Jan Paweł II do uczestników Wesela Wesel w Kamesznicy

"aby ich przykład znalazł wielu naśladowców, przyczyniając się do wychowania społeczeństwa polskiego w duchu trzeźwości" (z telegramu Ojca Świętego Jana Pawła II przesłanego na ręce Ks. Zązla, proboszcza w Kamesznicy, dla uczestników I Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe, Rzym-Kamesznica, dnia 4.7.1995 r)