Akt oddania się uczestników XIII Wesela Wesel Matce Bożej Pięknej Miłości

odmówiony podczas sobotniej Mszy Św. w bydgoskiej katedrze (4.8.2007)

Matko Boża Pięknej Miłości, klęcząc przed Twoim wizerunkiem pragniemy powierzyć Twojemu sercu każdą rodzinę, ojczyznę, siebie samych i Kościół cały.

Nade wszystko przyjmij nasze serca i obdsarz je miłościa, która nigdy nie ustaje.

Przemieniaj cierpienia, bóle osamotnienia w moc krzyża, która wszystko zwycięża.

Uproś nam wszystkim, a szczególnie polskim rodzinom łaskę pełnienia woli Ojca, a powołanym do życia małżeńskieggo wyjednaj radość tworzenia wspólnoty życia i miłości.

Nauczycielko Pięknej Miłości, przez Twoje ręce powierzamy Jezusowi Zbawicielowi wszystkie nasze wysiłki miłowania Boga i drugiego człowieka.

Przez Chrystusa Pana naszego AMEN.