List uczestników Wesela Wesel w Bydgoszczy (2007 r) do Ojca Świętego

Bydgoszcz, dnia 5.8.2007 AD

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Benedykt XVI
Rzym, Państwo Watykańskie

Umiłowany Ojcze Święty!

Już po raz trzynasty małżonkowie, którzy mieli wesela bezalkoholowe, zjeżdżają się na doroczne ogólnopolskie spotkania, nazwane „Weselem Wesel”, aby nieść społeczeństwu przesłanie, iż rodzinne życie bez alkoholu, pielęgnacja chrześcijańskiej cnoty abstynencji, to nie wyrzeczenie się przyjemności, lecz wręcz przeciwnie, to sama radość życia, życia w wolności, do której oswobodził nas Chrystus (Ga 5,5). Młodzi ludzie, zawierając związek małżeński w kościele, zapraszają Chrystusa do swojego wspólnego życia i nie chcą Go wypędzać alkoholem i z nim związanymi złymi obyczajami u progu sali weselnej.

W dniach 2-5.8.2007 „Wesele Wesel” zawitało do Bydgoszczy. Hasło tegorocznego spotkania to „Radość w trzeźwości”. Zgodnie z tradycją spotkań punktem kulminacyjnym była Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej katedrze oraz bezalkoholowa zabawa weselna, która jest praktycznym świadectwem tego, że można bez alkoholu radośnie tańczyć, bawić się, żartować i rozmawiać ze sobą, że dobra zabawa jest po drodze do zbawienia.

Spotkanie „Wesele Wesel” to nie tylko rozrywka w najczystszej formie, atrakcje turystyczne czy sportowe dla całych rodzin, ale także rekolekcje i ewangelizacja. Codzienne Msze Święte, nabożeństwa, konferencje i debaty koncentrują się wokół krzewienia trzeźwości i ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją.

Jesteśmy wdzięczni, iż tak jak Poprzednik Waszej Świątobliwości, Jan Paweł II, pasterską troską Wasza Świątobliwość otacza apostolstwo trzeźwości, czego wyrazem była pierwsza beatyfikacja dla Polski, ogłoszona przez Waszą Świątobliwość w 2005 r, podczas której do chwały ołtarzy wyniesionych zostało aż trzech polskich kapłanów, ks. Bronisław Markiewicz, ks. Ignacy Kłopotowski i ks.Władysław Findysz, którzy zabiegali o trzeźwość rodzin. Cieszymy się ze zbliżającej się beatyfikacji kolejnego orędownika trzeźwości, Sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskiego.

Z wyrazami wierności Następcy Świętego Piotra

W imieniu uczestników Wesela Wesel 2007

Duszpasterz Spotkań Wesele Wesel: ks. Władysław Zązel, Koordynatorzy Spotkania w Bydgoszczy: pp. Chęsy i pp. Maciołek, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Wesele Wesel: p. MIeczysław Kłopotek, Prezes Stowarzyszenia Wesele Wesel: p. Józef Gacek