Statut Stowarzyszenia Wesele Wesel

„Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest.”

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Stowarzyszenie powstaje i uzyskuje osobowość prawną z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami.

UWAGA: Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 7.5.2007 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, oraz wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Dane KRS: STOWARZYSZENIE WESELE WESEL nr 0000280051

UWAGA: Ani linki umieszczone w treści statutu ani komentarze takie jak niniejszy nie są integralną częścią statutu.