Szkodliwość alkoholu etylowego (AE)


Spis treści: Budowa chemiczna alkoholu etylowego i skład chemiczny trunków * Fizyko-chemiczne oddziaływanie* Konsekwencja picia - alkoholizm i jego skutki fizyczne oraz psychiczne* Konsekwencja picia rodzica - kalectwo dziecka * Mity i prawda o piciu * Państwowe koszty picia * Trzeżwość czyli co?

Koszty państwowe picia

Często mówi się o "społecznych kosztach picia". Ale co to znaczy społecznych? To znaczy, że my wszyscy, "pijący" i "niepijący" musimy za to płacić, na ogół z podatków, kosztem, szkół, dróg, służby zdrowia i innych wydatków budżetowych. Na jaką kwotę "bawią się" więc inni naszym kosztem?

Poniższe dane pochodzą głównie z opracowania Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Unczelni Łazarskiego (http://infografika.wp.pl/title,Kosciol-chce-ograniczenia-sprzedazy-alkoholu,wid,15865205,wiadomosc.html?ticaid=111197)

Najpierw o czym mówimy: (Spożycie jest w litrach czystego alkoholu na głowę w wieku 15+)

RegionSpożycie 2000Spożycie 2005 Spożycie 2011 Odsetek abstynentów (przyznających się) 2011 Odsetek pijących częściej niż raz na tydzień (przyznających się) 2011Waga w budżecie domowym konsumpcjiZgony z powodu piciaWypadki drogowe z powodu picia
Polska 7,12 l/os 7,97 l/os 9,25 l/os 22%
(w 2012 wg KAI 33%)
25%
(w 2012 wg KAI 33%)
1161 zł (w 2011) 10.893 osoby w 2011 r4972 (w 2011) na szkodę ok. 22-42 mld. zł
Unia Europejska 12,35 l/os 24% 29% upijających się raz w tygodniu*
14% upija się codziennie
?? ??**
świat 6,4 l/os 45%
(w niektórych regionach >85%)
2.500.000 osób (w 2007)
* w Niemczech raz w tygodniu upija się 39% dorosłych,
w Niemczech 1 na 1000 14-latków raz lub więcej razy w roku trafia do szpitala z zatruciem alkoholowym, średnio wśród dzieci odsetek ten to 5 na 1000
** w Niemczech 74.000 zabitych rocznie
http://www.bild.de/politik/2010/studie/eurobarometer-eu-hat-trinkgewohnheiten-untersucht-12282950.bild.html
http://www.aktionswoche-alkohol.de/hintergrund-alkohol/zahlen-fakten.html

Koszty picia w skali Unii Europejskiej za rok 2011

Unia wybrane pozycje w Polsce
Śmiertelność obywateli 45,2 mld euro30 mld zł (Za te pieniądze można by wybudować ponad 750 km autostrady, czyli np. połączyć Szczecin z Rzeszowem)
Przestępczość 41,6 mld euro?
Ochrona zdrowia 27,7 mld euro**12 mld zł
Bezrobocie 17,6 mld euro?
Wypadki drogowe 12,6 mld euro kilka mld zł
Absencja w pracy 11,3 mld euro kilka mld zł
Wydatki obywateli na alkohol 68,0 -140 mld euro*30 mld zł
* oszacowanie - czterokrotność wydatków niemieckich za http://www.hls-online.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254:einfluss-des-suchtmittelkonsums-auf-die-wirtschaft&catid=42:zahlen-und-daten
**w Niemczech za 2012 rok szacuje się na 26,7 mld euro

W sumie w UE jakieś 220-290 mld euro, prawie dwa razy budżet naszego państwa. Znacznie (o 25%) więcej niż dług grecki, uważany za źródło kryzysu finansowego strefy euro. Na to składają się wszyscy Europejczycy.

Suma w Polsce to ok. 85-105 mld zł. Czyli na osobę (od niemowlaka do dorosłego) ok. 2400-2900 zł rocznie - utrzymanie na 4-5 miesięcy.

Inaczej licząc (w rozbiciu na pracujących) statystyczny pijaczyna przez 5 miesięcy w roku pracuje na pokrycie szkód wyrządzonych przez jego picie. Przez ten czas reszta społeczeństwa utrzymuje jego i jego rodzinę.

Czyli pracujący dorosły abstynent rocznie daje społeczeństwu oszczędniości 12000-15000 zł. Gdyby pijący stali się abstynentami, to za zaodzczędzone pieniądze można by:

Inne cele też by się znalazły (rozwój przemysłu i rolnictwa, tworzący miejsca pracy, rozwój nauki, infrastruktury kolejowej itd.). W każdym z przypadków wszystkim żyłoby się lepiej. Biedy nie miałby nikt.

Czy picie się państwu opłaca ?

Wydatki Polaków na alkohol 30 mld zł, Koszty łączne skutków picia w Polsce: co najmniej 45 mld zł strat budżetu państwa w 2011. Koszty poniesione przez obywateli i firmy mało kogo interesują, ale to też koszty państwa, bo państwo to także jego obywatele. Tyle traci gospodarka. Natomiast wpływy do budżetu ok. 18 mld zł. Za to mamy 2 miliony ofiar przemocy "domowej" w rodzinach z problemem alkoholowym. Oraz odpowiedni wzrost przestępczości "pospolitej".

Poniższa tabela ilustruje przestępczość związaną z alkoholem (odsetek nietrzeźwych wśród podejrzanych o popełnienie przestępstw w 2011 w procentach)
Przestępstwo pełnoletni młodociani
Zabójstwo 81,0 71,4
Udział w bójce 77,9 12,9
Gwałt 71,4 21,9
Kradzież 30,4 5,8