Błogosławiony brat Fidelis Chojnacki (1906-1942)

Hieronim Chojnacki urodził się 1 września 1906 rP w Łodzi. Był najmłodszym z sześciorga dzieci Wacława i Leokadii, z domu Sprusińskiej. Religijną formację otrzymał w domu rodzinnym, pogłębiając ją w łódzkiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po maturze studiował w szkole podchorążych, a następnie podjął pracę w PZU oddział w Szczuczynie Nowogródzkim (obecnie Białoruś), zaś rok później w Warszawie rozpoczął pracę na Poczcie Głównej.

W Warszawie pomagał swemu wujowi ks. Stanisławowi Sprusińskiemu w działalności w Akcji Katolickiej. Zaangażował się też w sprawę szerzenia abstynencji. Dla jednego z abstynenckich kółek napisał m.in. referat: „Alkohol – tyranem królewskiego człowieczeństwa”.

W 1933 rP wstąpił do zakonu kapucynów, do klasztoru w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie przyjął imię zakonne Fidelisa. Po roku rozpoczął studia filozoficzne w klasztorze w Zakroczymiu, gdzie założył Kółko Abstynentów. Jego dewwizą było „Normalny człowiek powinien być do tańca i do różańca”. Konsekwentnie, z entuzjazmem i niezbędnym radykalizmem postawy, podążał drogą doskonałości św. Franciszka, wyróżniając się głęboką wiarą i wielką pracowitością. W 1937 podjął naukę na studiach teologicznych w klasztorze z kościołem pw. św. Piotra i Pawła w Lublinie.

Niemcy, którzy zajęli w 1939 rP Lublin, 25.1.1940 aresztowali wszystkich kleryków i zakonników kapucyńskich w Lublinie, umieszczając ich w osławionym więzieniu w Zamku Lubelskim. Brat Fidelis 18.6.1940 rP został przeniesiony do niemieckiego obozu koncentracyjnego (po niem. Konzentrationslager - KL) w Sachsenhausen. Był to modelowy obóz o typowo pruskiej organizacji i dyscyplinie, gdzie wykorzystując do końca siły więźniów doprowadzano ich do śmierci. Jeszcze gorszy był KL Dachau, gdzie przeniesiono brata Fidelisa 14.12.1940 rP. Zimą 1942 rP przenosząc kocioł kawy, poślizgnął się, przewrócił, i oblał gorącym napojem. Za karę został brutalnie pobity przez blokowego. Dostał zapalenia płuc (łac. pneumonia). Latem 1942 rP został skierowany do obozowego „szpitala” – lazaretu - na blok nr 28, zwany blokiem inwalidów, z którego wielu żywych nie wychodziło. Idąc tam współwięźniów pożegnał slowami 'Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do widzenia w niebie'. Zmarł 9.7.1942 rP. Ciało o. Fidelisa zostało spalone w obozowym krematorium w Dachau, a prochy rozrzucone na okoliczne pola.

Beatyfikował go papież Jan Paweł II, 13.6.1999 r. w Warszawie, wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej. Jest on patronem zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, miasta Łodzi oraz osób zwalczających alkoholizm. Jego wspomnienie przypada wspomnienie: 9 lipca.

Modlitwa

Alumnie męczenniku bł. br. Fidelisie Chojnacki z klasztoru kapucynów w Lublinie, gorące pragnienie kapłaństwa otwierało Twe serce na przyjęcie każdej ofiary dla Chrystusa; Uproś alumnom naszych seminariów ducha żarliwej miłości Chrystusa i Kościoła. Błogosławiony Męczenniku, módl się za nami!


Święci i błogosławieni na stronach Wesela Wesel

 1. Święty Ojciec Święty Jan Paweł II,
 2. Święty ojciec Maksymilian Kolbe
 3. Święty ks. arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński
 4. Święty ks. arcybiskup Józef Bilczewski
 5. Święty ks. biskup Stanisław ze Szczepanowa
 6. Święty ks. biskup Józef Pelczar
 7. Swięty ksiądz Jan z Dukli
 8. Święty brat Albert Chmielowski
 9. Błogosławiona Karolina Kózowna
 10. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz
 11. Święty ojciec Stanisław Papczyński
 12. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko,
 13. Sługa Boża siostra Matka Anna Kaworek,
 14. Błogosławiony ks. Józef Czempiel
 15. 21 Świętych i Błogosławionych, których relikwie towarzyszyły nam w Krynicy
 16. Patronowie według chorób