zwanego w tym związku mężem) i kobiety (zwanej w tym związku żoną) ukierunkowany na zrodzenie i wychowanie potomstwa, którzy w uroczystym akcie zwanym ślubem w sposób wiążący i nieodwołalny wzajemnie się zobowiązali (przysięgli sobie nawzajem) miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że się nie opuszczą aż do śmierci; trwające małżeństwo z jedną osobą wyklucza takowe z inną; sakramentalny oznacza, że Pan Jezus udziela szczególnej łaski osobom zawierającym związek małżeński w w/w sensie.
Katolicy zawierają - o ile jest dostępny kapłan - ślub kościelny. Małżeństwo ustaje z chwilą śmierci jednego z małżonków.
UWAGA: tzw. "małżeństwo na próbę" czy "małżeństwo cywilne" nie jest w tym sensie małżeństwem, ponieważ zakłada możliwość cofnięcia wzajemnych zobowiązań.

Przeczytaj także: Dlaczego ślub ;
1) Małżeństwo chrześcijańskie jest podstawą rodziny chrześcijańskiej; 2) rodzina chrześcijań­ska jest podstawą narodu chrześcijańskiego; 3) na­ród chrześcijański zawdzięcza chrystianizmowi całą swoją godność, która na niego spłynęła przez mał­żeństwo chrześcijańskie; 4) zniesienie chrześcijań­skiego małżeństwa równałoby się poniżeniu rodziny i zagładzie społeczeństwa.
Kościół potępia błędy modernistów odnoszące się do małżeństwa chrześcijańskiego, w tym rozwód, ponieważ rozwód, będący zagładą dla chrześcijańskiego małżeństwa, ustanowiony jest w porządku prawnym w krajach protestanckich, a domagają się go niektórzy rzekomi katoliccy prawodawcy, ponieważ umowa cywilna, która nie jest małżeństwem, ale publicznym konkubinatem jest uznaną przez kilka narodów z imienia katolickich, za dostateczny związek małżeński a istnieje obawa, że będzie tak samo przez inne uznaną.