Stowarzyszenie Wesele Wesel

Uczestnicy spotkania "Wesele Wesel 2006", zgromadzeni na zebraniu założycielskim we Wrocławiu w dniu 30.7.2006, podjęli jednogłośnie uchwałę o założeniu Stowarzyszenia "Wesele Wesel", przyjęli statut i wybrali Komitet Założycielski.

Stowarzyszenie działa w obszarze wiary i moralności, a szczególnie w zakresie prawidłowego funkcjonowania podstawowej struktury społecznej, jaką jest małżeństwo rozumiane jako nierozerwalny związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, ukierunkowany na zrodzenie i wychowanie dzieci, oparty o zasady miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Takim ustanowił je Bóg, a Chrystus podniósł do godności sakramentu, mocą którego sam Bóg udziela wszelkich łask koniecznych do nierozerwalności małżeństwa i generalnie jego prawidłowego funkcjonowania. Stowarzyszenie specjalizuje się skupiając uwagę na newralgicznym punkcie formowania małżeństwa, jakim jest wesele, które winno odzwierciedlać rangę duchową i społeczną sakramentu małżeństwa. Zgodnie z zaleceniami Św. Pawła Apostoła, który upominał, by z pijakami nie zasiadać do stołu, a sam Chrystus ostrzegał, że pijący z pijakami pójdą w ogień piekielny.

Ta specjalizacja stała się podstawą do sformułowania celów Stowarzyszenia, skupiających się wokół krzewienia idei wesel bezalkoholowych. Krzewienie tej idei odbywa się w pierwszej kolejności poprzez coroczne organizowanie zjazdu małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, a także udzielanie pomocy w organizowaniu takich wesel, w tym wspieraniu poprzez przygotowanie wodzirejów, kadry potrafiącej profesjonalnie wesele bezalkoholowe poprowadzić. Warunkiem sukcesu krzewienia wesel bezalkoholowych jest z jednej strony właściwe przygotowanie moralne społeczeństwa, troska o prawidłowy rozwój rodziny polskiej oraz pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, w tym wpływanie na wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Z drugiej strony odwołujemy się nie tylko do duszy ale i do ciała człowieka propagując trzeźwość jako na dziś fundamentalny element ochrony i promocji zdrowia. Stowarzyszenie, budując kulturę trzeźwości w społeczeństwie, odwołuje się do sprawdzonych wzorców dawnych działaczy trzeźwościowych upowszechniając kulturę fizyczną i sport. Wszelkie podejmowane działania wynikają i są głęboko związane ze zintegrowaną wizją człowieka, jaką nakreślił Bóg w swych przykazaniach, a którą dziedziczymy przez pokolenia jako świętą katolicką wiarę. Pamiętamy cały czas, że celem nadrzędnym jest zbawienie człowieka i nasze działania są zorientowane w tym kierunku i wręcz wydają się na dzień dzisiejszy niezbędne.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby będące w sakramentalnym związku małżeńskim, które organizowały swoje wesele bez alkoholu, a także osoby duchowne, które aktywnie pragną włączyć się w realizowanie celów Stowarzyszenia.

Z dniem 7 maja 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (właściwy sąd rejestrowy w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Tym samym oficjalnie rozpoczęło działalność.

Osoby, chcące wstąpić do Stowarzyszenia, proszone są o wypełnienie formularza deklaracji członkowskiej ( do pobrania) i przesłanie jej na adres do korespondencji Stowarzyszenia
Uwaga: Członkowie-Założyciele proszeni są również o wypełnienie deklaracji członkowskiej celem uzupełnienia danych.

Formalne dane o Stowarzyszeniu

(nazwa, siedziba, konto, dane rejestracyjne):

Członkowie Honorowi

Wyróżnienia / nagrody

Stowarzyszenie Wesele Wesel 1.8.2014 zostało odznaczone Statuetką Trzeźwości Św. Jana Chrzciciela Konferencji Episkopatu Polski.

Sztandar

Dnia 1 sierpnia 2014 w Kamesznicy podczas XX Wesela Wesel Ks. Bp Tadeusz Bronakowski poświęcił sztandar Stowarzyszenia Wesele Wesel.

Po jednej stronie sztandaru widoczny jest znak Stowarzyszenia Wesele Wesel oraz podobizna Świętego Maksymiliana Kolbe, patrona Stowarzyszenia, po drugiej widnieje portret Świętego Jana Pawła II, który apelował, by iść pod prąd złych obyczajów, zdobiony krokusami trzeźwości.

Hymn

Na okoliczność Srebrnego Wesela Wesel w 2019 AD w Toruniu wybitny polski bard p. Maciej Wróblewski skomponował Hymn Wesela Wesel, wykonany podczas XXV Wesela Wesel przez niego i znamienitą pieśniarkę p. Katarzynę Chęsy. Link do nagrania. Link do tekstu.

Dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE WESELE WESEL

Kontakt e-mail:
Strona internetowa: www.weselewesel.pl, weselewesel.pl/stowarzyszenie.
Strona internetowa w językach obcych:
weselewesel.pl/en - angielska
weselewesel.pl/fr - francuska
weselewesel.pl/de - niemiecka
weselewesel.pl/ru - rosyjska

Prezes tel.: 0 601 544 748, 018 2754469, fax: 018 2754469, email: