Słownik gwary katolikówpolskiej

2000 słów, fraz, zwrotów i pojęć, odróżniających język katolików

Dlaczego potrzebujemy słownika?

A

Abba
aberoseksualizm
aberoseksualny
absolucja
abstynencja
abstynencki
abstynent
AD
adhortacja apostolska
A divinis
adoracja [Najświętszego Sakramentu]
adorować
Adwent
adwentowy
agapa
agnostycyzm
Agnus Dei
akolita
aksjologia
aksjologiczny
akt miłości
akt nadziei
akty strzeliste
akt wiary
akt żalu
alba
albigensi
albowiem
alkohlaicki
alkohlaicystyczny
alkohlaicyzm
alkohlaik
alkoholik
alkoholizm
Alleluja
alumn
ambona
Amen
amoralność
amoralny
Angelus
anglikanizm
anglikanie
anglikański
anglokatolicki
anglokatolik
Aniele Boży
anielski
anielskość
anioł
Anioł Pański
anioł stróż
Anno Domini
antropocentryzm
antychryst
antychrystowa ekstrema
antychrystowiec
antychrystowy ekstremista
antychrystowy ekstremizm
antychrystowy fundamentalista
antychrystowy fundamentalizm
antychrystowy terrorysta
antychrystowy terroryzm
antychrystyzm
antychrześcijański ekstremista
antychrześcijański ekstremizm
antychrześcijański fundamentalista
antychrześcijański fundamentalizm
antychrześcijański terrorysta
antychrześcijański terroryzm
antydziecięcja
antydziecięcyjny
antyfona
antykatolicki
antykatolicyzm
antymatrymonita
antymatrymonizm
antypolonita
antypolonizm
antypolski
antysobryta
antysjemjicki
antysjemjita
antysjemjityzm
antysobrytyzm
antysobryzm
Apokalipsa [wg Św. Jana]
apologeta
apologetyka
apostata
apostazja
apostolat
apostolski
apostolstwo
Apostoł
apostołować
archanioł
archidiecezja
archidiecezjalny
archikatedra
archikatedralny
arcybiskup
arcybiskupi
Arcybiskup Prowincji Rzymskiej
arcybiskup koadiutor
arcybiskup nominat
arcybiskup metropolita
arcybiskup senior
arcybiskup tytularny
arcybiskupstwo
arcybractwo
Arcybractwo Ducha Świętego
Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej
Arcybractwo Męki Pańskiej
Arcybractwo Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
arcypasterz
artysta
artystyczny
artyzm
asceta
asceza
ateista
ateistyczny
ateizm
augustianizm
augustynizm
aureola

B

babcia
babiniec
balustrada
bałwan
bałwochwalczy
bałwochwalstwo
baptysterium
Baranek Boży
Baranek Wielkanocny
baranek wielkanocny
bastard
bazylika
beatyfikacja
beatyfikacyjny proces
beatyfikować
beatyfikowany
benedykcjonal
benedyktyni
benedyktyńska dokładność
benedyktyńska praca
benedyktyński
bernardyni
bernardyński
bestia apokaliptyczna
bezalkoholowe [napoje]
bezbożnictwo
bezbożnik
bezbożność
bezbożny
bezduszność
bezduszny
bezmięsne [potrawy]
bezhabitowy
bezwstydny
Biała Niedziela
bękart
Biblia
biblijny
bić się w piersi
biednodzietność
biednodzietny
bierzmować
bierzmowanie
bierzmowany
bies
bilokacja
biret
biskup
biskupi
biskup koadiutor
biskup nominat
biskup ordynariusz
biskup pomocniczy
biskup sufragan
biskup senior
biskup tytularny
Biskup Rzymu
biskupofob
biskupofobia
bliźni
bluźnić
bluźnierca
bluźnierczy
bluźnierstwo
błąd w wierze
błogosławić
błogosławieństwo
błogosławieństwa ewangeliczne
błogosławiony/błogosławiona
Bogarodzica
bogactwo
bogatodzietna rodzina
bogobojny
bogobójca
bogobójczy
bogobójstwo
bogomili
Bogurodzica
bojaźń Boża
boski
Boże Ciało
bożek
bowiem
Boże daj zdrowie
Boże Narodzenie
Boże pomage
bożogrobowcy
boży
Bóg
Bóg-Człowiek
Bóg Najwyższy
Bóg Ojciec
Bóg Odwieczny
Bóg Prawdziwy
Bóg Wszechmogący
Bóg Wszechmocny
Bóg zapłać
Bóstwo
bracia i siostry w Chrystusie
bracki
bractwo
bractwo kapłańskie
bractwo kościelne
bractwo pobożne
bractwo Św. Alberta
bractwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Bractwo Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Bractwo Charytatywne św. Antoniego Padewskiego
Bractwo Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
bractwo trzeźwości
brat
bratanek/bratanica
brat cioteczny
brat przyrodni
brat zakonny
breve papieskie
brewiarz
bulla papieska
brewiarzowy
być po słowie
być przy nadziei
być w stanie błogosławionym
byt

C

C+M+B+
całun turyński
celebra
celebrans
celebrować Mszę Świętą
celibat
cenobita
cenzury kościelne
cenzury teologiczne
ceremoniarz
ceroferariusz
Cerkiew Grekokatolicka
chciwość
cherubin
chętne darowanie urazów
chleb i wino (eucharystyczne)
chodzić po kolędzie
chorał gregoriański
choroba
chory
Christe eleison
chrystofania
chrystianofob
chrystianofobia
chrystofob
chrystofobia
chrystologia
chrystologiczny
chrystolog
Chrystus
Chrystus Król
chrystusowcy
Chrystusowy
Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał
chrzciciel
chrzcić
chrzcielnica
chrzcielny
chrzciny
chrzczony
chrzest
chrzest z wody
chrzestny/chrzestna
chrześcijanin
chrześcijański
chrześcijaństwo
chrześniak/chrześniaczka
Ciało Pańskie
ciemnota religijna
cierpliwe znoszenie krzywd
cierpliwość
cingulum
ciocia
civitas Dei
cnota
cnotliwość
cnotliwy
cnoty Boskie
Czternastu Wspomożycieli
cztery cnoty główne
cnoty heroiczne
cnoty kardynalne
cnoty obyczajowe
cnoty rycerskie
cnoty teologalne
cnoty teologiczne
cogito quia sobrius sum
consensus fidelium
córka
credo
cristiada
cristero
cud
crux pectoralis
Cudowny Medalik
cudzołożnik/cudzołożnica
cudzołożyć
cudzołóstwo
custodia
cyborium
cywilizacja
cywilizacja łacińska
cywilizacja miłości
cywilizacja śmierci
cywilizacja życia
czcić ojca i matkę
czcigodna
czcigodny
czcigodny(a) sługa Boży(a)
cześć szacunku
cześć uwielbienia
cześć wyższego szacunku
człowiek
człowiek normalny
Czwarte Przykazanie [Boże]
czystość
czyściec
czyśćcowy
czytanie mszalne

D

dalmatyka
dalmótyzm
darwinizm
dary Ducha Świętego
de fide
deformacja
Dekalog
dekanalny
dekanat
demon
demoniczny
demonolog
demonologia
demonologiczny
demoralizacja
demoralizować
Deo gratias
depozyt wiary
determinizm
dewiacja
dewiant
dewocja
dewocjonalia
dewota
dewotka
dewolucja
dezinformacja
diabelski
diabeł
diaboliczny
diakon
diakonat
dialog międzyreligijny
diaspora
diecezja
diecezjalny
Dobra Nowina
dobra rada
dobra śmierć
dobra wola
dobre radzenie Wątpiącym
dobro
dobroć
dobry uczynek
dobrze się prowadzić
dogmat
dogmat o dostrzegalnoości Boga za pomocą rozumu
dogmat o Bożym natchnieniu do wiary
dogmat o niepoznawalności istoty Boga ludzkim rozumem
dogmat o bezpośrednim intuicyjnm poznaniu istoty Boga przez Świętych w Niebie
dogmat o ponadnaturalności bezpośredniego patrzenia na Boga
dogmat o konieczości światła chwały, by oglądać Boga
dogmat o niepojmowalności istoty Boga także dla Świętych w Niebie
dogmat o identyczności własnosci Bożych z istotą Boga
dogmat o absolutnej doskonałości Boga
dogmat o nieskończonej doskonałości Boga
dogmat o niepodzielności Boga
dogmat o jednym jedynym Bogu
dogmat o identyczności jedynego Boga z prawdziwym Bogiem
dogmat o wszechmądrości Boga
dogmat o nieskończonej dobroci Boga
dogmat o niezmienności Boga
dogmat o wieczności Boga
dogmat o nieograniczoności Boga
dogmat o wszechobecności Boga
dogmat o nieograniczonej zdolności poznawczej Boga
dogmat o wszechwiedzy Boga o wszystkim możliwym
dogmat o wszechwiedzy Boga o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
dogmat o wszechwiedzy Boga o decyzjach wolnej woli stworzeń
dogmat o nieograniczonej woli Bożej
dogmat o miłości Bożej
dogmat o wszechmocy Boga
dogmat o panowaniu Boga
dogmat o sprawiedliwości Boga
dogmat o miłosierdziu Bożym
dogmat o prawdzie Bożej
dogmat o wierności Bożej
dogmat o świętości Boga
dogmat o dobroci Boga
dogmat o Trójcy Przenajświętszej
dogmat o zrodzeniu i pochodzeniu Osób Boskich
dogmat o przedmiocie relacji między Boskimi Osobami
dogmat o zrodzeniu Drugiej Osoby Boskiej przez Pierwszą
dogmat o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna
dogmat o niezrodzeniu Ducha Świętego
dogmat o identyczności Boskiej natury Osób Boskich
dogmat o jedności Osób Bożych
dogmat o zawieraniu się w sobie Osób Boskich
dogmat o czynieniu wszystkiego przez Osoby Boskie razem
dogmat o stworzeniu wszystkiego z niczego przez Boga
dogmat o stworzeniu świata przez Boga z dobroci
dogmat o stworzeniu świata, by czcił Boga
dogmat o Trzech Osobach Boskich jako współstwórcach wszystkiego
dogmat o stworzeniu świata z wolnej nieprzymuszonej woli
dogmat o stworzeniu dobrego świata
dogmat o początku świata w czasie
dogmat o stworzeniu świata wyłacznie przez Boga
dogmat o podtrzymywaniu istnienia stworzenia przez Boga
dogmat o opatrzności Bożej
dogmat o stworzeniu pierwszego człowieka przez Boga
dogmat o człowieku złożonym z materialnego ciała i duchowej duszy
dogmat o rozumności duszy
dogmat o nieśmiertelności i indywidualności duszy
dogmat o nadprzyrodzonym celu człowieka
dogmat o uświęcającej łasce, jaką byli obdarzeni przed grzechem pierwsi rodzice
dogmat o grzechu nieposłuszeństwa pierwszych rodziców
dogmat o utracie łaski przez pierwszych rodziców na skutek grzechu
dogmat o poddaniu się pierwszych rodziców śmierci i diabłu
dogmat o dziedziczeniu grzechu Adama
dogmat o przekazywaniu grzechu pierworodnego przez rozmnażanie
dogmat o nieposiadaniu łaski uświęcającej przez człowieka w stanie grzechu pierworodnego
dogmat o nieoglądaniu Boga przez dusze zmarłych w grzechu pierworodnym
dogmat o stworzeniu aniołów z niczego
dogmat o duchowej naturze aniołów
dogmat o zmianie dobrych duchów w złe z własnej winy
dogmat o zadaniu aniołów opieki nad ludźmi
dogmat o organiczonej władzy diabła nad człowiekiem na skutek grzechu pierworodnego
dogmat o prawdziwości Bóstwa Jezusa Chrystusa
dogmat o prawdziwym ciele Chrystusa
dogmat o prawdziwej duszy Chrystusa
dogmat o prawdziwym narodzeniu Chrystusa z córki Adamowej
dogmat o jednoczesności natury Boskiej i ludzkiej Chrystusa
dogmat o zachowaniu obu natur Chrystusa
dogmat o oddzielności woli obu natur Chrystusa
dogmat o zjednoczeniu natur Chrystusa od poczęcia
dogmat o niekończącym się zjednoczeniu dwu natur Chrystusa
dogmat o Trójcy Świętej jako powodującej podwójną naturę Chrystusa
dogmat o tym, że tylko Druga Osoba Boska stała się człowiekiem
dogmat o Bożym Synostwie Chrystusa także jako człowieka
dogmat o oddawaniu Chrystusowi czci należnej tylko Bogu
dogmat o staniu się Słowa ciałem
dogmat o wolności Chrystusa od wszelkiego grzechu
dogmat o cierpieniu cielesnym ludzkiej natury Chrystusa
dogmat o zbawczej roli stania się człowiekiem przez Chrystusa
dogmat o niemożności upadłego człowieka zbawienia się przez samego siebie
dogmat o Chrystusie jako prawodawcy i sędzi ludzi
dogmat o arcykapłaństwie Chrystusa
dogmat o ofiarowaniu się Chrystusa na krzyżu
dogmat o odkupieniu nas przez ofiarę krzyżową Chrystusa
dogmat o zasługach cierpienia i śmierci Chrystusa
dogmat o zstąpieniu duszy Chrystusa do piekieł
dogmat o chwalebnym zmartwychwstaniu Chrystusa
dogmat o wniebowstąpieniu Chrystusa
dogmat o Maryi jako prawdziwej Matce Bożej
dogmat o niepokalanym poczęciu NMP
dogmat o dziewictwie Maryi przed, podczas i po urodzeniu
dogmat o dziewiczym poczęciu przez NMP
dogmat o urodzeniu przez NMP bez naruszenia dziewictwa
dogmat o dziewiczym życiu NMP także po urodzeniu Jezusa
dogmat o wniebowzięciu NMP
dogmat o uprzedzającej łasce Bożej
dogmat o jedoczesności łaski Bożej i woli człowieka
dogmat o konieczności łaski Bożej do zbawienia
dogmat o konieczności łaski Bożej do przyjęcia wiary
dogmat o konieczności łaski do wytrwania w usprawiedliwieniu
dogmat o konieczności łaski dla unikania grzechu
dogmat o możliwości rozumienia prawd wiary także przez upadłego człowieka
dogmat o niekonieczności łaski dla moralnego postępowania
dogmat o niemożności wysłużenia łaski Bożej
dogmat o dawaniu przez Boga wszystkim sprawiedliwym wystarczającej łaski do przestrzegania Bożych przykazań
dogmat o przeznaczeniu niektórych ludzi do wiecznego zbawienia
dogmat o przeznaczeniu niektórych ludzi do wiecznego potępienia
dogmat o wolnej woli człowieka do przyjęcia lub odrzucenia łaski Bożej
dogmat o nieskuteczności łaski odrzucanej
dogmat o konieczności i możliwoiści przygotowania się grzesznika do usprawiedliwienia
dogmat o konieczności wiary dla dorosłego do usprawiedliwienia
dogmat o niewystarczalności wiary do usprawiedliwienia
dogmat o uświęcaniu duszy przez łaskę uświęcającą
dogmat o zaprzyjaźnieniu z Bogiem sprawiedliwego poprzez łaskę uświęcającą
dogmat o łasce uświęcającej dającej prawo do dziedziczenia nieba jako dziecko Boże
dogmat o łasce uświęcającej czyniącej ze sprawiedliwego świątynię Ducha Św.
dogmat o łasce uświęcającej dającej cnoty Boskie
dogmat o łasce uświęcającej dającej cnoty moralne
dogmat o konieczności Bożego objawienia do rozpoznania stanu łaski
dogmat o różnym stopniu łaski usprawiedliwiającej
dogmat o przymnażaniu otrzymanej łaski przez dobre uczynki
dogmat o utracie łaski usprawiedliwienia przez grzech ciężki
dogmat o wiecznych zasługach sprawiedliwego poprzez dobre uczynki
dogmat o przymnażaniu przez dobre uczynki sprawiedliwego łaski uświęcającej i chwały niebieskiej
dogmat o założeniu Kościoła przez Chrystusa Boga-Człowieka
dogmat o Kościele jako narzędziu prowadzenia dzieła odkupienia
dogmat o ustanowieniu przez Chrystusa hierarchii w Kościele
dogmat o przekazaniu władzy Apostołow biskupom
dogmat o Św. Piotrze jako widzialnej głowie Kościoła
dogmat o prymacie Św. Piotra po wsze czasy
dogmat o biskupach rzymskich jako następcach Św. Piotra w prymacie
dogmat o pełnej władzy papieża nad Kościołem
dogmat o nieomylności papieża
dogmat o ufundowaniu Kościoła przez Chrystusa
dogmat o Chrystusie jako Głowie Kościoła
dogmat o ostatecznej nieomylności Kościoła w sprawach wiary i moralności
dogmat o objawionych prawdach jako przedmiocie nieomylności Kościoła
dogmat o nieomylności kolegium biskupów w sprawach wiary i moralności
dogmat o jedynym i jednym Kościele ufundowanym przez Chrystusa
dogmat o świętości Kościoła ufundowanego przez Chrystusa
dogmat o przynależności do Kościoła świętych i grzeszników
dogmat o Kościele Katolickim jako Kościele Chrystusowym
dogmat o apostolskości Kościoła Chrystusowego
dogmat o konieczności przynależności do Kościoła dla zbawienia
dogmat o możliwości i pożyteczności wielbienia świętych i proszenia o wstawiennictwo
dogmat o możliwości i pożyteczności wielbienia relikwii świętych
dogmat o możliwości i pożyteczności wielbienia obrazów świętych
dogmat o możliwości pomocy duszom czyśćcowym przez modlitwę
dogmat o łasce płynącej z sakramantów
dogmat o działaniu sakramentów przez ich udzielenie
dogmat o łasce uświęcającej z sakramentów
dogmat o niepowtarzalności sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń
dogmat o znamieniu sakramentalnym
dogmat o ustanowieniu wszystkich sakramentów przez Chrystusa
dogmat o siedmiu sakramentach
dogmat o konieczności sakramentów do zbawienia
dogmat o właściwym udzielaniu przez udzielającego jako warunku ważności sakramentu
dogmat o konieczności zamiaru udzielenia sakramentu przez udzielającego
dogmat o konieczności dyspozycji moralnej dorosłego do otrzymania sakramentu
dogmat o sakramentalności chrztu
dogmat o materii chrztu
dogmat o usprawieliwiającej łasce danej chrztem
dogmat o odpuście kar doczesnych i wiecznych przez sakrament chrztu
dogmat o konieczności chrztu z wody do zbawienia od czasu jego ustanowienia
dogmat o możności ochrzczenia przez każdego człowieka
dogmat o możliwości przyjęcia chrztu przez każdego żywego nieochrzczonego człowieka
dogmat o ważności chrztu niemowląt
dogmat o sakramentalności bierzmowania
dogmat o biskupie jako udzielającym bierzmowania
dogmat o rzeczywistej obecności ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii
dogmat o przeistoczeniu w sakramencie ołtarza
dogmat o trwaniu postaci po przeistoczeniu
dogmat o obecności ciała i krwi, duszy i Bóstwa Chrystusa w Eucharystii
dogmat o obecności całego Chrystusa w każdej z postaci eucharystycznych
dogmat o obecności całego Chrystusa w każdej oddzielonej cząstce postaci eucharystycznych
dogmat o trwałej obecności ciała i krwi Chrystusa po konsekracji
dogmat o oddawaniu czci Chrystusowi obecnemu w Eucharystii
dogmat o sakramentalności Eucharystii
dogmat o materii Eucharystii
dogmat o niekonieczności Eucharystii dla zbawienia nieletnich
dogmat o wystarczalności jednej z postaci eucharystycznej do zyskania łaski
dogmat o jedynym konsekratorze Eucharystii - ważnie wyświęcnym kapłanie
dogmat o możliwości przyjęcia sakramentu Eucharystii przez każdego żyjącego wiernego
dogmat o stanie łaski koniecznym do godnego przyjęcia Eucharystii
dogmat o Mszy Św. jako prawdziwej i właściwej ofierze
dogmat o przebłagalnej naturze ofiary Mszy Św.
dogmat o władzy Kościoła odpuszczania grzechu
dogmat o prawdziwym odpuszczeniu grzechów przy spowiedzi
dogmat o władzy odpuszczania przez Kościół wszystkich grzechów
dogmat o sądowniczym charakterze odpuszczania grzechów
dogmat o sakramentalności spowiedzi
dogmat o żalu za grzechy
dogmat o konieczności wyznania grzechów dla zbawienia
dogmat o spowiadaniu z grzechów ciężkich
dogmat o możliwości spowiadania z grzechów lekkich
dogmat o karach doczesnych
dogmat o uczynkach zadośćuczynienia
dogmat o wartości pozasakramentalnych dzieł pokutnych
dogmat o formie sakramentu pokuty
dogmat o działaniu rozgrzeszenia
dogmat o głównym oddziaływaniu sakramentu pokuty
dogmat o sakramencie pokuty jako narzędziu zbawienia
dogmat o władzy odpuszczania grzechów
dogmat o braku władzy diakonów do sakramentalnego odpuszczania grzechów
dogmat o przyjmujących sakrament pokuty
dogmat o władzy Kościoła w zakresie odpustów
dogmat o pożyteczności odpustów
dogmat o sakramentalności namaszczenia chorych
dogmat o materii namaszczenia chorych
dogmat o formie namaszczenia chorych
dogmat o głównym działaniu Ostatniego Namaszczenia
dogmat o odpuszczeniu grzechów przez sakrament namaszczenia chorych
dogmat o możliwości ozdrowienia na skutek namaszczenia chorych
dogmat o szafarzach namaszczenia chorych
dogmat o przyjmowaniu sakramentu namaszczenia chorych tylko przez ciężko chorych wiernych
dogmat o ustanowieniu sakramentu święceń przez Chrystusa
dogmat o sakramentalności święceń kapłańskich
dogmat o nadrzędności biskupów nad kapłanami
dogmat o łasce wynikającej ze święceń
dogmat o wyciśnięciu znaku przez święcenie
dogmat o trwałości święceń
dogmat o biskupie jako udzielającym święceń
dogmat o małżeństwie jako sakramencie ustanowionym przez Chrystusa
dogmat o łasce uświęcającej sakramentu małżeństwa
dogmat o śmierci jako skutku grzechu
dogmat o śmierci z powodu grzechu pierworodnego
dogmat o Niebie dla sprawiedliwych
dogmat o szczęściu wiecznym w Niebie
dogmat o zróżnicowaniu stopnia szczęsliwości w Niebie
dogmat o skazaniu na piekło umierających w grzechu ciężkim
dogmat o wiecznej karze w piekle
dogmat o czyśćcu
dogmat o ponownym przyjściu Chrystusa w chwale
dogmat o zmartwychwstaaniu w dniu ostatecznym
dogmat o zmartwychwstaniu ciała
dogmat o sądzie ostatecznym
dogmatyczny
dogmatyka
doksologia
doktor Kościoła
dom Boży
dom generalny
dominikanie
dominikański
droga krzyżowa
Drugie Przykazanie [Boże]
duchowieństwo
duchowny
duchowość
duchowy
Duch Święty
duliae
dusza
duszny
duszpasterski
duszpasterstwo
duszpasterz
dykasteria
dymisorium
dyspensa
dyspensować
dziadek
Dzieciątko Jezus
Dziecięca Krucjata Niepokalanej
dzieciobójca
dzieciocydy
dzieciofob
dzieciofobia
dziecko
dziecko nienarodzone
dziecko poczęte
dziecko nieślubne
dziecko ślubne
dziecko z nieprawego łoża
dziecko z prawego łoża
Dzieje Apostolskie
dziekan
dziekan kolegium kardynalskiego
dzieło sztuki
dzień Pański
dzień powszedni
dzień święty
Dzień Zaduszny
Dziesiąte Przykazanie [Boże]
Dziesięć Przykazań Bożych
dziewica
Dziewiąte Przykazanie [Boże]
dzwon
dzwonić na Mszę

E

ebionici
ebionityzm
Ecclesia Dei
Ecclesia Militans
Ecclesia Penitens
Ecclesia Triumphans
edukacja
egzegeta
egzegeza
egzorcysta
egzorcyzm
egzystencjalizm
eklezjalny
eklezjolog
eklezjologia
eklezjologiczny
ekonomia fizyczna
ekscelencja
ekumenizm
elkazaici
elkazaityzm
ex cathedra
ekskomunika
ekspiacja
ekspiacyjny
eksterminacja chrześcijan
eksterminacja katolików
eksterminacja chrześcijan przez rewolucjonistów hiszpańskich
eksterminacja chrześcijan przez rewolucjonistów meksykańskich
eksterminacja chrześcijan przez rewolucjonistów tureckich
eksterminacja chrześcijan przez hilterowców niemieckich
eksterminacja chrześcijan przez rewolucjonistów rosyjskich
eksterminacja chrześcijan przez rewolucjonistów francuskich
ekstremista antykatolicki
ekstremizm antykatolicki
eminencja
encyklika
episkopat
epistolarium
erem
eremita
eschatolog
eschatologia
eschatologiczny
estetyczny
estetyka
eucharystia
eucharystyczny
eutanazim
Ewangelia
Ewangelia wg Św. Jana
Ewangelia wg Św. Łukasza
Ewangelia wg Św. Marka
Ewangelia wg Św. Mateusza
ewangeliarz
ewangeliczny
ewangelista
ewangelizacja
ewangelizacyjny
ewangelizować
ewolucjonizm

F

familiofob
familiofobia
faryzeizm
faryzejski
fatalizm
feretron
ferula
figura
filozof
filozofia
filozoficzny
franciszkanie
franciszkanizm
franciszkański
formacja
formacyjny
fundamentalista antykatolicki
fundamentalista ateistyczny
fundamentalista laicki
fundamentalista liberalny
fundamentalizm antykatolicki
fundamentalizm ateistyczny
fundamentalizm laicki
fundamentalizm liberalny

G

gehenna
generał zakonu
gamoofob
gamofobia
Gloria
główne prawdy wiary
gniew
gnoza
gnostycyzm
godności honorowe księży
Golgota
gomoria
gomorzeństwo
gomorycki
gomorytka
gorliwość i pracowitość
gorszyciel
gorszyć
gorzkie żale
gosnellizm
graduał
gregorianka
grekokatolicki
grekokatolik
gromadność
Grób Pański
grzebać
grzebanie umarłych
grzech
grzech ciężki
grzech lekki
grzech pierworodny
grzech powszedni
grzech sodomski
grzech śmiertelny
grzecholizm
grzecholik
grzechy cudze
grzechy główne
grzechy przeciw Duchowi Świętemu
grzechy wołające o pomstę do Nieba
grzesznik
grzeszny
grzeszyć
gwardian
gwiazda betlejemska

H

habit
habitowy
hagiografia
hagiograficzny
heretycki
heretyk
herezja
herezja sodomska
heroiczność cnót
heterofob
heterofobia
hierarchia jurysdykcji
hierarchia kościelna
hierarchia święceń
hipostaza
hlondowcy
hojność
homagium kardynałów
homelityka
homilia
homofob
homofobia
honor
hostia
husyci
husycki
husytyzm
hyperduliae

I

idol
idealizm
IHS
ikonoklazm
immanentyzm
imprimatur
indyferentyzm religiny
indywidualizm
informacja
infuła
infułat
ingres
indult
inkardynacja
inkwizycja
innowierca
INRI
intelektualista
interdykta
interrex
intronizacja
intronizacyjny
irenizm
islam

J

jałmużna
jawnogrzesznica
jezuici
jezuicki
Jezus
Jezus Chrystus
Jezus Król Polski
Jezusowy
jkp
judasz
juniorat
jutrznia

K

KA
K+M+B+
kadzielnica
Kalwaria
kalwinizm
kalwiniści
kalwiński
kameduli
kamedulski
kameralizm
kamerling
kanclerz kurii
kanon
kanoniczny
kanonik
kanonik gremialny
kanonik honorowy
kanonizacja
kanonizacyjny proces
kanonizować
kanonizowany
kanon Pisma Świętego
kapelan
kapelan honorowy Jego Świątobliwości
kapituła
kapituła katedralna
kapituła kolegiacka
kapituła zakonna
kaplica
kapłaństwo
kapucyni
kapucyński
kara Boża
kara kościelna
kara doczesna
kara wieczna
kardynalski
kardynał
kardynał-biskup
kardynał-diakon
kardynał-elektor
kardynał-prezbiter
karmelici
karmelicki
karmienie głodnych
karność
katarzy
katecheta
katechetyczny
katecheza
katechizm
katechizować
katechumen
katedra
katedralny
katolicki
katolicki abstynent
katolik
katolikobójca
katolikobójczy
katolikobójstwo
katolikofob
katolikofobia
katolikożerca
katolikożerczy
katolikożerstwo
kazalnica
kazanie
kaznodzieja
kaznodziejski
kecer
kecerstwo
KEP
kierownik duchowy
klaryski
klasztor
klasztorny
klauzura
kłamać
kłamca
kłamliwy
kłamstwo
klerycki
kleryk
koadiutor
kobieta
kochać
kodeks prawa kanonicznego
kolegiata
kolegium kardynalskie
kolekta
kolęda
kolęda domowa
kolędnik
kolędować
koloratka
Komunia Święta
komunikant
komunikować
komunikowanie
komża
koncelebra
konfesja Św. Piotra
konfesjonał
konfraternia
kongregacja
kongres Chrystusa Króla
kongres eucharystyczny
kongres sobriologiczny
kongres trzeźwości
konkatedra
konklawe
konkordat
konsekracja
konsystorz
kontemplacja
kontrakt cywilny
kontrdeformacja
kontrreformacja
konwertyta
kopt
koptyjski
korona Św. Piotra
koronka do Bożego Miłosierdzia
korporał
kosmaty
kościelny
kościół
Kościół
Kościół Boży
Kościół Chrystusowy
Kościół cierpiący
Kościół domowy
Kościół Greko-Katolicki
Kościół Katolicki
kościół parafialny
kościół filialny
Kościół partykularny
Kościół powszechny
Kościół Rzymsko-Katolicki
Kościół tryumfujący
Kościół walczący
Kościół wojujący
kościołofob
kościołofobia
kółko różańcowe
kraść
kratki konfesjonału
kreacjolog
kreacjologia
kreacjologiczny
Krew Pańska
krewny/krewna
kropidło
kropielnica
Królestwo Boże
Królestwo Niebieskie
Królowa Polski
królowanie z [Panem] Bogiem
Królowa Aniołów
Królowa Apostołów
Królowa bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowa Dziewic
Królowa Męczenników
Królowa Patriarchów
Królowa pokoju
Królowa Polski
Królowa Proroków
Królowa rodzin
Królowa Różańca świętego
Królowa świata
Królowa wniebowzięta
Królowa wszystkich Świętych
Królowa Wyznawców
Króluj nam Chryste
krucjata
Krucjata Eucharystyczna
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Trzeźwości
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
kruchta
krucyfiks
krucyferariusz
krzywda
krzywdzenie ubogich, wdów i sierot
krzywoprzysięstwo
krzyż
krzyż pektoralny
Krzyż Święty
krzyżacki
krzyżak
krzyżmo
krzyżować
krzyżowiec
krzyżyk
ksenofob
ksenofobia
ksiądz
książeczka do nabożeństwa
ksieni
księdzofob
księdzofobia
kult
kult Boży
kultura
kuria biskupia
Kuria Rzymska
kusiciel
kusić
kustosz sanktuarium
kuszenie
kuzyn/kuzynka
KWC
Kyrie eleison
Kyrios

L

Latae sententiae
latitudynaryzm
latriae
legat papieski
legat urodzony
leczenie
leczniczy
lek
lekarstwo
lekarz
lekcjonarz
lektor
lenistwo
lenizm
leniucholik
leniucholizm
lewacki
lewicowy
leżeć krzyżem
liberalizm
liberalny
liberał
lichwa
lichwiarski
lichwiarstwo
list apostolski
list pasterski
Listy Apostolskie
Listy Powszechne
Listy Św. Pawła
litania
Litania do Dzieciątka Jezus
Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Litania do Najświętszego Serca Jezusowego
Litania do Świętego Józefa
Litania do Świętego Maksymiliana
Litania Loretańska
liturgia
Liturgia Godzin
liturgiczny
Liturgia Męki Pańskiej
Logos
lubieżny
Lud Boży
Lud odkupiony
Lud przymierza
Lud wierny
luteranizm
luteranie
luterański

Ł

łacina [kościelna]
łagodność
łakomstwo
łaska Boża
łaska habitualna
łaska posiłkowa
łaska uczynkowa
łaska uświęcająca
łodź Piotrowa

M

magia
mahometanizm
magisterium Kościoła
magnificat
małoduszność
małoduszny
małżeński
małżeństwo
małżonek
małżonka
małżonkowie
mama
mamusia
mantolet
mariacki
marianie
mariański
mariologia
mariologiczny
mariolog
Maryja
maryjny
marsz dla rodziny
marsz dla życia
marsz modlitewny
marsz niepodległości
marsz trzeźwości
martyrologia
martyrologium
martyrogiczny
mason
masoneria
masoński
mateńka
materia proxima sakramentu
materia remota sakramentu
materia sakramentu
materializm
matka
Matka Boska
Matka Boża
Matka Chrystusowa
Matka-Kościół
Matka Kościoła
Matka l|aski Bożej
Matka nieskalana
Matka najczystsza
Matka dziewicza
Matka nienaruszona
Matka najmilsza
Matka przedziwna
Matka dobrej rady
Matka Stworzyciela
Matka Zbawiciela
Matki Bożej Gromnicznej
matrymonofob
matrymonofobia
matuchna
mądrość
mąż
MB
medalik
media czystego nurtu
media głównego nurtu
media mętstrugowe
medytacja
mesjański
Mesjasz
metafizyczny
metafizyk
metafizyka
metropolia
metropolita
metropolitalny
męczennik/męczennica
męski
męstwo
mężatka
mężczyzna
mężny
michalici
michalicki
michalitki
milczeć, gdy ktoś grzeszy
miłosierdzie
miłosierny
miłość
miłość małżeńska
miłośnik Kościoła
miłośnik narodu
miłośnik ojczyzny
miłować
miłujący
ministrancki
ministrant
missio canonica
misja kanoniczna
misje
misjonarz
misyjny
misterium Męki Pańskiej
misterium wielkanocne
mistyczny
mistyk / mistyczka
mitra
mnich
mniszka
modernista
modernistyczny
modernizm
modlić się
modlitewnik
modlitewny
modlitwa
modlitwa błagalna
modlitwa dziękczynna
modlitwa chórowa
modlitwa liturgiczna
Modlitwa Pańska
modlitwa prywatna
modlitwa publiczna
modlitwa ustna
modlitwa uwielbienia
modlitwa wewnętrzna
modlitwa za zmarłych
modlitwa za żywych
moherowe berety
mohery
molestowanie alkoholowe
monarchianie
monarchianizm
monastyr
monofizycyzm
monstrancja
moralnie się prowadzić
moralność
moralny
morderca
motu proprio
mowa nienawiści
mówić fałszywe świadectwo
msza katechumenów
Msza Krzyżma
Msza pontyfikalna
Msza Rezurekcyjna
Msza Święta
Msza Święta gregoriańska
Msza Święta prymicyjna
Msza Święta trydencka
Msza Wieczerzy Pańskiej
msza wiernych
mszalny
mszał
muzułmanizm

N

nabożeństwo
nabożeństwo czerwcowe
nabożeństwo majowe
Nabożeństwo Męki Pańskiej
nabożeństwo październikowe
nabożeństwo pierwszych piątków
nabożeństwo pierwszych sobót
nabożny
nacjonalista
nacjonalistyczny
nacjonalizm
nadprzyrodzony
nagroda wieczna
nagrzeszyć
Najdroższa Krew
najprzedniejsze dobre uczynki
Najświętsza Maryja Panna
Najświętszy Sakrament
Najświętszy Sakrament Ołtarza
namaszczenie chorych
namawiać do grzechu
Namiestnik Chrystusowy
narodowiec
narodowizm
Narodzenie Pańskie
naród
naród polski
naród wierny
naród święty
naród wybrany
narteks
narzeczeni
narzeczeństwo
narzeczona
narzeczony
Następca Księcia Apostołow
Następca Świętego Piotra
nasza Matka i Królowa
Nasz Dziennik
naturalizm
nauczycielski urząd Kościoła
nauka
nauka o stworzeniu
nauka stanowa
nauki przedmałżeńskie
nauki przedślubne
naukowiec
nawa
nawa boczna
nawa główna
nawiedzenie
nawiedzanie chorych
nawiedzić kościół
na wieki wieków Amen
nawracać
nawracanie
nawrócić się
nawrócony
nazarejczyk
neoprezbiter
neofita
nestorianizm
Niebiosa
nie karać grzechu
Niebo
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Niech żyje Chrystus Król
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Niedziela Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa
Niedziela Przewodnia
nieczystość
nienawiść
nieomylnosć papieża
Niepokalana
Niepokalanie Poczęta
nieprawda
nieprawość
nieprawy
nieprzyzwoity
nierząd
nierządnica
nierządny
nieszpory
nieśmiertelność
nieśmiertelny
niewierny
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
niewinność
niewola grzechu
niezawisłość Kościoła od państwa
nihil obstat
niwa Boża
NMP
nosić [pod sercem] dziecko
nowenna
Nowenna do Świętego Judy Tadeusza
Nowe Przymierze
nowoochrzczony
Nowy Testament
Nowy Zakon
nuncjatura
nuncjusz

O

objawienia fatimskie
objawienia gietrzwałdzkie
objawienie [nadprzyrodzone]
oblubienica
oblubieniec
obłuczyny
obowiązki stanu
obrazoburca
obrazoburczy
obrazoburstwo
obrączki
obrządek
obżarstwo
ocena moralna
ochrzczony
ociemnienie
Odkupiciel
odkupienie
odkupić
odkupiony
odmawiać pacierz
odpoczywać w pokoju
odpoczywać w pokoju wiecznym
odpokutować
odprawiać Mszę Świętą
odpust
odpust cząstkowy
odpust zupełny
odszczepieniec
Officium Divinum
ofiara do puszki Świętego Antoniego
ofiara eucharystyczna
ofiara Mszy Świętej
ofiara na Kościół
ofiara na tacę
ogród rajski
Ogród Oliwny
Ogrójec
ojciec
ojciec kłamstwa
ojciec soborowy
Ojciec Święty
ojciec zakonny
Ojcze nasz
Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Kościoła
ojczyzna
Ojczyzna Niebieska
okomunikować
okres Bożego Narodzenia
okres wielkanocny
oktawa
Oktawa Bożego Ciała
Oktawa Bożego Narodzenia
Oktawa Wielkanocna
ołtarz
ołtarz boczny
ołtarz ciemnicy
ołtarz grobu Pańskiego
ołtarz główny
opactwo
opat
opatrzność Boża
opętanie [przez złego ducha]
ordynariat
ordynariusz
organista
orientacja
ornat
ortodoksja
ortodoksyjny
ortofob
ortofobia
ortoseksualizm
ortoseksualny
osiem błogosławieństw
osoba
osoba Boska
osoba cnotliwa
osoba dorosła
ostań[cie] z Bogiem
ostatki
Ostatnia Wieczerza
ostatnie namaszczenie
ostiariusz
otchłań
owoce Ducha Świętego
ożenić się

Ó

Ósme Przykazanie [Boże]

P

pacierz
paciorek
paliusz
Pan Bóg
Pan Jezus
pan młody
panna
panna młoda
Panna Święta
panteizm
Pantokrator
państwo
państwo Boże
papież
papieżofob
papieżofobia
parafia
parafialny
Parakletos
parrezja
paruzja
paschalny
paschał
pasterka
pastoralny
pastorał
pastorałka
pasyjka
pasyjny
Pater noster
patriarcha
Patriarcha Zachodu
patriota
patriotyzm
pax Dei
prz.Chr.
Pax Christi
pelagianizm
penitent
pełna pascha
Pentateuch
perfidia
perfidność
perfidny
personalizm
perykopa
Piąte Przykazanie [Boże]
piekielny
piekło
pielgrzym
pielgrzymka
pielgrzymować
pierścień rybaka
pierwsi rodzice
pierwsza komunia
pieśń kościelna
Pierwsze Przykazanie [Boże]
pieśni adwentowe
pieśni wielkanocne
pieśni wielkopostne
pieśń religijna
pieta
pięciomian bytu
Pięcioksiąg
Pięćdziesiątnica
piękno
piękność
piękny
pijak/pijaczka
pijany/pijana
pilność w dobrym
Piotr naszych czasów
piosenka religijna
Pismo Święte
piuska
plebania
plebański
płeć
pneumatologia
po Bożemu
pobożność
pobożny
pobudzać do grzechu
pochwalać grzech drugiego
pociecha
pocieszanie strapionych
pocieszanie więźniów
począć dziecko
podjudzać
podwórkowe kółko różańcowe
poganin
pogański
pogaństwo
pogrom chrześcijan
pogromy chrześcijan indyskich
pogromy chrześcijan koptyjskich
pogromy chrześcijan pakistańskich
pogromy chrześcijan nigeryskich
pogromy chrześcijan syryjskich
pogromy chrześcijan irackich
pogromy chrześcijan rwandyjskich
pogrzeb
pogrzebać
pogrzebany
pogrzebion
pogrzebowy
pojenie spragnionych
pokora
pokorny
pokój Boży
pokusa
pokuszenie
pokuta
pokutny
pokutny marsz różańcowy
pokutować
polactwo
polakobójca
polakobójczy
polakobójstwo
polakożerca
polakokożerczy
polakożerstwo
poligenizm
polityk
polityka
Polonia semper fidelis
pomoc
pomagać do grzechu
Poniedziałek Wielkanocny
p.n.Chr.
ponowoczesność
pontyfikat
popielec
poprawić się
poprawność
poprawny
pornografia
posługa duszpasterska
posługa Piotrowa
post
post Eucharystyczny
postęp
postępak
postmodernista
postmodernistyczny
postmodernizm
postne [potrawy]
postulat [zakonny]
postulator [procesu beatyfikacyjnego/kanonizacyjnego]
pościć
poświęcenie pokarmów
Pozdrowienie Anielskie
potępienie wieczne
potępieniec
pouczanie nieumiejętnych
powinowaty/powinowata
powstanie antyrepublikańskie
pożądać żonę bliźniego
poświęcenie
pożądać rzeczy bliźniego
półsierota
prababcia
pracowitość
pracowity
pradziadek
prałat
prałat domowy Jego Świątobliwości
prałat kapituły
praprababcia
prapradziadek
praprawnuczka
praprawnuk
prawa człowieka
prawda
prawdomówność
prawdy wiary
prawdziwa wiara
Prawica Ojca
Prawica Pańska
prawicowy
prawosławie
prawosławny
prawnuczka
prawnuk
prawo kanoniczne
prawo kościelne
prawość
prawowierność
prawowierny
prawy
prefacja
prefekt
prezbiter
prezbiterium
proboszcz
proboszczowski
procesja
procesja Bożego Ciała
procesja rezurekcyjna
procesyjny
procesualizm
profanacja
profanować
profes
profesja zakonna
profeska
profetyczny
prokreacja
promulgacja
propinacja
prorocki
proroctwo
proroczy
prorok
prorokować
prorodzinny
protestancki
protestant
protestantyzm
protodiakon
protonotariusz apostolski
protoprezbiter
prowincjał
prozelita
prozelityzm
prymas
prymasowski
Prymas Polski
Prymas Włoch
prymat papieski
prymicjant
prymicje
prymicyjny
przebaczenie grzechów
Przedwieczny Pan
przeistoczenie
przemienienie [na Górze Tabor]
przemoc
przemodlić
przemodlenie
przemodlony
Przenajświętszy Sakrament
przeor
przeprosić
przesąd
przesądny
przestępstwo
przeszkoda małżeńska
prześladowania chrześcijan
przewielebny
przezorność
przezorny
przeżegnać się
przeżegnać się wodą święconą
przodek
przyjmowanie w dom podróżnych
Przykazania Boże
przykazania kościelne
Przykazanie Miłości
przyodziewanie nagich
przypowieść
przyrodzony
przysięga antymodernistyczna
przysięga małżeńska
przysposobić dziecko
przywilej rokiety i mantoletu
przyzwoitość
przyzwoity
psalm
psalmista
psalmodia
psalm responsoryjny
psałterz
punkt katechetyczny
pustelnia
pustelniczy
pustelnik
pycha
QTBGL

R

rachunek sumienia
racjonalizm
Radio Maryja
rady ewangeliczne
radykalizm ewangeliczny
raj
rajski
rasista
rasistowski
rasizm
redemptoryści
refektarz
reformacja
reformacyjny
reguła zakonna
rekolekcje
rekolekcje ignacjańskie
rekolekcje parafialne
rekolekcjonista
rekolekcyjny
rekolektant
rektor kościoła
relatywizm
religia
relikwiarz
relikwie
rezurekcja
rochici
rodzic
rodzice
rodzice chrzestni
rodzina
rodzina patologiczna
Rodzina Święta
rodzina bogatodzietna (bogata w dzieci)
rodzina biednodzietna
rodzinny
rodzinofob
rodzinofobia
rogaty
rokieta
rok jubileuszowy
rok liturgiczny
rok Pański
rok przed Chrystusem
rok święty
roraty
Rota Rzymska
rozejm Boży
rozgrzeszać
rozgrzeszenie
rozgrzeszyć
rozkazywać grzeszyć bliźniemu
rozłam Kościoła
rozmodlenie
rozmodlić się
rozmodlony
rozpusta
rozpustnik
rozpustny
roztropność
rozum
rozważanie
rozwodnik
rozwód
rozwódka
różaniec
różaniec fatimski
róże różańcowe
rozwiązłość
rozwiązły
rP
r.p.Ch.
rubryki
rycerski
rycerskość
Rycerstwo Niepokalanej
ryt
ryt koptyjski
rzeczy ostateczne człowieka

S

sakra biskupia
sakralny
sakrament
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
sakrament pojednania
sakrament pokuty
sakramentalia
sakramenty umarłych
sakramenty żywych
salezjanie
salezjański
salka katechetyczna
sancto subito
Sanctus
sanktuarium
satanistyczny
satanizm
sąd Boży
sąd kościelny
sąd ostateczny
sąd szczegółowy
schizma
schizmatycki
schizmatyk
schola
scholastyczny
scholastyk
scholastyka
scientia media
scientia visionis
sede vacante
sekciarski
sekciarstwo
sekciarz
sekta
sekwencja
sekwencja wielkanocna
sensus fidelium
Septuaginta
serafin
sędzia sprawiedliwy
siedem cnót głównych
siedem darów Ducha Świętego
siedem generaliów etyki
siedem grzechów głównych
siedem sakramentów świętych
sierota
siostra
siostra cioteczna
siostra przyrodnia
siostra zakonna
siostrzeniec/siostrzenica
Siódme Przykazanie [Boże]
skarb wiary
skład apostolski
skrajnie lewicowy
skrucha
skrucha doskonała
skrupuły
skruszony sercem
Słowo Wcielone
sługa Boży(a)
sługa Chrystusowy
sługa Kościoła
Sługa Sług Bożych
służba liturgiczna
soborowy
sobór
sobriolog
sobriologia
sobriologiczny
sobrofob
sobrofobia
socjologizm
sodalicja
sodomia
sodomicki
sodomoherezja
sodomita
sodomski
sodomeństwo
soteriologia
soteriologiczny
soteriolog
spokrewniony/spokrewniona
spowiadać
spowiadać się
spowiednik
spowiedź
spowiedź powszechna
spowinowacony/spowinowacona
sprawiedliwość
sprawiedliwy
sprawować Eucharystię
srebrne gody
srebrne wesele
stajenka
stan duchowny
stan kościelny
stanu wolnego
stany Kościoła
Stare Przymierze
starokatolicki
starokatolicy
Stary Testament
Stolica Apostolska
stół Pański
strój chórowy
strój pontyfikalny
stuła
stworzenie
Stworzyciel
Stwórca
stygmaty
stygmatyk/stygmatyczka
stypendium mszalne
subdiakon
sub gravi
suche dni
sufragan
sukcesja apostolska
sumienie
sumienny
summa
Summus Pontifex
suplikacje
sursum corda
suspensa
sutanna
symbolizm
syn
Syn Boży
Syn człowieczy
Syn Dawidowy
Syn Jednorodzony
syndrom post-zabójcyjny
synkretyzm
synod
synodalny
synomia
synowa
syrokatolicki
syrokatolik
szafarz sakramentu
szambelan papieski
szatan
szatanistyczny
szatanizm
szatański
szczerość
szczery
szczęść Boże
szczęśliwość wieczna
szkaplerz
szlachetnie urodzony
szlachetność
szlachetny
Szóste Przykazanie [Boże]
sztuka
szwagier/szwagierka

Ś

ślub
ślub kościelny
ślubny
śluby jasnogórskie Narodu
śluby zakonne
śmierć
śpiew gregoriański
Środa Popielcowa
środki kalekotwórcze
środki dzieciobójcze
środki przeciwdziecięce
środki społecznego przekazywania myśli
środki ubezpładniające
świadek bierzmowania
świadek ślubu
świadek wiary
świadkować
Świątobliwość
światłość wiekuista
Światłość Wiekuista
świątobliwy
świedzki
święcenia
święcenia biskupie
święcenia diakonatu
święcenia kapłańskie
święconka
Święta
Święta Boża Rodzicielka
Święta Bożego Narodzenia
Święta Maryja
święta nakazane
Święta Wielkanocne
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
Święte Oficjum
święto kościelne
świętokradczy
świętokradztwo
świętojanki
świętokupczy
świętokupstwo
świętopietrze
świętość
świętość życia
święto liturgiczne
święto patronalne
święty patron
święty/święta
Święty Boże
Święty Piotr Apostoł
świętych obcowanie

T

tabernakulum
taca
tajemnica spowiedzi
tajemnica [wiary]
tamten świat
tata
TBGL
tatuś
teandryczny
Te Deum
teodycea
teofania
teofob
teofobia
teokracja
teolog
teologia
teologiczny
terrorysta antykatolicki
terroryzm antykatolicki
teść/teściowa
tiara
tłusty czwartek
tolerancja
tomizm
Tradycja
transcendencja
transsubstancjacja
treuga Dei
triduum
Triduum Paschalne
Triduum Sacrum
Triduum Wielkanocne
Trójca Przenajświętsza
Trójca Święta
trójprawo
trynitarny
trybularz
Trzech Króli
Trzecie Przykazanie [Boże]
trzeci zakon
trzeźwościowy
trzeźwość
trzeźwość stanowa
trzeźwy
trzeźwy styl życia
TV Trwam
tydzień

U

ubezpładniacze
ubóstwo
uczciwość
uczciwość małżeńska
uczony
uczony w Piśmie
uczucia religijne
uczynki miłosierdzia
uczynki miłosierdzia względem ciała
uczynki miłosierdzia względem duszy
udzielać Komunię Świętą
umartwiać się
umartwienie
umiarkowanie w jedzeniu i piciu
umiejętność
umiłować
umiłowanie
umiłowany
umyślne zabójstwo
unia hipostatyczna
unicki
unita
upominanie grzesznych
uroczystość liturgiczna
urząd Piotrowy
usprawiedliwiać grzech cudzy
usprawiedliwienie
uświęcać
uwielbiać
uwielbienie

W

warsztaty wodzirejskie
wątpiący
wąż starodawny
wcielenie
wdowiec/wdowa
wdowi grosz
web
werbiści
wesele
wesele bezalkoholowe
Wesele Wesel
wiara
wiarołomny
wiara katolicka
wiatyk
Wieczerza Pańska
wieczna lampka
wieczność Boga
wieczny odpoczynek
wieczny pokój
wieki ciemne
wiekuisty
wielbić
wielebny
Wielkanoc
wielkanocny
Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego
Wielka Sobota
Wielka Środa
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielki Poniedziałek
Wielki Post
Wielki Tydzień
Wielki Wtorek
wielkoduszność
wielkoduszny
wielkopostny
wierność
wierność małżeńska
wierny
więzi rodzinne
wikariusz
wikariusz generalny
wikary
Viva Cristo Rey!
wizyta ad limina [apostolorum]
wizyta duszpasterska
władza rządzenia w Kościele
władza kapłańska
włosiennica
Wniebowstąpienie Pańskie
Wniebowzięcie
wnuczka
wnuk
woda chrzcielna
woda święcona
wojna sprawiedliwa
wola
wolna wola
wolnomularstwo
wolnomularski
wolnomularz
wolność
wolność religijna
wP
w.p.Ch.
wspomnienie dobrowolne
wspomnienie obowiązkowe
wspólnota zakonna
współistotny
wstrzemięźliwość
wszechmoc Boża
wszechtrzeźwość
wszechwiedza Boża
wskrzesić
wstydliwy/wstydliwa
Wszystkich Świętych
Wtorek Wielkanocny
wujek
Wulgata
wychodzić za mąż
wychowanie
wychowanie chrześcijańskie
wychowawca
wyjść za mąż
wymodlenie
wymodlić
wymodlony
wynagrodzenie za grzechy
wyniesienie na ołtarze
wypominki
wypominki jednorazowe
wypominki roczne
wypominkowy
wyprawa krzyżowa
wyrodzenie
wyrzeczenie
wyspowiadać
wyspowiadać się
wyspowiadanie
wyświęcać
wyświęcić
wyświęcony
wyuzdanie
wyuzdany
wyznanie wiary
wyznawca
wyższe seminarium duchowne

Z

zabijać
zabobon
zabobonne wierzenia
zabobonny
zabójca
zabójcja
zabójcyjny
zadać kłam
zadośćuczynienie za grzechy
zaduszki
zagłada chrześcijan
zagłada chrześcijan hiszpańskich
zagłada chrześcijan meksykańskich
zagłada chrześcijan ormiańskich
zagłada chrześcijan polskich
zagłada chrześcijan ukraińskich
zagłada chrześcijan wandejskich
zagłada Polaków
zagłada Wandei
zakon
zakonnica
zakonnik
zakrystia
zakrystianin
zamężna
zaprawdę
zaprzaniec
zapusty
zaręczyny
zasady moralne
ZAT KEP
zatopić się w modlitwie
zatopienie w modlitwie
zatopiony w modlitwie
zatracenie
zatrzymywanie zapłaty pracownikom
zazdrość
Zbawca
Zbawiciel
zbawienie osiągnąć
zbawienie
zbawić
zbawić się
zbawiony
zbawienny
zboczenie
zboczeńcy
zboczony
z Bogiem
zbożnie
zbrojna pielgrzymka
zdemoralizowany
Zdrowaś Mario
zdrowie
Zesłanie Ducha Świętego
zespół pozabójcyjny
zezwalać na grzech bliźniego
zgorszenie
zgromadzenie zakonne
zgrzeszyć
zięć
zła wola
zło
złoczyńca
złodziej
złote gody
złote wesele
zły
zły uczynek
zmartwychwstać
Zmartwychwstanie
Zmartwychwstanie Pańskie
zmartwychwstały
zmartwychwstańcy
zmiłować się
zmiłowanie
znak krzyża
znoszenie prześladowań
z Panem Bogiem
zostań[cie] z Bogiem
zrękowiny
Zwiastowanie
Zwiastowanie Pańskie
związek małżeński
Zwycięzca śmierci

Ź

źle się prowadzić

Ż

żal za grzechy
żałować za grzechy
żenić się
żona
żonaty
żłóbek
życie ponad stan
życie wieczne
żyć ponad stan
życzliwość
żywot wieczny
żywoty świętych
żywy różaniec

[2369]