Błogosławiony ks. Władysław Findysz, męczennik (1907-1964)

Błogosławiony pochodził ze wsi Krościenko Niżne k. Krosna, gdzie urodził się 13 grudnia 1907 r. Studiował w przemyskim seminarium duchownym. Był wikarym, a potem został proboszczem, a wreszcie dziekanem w Nowym Żmigrodzie. Podczas wojny, przed wysiedleniem, wspierał materialnie ludzi potrzebujących, a z parafianami wywiezionymi do Niemiec na przymusowe roboty utrzymywał kontakt korespondencyjny. Po wojnie wrócił do parafii i organizował pomoc dla poszkodowanych. UB zainteresowało się nim już w 1946 r. Pierwsze represje zaczęły się w roku Pańskim 1952, gdy zawieszonogo w obowiązkach katechety miejscowego liceum, a następnie odmówiono mu przepustki na pobyt w strefie nadgranicznej, co utrudniało kontakt z częścią parafian.

Dziesięć lat później, w 1963 rP skazano go na karę 2 1/2 lat więzienia za to, że wzywał pijaków do trzeźwości, pary żyjące bez ślubu do zawarcia związku małżeńskiego, a rozwodników nie dopuszczał do godności rodziców chrzestnych. W języku PRL nazywało się to "przestępstwem zmuszania do praktyk religijnych". Więzienie stało się bezpośrednią przyczyną jego śmierci - zmarł z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

Błogosławiony Władysław Findysz to pierwszy beatyfikowany męczennik za wiarę okresu socjalizmu w Polsce. Beatyfikował go Papież Benedykt XVI 19 czerwca 2005 roku.


Święci i błogosławieni na stronach Wesela Wesel

 1. Święty Ojciec Święty Jan Paweł II,
 2. Święty ojciec Maksymilian Kolbe
 3. Święty ks. arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński
 4. Święty ks. arcybiskup Józef Bilczewski
 5. Święty ks. biskup Stanisław ze Szczepanowa
 6. Święty ks. biskup Józef Pelczar
 7. Swięty ksiądz Jan z Dukli
 8. Święty brat Albert Chmielowski
 9. Błogosławiona Karolina Kózowna
 10. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz
 11. Święty ojciec Stanisław Papczyński
 12. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko,
 13. Sługa Boża siostra Matka Anna Kaworek,
 14. Błogosławiony ks. Józef Czempiel
 15. 21 Świętych i Błogosławionych, których relikwie towarzyszyły nam w Krynicy
 16. Patronowie według chorób