Sprawozdanie z Wesela Wesel 2007 w Bydgoszczy

Pod hasłem „Radość w trzeźwości” przebiegało w dniach 2-5 sierpnia 2007 r w Bydgoszczy XIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wesele Wesel w ścisłej współpracy z Ogólnopolskim Centrum Kojarzenia Małżeństw „Oratorium”. W tym wspólnym spotkaniu Wesela Wesel i Oratorium uczestniczyło około 200 osób dorosłych oraz około 50 dzieci. Były to małżeństwa, które miały bezalkoholowe wesela, z dziećmi, a także z krewnymi (głównie z Polski, ale także jedna para z Francji i jedna z Niemiec), osoby poszukujące małżonków zrzeszone w Oratorium oraz inne osoby, którym na sercu leży idea wesel bezalkoholowych. W programie profilaktycznym uczestniczyło około 90 członków regionalnych zespołów folklorystycznych, około 50 woluntariuszy oraz 80 zaproszonych gości, w tym zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych zainteresowanych krzewieniem trzeźwości. W balu Wesela Wesel wzięło udział około 400 osób.

Koordynatorami Wesela Wesel 2007 byli państwo Grażyna i Bogdan Chęsy oraz państwo Ewa i Ryszard Maciołek.

Patronat honorowy nad XIII Weselem Wesel objęli ordynariusz bydgoski J.E. ks. Bp. Jan Tyrawa, oraz Prezydent Miasta Bydgoszcz pan Konstanty Dombrowicz, którzym dziękujemy również za skierowanie do uczestników swego słowa – podczas Mszy z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i na początku Spotkania.

Na patronów medialnych udało się pozyskać Nasz Dziennik, Przewodnik Katolicki, Express Bydgoski, Radio Maryja, TV Trwam oraz telewizję regionalną TVP3 Bydgoszcz.

Oprócz Oratorium spotkanie współorganizował Urząd Miasta Bydgoszcz (który udostępnił salę w ratuszu na sesję inauguracyjną oraz halę sportową Łuczniczka na bal weselny), Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wyższa Szkoła Gospodarki (która udostępniła miejsce na piknik), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy (który udostępnił salę Audytorium Novum na wykłady).

Zaangażowały się także bydgoskie parafie (Trójcy Świętej, katedralna, Matki Bożej Królowej Męczenników, Św. Wincentego a Paolo, Braci Polskich Męczenników), diecezjalne duszpasterstwa akademickie (Wiatrak, Martyria) oraz rzesza wolontariuszy, którzy czuwali nad przejazdami i przemarszami zwartej grupy uczestników i pełnili dyżury w recepcji, opiekowali się dziećmi, zapewniali stałą opiekę medyczno-sanitarną itp.

2 sierpnia, Pierwszy czwartek miesiąca. Dzień odnowionej przyjaźni: „Nazwałem Was przyjaciółmi ...” J.15,15

(zobacz zdjęcia)

Każdy dzień spotkania Wesela Wesel miał swój temat, swe umieszczenie w liturgii Kościoła i zaczerpniętą z Pisma Świętego myśl przewodnią.

We czwartek przed południem odbyła się sesja w Ratuszu Miejskim, nawiązująca do słów Jana Pawła II: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu,(...) co poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa...”, którą poprowadził Ks. Władysław Zązel, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wesele Wesel. Do zebranych w sali uczestników podchodzili dziennikarze z prasy, radia i telewizji, m.in. ze stacji radiowych Radio Pik (lokalna stacja bydgoska), RMF-FM, TV Trwam, Expressu Bydgoskiego i innych.

Sesja rozpoczęła się od uroczystego wejścia na salę Prezydenta Miasta, poprzedzanego przez góralską kapelę, która przygrywała w przerwach podczas sesji. Pan Prezydent otworzył sesję, podczas której mówcy zastanawiali się nad kwestią związku godności człowieka, poszanowania tej godności, obdarowywania miłością z odpornością na uzależnienia.

Po południu uczestnicy udali się autobusami do kościoła pw. Św. Trójcy na koncelebrowaną Mszę Św., inaugurującą tegoroczne Wesele Wesel. Kaznodzieja Ks. Władysław zauważył, że każdy, kto pije, pić przestanie – niektórym uda się to jeszcze za życia. Koncelebrowali o. prof. Aleksander Posacki (który będzie miał prelekcję w piątek) oraz Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, proboszcz parafii św. Mikołaja na bydgoskich Glinkach o. Marek Karczewski CSSp (który uczestniczył w dyskusji podczas porannej sesji w Ratuszu). Przygrywała góralska kapela. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z miejscowej parafii. Po Mszy występował zespół folklorystyczny kujawiaków, śpiewający o miłości do Boga, swojej ziemi i do ciężkiej pracy.

Po Mszy Świętej uczestnicy pojechali na piknik na teren Wyższej Szkoły Gospodarki, gdzie prezentowały się ludowe zespoły góralskie, kujawskie, śpiewano pieśni biesiadne. Chętni mogli przejechać się tramwajem wodnym po Brdzie. Gdy zapadł zmrok, tańczono tańce lednickie. Jeden z uczestników deklamował poezję Jana Pawła II..

(zobacz zdjęcia)

Podczas dni spotkania pamiętano o modlitwie. Oprócz codziennych Mszy Św., piątkowej Drogi Krzyżowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego odmawiano na zakończenie konfererncji „Anioł Pański”, a czwartkowy wieczór zakończył się Apelem Jasnogórskim.

3 sierpnia, Pierwszy piątek miesiąca. Dzień ekspiacji: „Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie! Przeciwnik Wasz, diabeł – jak lew ryczący – krąży, szukając, kogo pożreć” 1P.5,8

(zobacz zdjęcia)

Dzieci z wolontariuszami opiekunami z rana udały się do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku k/Bydgoszczy, gdzie zwiedziły zoo, zoo dziecięce oraz bawiły się w lunaparku. Dla młodzieży wolontariusze przygotowali pakiet gier i zabaw (gra w siatkę, urządza biegi, przeciąganie liny etc.)

Dorośli mogli wysłuchać wykładu o. prof. Aleksandra Posackiego SJ, znawcy tematyki sekt, okultyzmu, ezoteryzmu, demonologii p.t.: „Pseudopsychologia i new age jako realne zagrożenia dla współczesnej rodziny” w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy. Tematem przewodnim było zawoalowane chytre szerzenie okultyzmu przez książki i filmy o Harrym Potterze, przy czym wykładowca nakłaniał do refleksji nad koniecznością logicznego myślenia, wnioskowania i pogłębiania swej wiedzy, a także życia religijnego, by przed opętaniem ustrzec siebie i swych najbliższych. Zwracał uwagę na ryzyko otwarcia na dzialanie wrogiego świata duchowego przez używanie symboli okutltystycznych czy wręcz satanistycznych, ignorowanie rzeczywistości duchowej przez materializm stosowany (sprowadzanie świata duchowego do form energii), a także przez przyłączanie się do grup rzekomo poglębiających duchowość bądź priomujących zdrowie, a w rzeczywistości szerzących okultyzm. Słuchacze mog li zadać pytania na piśmie, na które prelegent odpowiadał publicznie we czwartek i w piątek, oraz indywidualnie w sobotę podczas balu Wesela Wesel.

W Bazylice Mniejszej Św. Wincentego a Paolo uczestnicy odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej udali się do muszli koncertowej w miejskim Parku Ludowym im. Wincentego Witosa, by wysłuchać wstrząsającego koncertu-świadectwa człowieka, który uciekł ze świata narkotyków i alkoholu: "Droga do domu, rodziny, miłości, droga do drugiego człowieka." – Człowiekiem tym jest Jarosław Wajek - były wokalista zespołu "Oddział zamknięty"

Wieczorem dla uczestników została odprawiona Msza Święta w Sanktuarium Nowych Męczenników – w miejscu, gdzie sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko sprawował swą ostatnią Mszę Św. przed męką. Kaznodzieją tego dnia był o. Posacki. W muzeum męczeństwa chrześcijan mogli zapoznać się z najnowszymi przejawami i masowością prześladowań chrześcijan, od czasów drugiej wojny światowej do chwili obecnej.

Po kolacji autobusami wszyscy udali się do Doliny Śmierci - miejsca masowych straceń Polaków, mieszkańców Pomorza i Kujaw, gdzie modlili się podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji Ojczyzny z pochodniami i świecami, przygotowanej przez Duszpasterstwo Akademickie MARTYRIA. Rozważania poświęcone były w dużej mierze prozie życia małżeńskiego. W scenerii Doliny Śmierci, pełnej wspomnień martyrologii Narodu, szczególnie mocno uświadamialiśmy sobie, jaką miarą trzeba postrzegać swe poświęcenie w małżeństwie, i w jakiej skali postrzegać swe codzienne małe krzyże.

4 sierpnia, Pierwsza sobota miesiąca Dzień weselny: „Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem”. Ef. 5,18

(zobacz zdjęcia)

W sobotę dzieci i młodzież pojechały do Torunia, by zwiedzić Planetarium, Orbitarium, oraz piec pierniki w żywym Muzeum Piernika.

Dorośli natomiast uczestniczyli w spotkaniu „Przypatrzcie się na nowo powołaniu Waszemu - Małżeństwo drogą do zbawienia” – z dr Mieczysławem Guzewiczem, Mówca uświadamiał wagę małżeństwa i jego pielęgnacji, mówił o właściwej hierarchii wartości (najpierw małżeństwo), osób (najpierw małżonek). Przestawiał miłość jako ten atrybut człowieka, który upodabnia go do Boga. Mówił o stworzeniu małżeństwa przez Boga jako ukoronowanie dzieła stworzenia. Wskazywał na różnorakie zagrożenia małżeństwa we współczesnym świecie, począwszy od masowej agresji zewnętrznej po zaniedbywanie się nawzajem przez małżonków. Mówił o wadze, jaką obronie małżeństwa przypisywał Ojciec Święty Jan Paweł II. Wskazywał też na skuteczne metody ochrony instytucji małżeństwa we współczesnym świecie – poprzez pielęgnację własnego małżeństwa.

Po przerwie jak i po obiedzie o. Posacki odpowiadał na pytania, jakie poprzedniego dnia zgłosili słuchacze.

Wieczorem w katedrze bydgoskiej Mszę Św. dla uczestników odprawił J.E. ks bp Jan Tyrawa miejscowy ordynariusz. Wskazał na małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, jako znak dany przez Boga innym małżeństwom, by dostrzegły swój ostateczny cel – wieczne zbawienie. Nastąpił akt zawierzenia uczestników Wesela Wesel Matce Bożej Pięknej Miłości.

Po Mszy św. uczestnicy udali się do Hali Łuczniczka, składając po drodze kwiaty przy pomniku pomordowanych. Delegacja Wesela Wesel płynęła statkiem przez Bydgoszcz przy akompaniamencie góralskiej kapeli. O 8.00 wieczorem rozpoczął się Bal "Wesele Wesel - radość w trzeźwości", który trwał do 4.00 nad ranem, kiedy to muzycy pakowali instrumenty, a młodzież nie miała ochoty zejść z parkietu. Bal prowadziły połączone Zespoły: Wodzirej BAND i Kwartet Pałacowy. Występowała para profesjonalnych tancerzy, kapela góralska i góralski zespół taneczny (prezentujący m.in. zręcznościowe tańce z pobrzękującymi stalą ciupagami).

(zobacz zdjęcia)

5 sierpnia, Niedziela, Dzień Pański: „...cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.” 1Kor. 10,31

(zobacz zdjęcia)

Podczas porannej Mszy Św. na zakończenie Spotkania „Wesele –Wesel”-Bydgoszcz-2007 w parafii MB Królowej Męczenników ks Zązel odczytał list uczestników do Ojca Świętego Benedykta XVI, a prezes p. Gacek apel do rodziców.

W niedzielę odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wesela Wesel.

(zobacz zdjęcia)

Po obiedzie delegacja Wesela Wesel udała się do Torunia do Radia Maryja na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po drodze modlili się w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki.

Podsumowanie

Wesele Wesel 2007 ze swą ideą szerzenia życia w trzeźwości, a szczególnie wesel bezalkoholowych, dotarło do szerokich kręgów społeczeństwa. Ukazało się wiele artykułów i informacji w prasie, radiu i telewizji. Zostało dostrzeżone przez mieszkańców Bydgoszczy. Ale przede wszystkim było radosnym przeżyciem dla jego uczestników i duchowym natchnieniem na dalsze dni życia.

Cennym doświadczeniem było niewątpliwie nawiedzenie tylu kościołów i doznanie ich piękna, świadczącego o wysokiej kulturze i pobożności ich budowniczych. Ale także spotkanie ze społeczeństwem bydgoskim, które podzieliło się z nami swą niezwykłą duchowością – zarówno treściami ludowych pieśni jak i głębokimi przemyśleniami przygotowanej oprawy liturgicznej, Drogi Krzyżowej, i komentarzami prowadzących spotkania. Jako niezwykle trafny należy uznać dobór wykładowców - podczas ich referatów wielu uczestników robiło notatki, a po wykładach były one przedmiotem ożywionej dyskusji w kuluarach.

Niezapomniane pozostaną chwile zadumy nad tragiczną niedawną historią i współczesnością chrześcijan w Polsce i w świecie podczas modlitw, nabożeństw i Mszy św. w Dolinie Śmierci, w Sanktuarium Nowym Męczenników i w kościele Matki Bożej Męczenników, będące wielkim pouczeniem na przyszłość, szczególnie w kontekście właściwego wychowania młodzieży i przekazywania im cennego skarbca świętej wiary.

Uczestnicy entuzjastycznie odnieśli się do bogatego programu artystycznego.

Podczas spotkania uczestnicy zwrócili się z apelem do rodziców o wspólne troskliwe pochylenie się nad młodym pokoleniem, by poprzez wymagającą miłość uchronić je przed patologiami i przekazać chrześcijański system wartości.

Zapewniono szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczki i zajęcia sportowe.

Bal weselny był praktyczną lekcją organizacji wesel bezalkoholowych, w tym sposobu prowadzenia zabaw z gośćmi przez profesjonalnych wodzirejów, z której mogły skorzystać przybyłe pary narzeczeńskie, ale także inne osoby, pragnące w swym środowisku organizować większe imprezy bezalkoholowe.

Powstał film o Weselu Wesel 2007, który prócz walorów wspomnień może być także wykorzystany jako dokumentalny materiał edukacyjny dla krzewienia idei wesel bezalkoholowych.

Zarząd Stowarzyszenia Wesele Wesel pragnie pogratulować i złożyć serdeczne podziękowania koordynatorom tegorocznego Wesela Wesel, państwu Chęsy i państwu Maciołek,m a na ich ręce licznym osobom, instytucjom, organizacjom i parafiom na czele z przewielbnymi księżmi proboszczami oraz grupom parafialnym za wspaniałe zorganizowanie tegorocznego Ogólnopolskiego Spotkania. Słowa podziękowania kierujemy zwłaszcza na ręce panów Wiesława Gajewskiego i Krzysztofa Kraśniewskiego, szefów Oratorium, którzy w fundamentalny sposób wsparli przygotowania do spotkania, a także czuwali nad jego sprawnym przebiegiem, prowadzili konferencje oraz wodzirejowali podczas zabawy weselnej. Dziękujemy pani Jolancie Kraśniewskiej za piękne myśli przewodnie przygotowane m.in. na sejsę w Ratuszu oraz na konferencje. Dziękujemy pp.p. Polakiewicz, którzy w ramach audycji dla małżonków w Radiu Maryja promowali bydgoskie spotkanie, a także umożliwili udział w koronce do Miłosierdzia Bożego w Radiu Maryja na zakończenie spotkania. Dziękujemy prelegentom, o.prof. Aleksandrowi Posackiemu i dr Mieczysławowi Guzewiczowi.

Zarząd dziękuje także wszystkim przybyłym małżeństwom, które miały wesela bezalkoholowe, ich rodzinom, parom narzeczeńskim, osobom samotnym i wszystkim innym ludziom, którym leży na sercu krzewienie idei wesel bezalkoholowych, za wzięcie udziału w Spotkaniu i danie tym samym publicznego świadectwa, iż życie w pełnej trzeźwości jest możliwe i potrzebne.

Dziękujemy także tym nie wymienionym osobom, które przyczyniły się do uswietnienia tego wydarzenia. Zawodna jest ludzka pamięć, ale wspaniałe doznania duchowe na zawsze pozostaną w naszych sercach.