Stowarzyszenie Wesele Wesel

Uczestnicy spotkania "Wesele Wesel 2006", zgromadzeni na zebraniu założycielskim we Wrocławiu w dniu 30.7.2006, podjęli jednogłośnie uchwałę o założeniu Stowarzyszenia "Wesele Wesel", przyjęli statut i wybrali Komitet Założycielski.

Głownym celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie trzeźwości w społeczeństwie, w szczególności krzewienie idei wesel bezalkoholowych, troskę o prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim, m.in. poprzez coroczne organizowanie zjazdu małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby będące w sakramentalnym związku małżeńskim, które organizowały swoje wesele bez alkoholu, a także osoby duchowne, które aktywnie pragną włączyć się w realizowanie celów Stowarzyszenia.

Z dniem 7 maja 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (właściwy sąd rejestrowy w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Tym samym oficjalnie rozpoczęło działalność.

Osoby, chcące wstąpić do Stowarzyszenia, proszone są o wypełnienie formularza deklaracji członkowskiej ( do pobrania) i przesłanie jej na adres Stowarzyszenia (34-383 Kamesznica, ul. Beskidzka 43).
Uwaga: Członkowie-Założyciele proszeni są również o wypełnienie deklaracji członkowskiej celem uzupełnienia danych.

Formalne dane o Stowarzyszeniu

(nazwa, siedziba, konto, dane rejestracyjne):

Członkowie Honorowi

Wyróżnienia / nagrody

Stowarzyszenie Wesele Wesel 1.8.2014 zostało odznaczone Statuetką Trzeźwości Św. Jana Chrzciciela Konferencji Episkopatu Polski.

Sztandar

Dnia 1 sierpnia 2014 w Kamesznicy podczas XX Wesela Wesel Ks. Bp Tadeusz Bronakowski poświęcił sztandar Stowarzyszenia Wesele Wesel.

Po jednej stronie sztandaru widoczny jest znak Stowarzyszenia Wesele Wesel oraz podobizna Świętego Maksymiliana Kolbe, patrona Stowarzyszenia, po drugiej widnieje portret Świętego Jana Pawła II, który apelował, by iść pod prąd złych obyczajów, zdobiony krokusami trzeźwości.

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE WESELE WESEL
34-383 Kamesznica ul. Beskidzka 43

Kontakt e-mail:
Strona internetowa: www.weselewesel.pl, www.weselewesel.republika.pl, weselewesel.pl/stowarzyszenie.
Strona internetowa w językach obcych:
weselewesel.pl/en - angielska
weselewesel.pl/fr - francuska
weselewesel.pl/de - niemiecka
weselewesel.pl/ru - rosyjska

Prezes tel.: 0 601 544 748, 018 2754469, fax: 018 2754469, email:
Wiceprezes tel.: 033 8624822, fax: 033 8624822,