Jan Paweł II w trosce o trzeźwość u progu swego pontyfikatu

„Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła." (Jan Paweł II, słowa skierowane w Rzymie do Polaków podczas Inauguracji Pontyfikatu 23.10.1978 r.)