Wesele Wesel 2006 we Wrocławiu - program spotkania

pod honorowym patronmtem J.E. ks abpa Mariana Gołębiowskiego, Metropolity Wrocławskiego, p. Rafała Dutkiewicza, Prezydenta Wrocławia i p. Pawła Wróblewskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

  

 

                       XII  OGÓLNOPOLSKIE   SPOTKANIE  MAŁŻEŃSTW,

          KTÓRE ORGANIZOWAŁY  WESELA  BEZALKOHOLOWE

 

 

                                         WESELE WESEL WROCŁAW 2006

                       

 

            „Poprzez rodzinę przepływa główny nurt cywilizacji miłości”

                                                                                       Jan Paweł II „List do Rodzin”

 

 

                                                            PROGRAM  SPOTKANIA:

 

27 lipca 2006 (czwartek)

13.00      Rozpoczęcie działalności recepcji (Akademiki Politechniki Wrocławskiej, ul. E. Wittiga)

15.00      Koronka do Bożego Miłosierdzia     (Kościół M.B. Pocieszenia OO. Redemptorystów, ul. E. Wittiga 10)

15.30      Spowiedź (Kościół M.B. Pocieszenia OO. Redemptorystów, ul. E. Wittiga 10)

17.00      Msza Święta   pod przewodnictwem Ojca Stanisława Golca, proboszcza parafii,

homilię wygłosi Ks. Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan, inicjator          spotkań „Wesela Wesel” (Kościół M.B. Pocieszenia, ul. E. Wittiga 10)           

18.00      Kolacja (Akademiki Politechniki Wrocławskiej, ul. Wittiga)

19.00    „Pożywmy się słowem jak chlebem”- program poetycko-muzyczny. Wybór tekstów Stefan Placek.

                                                Motto:  Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może,

                                                                Jak w ziarnku żyta - żyje całe przyszłe zboże…”

                                                                                      Juliusz Słowacki (1809-1849)

(przy Grocie obok Kościoła M.B. Pocieszenia )

19.30      Spotkanie integracyjne   (przy Grocie obok Kościoła M.B. Pocieszenia )

20.15      Złożenie kwiatów przy Grobie Czaszek Katyńskich

20.30      Adoracja Najświętszego Sakramentu – rozważania prowadzi Ojciec Stanisław Golec (Kościół M.B. Pocieszenia OO. Redemptorystów).

21.00      Apel Jasnogórski.

28 lipca 2006 (piątek)

7.00              Jutrznia – modlitwa poranna  ( Kościół  M.B. Pocieszenia) 

7.30-9.00     Śniadanie (Akademiki Politechniki Wrocławskiej, ul. E. Wittiga)

9.30-12.00   Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego (dzieci do lat 4 pod opieką rodziców)

 

 

9.45-12.00   Spotkanie młodzieży z Sybirakami w Sanktuarium Golgoty Wschodu .        Zwiedzenie Izby Pamięci Sybiraków i Afrykańczyków.

10.00-12.00  Jak zagospodarować przestrzeń wolności”- sympozjum na temat działań profilaktyki uzależnień.

                     (sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy                  ul. M. Kopernika 5).

13.00            Obiad (stołówka Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże St. Wyspiańskiego)

15.00             Koronka do Bożego Miłosierdzia

 (Kościół M.B. Pocieszenia OO. Redemptorystów, ul. E. Wittiga 10)

16.00–17.30 Zwiedzanie Panoramy Racławickiej i złożenie kwiatów przy Pomniku Ofiar Katynia  (grupy 1,2,3)

                     Spacer z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim (grupy 4,5,6)

                    

18.00            Kolacja

19.00            Msza Święta, okazja do Spowiedzi (Kościół OO. Dominikanów)

20.00            Nabożeństwo w intencji trzeźwości,

                     Wieczór świadectw małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe.

                     Koncert profilaktyczny Antoniny Krzysztoń. (Kościół  Św. Wojciecha OO. Dominikanów, Plac Dominikański 1)

                      

29 lipca 2006 (sobota)

7.00              Jutrznia – modlitwa poranna

( Kościół  M.B. Pocieszenia) 

7.30-9.00      Śniadanie (Akademiki Politechniki Wrocławskiej, ul. E. Wittiga)

 

 

10.00-12.30   Zwiedzanie Katedry, Ogrodu Botanicznego i Panoramy Natury dla dzieci 

10.00-10.50 Wykład „Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości” – Ks. dr Janusz Czarny

(Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego)

 

„ Papież Jan Paweł II opiera swoją propozycję urządzenia świata na godności człowieka, z niej ją wywodzi i dla jej obrony ją postuluje. Zagrożenia powstałe na różnych odcinkach życia ludzkiego obniżają lub wręcz niweczą wartość osoby bo rodzą się z błędnego odczytania statusu bytowego człowieka. Stąd wizja cywilizacji miłości jest właściwie usilnym apelem o „pełną prawdę o człowieku”, prawdę, która ukaże go jako byt w sieci uwarunkowań natury, ale także jako byt ukochany przez Boga-Stwórcę, obdarzony przez Niego znamieniem „Bożego obrazu”. „Pełna prawda o człowieku” winna przenikać wszystkie warstwy życia indywidualnego, ale winna także warunkować formy życia wspólnotowego. Ta właśnie prawda chce powstrzymać współczesne trendy zmierzające do zreizowania osoby ludzkiej. Pełny wszakże personalizm w zastosowaniu do człowieka i tym samym do kultury nie jest możliwy bez przyjęcia Boga – trzeba to podkreślić z całym naciskiem, bo ma to wielkie znaczenie praktyczne dla obrony i podkreślenia wartości osoby ludzkiej. Ostatecznie człowiek jest bytem niekoniecznym, przygodnym, tzn. nie jest dawcą swego istnienia. Pochodzi od Boga i to pochodzi przez miłość, Bóg bowiem chciał, by człowiek zaistniał. On go pierwszy umiłował. Skoro u podstaw życia człowieka leży miłość Boga, którego jest dziełem, to właściwym odniesieniem każdej osoby ludzkiej może być tylko uznanie jej wartości, czyli też miłość. Toteż religijna, chrześcijańska wizja człowieka wprowadza do kultury ludzkiej jako jej podstawowy budulec miłość i czyni z niej spoiwo wszelkich wspólnot ludzkich. Dlatego właśnie najlepszą dla człowieka formą cywilizacji może być tylko cywilizacja miłości.”

 

Fragment z książki ks. dra Janusza Czarnego „Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości”  str.17. 

 

10.50-11.00 Przerwa

11.00-11.50  Konferencja „Kościół w służbie rodziny”-  Ks. dr Stanisław Paszkowski

(Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego)

11.50-12.00 Przerwa – możliwość rozmowy z pracownikami Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Archidiecezjalnej Poradni Adopcyjnej

 

12.00-12.45 „Małżeńska służba miłości i rodzicielska służba życiu”- seminarium

                                      

14.00            Obiad (stołówka Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże St. Wyspiańskiego)

17.00            Uroczysta Msza św. ślubna z odnowieniem przysięgi małżeńskiej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego (Archikatedra Wrocławska p.w. św. Jana Chrzciciela),

[…] Pamiętajmy, że dla narodu rozwijającego się normalnie największą radością i łaską jest rodzina. Jak Chrystus mówił o rodzącej matce, że nie pamięta ona ucisku dla radości, że się człowiek na świat narodził, tak dla każdego i dla naszego Narodu największą radością jest to, że nowy człowiek rodzi się na świat. Pamiętajmy, że jak długo w kołyskach będą płakały dzieci polskich matek, jak długo będą do nich zwracały swoje ufne oczy i serce, dotąd możemy być spokojni o przyszłość naszego narodu. Naród to rodzina rodzin. A więc on jest szczególnie zainteresowany, aby wszystkie rodziny znalazły należytą opiekę, pomoc, uznanie swoich praw; aby rodziny w Polsce miały zabezpieczone wszystko, co jest niezbędne dla wypełnienia ich szczytnego zadania. […]

 

Z przemówienia śp. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski podczas uroczystości koronacji figurki Matki Bożej Wambierzyckiej, Królowej Rodzin 

 Wambierzyce, 17 sierpnia 1980 roku.

 

 

20.00            Wesele bezalkoholowe

 

30 lipca 2006 (niedziela)

8.30-10.00   Śniadanie (Akademiki Politechniki Wrocławskiej, ul. E. Wittiga)

11.00            Msza św. koncelebrowana , homilię na temat „ Rodzina a powołanie” wygłosi   Ks. Aleksander Radecki (Kościół  p.w. M.B. Pocieszenia ul. Wittiga),

13.00            Obiad (stołówka Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże St. Wyspiańskiego)

14.30             Spotkanie pożegnalne przy Grocie obok Kościoła M.B. Pocieszenia           oficjalne zakończenie  XII Wesela Wesel

15.00             Koronka do Bożego Miłosierdzia

 (Kościół M.B. Pocieszenia OO. Redemptorystów, ul. E. Wittiga 10)

16.00–17.30 Zwiedzanie Panoramy Racławickiej  (grupy 4,5,6)

                     Spacer z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim (grupy 1,2,3)