Wesele Wesel 2007 w Bydgoszczy

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Uwaga: Aby powiększyć obrazek, należy w niego kliknąć (UWAGA - zdjęcia DUŻE).

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wesele Wesel

W niedzielę, 5.8.2007 w Bydgoszczy w stołówce studenckiej przy ul. Kaliskiego 12 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalnści od zarejestrowania Stowarzyszenia. Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe. Członek Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji.

Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieloono absolutorium Zarządowi. Ustalono wysokość składki członkowskiej

Podziękowano koordynatorom i wszystkim zaangażowanym w organizację Wesela Wesel 2007.

Przeprowadzono debatę nad rozwijaniem dalszej działalności Stowarzyszenia, w tym organizacji przyszłorocznego Wesela Wesel.