Wesele Wesel 1998 w Częstochowie - wspomnienie ze spotkania

Częstochowa - miasto pod troskliwą opieką Matki Bożej Częstochowskiej, okalające narodowe sanktuarium na Jasnej Górze. Miasto wojewódzkie a zarazem również od niedawna stolica arcybiskupia. Miasto leży nad rzeką Wartą u styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Mieszka tu ponad 200.000 ludzi.

Nie sposób zapomnieć spotkania u stóp naszej Jasnogórskiej Pani, naszej Matki i Królowej.

To w tym miejscu padły przed laty brzemienne słowa: "Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i o jczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską. [...] Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej." ( Sł.B. ks. abp. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, Jasna Góra 26.8.1956, Śluby Narodu Polskiego)

Od 1982 roku przybywają tu doroczne ogólnopolskie pielgrzymki duszpasterstwa trzeźwości.

Przybyliśmy i my, by Matce Bozej powiedzieć, że o tych słowach pamiętamy w naszym codziennym życiu.

Wesele Wesel nawiedziło też wiele innych sanktuariów Maryjnych: Matkę Bożą Bolesną w Świętej Wodzie i Matkę Bożą Miłosierdzia w Białymstoku w katedrze (2001) Ludźmierską i Fatimką na Krzeptówkach (2003 r), Gietrzwałdzką (2005), Matkę Boską Sobieską we Wrocławiu (2006), Matkę Bożą Pięknej Miłości w Bydgoszczy (2007).

Zobacz wiersz