Misja Ruchu "Wesele Wesel"

Misją Ruchu "Wesele Wesel" jest krzewienie idei wesel bezalkoholowych, aby podkreślić, że prawdziwa radość [czyli wesele] chrześcijańskiego wesela wypływa z radości z otrzymania przez Państwa Młodych Sakramentu Małżeństwa, z radości z ich wzajemnej miłości i z radości z powstania nowej rodziny.

W pewnym dowcipie opowiada się o hobbyście, który po trzech dniach bezustannej gry w "Crysis" [gra komputerowa o wysokich wymaganiach sprzętowych, zwłaszcza graficznych] wychodzi na dwór, siada na schodach, patrzy się przed siebie i nagle mówi: "Ale w tym realu jest grafika!!!"

Wielu młodych ludzi w Polsce nie potrzebowało grać w "Crysis, aby zauważyć, że nie tylko graika, ale wizja, fonia, smak, zapach w "realu" jest dużo lepsza niż w jakimkolwiek świecie wirtualnym. Choć stali bywalcy świata wirtualnego uważają ich za dziwaków, to zdecydowali się oni na bezalkoholowe wesele, pomni słów błogosławionego Bronisława, iż ten, kto młode pokolenie z kielichem w ręku wychowuje, to zdrajca wiary i narodu. A wraz z nimi wysoką jakość multimedialną "realu" odkrywało stu czy dwustu gości weselnych.

Na wesele bezalkoholowe decydują się w pierwszej kolejności tzw. abstynenci pierwotni, czyli ci, którzy nigdy przedtem nie pili. Wesele takie organizują najpierw z szacunku wobec samych siebie. Nie chcą być przedmiotem pośmiewiska ze strony innych uczestników zabawy weselnej, jak to ma miejsce na tzw. „typowych” weselach. Po drugie i ważniejsze czynią to z szacunku wobec sakramentu małżeństwa, który podnosi ich status społeczny w Kościele Katolickim. Wreszcie urządzają wesele bezalkoholowe z szacunku wobec zapraszanych gości, okazując im w ten sposób, że liczy się nie tylko ich fizyczna obecność, ale nad wszystko osobowość.

Wesele bezalkoholowe doskonale harmonizuje się z podniosłą atmosferą ślubu w kościele. Młoda para niezmienne pozostaje w centrum zainteresowania, jest primus inter pares.

Doświadczenie uczy, że goście weselni długo i dobrze wspominają wesela bezalkoholowe. Z jednej strony to wystawność wesela. Z drugiej jego świetna organizacja. Wreszcie efekt zaskoczenia – odkrycie, że zabawa bez alkoholu jest niezwykle sympatyczna. Jest wspaniała okazja do poznania innych ludzi, od ich najlepszej strony, czyli od strony intelektu.

Wesele trwa zwykle do białego rana. Weselnicy świetnie się bawią i mają dość siły, by nie pozostawiać parkietu pustym. Orkiestra ma dla kogo grać i śpiewać.

Wesele bezalkoholowe jest wystawniejsze. Pieniądze, które nie zostaną zmarnowane na alkohol, są spożytkowane na elementy luksusu, wyższą jakość potraw i napojów, repertuar artystyczny, lepszej kategorii lokal.

Jakimż odkryciem było dla wielu, że "grafika w realu" spodobała się nie tylko w ich lokalnym środowisku. Dlatego pary małżeńskie, które miały wesela bezalkoholowe, zapragnęły się spotkać. Pierwsze spotkanie w Kamesznicy u księdza Zązla zmieniło się w potok takich spotkań. Tak. Abstynenckie małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, to nie pojedyncze przypadki, nie dziesiątki ani setki takich przypadków. W samych "Weselach Wesel" uczestniczyło ich ponad 1.000. Podczas spotkania w Ludźmierzu jedno z małżeństw świętowało 50-lecie bezalkoholowego wesela.

Czym jest spotkanie "Wesela Wesel", że przyciąga ludzi z całej Polski, a nawet spoza jej granic (Austrii, Niemiec, Francji, Białorusi, Australii)? Wesele Wesel to przede wszystkim

 1. rodzinne świętowanie,
 2. refleksja transcendentalna,
 3. refleksja nad życiem rodzinnym,
 4. refleksja nad środowiskiem codziennego życia.

Rodzinne świętowanie

Rodzina to miejsce, gdzie przychodzimy na świat, wzrastamy, wychowujemy, uczymy, dojrzewamy, uczymy się kochać bliźniego. Tu darmo tyle otrzymujemy. Stworzenie własnej rodziny i spłacenie w niej zobowiązań zaciągniętych w ten sposób wobec poprzednich pokoleń to także motyw, który wiedzie nas przed ołtarze. Rodzinie chcemy poświęcać nasz czas, naszą pracę, nasze wysiłki. Tu dajemy i odnajdujemy szczęście. Chcemy, aby poprzez rodzinę kolejne pokolenie było przygotowane do kontynuacji trwania ludzkości. A nasze dążenie do trwania to odzwierciedlenie zamysłu Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo swoje.

Mamy stale tę świadomość i nasze wysiłki są skierowane na dobro rodziny. Ale cenna jest dla całej rodziny chwila, gdy żona może spojrzeć na męża w wchili, gdy nie jest zapracowany. Mąż ujrzeć swą żonę, gdy nie jest zabiegana. Oboje nacieszyć się widokiem swych pociech.

Tę chwilę odprężenia i refleksji daje udział w dorocznym ogólnopolskim spotkaniu. Małżeństwa, przybywając na Wesele Wesel, często z dziećmi, mają tu czas

 1. na wspólną modlitwę,
 2. na wspólną zabawę taneczną,
 3. na rozmowy,
 4. na wspólne zwiedzanie atrakcyjnych zakątków Polski.

Refleksja transcendentalna

Picie alkoholu to zwykle droga do taniego osiągnięcia satysfakcji bez cienia wysiłku osobistego. Stąd abstynencja to nie tyle stosunek do konkretnej substancji chemicznej, lecz postawa życiowa, polegająca na tym, by

 1. dobrze pracować,
 2. dobrze się modlić,
 3. dobrze się bawić i
 4. dobrze kochać.

Ruch Wesele Wesel postrzega ideę wesel bezalkoholowych w szerokim kontekście społecznym. Wesele bezalkoholowe nie jest kaprysem chwili, lecz wyrazem pewnej życiowej postawy. Ruch angażuje się więc w krzewienie zdrowego podejścia do całokształtu ludzkiej egzystencji. Jeden z patronów Europy zwracał przed setkami lat na bardzo istotny fundament dobrego życia: ora et labora – módl się i pracuj. Postawa trwałej trzeźwości wynika z dostrzeżenia piękna tego świata i pragnienia pogłębiania prawdziwej wiedzy o nim, co nieodmiennie kieruje wzrok ku Bogu Stwórcy, do rozmowy z Nim w modlitwie. Abstynencja pozwala na niezakłócony dialog z Bogiem Z drugiej strony Bóg uczynił człowieka na swój obraz i swe podobieństwo, stąd człowiek odczuwa potrzebę twórczej pracy, która podobnie jak kontemplacja przyczynia się do poznania prawdy o świecie rzeczywistym. Tu znowu, aby z entuzjazmem pracować, trzeba odpowiednią ilość czasu poświęcać na odpoczynek, Ale potrzebny jest taki odpoczynek, który regeneruje siły do pracy, a nie je nadwyręża. Abstynencja to najdoskonalsza przesłanka zarówno do dobrej pracy jak i dobrego odpoczynku.

Dobra modlitwa i dobra praca to fundamenty pod drogę do wiecznego zbawienia. Na tej drodze spotykamy naszego bliźniego, którego winniśmy kochać jak siebie samego. Szczególnym bliźnim, o szczególnej pozycji w porządku miłości jest żona, mąż. Tej miłości w naturalny sposób sprzyja abstynencja, która wzmacnia relacje między osobowe, daje czas na rozmowę, czy po prostu bycie razem.

Dobra praca wypływa z miłości Boga i bliźniego i do niej prowadzi. Tylko poczucie dobrze spełnionego obowiązku daje trwałe poczucie, satysfakcji, zadowolenia, szczęścia. Dobra modlitwa, łączność z Bogiem jest dla dobrej pracy podstawowym intelektualnym fundamentem. W modlitwie znajduje człowiek natchnienie, pomoc Boga potrzebną do każdej ludzkiej pracy, bo nawet praca fizyczna człowieka wymaga zaangażowania jego intelektu. Dobra zabawa to taka, która służy odpoczynkowi, nabraniu sił do dalszej pracy. Dobrze kochać znaczy kochać miłością ofiarną, nie egoistyczną. W każdym z tych podstawowych obszarów osobistego życia alkohol szkodzi: nie pozwala ani dobrze pracować, ani modlić się, ani bawić się, ani kochać, przez co staje na przeszkodzie w osiągnięciu najważniejszego celu w życiu: zbawienia duszy. Podczas chrztu wyrzekamy się przecież wszystkiego, co prowadzi do grzechu, aby nas grzech nie opanował.

Taką właśnie postawę życiową promuje Ruch i Stowarzyszenie Wesele Wesel. Dlatego doroczne ogólnopolskie spotkania nie ograniczają się do pokazowej zabawy weselnej, ale obejmują nabożeństwa, odnowienie przysięgi małżeńskiej, prelekcje dla dorosłych i młodzieży na różnorakie tematy, począwszy od ochrony dzieci przed współczesnymi zagrożeniami, po godność małżeństwa, wykłady z dziedziny historii, sztuki, teologii itd. Dzielimy się doświadczeniami w organizacji wesel i zabaw bezalkoholowych, przyjęć rodzinnych, szkolnych imprez – ze sobą nawzajem oraz z lokalną społecznością. Odbywają się zawody sportowe i wycieczki. Zwiedzamy muzea, oglądamy występy ludowych zespołów artystycznych, słuchamy koncertów muzyki współczesnej, poznajemy kulturę materialną i duchową oraz uroki krajobrazów coraz to nowych zakątków naszej przepięknej Ojczyzny.

Wesele Wesel, ze swymi dyskusjami, sympozjami, konferencjami oraz kazaniami podczas codziennych Mszy Świętych wydatnie wspiera tę osobostą refleksję każdego z uczestników. Pomaga w umacnianiu się w osobistym postanowieniu całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych, podjętym w dniu ślubu lub wcześniej.

Refleksja nad życiem rodzinnym

Mąż i ojciec, żona i matka nie myśli tylko o zbawieniu swoim, ale także swych najbliższych. Dzięki spotkaniu Wesela Wesel,

 1. rodzina wspólnie odpoczywa, dzięki czemu umacniają się więzy rodzinne, jest czas na dialog, wszyscy poznają się nawzajem od tej lepszej strony, poza codziennym stresem i zmęczeniem,
 2. rodzice pokazują dzieciom w praktyczny sposób, że bez alkoholu można miło spędzać czas, tańczyć, rozmawiać, bawić się,
 3. rodzice pokazują dzieciom, że nie są jedynymi abstynentami na świecie, że ich postawa jest popularna wśród rozsądnych ludzi, jest potrzebna i jest pochwalana,
 4. podczas prelekcji, sympozjów, konferencji i kazań rodzice nabywają nową wiedzę potrzebną przy wychowaniu dzieci, uzyskują impulsy do własnych przemyśleń,
 5. rodzice mają okazję do podzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami, a także do skorzystania z doświadczenia życiowego innych, w szczególności dotyczącego organizacji czasu wolnego i odpoczynku dla swoich dzieci, zabaw bezalkoholowych, w tym sylwestrowych, urodzinowych, imieninowych, studniówkowych, juwenaliowych czy wreszcie weselnych,
 6. od specjalistów pozyskują istotne informacje na temat aktualnych zagrożeń w środowiskach szkolnych czy rówieśniczych oraz sposobów chronienia dzieci przed nimi.
 7. rodzice wspólnie z dziećmi pogłębiają swoją wiarę dzięki wspaniałym naukom księży i biskupów,
 8. dzieci mogą dojrzewać do życia w abstynencji i do rozpoczęcia życia małżeńskiego weselem bezalkoholowym.

Refleksja nad środowiskiem codziennego życia

Wesele Wesel to ta radosna chwila, gdy spędza się czas wśród życzliwych ludzi. Ale następuje powrót do szarej rzeczywistości, która jest często wroga, a zarazem podstępna wobec rodziny: rodziców jak i dzieci. Wesele Wesel stanowi próbę zmiany środowiska na bardziej przyjazne dla człowieka poprzez:

 1. Krzewienie idei wesel bezalkoholowych w celu ich upowszechnienia:
  1. ukazanie wymiaru duchowego, religijnego wesela bezalkoholowego,
  2. świadczenie, że wesele bezalkoholowe jest prawdziwie radosnym weselem,
  3. pokazanie, że bezalkoholowe wesela ma wiele osób, niezależnie od zasobności, wykształcenia, regionu, w którym żyją,
  4. pokazanie w sposób praktyczny podczas bezalkoholowej zabawy weselnej "Wesela Wesel", że potrafimy się bawić bez alkoholu,
  5. pokazanie, jak wesele bezalkoholowe można zorganizować,
  6. udzielanie porad dotyczących organizacji wesel bezalkoholowych,
  7. udzielanie pomocy przy organizowaniu wesel bezalkoholowych,
  8. łamanie zmowy milczenia wokół fenomenu wesel bezalkoholowych.
 2. Promowanie i uczenie zabawy oraz spędzania czasu bez alkoholu.
 3. Pokazanie możliwości organizowania wesel i zabaw bezalkoholowych.
 4. Pokazanie sposobów organizowania wesel i zabaw bezalkoholowych (np. pod kierunkiem wodzireja).
 5. Przekazywanie świadectw w mediach małżeństw, które miały przyjęcie weselne bez alkoholu, o istocie wesela.
 6. Pokazanie, że rodziny abstynenckie, nie używające alkoholu nie należą do rzadkości.
 7. Formację rodziny budującą wzajemne wspieranie się małżonków i pogłębienie życia rodzinnego.
 8. Wymiana doświadczeń związanych z promowaniem życia bez alkoholu.
 9. Dawanie świadectwa wiary i pogłębianie życia religijnego.
 10. Pomoc osobom uzależnionym pragnącym ozdrowieć
  1. poprzez pokazanie, że w abstynencji można trwać w społeczeństwie,
  2. przez osobiste świadectwo, że abstynencja to nie choroba lecz właśnie przejaw rzeczywistego zdrowia.
 11. Udzielanie się we wspólnocie parafialnej, współpraca z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz środkami społecznego przekazu na rzecz:
  1. podnoszenia autorytetu rodziny poprzez ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz jako pierwszej i podstawowej komórki życia społecznego,
  2. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego zwłaszcza rodzin bogatodzietnych i dotkniętych bezrobociem,
  3. obniżenia spożycia alkoholu, szczególnie wśród młodzieży,
  4. zaangażowania ośrodków opiniotwórczych (w tym środków społecznej komunikacji) we wspieraniu podstawowych funkcji rodziny - wychowanie młodego pokolenia poprzez kształtowanie chrześcijańskich postaw moralnych i obywatelskich,
  5. zaniechania propagowania przez ośrodki opiniotwórcze fałszywych wartości, rozpowszechniania niemoralności, pornografii, okrucieństwa, alkoholizmu, narkomanii, zabijania nienarodzonych oraz jakiejkolwiek innej formy eutanazji.

Stowarzyszenie Wesele Wesel wspiera organizatorów wesel bezalkoholowych przede wszystkim od strony organizacyjnej. Na witrynie weselewesel.pl zamieszczone są ramowe porady odnośnie organizacji wesel bezalkoholowych, informacje kontaktowe do wodzirejów a także do szkoły wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych, oraz świadectwa kilkunastu par małżeńskich, które miały wesela bezalkoholowe. Z tych źródeł można czerpać inspiracje dla własnego niezapomnianego wesela. Podczas dorocznych Ogólnopolskich Spotkań Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe, chętni mogą na żywo zobaczyć bezalkoholowy bal weselny, porozmawiać z małżonkami, którzy mieli bezalkoholowe wesela. Co roku z tej możliwości korzysta co najmniej kilka par narzeczeńskich, które serdecznie zapraszamy.