Słownik gwary katolikówpolskiej

Namiestnik Chrystusowy

tytuł przysługujący papieżom.