Błogosławieństwo rodziców dla nowożeńców

Pan Bóg dał szczególną władzę rodzicom nad swymi dziećmi. W tym szczególne prawo do udzielania im rodzicielskiego błogosławieństwa.

Przed wyjazdem do ślubu, w pokoju, gdzie jest dużo miejsca, ustawiamy stolik (ołtarzyk) z figurką i krzyżem (wodą święconą). Gromadzimy wokół gości.

Na Młodych czekają Rodzice. Gdy Młodzi podejdą w pobliże stołu, klękają i Pan Młody (lub obydwoje) mówi:

Drodzy Rodzice, prosimy Was o błogosławieństwo na naszą nową drogę życia.

Pierwsza forma błogosławieństwa

Kochane Dzieci, przyjmijcie błogosławieństwo waszych Rodziców, niech ono Wam towarzyszy na drodze wspólnego życia. Maryja, Matka pięknej miłości niechaj otacza Was swoją opieką.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Rodzice robią nad Młodymi znak krzyża lub znaczą krzyże na ich czołach. (Matka święci wodą święconą).

Druga forma błogosławieństwa

Wszyscy wyciągają ręce, a jedna osoba mówi:

Panie Boże, Dobry Nasz Ojcze, pobłogosław te nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze. Amen.

Trzecia forma błogosławieństwa

Ojciec Chrzestny lub Starosta:

Pobłogosław Ojcze, pobłogosław Matko tych, którzy za chwilę klękną tu przed Wami, by Was wspólnie poprosić o błogosławieństwo, którym pragną cieszyć się przez całe życie. Wyście ich zrodzili i wychowali, troszczyli się razem o ich zdrowie, o ich naukę i dobre wychowanie. Dziś w dzień zaślubin dziękują Wam za wszystko i proszą o błogosławieństwo.

Młodzi klękają i mówią:

Pobłogosław więc Ojcze, pobłogosław Matko tych, którzy przed Wami wzruszeni klęczą i proszą o faski Boga, które spłyną na nas przez Wasze rodzicielskie ręce.

Rodzice wyciągają prawe dłonie nad głowami dzieci. Któreś z Rodziców czyta:

Panie Boże, dobry nasz Ojcze, pobłogosław te nasze Dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje niech im stale towarzyszy i pozostanie z Nimi na zawsze. Amen.
Dzieci, żyjcie zgodnie i bądźcie dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Może Wam wszystkiego zabraknąć, byle nie wzajemnej dla siebie miłości. A ja Wam z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Każde z Rodziców kreśli znak krzyża na czołach dzieci, dodając np. słowa:

Troszczcie się o siebie, żyjcie w zgodzie, Umiejcie siebie rozumieć.

Można zaśpiewać: "Pod Twą obronę"

na podstawie "Urządzamy Wesele Bez Alkoholu", Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie, Lublin 1993

Czwarta forma błogosławieństwa

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Stanowicielu małżeństwa, wejrzyj na nasze dzieci, które postanowiły złaczyć się sakramentem małżeństwa, przymnóż im miłości, umacniaj w wierności, zachowaj w świętej katolickiej wierze, obdarz zdrowym i licznym potomstwem. Matko Przenajświętsza i Rodzino Święta, otaczajcie je zawsze swą opieką.
Kochane dzieci - Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego niech zstąpi na was i niech pozostanie w waszym domu na zawsze. Amen.
Ucałujcie Krzyż Święty

Po ucałowaniu rodzice znaczą czoła dzieci znakiem krzyża.
Następnie jedno z rodziców podaje naczynie z wodą święconą.

Powstańcie.
Przeżegnajcie się na drogę.

Intonujemy starodawną pieśń "Na drogę": Kto się w opiekę odda Panu swemu