Podziękowanie dla ks. Prałata Władysława Zązla za owoce pracy trzeźwosciowej przez 35 probostwa w Kamesznicy oraz 30 lat kapelaństwa w Zwiazku Podhalan (2011 r)