Apel uczestników Wesela Wesel w Tarnowie (2008 r) do pracowników mediów

Szanowni Państwo!

Uczestnicy XIV Ogólnopolskiego Spotkania Wesele Wesel w Tarnowie, w dniach 31.7.-3.8.2008 zwracają się do ludzi mediów o eliminację krzywdzącego określenia „przemoc w rodzinie” i zastąpienie go nazywanie rzeczy po imieniu.

Określenie „przemoc w rodzinie” jest z jednej strony krzywdzące, a z drugiej strony dalekie od precyzyjności. Ilekroć pojawiają się hiobowe wieści o śmiertelnych pobiciach dzieci, to okazuje się, iż miały one miejsce nie w rodzinach, lecz w ramach „związków partnerskich”.

Zatem należy tu mówić o przemocy w związkach partnerskich, czy też konkubinatach.

Innym częstym powodem przemocy jest konsumpcja alkoholu, innych środków odurzających. Źródło przemocy nie tkwi wtedy w rodzinie, lecz właśnie w alkoholu, więc nie należy zwalczać czy potępiać rodziny, tylko pijaństwo.

Apelujemy także o zachowanie zdrowych proporcji i postawienie sobie pytania, czy lepiej poczekać, aż policja będzie musiała przywoływać młodzieńca do porządku, i będzie się musiał stresować wysłuchując wyroku sadowego, czy też lepiej będzie, gdy rodzice zawczasu dadzą dziecku karcącego klapsa, albo podniosą na nie głos,.

Wreszcie apelujemy o napiętnowanie przez media dotychczas ignorowanych aktów przemocy – psychicznej i fizycznej – jakimi są rozwody rodziców czy też zabijanie bezbronnych, jeszcze nie narodzonych dzieci.

Apelujemy o akcje prewencyjne wobec przemocy, takie jak promocja dobrego zachowania dzieci, ich posłuszeństwa wobec rodziców, ich usłużności względem pozostałych członków rodziny, tak aby formy przymusu nie musiały być wobec nich stosowane.

Również wysoce pożądane byłoby lobbowanie mediów o bardziej komfortową , mniej stresową sytuację rodzin, np. zmniejszenie groźby bezrobocia, zmniejszenie zalewu scenami przemocy w programach rozrywkowych, redukcja reklam rozdmuchujących oczekiwania konsumpcyjne dzieci ponad stan majątkowy rodziców itd.Tarnów – 3.8.2008Za uczestników podpisali członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wesele Wesel oraz Kimisji Rewizyjnej.