Szkodliwość papierosów

Od dawna wiadomo, że nikotynizm to przedszkole alkoholizmu i narkomanii.

Co ma nikotynizm wspólnego z papierosami? Otóż różne rodzaje nikotyny są wazną składową dymu papierosowego, ale nie jedną. Jedynie jedną z 4.000 szkodliowych substancji.

Główne komponenty "dymku papierosowego"

 1. Nikotyna ("ruda trucizna") -najsilniej działająca toksyna. Śmiertelną dawką dla dorosłego człowieka jest jedna kropla 50-70 mg .Nikotyna działa toksycznie na układ nerwowy, szczegó1nie w okresie rozwojowym; od poczęcia do 21 roku życia. Nikotyna jest alkaloidem i działa jako L-nikotyna, D-nikotyna oraz L-nornikotyna, D-nornikotyna i inne, których ilości są wprawdzie śladowe, ale wzmacniają działanie nikotyny.
 2. Czad - najgroźniejszy z gazów trujących zawartych w papierosach. Jest to tlenek węgla (CO) Jak wiadomo, hemoglobina łączy się z tlenkiem węgla 200 do 300 razy łatwiej niż z tlenem, natomiast wydziela go 250 razy wolniej niż tlen. Stąd palacz stale nie dotlenia swego mózgu, nie może mieć dobrego samopoczucia, bystrości umysłu, jasności sądów, koncentrować uwagi. Warto przy tym mieć na uwadze, że tkanka mózgowa potrzebuje 5 razy więcej tlenu niż jakikolwiek narząd naszego ciała, a równocześnie jest najbardziej wrażliwa na niedotlenienie.
 3. Związki azotowe - o podobnym działaniu
 4. Tlenki azotu - o podobnym działaniu
 5. Siarkowodór (H2S) - o podobnym działaniu
 6. Cyjanowodór (HCN- kwas pruski). - o podobnym działaniu - stosowany w komorach gazowych podczas II wojny światowej. Stężenie cyjanków jest 160 razy większe w dymie tytoniowym, niż dopuszczają normy BHP w przemyśle.
 7. Związki smoliste. Z jednego papierosa powstaje ok. 40-80 mld cząstek węgla o wymiarze 0,3-1 mikrona, z których aż 97% wchłanianych jest przez płuca. Pod względem struktury chemicznej należą one do węglowodorów aromatycznych. Z tych węglowodorów, uważanych za ciała rakotwórcze, najniebezpieczniejsze są: benzopyren, fluorantan, metylo-cholantren, i benzoatracen
 8. Izotop węgla 14C - pierwiastek promieniotwórczy i rakotwórczy
 9. Polon 210Po - pierwiastek promieniotwórczy i rakotwórczy
 10. Rad 226Ra - pierwiastek promieniotwórczy i rakotwórczy
 11. Fosfor 31P - pierwiastek promieniotwórczy i rakotwórczy
 12. Potas 40K - pierwiastek promieniotwórczy i rakotwórczy
 13. Ołów 208Pb - pierwiastek promieniotwórczy i rakotwórczy
 14. Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów
 15. Naftyloamina - rakotwórcza, składnik barwników, stosowany w drukarstwie
 16. Metanol - trucizna, składnik benzyn silnikowych
 17. Piren - rakotwórczy, stosowany w syntezie organicznej
 18. Dimetylonitrozoamina - stosowana w przemyśle chemicznym
 19. Naftalen - środek owadobójczy
 20. Kadm - rakotwórczy, silnie trujący metal
 21. Benzopiren - rakotwórczy, stosowany w przemyśle chemicznym
 22. Chlorek winylu - rakotwórczy, stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych
 23. Toluidyna – rakotwórcza, stosowana w syntezie chemicznej
 24. Amoniak - stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych
 25. Uretan – rakotwórczy
 26. Toluen - rozpuszczalnik
 27. Arsen - trucizna, składnik chemicznych środków bojowych
 28. Dibenzoakrydyna – rakotwórcza, stosowana w produkcji barwników
 29. Fenol (kwas karbolowy) - składnik środków żrących
 30. Butan - gaz pędny, stosowany do wyrobu benzyny syntetycznej
 31. DDT - insektycyd polichlorowy, czyli silna trucizna insektobójcza

Skutki zdrowotne palenia tytoniu

Co 53 minuty umiera w Polsce palacz na raka płuc Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - 1 papieros skraca życie o 18 minut. Ciekawszym się staje, gdy pomnoży się to przez doby, przez miesiąc i rok, przy wypalaniu 10 lub np. 20 papierosów na dobę. Stąd więc ostrzeżenie naukowców przed "paleniem biernym" szczególnie dzieci, kobiet w błogosławionym stanie, zawałowców itp. Bierny palacz poza tym przebywając w dymie tytoniowym przez l godzinę, ponosi taką szkodę jakby sam wypalił 1 papierosa.

Palenie implikuje cały katalog chorób (znanych jest ich ponad czterdzieści):

 1. Choroby układu krążenia:
  1. choroby serca (arytmia, choroba wieńcowa),
  2. choroba naczyń (przedwczesna miażdżyca, wylewy krwi do mózgu),
  3. choroba Buergera,
  4. choroba Raynaud'a,
 2. Choroby układu pokarmowego:
  1. nieżyt żołądka,
  2. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
  3. spastyczne nieżyty jelit,
  4. marskość wątroby,
  5. rak wargi, jamy ustnej, języka, przełyku, żołądka.
 3. Choroby układu nerwowego:
  1. zawroty i bóle głowy,
  2. zaburzenia wzrokowe,
  3. zwolnienie procesów psychicznych,
  4. zwiększenie pobudliwości nerwowej,
 4. Choroby układu oddechowego:
  1. nieżyt nosa, gardła, krtani, górnych dróg oddechowych,
  2. przewlekłe zapalenie oskrzeli,
  3. częsta zapadalność na grypę i zapalenie płuc,
  4. rak krtani, oskrzeli i płuc.
  5. ciała smołowate zwykle odkładają się w tkance płucnej, co prowadzi do pylicy płucnej.
 5. Choroby układu hormonalnego i narządu płciowego:
  1. nadczynność tarczycy,
  2. zaburzenia miesiączkowania,
  3. obniżenie popędu płciowego
   1. niewydolność (impotencja) u mężczyzn oraz
   2. oziębłość u kobiet.
 6. Choroby układu moczowo-płciowego:
  1. rak nerki, pęcherza, prostaty (u mężczyzn, skazanych na bierne palenie przy kobiecie i nie tylko).
Amerykanie nazywają popularnie papierosy "gwoździami do trumny" (coffin nails).

Skutki psychospołeczne palenia tytoniu

Trzeba zwrócić uwagę takze na problemy psychiczne, wynikające z palenia papierosów. Palacz ma słabą wolę, zatraca poczucie obowiązku, jest nieodpowiedzialny Palacz jest zwykle jest niedojrzały psychicznie, niezrównoważony uczuciowo i społecznie, życiowo zawiedziony. Jest predestynowany do dalszych nałogów (pijaństwo, narkomania itd.)

Skutki palenia tytoniu dla potomstwa palacza

 1. Dziecko kobiety palącej rodzi się znacznie mniejsze i podatniejsze na choroby wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego w porównaniu z dziećmi, których mamy nie palą.
 2. Istnieje zależność: im więcej papierosów kobieta pali, tym mniejsza będzie waga nowo narodzonego dziecka, i tym słabiej będzie przygotowane do życia.
 3. Kobieta paląca niepotrzebnie naraża się na zwiększone ryzyko urodzenia martwego dziecka, wczesnej śmierci noworodka lub zespołu nagłej śmierci niemowlęcia, tzw. śmierci łóżeczkowej.
 4. Kobieta paląca zwiększa ryzyko wystąpienia komplikacji w ciąży, samoistnego poronienia, porodu przedwczesnego, krwawień z dróg rodnych, łożyska przodującego, przedwczesnego odklejania łożyska czy pęknięcia błon płodowych, a także ciąży pozamacicznej.
 5. Palenie po porodzie negatywnie wpływa na zdrowie nowo narodzonego dziecka. Karmiąca piersią matka (co zawsze jest najlepsze dla noworodka) musi jednak pamiętać, że paląc przekazuje mu wiele trujących substancji z dymu tytoniowego, np. nikotynę. Powoduje to występowanie u dziecka niepokoju, bezsenności, wymiotów i biegunki, a także przyspieszenie pracy serca i zaburzenia krążenia.
 6. Niemowlęta wdychające dym z papierosów wypalanych przez ich matki dwa razy częściej zapadają na poważne choroby układu oddechowego (zapalenie płuc, oskrzeli, górnych dróg oddechowych), co przyczynia się do częstych hospitalizacji w pierwszym roku życia dziecka.
 7. Ponadto palenie tytoniu przez rodziców zwiększa ryzyko wystąpienia u dziecka astmy oskrzelowej oraz przewlekłego zapalenia ucha środkowego, które jest główną przyczyną głuchoty w dzieciństwie.
 8. Występuje także podejrzenie o związek palenia tytoniu z wieloma najpoważniejszymi chorobami u dzieci, m.in. białaczką.

(na podstawie referatu dr T.J. Krzyszowskiego, psychologa, oraz stron WWW, m.in. http://www.zyjzdrowo.med.pl/uzal/palenie07.shtml oraz http://www.zyjzdrowo.med.pl/uzal/palenie10.shtml