Pieśni Wielkanocne * Osterlieder * Easter Songs 
Pieśni Wielkanocne * Osterlieder * Easter Songs
 
Stowarzyszenie Wesele Wesel
 
http://WeseleWesel.PL
 
luty 2013AD

[aktualizacja kwiecień 2021AD]

Adres śpiewnika:
http://weselewesel.lap.pl/broszura/piesvniWielkanocne.php?wersja=DRUK

Wersja mobilna (z linkami do melodii)
http://weselewesel.lap.pl/broszura/piesvniWielkanocne.php?wersja=MO

Tłumczenia niektórych pieśni na angielski lub niemiecki:
http://weselewesel.lap.pl/broszura/piesvniWielkanocne.php?tlvumaczenia=TAK

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha ŚwiętegoUwagi redakcyjne: Z powszechnie znanych przyczyn przez prawie trzy pokolenia dostęp pieśni religijnej do słowa drukowanego był nader ograniczony. Dlatego zarówno pieśni stare jak i nowe trwały głównie w tradycji ustnej i pamięci zbiorowej. Tak powstawały wersje i warianty tekstów, wyrażające zasadniczo te same treści, ale często jakże odmiennymi słowami. Krytyczna edycja tej spuścizny czy opracowanie ujednoliconych wersji np. dla użytku liturgicznego to niewątpliwie ciekawe zadanie naukowo-badawcze. Redaktor niniejszej strony nie ośmieliłby się podjąć takiego wyzwania. Jedyne, o co pozwolił sobie zabiegać, to utrwalenie możliwie szerokiej palety myśli związanych z tematyką okresu liturgicznego wielkanocnego, w nadziei, iż przyczyni się do podtrzymania tradycji domowego śpiewu pięknych pieśni religijnych, choć i tu z pokorą przyznaje się do swych ograniczeń.


 
 
 

Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że to cud prawdziwy. O królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
, immolent Christiani. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis: Angelicos testes, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia. Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm dar, ihr Christen. Das Lamm erlöst? die Schafe: Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf; des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. Er lebt, der Herr, meine Hoffnung, er geht euch voran nach Galiläa. Laßt uns glauben, was Maria den Jüngern verkündet. Sie sah den Herren, den Auferstandenen. Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden. Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen! (Amen. Alleluja.)

Gereimte Version

An dem Tag des frohen Paschafestes heute Singt dem Osterlamme Lob, ihr Christenleute Das Lamm ohne Makel hat erlöst die Herde sodaß wir mit Vater nun versöhnet werden Gegen Leben kämpfte Tod, doch war’s vergebens Zwar starb, doch lebendig herrscht der Fürst des Lebens Sag uns Magdalena, was war im Grab drinnen Nur die Engel Gottes, Binden und die Linnen Ich sah, daß das Grab war nicht mit Stein verschlossen, und Christ, mein Herr war von Gottesglanz umflossen Christus ist lebendig, ich hab ihn gesehen Er wird vor euch selbst nach Galiläa gehen Wahrlich ist erstanden König Christ, Gebieter Hab mit uns Erbarmen die wir innigst bitten (Amen. Alleluja.)

, immolated for Christians. The Lamb redeemed the sheep: Christ, the innocent one, has reconciled sinners to the Father. A wonderful duel to behold, as death and life struggle: The Prince of life dead, now reigns alive. Tell us, Mary Magdalen, what did you see in the way? I saw the sepulchre of the living Christ, and I saw the glory of the Resurrected one: The Angelic witnesses, the winding cloth, and His garments. The risen Christ is my hope: He will go before His own into Galilee. We know Christ to have risen truly from the dead: And thou, victorious King, have mercy on us. Amen. Alleluia.

Poetic Version

Praise the Paschal Victim Sing him song of glory and recall the splendid resurrection story Lamb, the innocent one has redeemed his brothers rescued sheep, the sinners reconciled with Father Death led war against life but was then defeated Prince of life was dead, but reigns alive, mistreated Tell us, what you saw there Mary, unexpected I saw in the glory Christ, the resurrected I saw grave was empty as the Angels told it only winding clothes and his garments folded Christ, my hope is living Lord, whom I’m a truster Go to Galilee to meet there the Master We know Christ has risen Lord of us, so glorious Please have mercy on us Christ, the King victorious. . Amen. Alleluia.

, Żale z serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący Weselcie się, radujcie, Bo zmartwychwstał samowładnie, Jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja; Niechaj zabrzmi: Alleluja! Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób wtłoczyli. Darmo dla pewności wszelkiej Zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała Nad grobem Pana się zdała. Bóg wszechmocny Bóg natury, Wyższy nad wszystkie twory Wstaje z grobu, kruszy mury, Nie zna żadnej zapory. Straż, zdjęta trwogą upada, I prawie sobą nie włada. Salome i dwie Maryje W grobie czasu rannego Słyszały głos: "Pan wasz żyje. Tu tylko odzie Jego. Idźcie i to wszystko, coście Widziały, uczniom ogłoście". Niewiasty te się z nadziei Widzenia Pana cieszą I zaraz do Galilei Z nowiną słodką śpieszą; Oznajmują co widziały, Co im mówił Anioł biały. Do Emaus dwaj uczniowie Idący, smutni srodze, Zatopieni z Nim w rozmowie, Nie poznali Go w drodze, Aż gdy chleb im błogosławił I zadumanych zostawił. Do strwożonych Apostołów Przyszedł przez drzwi zamknione. Pokazał, siadłszy do stołu, Bok i ręce zranione. Dał im władzę odpuszczania Grzechów i ich zatrzymania. Radość uczniów z obcowania Z Panem naszym, z Chrystusem Większa jest bez porównania Niż wszelki ziemski smutek. Zdób się pracą i trzeźwością, A Bóg będzie twą radością.
, seid nicht traurig Herz erhebet, und weint nicht, Leut Alle, die ihr an Christ glaubet Heute jauchzet hocherfreut Er verließ Grab eigenmächtig Womit ist sein Wort bekräftigt. Alleluia, Alleluia, es ertöne Alleluia Müh der Juden war vergebens Grab zu schließen mit dem Stein. Wache konnte Herrn des Lebens nicht aufhalten. Umsonst die Pein Weder Wache, Stein noch Siegel konnten ihn im Grab verriegeln Nichts kann unsren Gott aufhalten der Allmächtige ist er nur. Er kann Felsen brechen, spalten Er ist Herrscher der Natur Wie gelähmt liegen die Wächter aus der Furcht vor dem Gerechten. Wahrend Söldner ängstlich fliehen Nach Jerusalem hinab Salome und zwei Marien hören Stimme in dem Grab Gehet hin und laut verkündet daß man leeres Grab hier findet. Diese Hoffnung, Herrn zu sehen, macht die frommen Frauen froh Zu Aposteln sie nun gehen und berichten ihnen so: Engel sagten,habt Vetrauen, alsbald werdet ihr ihn schauen. Freude für betrübte Jünger sind die Treffen mit Herrn Christ, Was für alle Leut auf Erden aufschlußreiche Lehre ist: Widersagt man Saufen, Sünden, wird man Freude in Gott finden.

from your faces remove the tears. Jesus Christ’s grave is now hollow Hence all Christians rejoice and cheer As foretold, Christ rose this hour From the grave by His own power In vein was the great stone put by Jews on Jesus’ grave Soldiers guarding grave at dawn proved to be not much too brave In vein were grave, seal and rock to prevent Jews from the shock God Almighty, God of nature rises from grave and breaks the wall He’s mightier than all creatures He knows no obstacle at all Frightened soldiers fall on face without motion at this place Alleluia, alleluia, let be sounding Alleluia

, piekła i szatana Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza Na cud Jonasza. Alleluja! Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; "Patrzcie" mówi im, "grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał". Alleluja! Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja! Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli. Utwierdza w wierze, aby nie wątpili; Obcuje z nimi, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja! Już nie przestaje z narodem niewiernym, Samym się tylko ukazuje wiernym; Nieśmiertelności przedstawia znamiona Wśród uczniów grona. Alleluja! Boleści, rany, wzgardy wyrządzone I śmierć haniebna są już nagrodzone; Za poniżenia został wywyższony Nad wszystkie trony. Alleluja! Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele! Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; Śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa", Jak Dawid śpiewa, Alleluja! Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, Wina pierwszego rodzica zgładzona; Niebios zamkniętych jest otwarta brama Synom Adama. Alleluja! Więc potargawszy nałogi grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, Z dala mijając nieszczęść naszych groby, Miejsca, osoby. Alleluja! Bądźmy jak Chrystus na Kalwarii szczycie, Który choć cierpiał, nie splamił się piciem. Jeśli jak Chrystus w trzeźwości żyjemy, W Niebo wnijdziemy. Alleluja! Przez twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my Zmartwychwstaniemy. Alleluja!
über Höll- und Todesbanden, Am dritten Tage ist vom Grab erstanden Untreues Volk bleibt nun erschrocken stehen Dies Wunder sehend Alleluia!

death, hell and the devil, leaves grave and frees us from the sins and evil Unfaithful nation is frightened and trembling when grave is emptying Alleluia! The earth is quaking, grave entry gets opened Soldiers feel troubled on this development Angel tells women “Get rid of your sorrow. This grave is hollow” Alleluia! Cheer and rejoice you, Church of Christ this hour God that was killed, is living by His power Sing God in heaven, sing God the Almighty And be delighted. Alleluia! Just like Christ Jesus, be abstinent gladly He didn’t drink, though He suffered badly If we don’t sin, we’ll not stay in grave’s prison For He has risen Alleluia!

, wesel się o Maryjo! Chrystus, któregoś nosiła, Zmartwychwstał! Alleluja! Módl się za nami do Boga Maryjo. Alleluja!
, freue Dich, o Maria. Christ, den Du getragen hattest, Nun erstand, Alleluja. Mögest Du beten Zu Gott für uns, Maria, Alleluja!

, Queen of Heaven, now rejoice. Jesus Christ, that you have carried rose from dead, Alleluia. Pray for us, Mary, to God the Almighty, Alleluia!

, Bo Ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie. Proś Go za nami w potrzebie, Byśmy się też tam dostali I na wiek wieków śpiewali: Alleluja, Alleluja.
. Erstanden ist der Herrscher Herr. O liebe Gottegebärerin, Sei für uns beim Herrn Mittlerin. Alleluja! Alleluja! Freudig frohlocke im Himmelreich Und bete, daß wir nach dem Tod gleich im Himmel mit Engeln droben Herrn Gott für Ewigkeit loben. Alleluja! Alleluja!

. for Christ that you bore, who died for our sin rose from the grave by his own force Pray for us to Him, the Lord of the lords. Alleluia! Alleluia!

, Nam na przykład dan jest, Iż mamy zmartwychpowstać, Z Panem Bogiem królować, Alleluja! Leżał trzy dni w grobie, Dał bok przebić sobie, Bok, ręce, nogi obie, Na zbawienie tobie. Alleluja! Jako że zmartwychwstał, Chwalmy Pana Chrysta, Bo gdyby nie zmartwychwstał, Światu czart by panował. Alleluja! Trzy Maryje poszły, Drogie maści niosły. Chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja! Gdy na drodze były, Tak sobie mówiły: Jest tam kamień niemały, A któż nam go odwali? Alleluja! Gdy nad grobem stały, Rzekł im Anioł biały: Nie bójcie się, Maryje, Zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja! Jezusa szukacie? Tu Go nie znajdziecie; Wstał-ci z martwych, grób pusty. Oto śmiertelne chusty. Alleluja! Maryja z radością Nad cudną nowością Do Apostołów śpieszy, Zasmuconych tak cieszy: Alleluja! Już Mistrza naszego Widziałam żywego. Do Galilei idźcie, Tam-ci Go znajdziecie. Alleluja! Powiedz nam, Maryjo, Gdzieś Pana widziała? Widziałam Go po męce, Trzymał chorągiew w ręce. Alleluja! Łukasz z Kleofasem, Obaj jednym czasem, Szli do miasteczka Emaus. Spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja! Piotr i Apostoły, Zamknione po społy, Oczom wierzyć nie chcieli, Gdy Jezusa ujrzeli. Alleluja! Lecz On im cierpliwie Okazał, że żywie, I dał im pouczenie, Że przyniósł już zbawienie. Alleluja! Bądźmy więc weseli, Jak w niebie Anieli; Czegośmy pożądali, Tegośmy doczekali. Alleluja! Chrysta zmartwychwstanie Znak, że nauczanie Jego z Boga pochodzi, Więc go słuchać się godzi. Alleluja! Nie chciał pić w udręce, Więc powstał po męce. Nie pijmy lecz pracujmy, Wtedy raj posiądziemy. Alleluja!
frei von Todesbanden; darum sollen wir uns freuen; er will unser Tröster sein Alleluja Um dich zu erlösen, Litt Herr Christus Böses Dornen, Nägel, Lanzenstoß Stein, der's Grab drei Tag' verschloß Alleluja Wär' er nicht erstanden, wär' die Welt zu schanden. Weil er auferstanden ist, sei gelobet Jesus Christ. Alleluja Morgens gingen Frauen, um das Grab zu schauen, und zu salben Jesum Christ der der Welt ein Tröster ist. Alleluja Und die Frauen sprachen: wer wird's Grab aufmachen ? Doch die Steintür war schon ab und verschloß nicht mehr das Grab. Alleluja Offen steht die Pforte und am heiligen Orte einen Engel sie dort schauen und im Schrecken stehen die Frauen. Alleluja Fürchtet euch nicht, ihr Frauen, hört mich mit Vertrauen; den ihr noch als tot beklagt, lebt, wie er vorhergesagt. Alleluja Eilt und bringt zur Stunde seinen Jüngern Kunde, und nach Galiläa gehen sollen sie um ihn zu sehen. Alleluja Lang sehnten sich Leute nach dem Tag, der heute unser Jubeln hat entfacht, große Freude hat gebracht. Alleluja Ihr sollt Gott drum ehren und folgt seine Lehre daß man nüchtern stets sein muß, sonst herrscht Sünde und Verdruß Alleluja Gott bringt Freud auf Dauer Laster schafft nur Trauer Denkt dran, daß Christ sagte "Nein" auf Kalvaria dem Wein. Allelujafrom his death and all his pain; therefore will we merry be, and rejoice with him gladly, Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Since he is risen indeed let us love him with all speed; therefore glad now will we be, and rejoice in him only. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

, Którego z nas każdy żądał; Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja! Piekielne moce zwojował Nieprzyjaciele podeptał, Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja! Ciało swe dał złożyć w grobie, Ze swą duszą zaś do piekieł Zstąpił w swej Boskiej osobie. Alleluja, alleluja! Prawi, co w piekłach mieszkali, Gdy Zbawiciela ujrzeli. Płaczliwie tam zawołali Alleluja, alleluja! "Zawitaj, przybywający, Boże Synu wszechmogący, Wybaw nas z piekielnej mocy!" Alleluja, alleluja! Gdy Zbawiciela ujrzeli, Którego z dawna żądali, Wielkie tam wesele mieli. Alleluja, alleluja! Mieszkał tam do dnia trzeciego, Ojce święte tam pocieszał, Potem prosto wiódł ich w Niebo. Alleluja, alleluja! Gdy swą mocą zmartwychpowstał, Pieczęci z grobu nie ruszał. Na stróże wielki strach powstał. Alleluja, alleluja! Miłośnikom się pokazał Chrystus Pan nasz zmartwychwstały. Wsze narody ochrzcić kazał. Alleluja, alleluja! Uczyć kazał, co sam prawił: Dobrze czynić, strzec Przykazań, Aby każdą duszę zbawił. Alleluja, alleluja! Chrystus polecił Piotrowi Braci swych utwierdzać w wierze, Być pasterzem Kościołowi. Alleluja, alleluja! Dał też władzę Apostołom, Aby grzechy odpuszczali, Wszem głosili wieść wesołą. Alleluja, alleluja! Zmartwychwstaniem Chrystusowym Cieszy się Niebios Królowa, Bo uczynił wszystko nowym. Alleluja, alleluja! Król niebieski k'nam zawitał, Bramy Niebios nam otworzył, Dzień zbawienia dziś zaświtał. Alleluja, alleluja! Niech Twe, Chryste, królowanie, Dusz ludzkich Odkupicielu, Też nad Polską nie ustanie. Alleluja, alleluja! W wszechtrzeźwej Polski koronie, Boże, Chryste, Zbawicielu, Króluj, rządź na wiecznym tronie. Alleluja, alleluja! Daj nam grzechów odpuszczenie Przez Twe święte Zmartwychwstanie, A potem duszy zbawienie. Alleluja, alleluja!
ist uns beschert Alleluja, Alleluja den wir so inniglich begehrt Alleluja, Alleluja Erstanden ist der heilige Christ, Alleluja, Alleluja der aller Menschen Heiland ist. Alleluja, Alleluja Drei Tage nur hielt ihn das Grab, Alleluja, Alleluja er warf des Todes Fesseln ab Alleluja, Alleluja Der Tod und Satan sind besiegt, Alleluja, Alleluja die Höllenmacht ihm unterliegt. Alleluja, Alleluja Freu' dich, erlöste Christenheit, Alleluja, Alleluja freu' dich und singe freudig heut' Alleluja, Alleluja Der Heiland stieg vom Thron herab, Alleluja, Alleluja starb und besiegte Tod und Grab Alleluja, Alleluja Er erschien, um seine Lehre Alleluja, Alleluja seinen Jüngern zu erklären. Alleluja, Alleluja Dann hat er am Tisch gesessen Alleluja, Alleluja und mit ihnen Fisch gegessen. Alleluja, Alleluja Alle Völker ließ er taufen Alleluja, Alleluja und befahl uns nicht zu saufen. Alleluja, Alleluja Mein Jesus lebt nun ewiglich Alleluja, Alleluja und einst ersteh' vom Tod auch ich Alleluja, Alleluja Darum wird mein Leib auch selig sein Alleluja, Alleluja und ewig sich im Himmel freuen Alleluja, Alleluja

, for which we waited to be saved As the Christ rose from the grave. Alleluia! Alleluia!

, z martwych ninie, Alleluja, alleluja! Uweselił lud swój mile, Alleluja, alleluja! Nie żałował życia swego, Alleluja, alleluja! Dla człowieka mizernego, Alleluja, alleluja! Niewiasty, gdy do grobu szły, Alleluja, alleluja! Drogie maści z sobą niosły, Alleluja, alleluja! W bieli Anioła ujrzały, Alleluja, alleuja! Trwożyć sobą poczynały, Alleluja, alleluja! Niewiasty co się boicie, Alleluja, alleluja! Do Galilei tam idźcie, Alleluja, alleluja! Powiedzcie to zwolennikom, Alleluja, alleluja! Iż powstał Król na wiek wieków, Alleluja, alleluja! Tego dnia wielkanocnego, Alleluja, alleluja! Chwal każdy Syna Bożego, Alleluja, alleluja! Świętą Trójcę wyznawajmy, Alleluja, alleluja! Bogu cześć i chwałę dajmy, Alleluja, alleluja Chwaląc dziś Syna Bożego, Alleluja, alleluja Wysłuchajmy nauki Jago, Alleluja, alleluja Że z pijakami pijący, Alleluja, alleluja Pójdą w ogien niegasnący, Alleluja, alleluja W piekło pójdą też mordercy , Alleluja, alleluja Złodzieje, zboczeńcy, zdziercy, Alleluja, alleluja Podnieś się więc ze swych grzechów, Alleluja, alleluja Byś do Niebia wszedł, człowieku, Alleluja, alleluja
, heute, Alleluja, alleluja! womit Er sein Volk erfreute, Alleluja, alleluja! Aus der Lieb' hat Er sein Leben, Alleluja, alleluja! für den armen Mensch'n gegeben, Alleluja, alleluja! Wolln wir Gott in Christ verehren , Alleluja, alleluja! Achten wir auf seine Lehre , Alleluja, alleluja! Daß Abartige und Trinker , Alleluja, alleluja! Werden in der Höll versinken , Alleluja, alleluja!

, Alleluia, alleluia! gives us cause for joy outspoken, Alleluia, alleluia! Through His death He liberated , Alleluia, alleluia! humble man, so be elated, Alleluia, alleluia!

, Pogardzany stoi w chwale. Uciekają ci, co przedwczoraj Biczowali Go zuchwale. Rozdarł świątyni zasłonę Przed wszystkich żydów oczami, By w Kościele Katolickim Zawsze mieszkać między nami. On z przebitym włócznią sercem Rękę każe kłaść do boku. Sędzia złamał straszne brzemię Nieprawego nań wyroku. Cierniem ukoronowany Władzę dzierży nad władcami. W swym Kościele Katolickim Zawsze mieszka między nami. Podnieś rękę, Boże Zbawco, Błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę Swą siłą, Dom nasz, i rodzinę całą I wszystkie wioski z miastami. W Twym Kościele Katolickim Zawsze mieszkaj między nami.
, Dem Verachteten gilt Ehre Auf der Flucht sind, die ihn vorgestern Geißelten, um zu entehren Er zerriss des Tempels Vorhang Als er saß auf Kreuzes Throne Um in seiner wahren Kirche Alle Zeiten nun zu wohnen

, Him in glory we are seeing Frightened are who plotted treason, Those who whipped Him are now fleewing He tore curtain in the temple All see this as being symbolic That He moved to Church forever The one holy and catholic

w popłochu gdzieś gna. Dla Jerozolimy wieść nową dziś ma. Dziś Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie wstał z grobu, On Bóg jest wszechmocny, Jego władza trwa. Choć wczoraj źli ludzie mniemali być globu ziemskiego panami, dziś jest klęska zła. Kapłani żydowscy sięgają po trzos, By stłumić sumienia żołnierskiego głos. Lecz pieniądz za kłamstwo na próżno był dan. Grób pusty już widział Piotr, Maria i Jan. A Chrystus ukazał się więcej niż stu, Więc rzesze głosiły wciąż wieść tę co tchu. I my się radujmy dziś słysząc tę wieść, A hymny śpiewajmy, by dalej ją nieść.
mit Angst in Gesicht O Jerusalem, bringen Nachricht für dich. Heut’ ist Christ erstanden, hat sein Grab verlassen Denn Gott ist allmächtig, ewig seine Macht Obgleich sich die Bösen als Herren auffassen Die Herrschaft des Bösen ist zu Fall gebracht

frightened are on the run Their message will make Jerusalem stun Today Christ has risen, left his grave this monent For God's omnipotent, governs the world whole. Though wicked imagined they were in the command The evil's dominium is brought to a fall

, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Rzecz to niepojęta, Zrywa śmierci pęta Ku radości wszystkich chrześcijan. O błogosławiona, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Władzy sług szatana Klęska dziś zadana Ku radości wszystkich chrześcijan. O błogosławiona, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Spod niewoli grzechu Wyrwał cię, człowieku Ku radości wszystkich chrześcijan. O błogosławiona, łaską przepojona Nocy, gdy Chrystus zmartwychwstał. Choć zabit, jest żywy, Bo On Bóg prawdziwy Ku radości wszystkich chrześcijan
, gnadenbringende Osterzeit Welt lag in Banden Christ ist erstanden Freue, freue dich, o Christenheit O du fröhliche, O du selige Gnadenbringende Osterzeit! Tod ist bezwungen, Leben errungen: Freue, freue dich, O Christenheit! O du fröhliche, O du selige Gnadenbringende Osterzeit! Kraft ist gegeben, Göttlich zu leben: Freue, freue dich, O Christenheit!

, the grace-bringing Easter time World was imprisoned Jesus Christ has risen Cheer, rejoice now Christendom

Złamał władzę śmierci, piekła i szatana. On z bokiem włócznią przebitym Żyje, choć ma ciało w ranach. Jan i Piotr biegli do grobu, Gdy wieść tę słyszeli od Marii z Magdali. Natchnieniem było dla obu Kiedy chusty oglądali. Uczniom do Emaus idącym, W wieczerniku skrytym w strachu przed Żydami Ukazał się Pan żyjący, Ryby jadł z Apostołami. Żydzi chcieli sądzić Boga, Bo przestrzegać każe Boże przykazania, Lecz ich klęska była sroga W dniu Pańskiego Zmartwychwstania. Radujmy się i weselmy! Bóg wskazał, kto będzie zwycięzcą prawdziwym. Nie pijacy, zbóje, szelmy, Ale człowiek sprawiedliwy. Tylko Tyś jest Bogiem Świętym, Tylko Tyś Najwyższy, Tylko Tyś jest Panem Jezu Chryste z Duchem Świętym W chwale Boga Ojca. Amen.
, definitiv Macht des Teufels überwunden. Herr, getötet und durchstochen, lebt trotz aller tiefen Wunden. Johann rannte hin mit Peter als sie Nachricht hörten von dem leeren Grabe Sie begriffen, daß der Retter sie vom Tod befreiet habe. Gott Lob wollen wir aussprechen, Wer Sieg davon trägt, zeigt Gott uns allen heute Weder Säufer noch Verbrecher sondern nur gerechte Leute.

, broke the reign of hell, death, devil's might is shoddy. Pierced by Romans, whipped and looted, is alive, who'd wounded body.

o Królu, co zwyciężył śmierć Panu zmartwychwstałemu cześć. Kobiety szły tam skoro brzask, gdzie w piątek złożon Jezus Chryst, pytając, kto odwali głaz ? Trzeciego działo się to dnia, więc Apostołów dręczy myśl, czy rzeczywiście z grobu wstał? Przed Świętym Piotrem biegnie Jan, w otwarty wcześniej zajrzał grób, zrozumiał, że zmartwychwstał Pan. Wnet ujrzą Pana twarzą w twarz, I wyzna wiarę "Tyś Pan, Bóg", gdy bok namaca też Tomasz. Błogosławion, kto w wierze trwa chociaż Jezusa nie widział, wieczyste życie w Niebie ma. Niech radość tryska z naszych serc, Pieśń chwały płynie z naszych ust dla Boga, który skruszył śmierć. Alleluja, Alleluja
der Herr der ewigen Herrlichkeit ist von dem Tod erstanden heut. Die Frauen kamen zu dem Ort, sie wollten Jesus salben dort; wer wälzt den Stein vom Grabe fort ? Die Jünger früh am dritten Tag sehn ängstlich an der Stätte nach, wo Jesus Christ begraben lag. Der liebste Jünger Sankt Johann, er eilt dem Petrus schnell voran, kam früher bei dem Grabe an. Ein Engel strahlt im Lichtgewand, den frommen Frauen macht bekannt, daß Jesus Christus auferstand. "Bleibt nicht beim leeren Grabe stehen. Ihr sollt nach Galiläa gehen, dort werdet ihr den Meister sehn." Den Jüngern war das Herz so schwer. In ihre Mitte trat der Herr: "Der Friede sei mit euch" sagt er. Sie sahen den Herrn von Angesicht. Doch voller Zweifel Tomas spricht: "Wenn ich nicht sehe, glaub ich nicht." "Sieh, Tomas, sieh die Seite an, sieh Händ und Füß, die Male dran, und glaube doch, was Gott getan" Am achten Tag er vor ihm stand, an Jesu Leib die Male fand, "Mein Herr und Gott" er da bekannt'. Glückselig alle, die nicht sehn und dennoch fest im Glauben stehen, sie werden mit ihm auferstehen. An diesem Tag, den Gott gemacht, sei Lob und Ehr und Preis und Macht dem Allerhöchsten dargebracht. Alleluja, Alleluja

that death's defeated, fient's detained. Let's praise Christ's Resurected name Alleluia, Alleluia

, bo Chrystus z grobu powstał; miał być pokonan na krzyżu, dziś swych wrogów pokonał. Tego, po kim Tyś płakała, zwycięzcą będziesz witała. Śpiewaj dziś Alleluja! Podnieś oczy zapłakane patrz, że żywy jest Twój Syn Na łaskawe spójrz oblicze pełne ran dla naszych win Z męki, co zbawienie dała, płynie tego ranka chwała Śpiewaj dziś Alleluja! Życie Twoim jest na zawsze Chryst zwycięski stoczył bój i moc śmierci jest złamana tryska dziś radości zdrój miłość Boża to sprawiła że noc smutku się skończyła Śpiewaj dziś Alleluja!
, Christ erstand, verließ das Grab Auf dem Kreuz hat er gelitten Heute hält er Siegesstab Den, dem Leben ward genommen Heiß lebendig nun willkommen Singe heut Alleluia! Maria, du sollst nicht mehr weinen Schon lebendig ist dein Sohn Todeskampf ward ausgetragen einen Sieg trur er davon Gestern ausgesetzt dem Hohne heute in der Ehrenkrone Singe heut Alleluia!

, Christ has risen from the tomb; on the cross a suffering victim, now as victor he is come. Whom your tears in death were mourning, welcome with your smiles returning. Let your alleluias rise! Raise your weary eyelids, Mary, see him living evermore; see his countenance how gracious, see the wounds for you he bore. All the glory of the morning pales before those wounds redeeming. Let your alleluias rise! Life is yours for ever, Mary, for your light is come once more and the strength of death is broken; now your songs of joy outpour. Ended now the night of sorrow, love has brought the blessed morrow. Let your alleluias rise.

, chociaż przeszedł przez jej wrota; rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja! Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony; Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi Dziećmi twymi. Alleluja! Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: Wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja! Teraz On na ludzkie plemię I na miłą patrzy ziemię, Która drogo dziś przybrana Kosztem Pana. Alleluja! Przez Twe święte Zmartwychwstanie, Z grzechów powstać daj nam, Panie Potem z Tobą królowanie. Alleluja. Alleluja.
, Müh’ der Henker war vergebens ’s ist zerrissen Todeskette durch den Retter, Alleluja

by the death, though He inspected realm of death, and through His pains crashed death chains, Alleluja

Już Go dłużej grób nie kryje,W którym trzy dni spoczywał. W którym trzy dni spoczywał. Alleluja! PrzezwyciężyłJezus czarta, co nas więził,W tej haniebnej niewoli.W tej haniebnej niewoli Alleluja! TryumfujePrawda, a fałsz ustępuje,Z ziemi oswobodzonej.Z ziemi oswobodzonej. Alleluja! Złość zgromiona,A niewinność wyniesiona,Odzyskała swe prawa.Odzyskała swe prawa. Alleluja! ZmartwychwstałyJest zastawem wiecznej chwały,Którą krwawo wyjednał.Którą krwawo wyjednał. Alleluja! I my wiemy,Że też z grobów powstaniemy,Jak nasz powstał Zbawiciel.Jak nasz powstał Zbawiciel. Alleluja! Zaśpiewajmy,Wdzięcznym sercem cześć oddajmyZbawcy Zmartwychwstałemu.Zbawcy Zmartwychwstałemu.
, Jesus lebt, befreit vom Grabe in dem er drei Tage lag in dem er drei Tage lag

, Grave is empty, stop your grieving Grave held him just for three days Grave held him just for three days

On, co za nas życie dał! Już Go grobu noc nie kryje, Jak powiedział, zmartwychwstał. Wraca z otchłani z jeńcami, Śmiercią skruszył śmierci grot. Piekło ściele pod stopami, Trzyma klucz do niebios wrót. Wesel się, Królowo nieba, Żyje Syn Twój, żyje Pan, Radość Ci z Nim dzielić trzeba, Słońcem każda z Jego ran. Dla mnieś ożył, Chryste Panie Niechże duch mój z Tobą wraz Z grobu grzechów zmartwychwstanie Złych nałogów zrzuci głaz Nućmyż Jemu pienia chwały/ pienia chwały Witaj Jezu zmartwychwstały! / zmartwychwstały! Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja!
, Christ, der für uns Leben gab, ist erstanden, überwindet, Macht des Bösen, Tod und Grab Mit Gesängen sollen wir loben Den Erstandenen da oben Alleluja, Alleluja, es ertöne Alleluja Tod hört auf, Herrn Christ zu binden Nach dem richterlichen Mord So erstehst du auch von Sünden Wälz nur Stein der Laster fort.

, who for us life sacrificed Grave is empty, stop your grieving, Let us praise the risen Christ Let us sing him songs of glory who defeated snake the hoary Alleluia, Alleluia, let be sounding Alleluia

żałujący Chrystusa umarłego! Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego. Tysięcznych pociech przyczyna, ogłoszona jest nowina, Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały, Że Chrystus w chwały ozdobie, żyje już zmartwychwstały. Stąd pociechy, stąd radości, ustąpcie wszelkie żałości. Aniołowie, co świadkami tego triumfu byli, Głosząc go przed niewiastami, "W grób tam wejdźcie!" mówili: "Patrzcie, wszak tu był złożony, tu kamieniem przywalony". W dzień zmartwychwstania te dzieła wiernym są oznajmione. Łaska Chrystusa sprawiła, że serca pocieszone; Które z męki się smuciły, triumf wyśpiewują miły. Alleluja, Alleluja, niechaj brzmi Alleluja!
, die ihr Christi Tod beklagt, weil er auferstand am Morgen er hat’s selbst vorausgesagt Tausendfach erfreut die Kunde, daß der Tod nun überwunden. Alleluia, Alleluia, es ertöne Alleluia

Who lamented death of Christ, For He's risen in the morning Let His name be now prized. All the mankind is comforted As this news is been reported Alleluia, Alleluia, let be sounding Alleluia

Głosząc w świata wszystkie strony Że zmartwychwstał Pan Biją długo i radośnie, Że aż w piersiach serce rośnie, Tryumf prawdzie dan. W majestacie Boskiej chwały Idzie Chrystus Zmartwychwstały Między uczniów swych. Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał, Płynie pieśni ton: Alleluja, alleluja, alleluja
Aller Welt verkünden heute Dass der Herr erstand Ref.: Alleluja, alleluja, alleluja

message to the whole world bringing that Christ rose from grave Alleluja, Alleluja, Alleluja

Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał Nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, Cieszmy się, bo tak chce Pan Za winy nasze okup dan. Skończony już niewoli stan. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, W ten święty łask i chwały dzień Niech płynie zew radosnych pień, Iż serca ujrzą chwały cień. Alleluja.
weil Christ sich heut vom Grab erhob der Auferstehung Beispiel gab Alleluja.

as Christ has risen from His grave Of Resurrection example He gave. Alleluja.

Powstał z grobu z brzaskiem dnia Zaśpiewajmy z głębi serc z całym światem nową pieśń Dla nas hańbę krzyża zniósł, Poniósł mękę, przyjął grób. Dziś na nowo cieszy nas Jasny zmartwychwstania blask. Zwyciężyła Pańska moc, Już skończona grzechu noc. Nadszedł już zwycięstwa dzień, Cieszmy się, śpiewajmy w nim. Niech się cieszy Boży lud, Niech aniołów śpiewa chór. Ciesz się, Matko, bo Syn Twój, Cały w chwale żyje znów. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
wälzt Stein weg, daß Erde bebt. Singen wir ein neues Lied Herr bringt Menschen seinen Fried. Ref.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

From the dead and grave stone breaks Let us sing in all world tongue The new joyful glorious song Ref.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

wiecznej chwały wiedzie triumf okazały; ozdobny w ślicznej koronie, odbiera cześć na Syjonie. Alleluja, alleluja. Śmierci, gdzież moc teraz twoja? Kędy twa, szatanie zbroja? Nadszedł mocniejszy zbrojnego Mocarza i wziął łup jego. Alleluja, alleluja. Jezu mój, na wieczne lata, Tyś ozdobą tego świata: z łaski przypuść nas do swego zwycięstwa nieśmiertelnego. Alleluja, alleluja. Chwała wiecznemu Królowi, Bogu Ojcu i Synowi; chwała Duchowi Świętemu, Jednemu Bogu naszemu. Alleluja, alleluja.
trägt heute Siegerlorbeeren Christ in wunderschöner Krone wird verehrt auf dem Zione Alleluia, alleluia.

for eternity victorious On the Holy Hill he’s worshipped in the splendid crown, so goldish Alleluia, alleluia.

śmierci Zwyciężyciel Dziś z grobu swego powstajeChrystus, nas grzesznych Wybawiciel, Wieczny nam żywot nastaje.(Niech więc brzmi dziś ziemia cała: Badź Zbawcy wieczna cześć chwała.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja!Alleluja! Na krótko odpocząwszy sobie po ciężkim bolesnym boju,W swym cichym i spokojnym grobie, w niezamąconym spokoju.(Z snu się przebudził ziemskiego,wrócił do Ojca swojego.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Powstał w swym przechwalebnym ciele, wszystko wskroś przenikającym;Z nim wstały radość i weselena ziemi przemijające,(Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił i znów do Ojca powrócił.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Najgłówniejsze dzieło wykonał: całego świata zbawienie.Niedowiarstwom ich moc odebrał, a błędom dał oświecenie:(Utwierdził Ewangelię, Głosić ją kazał wszem ludom.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Na silnej skale już spoczywa Chrystusa wiary ustawa,Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa, nowe im światła nastawa,(Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodę mąk i trudów swych.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja! Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał, Chrześcijaninie raduj się,Że ciało twoje znów ożyje, Zwycięzca śmierci wskrzesi je;(Wprowadzi za trudy, znoje do chwały niebios podwoje.) x2Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Unsere Schuld ward vergeben Christ bringt Befreiung allen Sündern schenkt uns das ewige Leben (Ganze Welt soll nun erschallen: Preiset nun Gott, Menschen alle )x2 Ref.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

from the grave he is risen Perpetual life he brought sinners From the death He freed them (Let us sing him songs of glory Tell to all mankind this story )x2 Ref.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Zwycięstwo otrzymał; Bo zburzył śmierć srogą Swoją śmiercią drogą. Alleluja! Zwalczył czarta złego I starł głowę jego, Człowieka grzesznego wydarł z mocy jego. Alleluja! Grzech srodze poraził A moc jego skaził; Żywot nasz naprawił To z łaski Swej sprawił. Alleluja! O Chryste, nasz Panie Przez Twe zmartwychwstanie, Daj nam z grzechów powstać Łaski Twojej dostać. Alleluja! A gdy żywot minie Daj w wiecznej krainie Widzieć Ojca Twego Boga wszechmocnego Alleluja!
ist der große Sieger. Tod hat er zerschlagen, weil er Leid ertragen. Ref.: Alleluja

from the deadly prison The victorious fighter Over death proved mightier Ref.: Alleluia He defeated devil cause of all the evil God who us created also liberated Ref.: Alleluia

Który starł śmierć i szatana; Z Nim bolały słońce, miesiąc I stworzenie, z Stwórcą cierpiąc. Alleluja, alleluja! Z męki Pańskiej i Anieli Płaczu z żalem powód mieli; Skały trzasły, ziemia drżała, Zasłona się święta rwała. Alleluja, alleluja! I umarli żałowali, Na żal z grobów powstawali; Łzy Maryje nad Nim lały, A straże na twarz padały. Alleluja, alleluja! Apostoły i uczniowie Rozbiegli się w onej dobie, Wszystek Kościół był w żałobie, Z męki Pańskiej czuł żal w sobie. Alleluja, alleluja! Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, Wszystkim radość wielką daje. Słońce, miesiąc są jaśniejsze, Uczcić święto chcą dzisiejsze. Alleluja, alleluja! I Anieli dzisiaj w bieli Po żałobie są weseli. Ruszył ten dzień i kamienie, Grobu czyniąc odwalenie. Alleluja, alleluja! Krześćjan, tą radością żyje, Więc z suszkuflami nie pije. Po Chrystusowej pabiedzie Nazarejskie życie wiedzie. Alleluja, alleluja!
, denn die Schrift berichtet: Christ hat Saton, Tod vernichtet. dadurch daß er litt die Peinen sodaß Sonn hört auf zu scheinen. Engel weinten bei den Qualen Felsen sind dabei zerfallen Und der Vorhang ward zerrissen Tote Gräber drauf verließen. Doch als Christ ist auferstanden und Leut leeres Grab vorfanden preisen, loben Christus alle Sonne scheint mit hellren Stahlen.

, Who brought on death its disaster With him suffered all creation to free us from condemnation Alleluia, alleluia!

, On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas. Alleluja! Radujmy się, Uwielbiajmy Pana, który Królem jest. Na świętej uczcie Baranka, W zbawienia szaty odziani, Przebywszy Morze Czerwone, Ku czci Chrystusa śpiewamy. Bo Jego Ciało nas karmi, Na krzyżu za nas wydane, Żyjemy odtąd dla Boga. Dzięki krwi za nas przelanej. Gdy Noc Paschalna nadeszła, Złamany został miecz złości I wtedy Pan nas wyzwolił Spod władzy księcia ciemności. Już Chrystus Paschą jest naszą I szczerej prawdy probierzem, Niewinnym Bożym Barankiem, Co siebie złożył w ofierze. O jakże cenna ofiara, Przez którą piekło jest starte, A lud wychodzi z niewoli, Ma Niebo przed sobą otwarte. Już Chrystus wraca z otchłani, Zwycięski Pan nasz wieczysty, A gdy uwięził szatana, Otworzył niebo dla wszystkich. O stań się, Jezu, dla duszy Radością na życia szlaku I nas, wskrzeszonych Twą mocą, Do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, Powstały z martwych po męce, I Twego Ojca, i Ducha Rzesze niech sławią w podzięce. Amen.
. ist erstanden, lebt, steht unter uns. Alleluja! Laßt uns dann freuen Lobt den Herrn, der unser König ist. (weiter als Ref.) Beim Ehrenmahle des Lammes gekleidet in Heils Gewänder singen dem Herrn Lob und Ehre Erlöste aus allen Ländern. Ref. Alleluja! ...

. He is risen, lives, stands among us. Alleluia! Let us then rejoice Praise the Lord, who is our King. (subsequently Ref.) To honour the Lamb, the God's Word Dressed in garment of salvation Sing praise and the glory to Lord Saved people from all the nations Ref. Alleluia! ...

, Boś dziś został pocieszony. Zmartwychwstał Zbawca, nasz Pan, Syn Boży z nieba nam dan. Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja! Co tak srodze cierpiał za nas, Co na krzyżu umarł dla nas, Dziś zmartwychwstał uroczyście, Aby nam rządził wieczyście. I Ty Matko coś płakała, Coś pod krzyżem Syna stała, Dziś wesel się razem z nami Śpiewając wraz z Aniołami I wy, trwożliwi Uczniowie Zbliżcie się ku świętej Głowie. Weselcie się razem z nami Śpiewając wraz z Aniołami.
. Denn getröstet ward ihr heute. Erlöser, von Gott gegeben, Erstand zum ewigen Leben Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

. Christ brought consoling, salvation We are bestowed with this gift: Eternal God gives us shrift Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

Królestwo objął dziś. Wszechmogący Bóg okazał swoją moc. Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie. Jezus Pan rozdaje życie swe. Milczący Baranek, zabity Baranek Z niewoli nas świata wybawił w ten ranek. On hańbą śmierć okrył. Pomimo zabicia On wywiódł nas dzisiaj ze śmierci do życia. Christ w Ablu zabity, w Izaaku związany, Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany, Zrodzony z Maryi, Herodom wydarty, Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych. On z nieba k'naszemu cierpieniu zstępuje, Nam drogę z ciemności do światła toruje, Okrutnie zawieszon na drzewie rozpaczy, Nas swoją krwią własną i Duchem naznaczył.
in königlicher Tracht. Allmächtiger Gott erwies uns seine Macht Das Kreuz blüht. Es füttert und schützt Christ, der auf dem Throne sitzt (Ref. fü weitere Strophen) Das Lamm ohne Mackel im Schweigen geschlachtet Befreite uns, Sklaven, hat Teufel entmachtet. Er hat uns den Fängen des Todes entrissen. In unseren Adern wird nun Leben fließen. Ref.: Erstandener Christ ...

The Almighty God has shown to us his strength And his cross protects me on my way, Christ the Lord is our lives defence (Above as refrain below) The silent Lamb of God, the slaughted Lamb of God From slavery of this world the liberty he brought. Today he awoke us from death to true life From now on the mankind, that's baptised, will thrive. Ref.: Resurected Lord ...

i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Hymnem uwielbmy Go, prawica Pańska wzniesiona.
. Ja, er lebt jetzt. Sein Licht erleuchtet Nacht. Ich sterbe nicht. Leben werd ich. Gott bewies seine Macht. Kreuz ist das Tor zum Himmel Für dich offen, fürwahr. Um Herrn Gott zu verehren Tretet an den Altar. Danken wir dem Herrn, denn groß ist seine Gnade. Herr erstand heute Nacht, mit Herrlichkeit beladen. Jesus, mein Herr und Gott, er kam, uns zu erlösen Heute danke ich ihm, ich lob sein Göttliches Wesen. Der Herr erstand ... (wie oben)

and lives today. Night is shining so bright I will not die, I'll stay alive Lord has shown splendid might You can enter now Heaven Cross is gate of the Lord Let us go to the altar Praise God, eternal Word Lord rose from the dead today, our sun and our Savior Let be thankful to God because so great is his favour I am praising the Lord and singing song of His glory He redeemed our souls, so no more we need to worry. Lord rose from dead ... (the first stanza comes here again)

, Przy Wielkanocnéj ofierze; Gdy Baranek owce zbawił, Chrystus grzésznym pokój sprawił: Alleluja. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem, Srodze na nas rozgniewanym, Pogodził nas śmiercią srogą, Za nas lejąc krew swą drogą. Alleluja. Śmierć i żywot zbyt przeciwną, Bitwę zwiedli bardzo dziwną; Żywot choć umarł prawdziwie, Zabity wszelako żywie. Alleluja. Maryja racz powiedzieć nam, Coś widziała? czy żyje Pan? Widziałam grób już żywego, Patrzałam i na twarz Jego. Alleluja. Widziałam Pana mojego, W chwale swéj Zmartwychwstałego; Widziałam dziwne widzenie: Aniołów, potnik, odzienie. Alleluja. Powstał Pan kochanie moje, Ujźrzy w Galilei swoje; Wierzmyż świętéj białogłowie; Bardziéj niż złych żydów mowie. Alleluja. Jezu Królu wiecznéj chwały, I Zwyciężco okazały: Wierzym żeś wstał zmartwych żywy, Chryste bądź nam miłościwy. Alleluja.
. Wahren Glauben weltweit lehren Daß Christ Sündern Frieden brachte Und das Tor des Heils aufmachte Alleluja! Groß war der Menschheit Verschulden. Gott Vater wollt's nicht mehr dulden Christ blutvergießend in Strömen Konnt Menschen mit Gott versöhnen. Alleluja! Große Schlacht hat es gegeben Ringen zwischen Tod und Leben Leben wurde totgeschlagen Doch hat Sieg davon getragen. Alleluja! Maria, hast du Herrn gesehen? Was weißt du vom Auferstehen? Grab war leer beim Morgengrauen Ich konnt ins Gesicht Ihm schauen. Alleluja! Engel, Schweißtuch und Gewänder. Wunder nahmen da kein Ende, Die bezeugten, Herr's am Leben Glaubensgnade ward vergeben. Alleluja! Den Treulosen und den Bösen Glaubt nicht, weil sie vom Erlöser Lügen zu verbreiten suchen Lieber glaubt dem Weib im Tuche. Alleluja! Christus, König aller Ehren Mögest Nachlaß uns gewähren Denn wir glauben, daß Du lebest Und den Zepter hoch erhebest. Alleluja!

. honor Easter sacrifition For Christ brought peace to sinners hence door of salvation glimmers Alleluja!

, grób zniszczyłeś swój. Tyś jest Królem chwały. Wieczny triumf Twój. I my żyć będziemy wiecznie z Panem wraz. W niebo się wzniesiemy, gdy On wezwie nas. O, Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój. Tyś jest Królem chwały. Wieczny triumf Twój. Wieczny triumf Twój. Wieczny triumf Twój. Gdy Go błagamy, nie ukarze nas. W Nim swe życie mamy, On miłuje nas. Ciesz się, że lud Pana w Królu - Zbawcę ma. Wierność przezeń dana po wiek wieków trwa. Cóż nas odłączy od miłości tej? Głód, miecz, przeciwności? Chwile śmierci mej? Jam światłości dziecię, cóż przerazi mnie? Jemu ufam przecie, więc nie boję się. Jak Go miłować? Słuchać Jego nauk. Dekalog zachować. Przykład sam nam dał. Ojcu był posłuszny od żłóbka po krzyż. Też tak Bogu służmy, wnijdziem w Niebo wżdyż. Dziś o świtaniu Chryst położył kres Piekła panowaniu, skowycze więc bies. Nie ma już nad nami władzy z piekła wróg. Nieba my poddani, Królem naszym Bóg.
, Du gewannst den Krieg. Du bist König aller Ehren. Ewig ist Dein Sieg. Und wir werden leben, befreit von der Gruft, werden uns erheben, wenn uns Christ Herr ruft. Grab konnte Dich nicht versehren, Du gewannst den Krieg. Du bist König aller Ehren. Ewig ist Dein Sieg. Gott, Herr Jesus Christ, Der erstanden ist.

, Święcenia w radości godny, Dziś Pan Chrystus tryumfuje I nieprzyjaciel to czuje. Alleluja. Stary wąż, grzech, śmierć i piekło, Przed twarzą jego uciekło; Biedy, trwogi dziś ustały, Pan to sprawił zmartwychwstały. Alleluja Trzy Maryje się wybrały Do grobu, by namazały Chrystusa pogrzebionego, Aż słyszą zmartwychwstałego. Alleluja Czegóż rzekł Anioł szukacie? Nie masz go tu, oto macie Miejsce gdzie Pana złożono, Niech to będzie rozgłoszono. Alleluja Tą nowiną przerażeni, Uczniowie bardzo strwożeni, Z serca się uradowali, Skoro Pana oglądali. Alleluja Z dwiema w drodze Pan rozmawiał, Bardzo im się ludzko stawiał; Z radości w sercu pałali, Łamiąc chleb, że on poznali. Alleluja Nasz Samson Chrystus, srogiego Pokonał Lwa piekielnego; Bramy piekielne połamał, I moc diabelską przełamał. Alleluja Jonasz trzy dni był połkniony, Trzy dni Chrystus pogrzebiony, Dłużej go śmierć nie wstrzymała, Mocy po temu nie miała. Alleluja Dziś żywot śmierci panuje, Żądło zjadłe odejmuje, Chrystus wszystkie mocy skrócił, Żywot stracony przywrócił. Alleluja Dziś z Egipskiego więzienia, Dostępujem uwolnienia; Dziś pożywamy świętego Baranka Wielkanocnego. Alleluja Mija nas Anioł trujący, Pierworodztwo mordujący; Krwią Chrystusa poznaczone Drzwi nasze są ochronione. Alleluja Dziś stary kwas wyrzucamy, Słodkie chleby przybieramy, Chodząc w żywota nowości, W myśli i serca czystości. Alleluja Wszystko co się potrwożyło, Niebo, ziemia, dziś ożyło; Poległ Xiąże świata tego, Wielka radość z zguby jego. Alleluja Wszyscy się wspólnie radujmy, Alleluja wyśpiewujmy: Miej o Jezu zmartwychwstały, Od nas wszystkich wieczne chwały, Alleluja
dran sich niemand gnug freuen mag; Christ, unser Herr, heut triumphiert, all seine Feind gefangen führt. Alleluja! Die alte Schlang, die Sünd und Tod, die Höll, all Jammer, Angst und Not hat überwunden Jesus Christ, der heut vom Tod erstanden ist. Alleluja! Am Sabbat früh mit Spezerei kamen zum Grab der Weiber drei, dass sie salbten Marien Sohn, der vom Tod war erstanden schon. Alleluja! Wen sucht ihr da? Der Engel sprach, Christ ist erstanden, der hie lag; hie sehet ihr die Schweißtüchlein, geht hin, sagts bald den Jüngern sein. Alleluja! Der Jünger Furcht und Herzeleid wird heut verkerhrt in eitel Freud; sobald sie nur den Herren sahn, verschwand ihr Trauren, Furcht und Zagn. Alleluja! Der Herr hielt ein sehr freundlich G'spräch mit zweien Jüngern auf dem Weg; vor Freud das Herz in Leib ihn brannt, im Brotbrechen ward er erkannt. Alleluja! Unser Simson, der treue Held Christus, den starken Löwen fällt, der Höllen Pforten er hinträgt, dem Teufel all Gewalt erlegt. Alleluja! Jonas im Walfisch war drei Tag, so lang Christus im Grab auch lag, denn länger ihn der Tod kein Stund in seim [seinem] Rachen behalten kunnt. Alleluja! Sein Raub der Tod mußt geben her, das Leben siegt und ward sein Herr, zerstört ist nun all seine Macht, Christ hat das Leben wieder bracht. Alleluja! Heut gehen wir aus Ägyptenland, aus Pharaonis Dienst und Band, und das recht Osterlämmelein wir essen heut im Brot und Wein. Alleluja! Auch essen wir die süßen Brot, die Moses Gottes Volk gebot; kein Sauerteig soll bei uns sein, daß wir von Sünden leben rein. Alleluja! Der Würgengel vorüber geht, kein Erstgeburt er bei uns schlägt; unsre Thürschwell hat Christi Blut bestrichen, das hält uns in Hut. Alleluja! Die Sonn, die Erd, all Kreatur und was betrübet war zuvor, das freut sich heut an diesem Tag, da der Welt Fürst darnieder lag. Alleluja! Drum wir auch billig fröhlich sein, singen das Alleluja fein und loben dich, Herr Jesu Christ, zu Trost du uns erstanden bist. Alleluja!

. More joy than we have words to say. Christ our Lord has triumphed now, and leads in captive every foe. Alleluja! The Ancient Snake, Hell, sin and Death, all misery, deep need, and dread have mortal wounds from Jesus Christ who now from death arisen is. Alleluja! On Sunday, early with their spice three women sought Christ’s burial place to salve the body of Mary’s Son (who from death was already ris’n). Alleluja! "Whom seek ye here?" the angel said, "Christ is arisen, who here lay. See, here’s the cloth that held his head. Tell his disciples: go and say Alleluja!" Disciples’ fears and aching hearts are now just joy, their pain departs. 'Soon as their Lord to them appears, away fly worry, grief, and fears. Alleluja! On highway Christ holds friendly talk with two disciples as they walk. Their hearts with recognition burn as breaking bread their hearts discern. Alleluja! Our Samson’s Christ, the hero true. Christ lays the mighty lion low. The gates of Hell he hauls away and all of Satan’s power destroys. Alleluja! Jonah was three days in the whale. So long could grave keep Christ in jail, Death could not for a single hour more hold him in its gullet’s power. Alleluja! What Death stole, Death must now give back. Life wins: Death has the shackled neck.! Death’s awful power is turned to naught. Christ back from bondage LIFE has brought! Alleluja! Today we go from Egypt’s land, no longer Pharaoh’s to command, and the Passover’s own true Lamb we eat today in bread and wine. Alleluja! For food, now sweetest bread we have that Moses to God’s people gave. No sour leaven shall remain, so we can stay from sinning clean. Alleluja! Death’s vengeful angel passes by, no firstborn in our house must die. Our thresholds all have Jesus’ blood smeared there to show that God’s our shield. Alleluja! The sun, the earth, each living thing, all that before was still grieving today rejoices in This Day when the world’s tyrant beaten lay. Alleluja! Therefore we burden-free are glad and shout and sing out: Praise the Lord, sing praise to You, Lord Jesus Christ. for your arising our hope is! Alleluja!

Na wszystek świat zawołany; Gdy Pan piekło burząc wstaje, Zwyciężca nieba dostaje. Alleluja, Alleluja. Oto gdy się Pan odradza, Wszystek się z Nim świat odmładza; Wszystko z Panem swym stworzenie, Ma swych darów przywrócenie. Alleluja, Alleluja. Gdy Pan bowiem tryumfuje, Każda się rzecz z Nim raduje; Drzewo liściem, kwieciem trawa, Chwały Pańskiéj moc wyznawa. Alleluja, Alleluja. Gdy piekielne prawo znosi, A w niebo się Pan podnosi; Wszystko Panu chwałę daje, Okrąg nieba, ziemskie kraje. Alleluja, Alleluja. Bóg co był ukrzyżowany, Wszędzie za Króla przyznany, I wszystko Stwórcy stworzenie, Daje pokłon, modły, pienie. Alleluja, Alleluja.
. verehrungswwert in Ewigkeit Als Gott in den Himmel aufstieg nach über Höll erzielten Sieg

. By which God conquers hell and holds the stars Behold, it declares grace for a reborn world All gifts have returned with their Lord. For indeed, after hellish sorrows, to the triumphing Christ: grove with green and buds with flower, everywhere give laud. The Crucified One was God, behold He reigns over all things, and all creation offers prayer to its Creator. O Christ, the salvation of all things, good Creator and Redeemer, only begotten Son of God the Father. You Who, seeing mankind to have plunged to the deep, that you might save man, were also made man. That Thou, the author of life and the world, might open the way of death and the grave by giving hope of salvation.

, tak dopełnił ślubów. Zabrzmiały harfy Serafów, Cherubów. — Śpiewaj pieśń nową Chrystusa Kościele! Pan wiele czynił, a uczynił wiele, dla ludzi cierpiał, w grobie się położył, z martwych znów ożył. Dobrze Pan mówił: Grobem mi Golgata, lecz moje państwo nie jest z tego świata; umrę, a wstanę potęgą wszechwładną, a z mieczem w ręku czaty na twarz padną, a nie uwierzą, aż sam w mej osobie stanę na grobie. Stanął i groby w koło niego pękły, i ziemie drżały i otchłanie jękły, stanął — i z dziwu stanęła natura, On, przez którego Jairowa córa i Łazarz powstał z nieprzebytej nocy, wstał o swej mocy. Jakoś ty powstał, tak w Twe imię, Panie, kto legł w Twej prawdzie, w Twej światłości wstanie. Śmierci zwycięzcy otoczą Cię w bieli, dziedzice życia życie będą mieli; bo sameś, Chryste, że jest życie w grobie, ziścił na sobie. Ciebie więc proszą dzieci Twe z pokorą: Co w pocie sieją, niech u Ciebie zbiorą! Których noc ciśnie, tym niechaj zadnieje! Niech tam wypocznie, kto tu w trudach mdleje. Przez Twoje światło, mękę, zmartwychwstanie, prosim Cię Panie! Racz tych, co błądzą, prawdą Twą kierować, co walczą mężnie do zwycięstwa prowadź, burzą miotanych w port przyjmij bezpieczny, za grobem śmierci daj nam żywot wieczny. Przez Twoją prawdę, śmierć i zmartwychwstanie uczyń to Panie!
, das hat Er gehalten. Lobhymne spielen drum Mächte, Gewalten Er hat uns befreit aus des Teufels Kerker Drum rühme, Kirche, seine großen Werke. Er hat gelitten, lag in Todesbanden Dann ist er erstanden. Was der Herr sagte, das ist auch geschehen. "Ich werde sterben, doch werd auferstehen. Denn mir ist die Macht vom Vater gegeben selbst zu entscheiden über Tod und Leben." Wenn er auf dem Thron sitzt in seinem Reiche Selbst Teufel erbleichen. Jairs Tochter erweckte er vom Tode Und er entriß Lazarus dem Friedhofboden Er erstand und die Erde hat gezittert. Gräber öffnen sich, Hölle stöhnt erbittert. Er erstand und machte auf den Edengarten Die Natur erstarrte. Wie Du erstandest, so in Deinem Namen Die, die getreu Deiner Wahrheit umkamen Werden in Deiner Glorie auferstehen Und im Weiß als Sieger neben Dir stehen. Stets leben werden Deines Sieges Erben Obwohl sie sterben. Hör Gott, wie Dich Deine Kinder anflehen: Trost mögen ernten, die hier im Schweiß säen Betrübte mögen bei Dir Herr Licht finden Qualen Geplagter mögen durch Dich schwinden Wir erbitten durch Deine Auferstehung Deine Vorsehung Irrende mögest Du zur Wahrheit führen Die Kämpfenden - mit Siegeskranz zieren Vom Sturm Heimsuchte führ zum sichren Hafen Himmlisches Leben schenk den'n, die entschlafen Durc Deine Qualen, Tod und Auferstehen Laß es uns erflehen.

, he has made the wonder. Angel removed stone, lightening like at thunder Up from the grave he arose with a mighty triumph over his foes he arose as victor over death domain, and he lives forever, in the crown of reign. Church rejoice, we are saved free of sin, no more enslaved.

, Który na krzyżu haniebnie Między łotrami umierał. Alleluja, Alleluja! Weselmyż się i radujmy, Wdzięcznem sercem wyśpiewujmy, Bo Zbawiciel nasz zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja! Za nas był zabit, zelżony, Umarł srodze zamęczony, Ale zmartwychwstał chwalebnie. Alleluja, Alleluja! Jak powiedział, dnia trzeciego Wstał chwalebnie z grobu swego, Śmiercią swoją śmierć zwyciężył. Alleluja, Alleluja! Przez Swoje drogie zasługi Zgładził grzechów naszych długi I żywot wieczny nam zjednał. Alleluja, Alleluja! Już śmierć nad Nim nie panuje, Już z Ojcem Swoim króluje, I miejsce dla nas gotuje. Alleluja, Alleluja! Gdzie On jest i my będziemy, Jeśli wiernie uczynimy Wszystko, czego nas nauczał. Słowy, przykłady. On umarł i my pomrzemy, Ale znowu powstaniemy, Wskrześ nas w dzień ostateczny Boską mocą Swoją. Śmierci się lękać nie trzeba, Bo śmierć jest brama do nieba Dla tych, którzy w Niego wierzą, Czynią, co przykazał. Powstańmyż więc z nieprawości, Chodźmyż w żywota nowości, Stawajmy się Chrystusowi W cnotach podobnymi. Chowajmy nauki Jego, Bo do żywota wiecznego Chrystus jest drogą i drzwiami: On jest zmartwychwstanie. Lecz nie ten, co mówi: Panie! Uwielbiony zmartwychwstanie, Lecz kto wiernie czyni wolę Ojca niebieskiego. Przez chwalebne zmartwychwstanie Prosimy Cię, Chryste Panie, Daj na życie nowe powstać Z grobu nieprawości. Niech Cię kochamy serdecznie, Niech Ci służymy statecznie, Niech Tobie nucimy wiecznie: Alleluja, Alleluja!. nach der großen Kreuzesschande als er zwischen Verbrechern starb. Alleluja! Alleluja!

. after death so ignominious between two vicious criminals Alleluia! Alleluia!

wspominamy życia triumf. Kiedy Chrystus Zmartwychwstały przezwyciężył śmierci dół. Chwała Bogu! Hymn śpiewamy! Alleluja! Bije dzwon. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Zmartwychwstanie głosi on. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Żywy Chrystus kruszy grób. Swoim świętym Zmartwychwstaniem zmywa z nas Adama brud. Alleluja! Brzmij świątynio! Martwy był, lecz żyje Król! W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym idzie precz wszelaki ból. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Chwalmy Pana za ten cud! Jak to Chrystus wstając z grobu zbawił cały Boży lud. Alleluja! Śmierć poległa ! Bramy piekła chwieją się! W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym nasz Zbawiciel zmiażdżył je. W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym pragnę śpiewać Jezu Ci. Dzięki Twemu Zmartwychwstaniu wieczna śmierć nie groźna mi. Alleluja! Zmartwychpowstał ! Spójrzcie bracia - pusty grób! W dniu tym świętym, w dniu wspaniałym Zbawił mnie mój Wielki Bóg.. Sieg des Lebens werd bedacht Durch Erstehung hat Christ eben Todesmacht zum Fall gebracht. Laßt uns Gott zu Ehren singen Glocken läuten, daß es hallt. Auferstehung laut verkünden. Ganze Erde weiß es bald.

. Christ defeated death and grave Stop all grieving, stop all mourning Skies are open, we are saved. God be glory! Hail, Almighty! Alleluia! Let us sing! In Christ name let's be united. All are cheering, all bells ring.

Zmartwychwstał z swej mocy, Cześć, chwałę Jemu dajmy, A wesoło śpiewajmy: Panie Boże nasz! Trzy dni leżał w grobie, Wprzód dał przebóść sobie Bok, ręce, nogi obie Na zbawienie tobie, Grzeszny człowiecze! Moc djabelską skruszył, Nad piekłem zwyciężył; Z tak wielkiej miłości Przyjm nas do radości, Panie Boże nasz! Tyś Jezu zmartwychwstał Nam przykład zaniechał, Że mamy zmartwychwstawać, Wszyscy z Tobą królować, Panie Boże nasz! Jezu Chryste, Panie! Słuchaj na wołanie Nas grzesznych chrześcijan Dla Twoich świętych ran, Panie Boże nasz! Synu Maryi Panny, Odpuść nasze winy, Panie Jezu Chryste, Któryś wstał zaiste, Panie Boże nasz! Odpuść nasze złości, Wszystkie nieprawości, Zachowaj na tym świecie Kościół święty w jednocie, Panie Boże nasz! O Królu niebieski! Wysłysz Twój lud ziemski, Wyrwij nas z tej biedy, Daj nam dobro wszędy, Panie Boże nasz! Wysłysz nasze głosy, Daj spokojne czasy; Lud Twój nie przestanie, Chwalić Ciebie wiecznie, Panie Boże nasz! O Klucznico nieba, Cię prosić potrzeba! Gdyż będziem umierać, Racz nam nie zawierać Królestwa Twego. Łaska Boża wielka Wybawiła z piekła Potomstwo Adamowe. Dziękują narodowie, Tobie Boże nasz! Królowo niebieska! O Różyczko rajska! Proś za nas kochanego Jezusa Syna Twego, Pana naszego! Wszyscy święci proście, Nam dopomagajcie, Byśmy z wami być mogli, Jezusa uwielbiali Na wieki w niebie. My w tym domie Bożym Radujmy się razem, Że Jezus zmartwychpowstał, A nam swoję łaskę dał, Pan Bóg, Zbawca nasz! Do Ciebie wołamy, O łaskę żebrzemy, Panie Jezu Chryste, Któryś wstał zaiste, Panie Boże nasz!. Kraft eigener Stärke Knien wir vor ihm nieder Singend Lobeslieder Unsrem Herrn und Gott

. rose from dead, be delighted. Sing him at this joyful hour As he rose by His own power. Our Lord and our God.

, Gdy naszego Zbawiciela Po śmierci żywym widzimy, A z Nim wiecznie żyć będziemy. On umarł, abyśmy żyli, On zniósł, cośmy zasłużyli; Lecz gdy życie za nas łożył, Mocą Boską znowu ożył. Dotrzymał więc, co obiecał, Gdy Swym w wierze stać zalecał: Ja wydan grzesznym zostanę, Lecz zaś w trzech dniach zmartwychwstanę. Ja żyję, i wy będziecie, Żyć, na wieki nie umrzecie; Te Jezusa przyrzeczenia Spełnią się też bez wątpienia. Dzięki Bogu! Ja w mym grobie Krótko tylko spocznę sobie; Potem zaś z niego powstanę, Cząstkę z Jezusem dostanę. Ze mną mych przyjaciół grono Weźmie Pan na Swoje łono, Tam się płacz i śmierć zakończy, Bóg nas z sobą wiecznie złączy. Ja się już śmierci nie boję, Jam jest, Panie, dziecię Twoje, Tyś mi ojcem litościwym, Wzbudzisz mnie też z grobu żywym. Niech tylko stały w mej wierze, Niech Ci zawsze służę szczerze; Wtenczas mogę bez lękania Wspomnieć na dzień zmartwychwstania. Amen.
. Leben ward zwar Christ genommen, Doch erstand er und wird geben Einst auch uns wiges Leben.

. Realm of death is by Christ destroyed. He rose from dead, so cheer today and follow his virtuous way

, Dwór niebieski śpiewa chwały, Świat wszystek pełen radości, Piekło wyje od żałości. Gdy Chrystus niezwyciężony Śmierć starł i odjął jej plony, Podeptał otchłani one, Wyzwolił więźnie zamknione. On kamieniem przywalony, Zbrojną strażą opatrzony, Powstał z martwych dnia trzeciego W pociech tryumfu sławnego. Gdy tedy więźnie swojego Zbyli płaczu piekielnego, Przyszła nowina wesoła: „Wstał Pan z martwych”, Anioł woła. W te wielkanocne radości, Boże z twej dobrotliwości, Spraw, by nam nie dokuczała Śmierci żadnej sroga strzała. Tobie z umarłych żywemu Chwała bądź Bogu wiecznemu, I z Ojcem i z Duchem świętym W czasie nigdy nierozjętym.

. Der Himmel helles Lob stimmt an, Die Erde jauchzet und frohlockt, Die tiefe Hölle heult verstockt. Denn jener König, heldenhaft, Zerschmetternd brach des Todes Kraft; Der Hölle Brut sein Fuß zertrat, Armsündern öffnend freien Pfad. Den kaum der Felsenmund verschloß, In Hutung durch den Söldnertroß, Er schwingt sich sonnenhaft empor Im Siegesprunk aus Grabestor. Aufschluchzend Jammerlied verklingt, Und jeder Höllenschmerz zerspringt, „Weil Christus, unser Herr, erstand!“ Ein Engel rief im Lichtgewand. Betrübt stand der Apostel Schar Ob der Ermordung des Herrn da, Den einem Tode grausam, schlimm Preisgab verruchter Knechtesgrimm. Da tat mit holdberedtem Mund Ein Engel dies den Frauen kund: "Nach Galiäa ihr Jüger kehrt Dort zeigen wird euch bald der Herr" So eilten jene hurtig nun, Dies den Aposteln kundzutun, Da sahen sie lebendig Christ, Und haben ihm Füße geküßt. Als dies die Jüngerschar gehört, Brach sie nach Galiäa auf; Das heißersehnte Angesicht Des Herrn zu sehen, trieb es sie. Und Osterwonne strahlt die Sonn', verk&umml;ndet aller Welt davon Als seinen lebendigen Leib Herr Christus seinen Jüngern zegt. Die Wunden jedem zeigten sich An Christi Leibe glanzumspielt; Daß auferstanden sei der Herr, Die Kunde schallte nah und fern. Du gütevollster König Christ, Des Allerh&oum;hsten Sohn Du bist Gewär den Herzen Dein Geleit, Daß wir dich loben jederzeit

. heaven thunders forth its victor cry, the glad earth shouts its triumph high, and groaning hell makes wild reply: While he, the King of glorious might, treads down death's strength in death's despite, and trampling hell by victor's right, brings forth his sleeping Saints to light. Fast barred beneath the stone of late in watch and ward where soldiers wait, now shining in triumphant state, He rises Victor from death's gate. Hell's pains are loosed, and tears are fled; captivity is captive led; the Angel, crowned with light, hath said, 'The Lord is risen from the dead.' THE APOSTLES' hearts were full of pain for their dear Lord so lately slain: that Lord his servants' wicked train with bitter scorn had dared arraign. With gentle voice the Angel gave the women tidings at the grave; 'Forthwith your Master shall ye see: He goes before to Galilee.' And while with fear and joy they pressed to tell these tidings to the rest, their Lord, their living Lord, they meet, and see his form, and kiss his feet. The Eleven, when they hear, with speed to Galilee forthwith proceed: that there they may behold once more the Lord's dear face, as oft before. IN THIS our bright and Paschal day the sun shines out with purer ray, when Christ, to earthly sight made plain, the glad Apostles see again. The wounds, the riven wounds he shows in that his flesh with light that glows, in loud accord both far and nigh ihe Lord's arising testify. O Christ, the King who lovest to bless, do thou our hearts and souls possess; to thee our praise that we may pay, to whom our laud is due for aye., niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy, chwałę Panu zaśpiewajmy: Alleluja, alleluja. Chóry niebian Go witają,cześć i chwałę Mu oddają;wielce cieszą się Anieli,kiedy Chrystusa ujrzeli:Alleluja, alleluja. Chrystus Pan wstąpił dnia tegodo Królestwa niebieskiego,równy w Bós­twie Ojcu swemuusiadł po prawicy Jemu.Alleluja, alleluja. Miejsce nam gotuje w niebie,chcąc nas wszystkich mieć u siebie;nieba­śmy już dziedzicami,porównani z Aniołami.Alleluja, alleluja. Niechaj ustępuje trwoga,mamy Zbawiciela Boga!Szatan, grzech i śmierć zwalczona,przez Chrystusa zwyciężona.Alleluja, alleluja. Obiecał Ducha Świętego,aby strzegł serca naszego,aby cieszył nas i broniłi od czarta nas zasłonił.Alleluja, alleluja. Apostołowie, patrzajcie,za Nim w niebo spoglądajcie;Jezus, ten co od was idzie,by świat sądzić znowu przyjdzie.Alleluja, alleluja. Czemu patrząc tu stoicie?Czy słów Mistrza nie pomnicie?"Idąc w cały świat pogański,głoście Mu testament Pański",Alleluja, alleluja. "Gdy me słowa wykonacie,życie swoje za Mnie dacie,wtedy przyjmę was do siebiei uwieńczę chwałą w niebie."Alleluja, alleluja. Tego czasu wesołegochwalmy z serca Pana swego;chwała bądź Bogu naszemu,w Trójcy Świętej jedynemu.Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu Przedwiecznemu,co dał byt stworzeniu wszemu;bądź Mu sława, dziękczynienie,wieczna cześć i uwielbienie.Alleluja, alleluja. Jezu Chryste, Zbawicielu,wszystkich dusz Odkupicielu,Twe nad światem królowanieniechaj nigdy nie ustanie.Alleluja, alleluja. Duchu Święty, Tobie pienia,coś jest sprawcą uświęcenia;niech za dary z Twojej rękico dzień niesiem Ci podzięki.Alleluja, alleluja.
, ruft das Volk mit lauter Stimme ihm zu Ehren wollen wir singen Lob und Preis möge erklingen Alleluja, Alleluja

, We shall all rejoice, you brethren Let us praise the King the Glorious He's Almighty, He's vistorious. Alleluja, Alleluja

, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, Bo moc z prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał, Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym, Miniemy zło, co kusi nas Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, I Temu, co pociesza nas, Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein: Die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk, vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden uns erhalt, daß wir, geführt von deinem Licht, in Sünd und Elend fallen nicht. Gib, daß durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier und daß als Geist von beiden dich wir allzeit glauben festiglich. Dem Vater Lob im höchsten Thron und seinem auferstandnen Sohn, dem Tröster auch sei Lob geweiht jetzt und in alle Ewigkeit. Dies bewirke, liebster Vater, Und, dem Vater gleich, du Einziger, Zusammen mit dem Beistand Geist Herrschend in alle Ewigkeit.

, and in our hearts take up Thy rest; come with Thy grace and heav'nly aid, To fill the hearts which Thou hast made. O Comforter, to Thee we cry, Thou heav'nly gift of God most high, Thou Fount of life, and Fire of love, and sweet anointing from above. O Finger of the hand divine, the sevenfold gifts of grace are thine; true promise of the Father thou, who dost the tongue with power endow. Thy light to every sense impart, and shed thy love in every heart; thine own unfailing might supply to strengthen our infirmity. Drive far away our ghostly foe, and thine abiding peace bestow; if thou be our preventing Guide, no evil can our steps betide. Oh, may Thy grace on us bestow the Father and the Son to know; and Thee, through endless times confessed, of both the eternal Spirit blest. Praise we the Father and the Son and Holy Spirit with them One; and may the Son on us bestow the gifts that from the Spirit flow. Now to the Father and the Son, Who rose from death, be glory given, with Thou, O Holy Comforter, henceforth by all in earth and heaven. Amen.

, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź, światłości sumień! O najmilszy z gości, Słodka serc radości Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza Poddaj swej potędze! Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde. Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym Siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.
, Aus des Himmels Herrlichkeit Sende deines Lichtes Strahl! Vater aller Armen du, Aller Herzen Licht und Ruh’, Komm mit deiner Gaben Zahl! Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, Komm, du süßer Seelenfreund! In Ermüdung schenke Ruh’, In der Glut hauch Kühlung zu, Tröste den, der trostlos weint. O du Licht der Seligkeit, Mach dir unser Herz bereit, Dring in unsre Seelen ein! Ohne Dein lebendig Wehn Nichts im Menschen kann bestehn, Nichts ohn’ Fehl und Makel sein. Wasche, was beflecket ist, Heile, was verwundet ist, Tränke, was da dürre steht. Beuge, was verhärtet ist, Wärme, was erkaltet ist, Lenke, was da irregeht. Heil'ger Geist, wir bitten dich, Gib uns allen gnädiglich Deiner Gaben Siebenzahl. Spende uns der Tugend Lohn, Laß uns stehn an deinem Thron, Uns erfreun im Himmelssaal.Amen.

, From Thy clear celestial height, Thy pure beaming radiance give: Come, Thou Father of the poor! Come, with treasures which endure! Come, Thou Light of all that live! Thou, of all consolers best, Visiting the troubled breast, Dost refreshing peace bestow; Thou in toil art comfort sweet, Pleasant coolness in the heat, Solace in the midst of woe. Light immortal! Light divine! Visit Thou these hearts of Thine, And our inmost being fill; Where Thou art not, man hath naught, Nothing good in deed or thought, Nothing free from taint of ill. Heal our wounds, our strength renew; On our dryness pour Thy dew; Wash the stains of guilt away; Bend the stubborn heart and will; Melt the frozen, warm the chill; Guide the steps that go astray. Thou, on those who evermore Thee confess and Thee adore, In Thy sevenfold gifts, descend: Give them comfort when they die, Give them life with Thee on high, Give them joys that never end. Amen.

, obdarz nas Twymi darami Byśmy dobrymi Bogu byli sługami Daj mądrość z rozumem, bojaźń z pobożnością Męstwo z dobrą radą i umiejętnością Ducha Świętego zbawienne to dary Kto je posiada, nie zaprze się wiary, um uns Gaben zu schenken, die unser Leben auf Gotteswege lenken. Mögest Du Verstand, Weisheit, Guten Rat, Wissen, Gottesfurcht, Mut, Frömmigkeit in uns eingießen. Wird der Heilige Geist diese Gaben gönnen, Wird man den wahren Glauben mutig bekennen.

, Zesłania Ducha Świętego, Dziś z Kościołem obchodzimy, Dawcę darów pieśnią czcimy. Alleluja, alleluja. Co Ezechiel zwiastował, O czym Joel prorokował, To na oczy wszelkie ciało W dzień świąteczny oglądało. Alleluja, alleluja. Gdy Apostołowie mili W tym dniu razem się modlili, Nad nimi się płomieniste Jawią języki ogniste. Alleluja, alleluja. Boskim ogniem zapaleni, Duchem Świętym napełnieni, Śmiało wśród tłumu wielkiego, Głoszą Ukrzyżowanego. Alleluja, alleluja. Święty Piotr jednym kazaniem, Ducha Świętego działaniem, Tak porusza słuchające, Że nawraca trzy tysiące. Alleluja, alleluja. Dziwują się Elamici, Z ziem dalekich prozelici I Partowie, i Medowie, Że ich słyszą w swojej mowie. Alleluja, alleluja. Ci co Pana krzyżowali, Ciężko grzechów żałowali, Apostołów się pytali, Jakby Boga przebłagali. Alleluja, alleluja. Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie, W Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie, Gdy się grzechów pozbędziecie, Ducha Świętego weźmiecie". Alleluja, alleluja. Odtąd już wiernych niemało Od dnia do dnia przybywało; Już na okoliczne miasta Kościół Boży się rozrasta. Alleluja, alleluja. Lecz już uczniom rozkaz dany: "Rozejść się między pogany!" Tamci mocą słów i cudów Nawracają wiele ludów. Alelluja, alleluja. Myśmy też wezwani byli, Byśmy w Chrystusa wierzyli; Za dar wiary dziś dziękujmy I wierność Bogu ślubujmy. Alleluja, alleluja. Ducha to Świętego sprawa, Że wytrwanie w wierze dawa; W prawdzie utwierdza każdego Do żywota przejrzanego. Alleluja, alleluja. O Dawco Ducha Świętego, Daj i nam dziś Gościa tego, By litując się nad nami, Ubogacił nas darami. Alleluja, alleluja.
, Als Gott den Heiligen Geist schenket. Er hat große Gnad erwiesen, Drum sei von der Kirch gepriesen.

, W dobroci niepojęty, Spuść promień Twej jasności. Przybądź Ojcze ubogich; (Przyjdź Dawco darów drogich, Przyjdź serdeczna światłości. 2x) Dzielny Pocieszycielu, Słodki Nawiédzicielu, Tyś ochłodą w pragnieniu. W ciężkich pracach spocznienie, ( W upale zasłonienie, Pociecha w utrapieniu. 2x) O najświętsza światłości, Napełnij serc wnętrzności, Twych wiernych z wysokości. Krom łaski Bóstwa Twego, (w człowieku nic dobrego, Nic bez zwady i złości. 2x) Zmyj co jest plugawego, Pokrop co jest zeschłego, Ulécz co jest rannego. Skłoń co nieużytego, (Zagrzéj co jest oziembłego, Nawróć co jest zdrożnego. 2x) Daj Twym w Ciebie wierzącym, Ufność w Tobie kładącym, Siedmioraki dar Boski. Nagródź sprawy cnotliwe, (Daj skonanie szczęśliwe, Domieść wiecznéj radości, 2x) Amen., which sweetly flow in silent streams from Thy bright throne above. O come, Thou Father of the poor; O come, Thou source of all our store, come, fill our hearts with love. O Thou, of comforters the best, O Thou, the soul's delightful guest, the pilgrim's sweet relief. Rest art Thou in our toil, most sweet refreshment in the noonday heat; and solace in our grief. O blessed Light of life Thou art; fill with Thy light the inmost heart of those who hope in Thee. Without Thy Godhead nothing can, have any price or worth in man, nothing can harmless be. Lord, wash our sinful stains away, refresh from heaven our barren clay, our wounds and bruises heal. To Thy sweet yoke our stiff necks bow, warm with Thy fire our hearts of snow, our wandering feet recall. Grant to Thy faithful, dearest Lord, whose only hope is Thy sure word, the sevenfold gifts of grace. Grant us in life Thy grace that we, in peace may die and ever be, in joy before Thy face. Amen. Alleluia.

, Nawiedź dusz naszych mieszkanie, Niech łaska Twoja wspomoże, Serca któreś stworzył Boże, Tyś Pocieszyciel nazwany, Za dar od Boga zesłany, Tyś źródło, ogień, kochanie, I duchowe pomazanie. Siedm darów są Twéj skarbnicy, Tyś palec Ojca prawicy, Tyś obietnica Ojcowa, Wiernych języków wymowa, Oświecaj zmysły światłością, Napełniaj serca miłością, A słabość ciała naszego, Utwierdź mocą daru Twego. Znieś nieprzyjaciół i zwady, Daj pokój i zdrowe rady, Niech znamy Twoją obronę, Oddal wszystko złe na stronę, Przez Cię niech Ojca poznamy, Syna Jego wyznawamy, I Ciebie Ducha świętego, Od obu pochodzącego. Chwała Ojcu najwyższemu, Synowi zmartwychwstałemu, Z Duchem świętym niechaj będzie, Teraz i na wieki wszędzie, Amen., unsre Herzen zu bewohnen. Herr und Gott, schenk uns die Gnade daß der Feind uns niemals schade Du bist aller Herzen Tröster und Beschützer der Erlöten Die bist Salbung für die Seele Du bist Feuer, Liebesquelle

, Prawdy Twojej daj nam brzask, Zasil dusze wiarą w krzyż, Twe królestwo do nas zbliż! Twej nadzei daj nam czar I miłości czystej żar; W sercach umórz grzechu brud, By Cię godnie czcił Twój lud. Choćby przez Gologtę szły Nasze losy strojne w łzy; Choćby pokus nadszedł rój, Zasil nas na święty bój!
, Let your Truth guide us these days Strengthen our faith in cross Let your kingdom come to us.

Dusz ludzkich Nauczycielu! Racz łaską Swoją serca obdarzyć, Któreś Panie raczył sprawić. Tyś Pocieszycielem zwany, Darem Bożym mianowany, Żywem źródłem i miłością, Ogniem i duszną światłością. Darów Twych siedm liczymy; Palcem Bożym być Cię wiemy. Obietnicąś jest Ojcowską, Zdobiąc w nas miłość synowską. Racz dać zmysłom dar światłości, Pomnażaj w sercach miłości; A krewkość serca naszego, Utwierdź mocą Bóstwa Swego. Odpędź od nas czarta złego, Użycz pokoju Twojego, Aby za Twoją obroną, Złe odeszło inną stroną. Racz nam Ojca Niebieskiego; Dać poznać i Syna Jego, I Ciebie, Ducha świętego, Od obu pochodzącego. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi zmartwychwstałemu, I z Duchem świętym społecznie, Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.


, Lehrer aller Menschenseelen, Dein Schöpfungswerk, Geist, gedenkend Mögest Du mit Gnad beschenken.

, I nam grzesznym opatrzenie Przez łask Twoich udzielenie, a potém wieczne zbawienie. Zapal ogień w nas miłości, Użycz daru roztropności, W przeciwnościach cierpliwości I należytéj czystości. Alelluja 4x Bądź pociechą zasmuconym, Bądź ratunkiem utrapionym, Przewodnikiem bądź błądzącym I przytomnym Ciebie czczącym. Alelluja 4x Amen.
, daß wir Gotteswort gehorchen. Von den Sünden gib Genesung und dann ewige Erlösung.

, że nam dziś zesłany Duch Święty, Pocieszyciel, Bóg Siedmiorakie dary dał by dodać wiary Ku radości wszystkich chrześcijan Cieszmy się z niebiany, że nam dziś zesłany Duch Święty, Pocieszyciel, Bóg Od Syna pochodzi prorokom przewodzi Ku radości wszystkich chrześcijan Cieszmy się z niebiany, że nam dziś zesłany Duch Święty, Pocieszyciel, Bóg Apostoły śmiało głoszą prawdę całą Ku radości wszystkich chrześcijan
, Gnadenbringende Pfingstenzeit! Christ, unser Meister, Heiligt die Geister: Freue, freue dich, O Christenheit! O du fröhliche, O du selige Gnadenbringende Pfingstenzeit! Führ´, Geist der Gnade, Uns deine Pfade: Freue, freue dich, O Christenheit! O du fröhliche, O du selige Gnadenbringende Pfingstenzeit! Und, die Erlösten, Eillst du, Geist, trösten: Freue, freue dich, O Christenheit!

, grace-bringing Pentacostal time! Christ, source of merits, purifies our spirits Cheer, rejoice now Christendom

, , które były Zmartwychwstanie poprzedziły, Za Modlitwa Elijasza, Młodzian umarły się wznasza: Toć Elijasz cud uczynił, Kiedy śmierć w życie zamienił. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Niech zawsze brzmi Alleluja. Elizeuszowe kości, Tak cudownej mocy były, Dla samej z trupem styczności, Do życia Go przywróciły, Dając dowód zmartwychwstania Wszystkim wiernym do poznania. Alleluja... Sam Pan był ten cud czyniący, Z snu śmiertelności budzący, Córkę księcia Jairego, Łazarza także, którego Wskrzesił Pan był, zmartwychwstanie Ludziom dał w poszanowanie: Alleluja... Wszechmocny to rąk igrzysko, Stawia wysoko i nizko: Śmierci,. żywi, tak jak czyni Kiedy drzew żywioły mieni: Co rok życie i strój daje, Natura zmartwychpowstaje. Alleluja... Wielkanoc przedtem czekana, Dniem odpustu była miana: Gdy tysiące owiec bili, Z których ofiary czynili: My przy Baranka ofierze, Miejmy nadzieję przy wierze. Alleluja... Że przez Chrystusa zasługi Bóg daruje grzechów długi, Które pierwsi zaciągnęli Rodzice, my przyczynili: To wszystko Baranek znosi, W tryumfie gdy się wynosi. Alleluja... Joas gdy Amazyasza Króla Judy wojsko znasza, Rzuca mur Jerozolimy, Tak z ojcami będziem i my: Wnijście w niebo Pan pozwala, Szatańskie mury rozwala. Alleluja... Jak Jozyasz Paschę sprawił, By Izraela Bóg zbawił; Obrzydliwości odrzucił Bałwany z wysoka rzucił Tam my grzechy chrześcijanie, Odrzucajmy w świętym stanie. Alleluja... Przez Twe Chryste Zmartwychwstanie, Zbawicielu świata Panie! Niechaj i my powstaniemy, W letargu grzechu nie spiemy, Tak jak Uczniowie powstali, Kiedy w niedowiarstwa spali. Alleluja.... Resurrection which we needed As a kind of preparation For the wonder of salvation Christ has from the death awoken Lazarus by word he s spoken Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Let be sounding Alleluja. He rose too duke Jair s daugter His words act like for plants water He stopped widow's greatest grieving Turning her dead son to living. He awoke a stranger's servant So that we be to him observant.

. Mit Kund Christ wird auferstehen: Als Elija innig betet wird ein Knab vom Tod gerettet Ein sehr großes Wunder tut er Er gibt ihn zurück der Mutter Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Stets ertöne Alleluja.

, Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie; Tyżeś ten dzień sam wsławił, żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, Pan Bóg swoje moc zjawił. Alleluja Alleluja
, Sohn Gottes, vergibst Du sündige Vergehen Du zeigtest uns Deine Macht hast gewonnen diese Schlacht Befreiung vom Tod gebracht Deins ist dieses Tages Pracht. Allleluj, Alleluja!

Syn Boży. Wierzyż w to człowiecze zbożny, Iż przez trud Bog swoj lud Odjął diablej strożej. Przydał nam zdrowia wiecznego, Starostę skował pkielnego, Śmierć podjął, wspominął Człowieka pirwego. Jenże trudy cirzpiał zawiernie, Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne, Aliż sam Bog z martwych wstał. Adamie, ty boży kmieciu, Ty siedzisz u Boga [w] wiecu, Domieściż twe dzieci, Gdzie krolują anjeli. Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły, Bychom z Tobą byli, Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły. Była radość, była miłość, było widzienie tworca Anjelskie bez końca, Tuć się nam zwidziało diable potępienie. Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu odkupił, Swą mocą zastąpił.Sohn Gottes heute. Glaubt ihr daran, fromme Leute? daß durch Leid Gott befreit aus der Hand des Teufels Er läßt die Seelen genesen, zerrei&szli;t die Ketten des Bösen bändigt Tod, lindert Not eines jeden Menschen.

, Pan Bóg wszechmogący, Jezus Chrystus Nazareński w Trójcy, wstał z martwych ninie uweselił ludzkie pokolenie Wstałci z martwych, nie ruszył kamienia Ni pieczęci żadnego znamienia, Jesus Christus in der Dreifaltigkeit erstand vom Gott echt machte Freude dem menschlichen Geschlecht. Er erstand ohne Siegel zu regen, erstand ohne Stein zu bewegen.

, Byśmy byli prawej wiary, Tej co jest słuszna, Aby nasza dusza była czysta, Kiedy pójdzie przed Jezu Chrysta. Kyrieelejson, Kyrieelejson Łasko Boska nas oświeci, Daj wytrwać we wzrastaniu Na Boże dzieci, Byśmy przy tym trwali Zbawicielu Który nas przywiódł k zbawieniu. Kyrieelejson, Kyrieelejson, daß er uns die Gnade erweist des wahren Glaubens, damit rein ist unsere Seele, wenn Christ wird uns zu sich bestellen. Kyrieelejson, Kyrieelejson Es erleuchte uns Gottes Gnad, daß wir schreiten immer gerad auf Gottes Wegen, damit wir uns an die Lehre halten, die wir vom Heiland erhalten. Kyrieelejson, Kyrieelejson

, Albowiem chwalebnie Chrystus, który rozpięty Na krzyżu haniebnie Umarł za nasze grzechy Dziś dla naszej pociechy Powstał z grobu swego. Alle-Alleluja. Dzień ten pełen radości Dla nas uczniów Jego, Wiedząc, że On z miłości Dał siebie samego; Za nas był umęczony, A powstał uwielbiony. Żyje w chwale Ojca. Alle-Alleluja. Weselmyż się serdecznie Z zmartwychwstania Jego, Niech nas zbudzi skutecznie Do życia nowego, Byśmy w dzień ostateczny Mogli na żywot wieczny Chwalebnie zmartwychwstać. Alle-Alleluja. Spraw zmartwychwstały Panie, Niech zachwowujemy Wiernie Twe przykazanie, Póki tu żyjemy, Abyśmy na prawicy, Gdy siędziesz na stolicy, Stanęli szczęśliwie. Alle-Alleluja. Niewymowne radości Czekają tych w niebie Jezu, którzy z miłości Naśladują Ciebie; Sprawże to miłościwie, Niechaj też świątobliwie Żyjemy do zgonu. Alle-Alleluja.
, Christ wurde vor drei Tagen mißhandelt, schmächlich geschunden, grausam ans Kreuz geschlagen. Doch heute ist er erstanden. Leeres Grab am Morgen fanden drei Frauen. Alle-Alleluja.

, Wszystkie stworzenie chwal Syna Bożego, Który w Wielki Piątek za nas cierpiał, Chcąc, by nas przy sobie w Swojem Królestwie miał. Oto już zmartwychwstał, jako nam przed tem powiedział, Ojce święte od dawna jęte Z mocy szatańskiej wybawił. Dobrze o nas radził, Swą śmiercią naszą śmierć zgładził, Aby nas niewinną męką do chwały Swej doprowadził; Oby nas po tym mizernym świecie do chwały Swej przyjąć raczył. * Amen.
, daß alle Geschöpfe Sohn Gottes solln preisen. Er hat am Karfreitag gelitten. Öffnen der Himmeltore hat er erstritten. Er nahm hinweg unsere Sünden. Er ist erstanden, wie verkündet. Heilig' Väter aus der Macht des Teufels befreit. Wir können nun wählen: Himmel oder Hölle, ewige Pein oder Heiligenschein wenn wir die armselige Erde verlassen, für ewig Gott lieben oder sich selbst ewig hassen. Amen.

Już djabeł zwyciężony; Dnia trzeciego z grobu swego wstał Chrystus uwielbiony. Już potrzeba, by do nieba szczerze nas każdy dążył, Gdyż Pan miły piekła siły i śmierć śmiercią pogrążył. Wychwalajcie, cześć dawajcie, niech opowie świat cały, Co z litości i z miłości nam uczynił Pan chwały. Dzięki, pienie, wysławienie Bogu miłosiernemu, Barankowi, Chrystusowi chwałą uwielbionemu. Bądź, o Panie, na żądanie kiedyś nam zmartwychwstaniem, Niech z Twej mocy, z śmierci nocy, uwielbieni powstaniem. Teraz Ciebie, Boga w niebie, Ojcem nazwać możemy, I zbawienie, uwolnienie z grzechów odnosimy. Wszystkich ludzi Bóg obudzi, bać się śmierci nie mamy, Jeśli wiernie Przykazanie Boże wżdy przestrzegamy. Wtedy nasze Jezus dusze od piekła wrót ocali I społecznie Boga wiecznie z Jezusem będziem chwalić., der Teufel ist bereits besiegt. Am dritten Tag aus seinem Grab erstand Herr Christ, lobt ihn mit Lied Drum von nun an soll jedermann in Richtung Himmel streben. Denn uns hat Gott durch seinen Tod von Höll befreit zum Leben.

, Od kościoła wychodzącą: Z rogu kościoła prawego, Spływającą dla każdego. A do których przychodziła, Wszystkich zdrowia nabawiła I co się przez nią zbawili, Wraz „Alleluja” mówili. Wychwalajmy Pana swego, Na wieki miłosiernego; Pan to możny, Pan to dobry I dla wszystkich bardzo szczodry. Stwórco światła, Ciebie głoszą Twojego ludu śpiewania, Gdy go łaską i rozkoszą Napełnia noc zmartwychwstania. W blasku tego dnia promieni Wyziera dzień ostateczny; Gdy i my z grobu wskrzeszeni Rozpoczniemy żywot wieczny. Niedziela sobotę zmienia, Bo życie tryumf stanowi; W niej obrzezanie skarzenia, W niej odradzamy się nowi. Wschodzisz, Chryste, nasz poranku, Już ciemność zbita przez Ciebie; Gardzim ziemią, gdy Baranku Przyjmujem Cię w rajskim Chlebie. Oto dzień, co życiem strzela, Uroczystość pełna chwały, Dzień swobody i wesela, Dzień nam z grobu zmartwychwstały. Chwała Ojcu i Synowi, Oraz Świętemu Duchowi. Jako przedtem, tak i ninie, I na wieki niechaj słynie., welches ergoß sich in Massen. Die Kirche war dessen Quelle. Es reichte für jede Seele. Jedermann, der in ihm da badet, hat Anteil an Gottes Gnade, erfährt seelische Genesung und erfreut sich der Erlösung.

, oto ci, co zawołali alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja! Na Baranka Pańskich godach, W szat świątecznych czystej bieli, Po krwawego morza wodach Nieśmy Panu pieśń weseli. W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje, Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje. Na drzwi świętą Krwią skropione Anioł mściciel z lękiem wziera, Pędzi morze rozdzielone, Wrogów w nurtach swych pożera. Już nam Paschą Tyś jest Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste Dla dusz prostych z szczerą wiarą. O Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz, Zrywasz ciężkie śmierci pęta, Wieniec życia nam zdobywasz. Chrystus piekło pogromiwszy Swój zwycięski znak roztacza, Niebo ludziom otworzywszy Króla mroków w więzy wtłacza. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością, Strzeż od grzechu, śmierci srogiej Odrodzonych Twą miłością. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje, I Świętemu też Duchowi Niech na wieki nie ustaje.
, die Alleluja gesungen die erst zu Quellen gekommen, die sich zum Licht durchrungen Sie haben ihr Blut vergossen, verfolgt durch Ketzer und Heiden. Sie kommen zum Festmahl des Herrn. in weißen, festlichen Kleidern.

Polecamy kolekcję polskich pieśni wielkanocnych. Niech brzmią w naszych uszach ewangeliczne opisy wg Św.Św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Polska tradycja stworzyła skromną ilość pieśni wielkanocnych. Tym bardziej winniśmy je znać i rozważać.

Czy myśleliśmy nad tym, co w opisie męki i śmierci Pana Jezusa jest niezwykłe? Otóż oprócz opisu biczowania, cierniem ukoronowania, sądów, policzkowań, drogi krzyżowej, przybijania do krzyża gwoździami, śmierci wśród znaków na niebie i ziemi (zaćmienie słońca, rozdarcie zasłony w świątyni, trzęsienie ziemi, powstanie zmarłych z grobów), przebicia boku i pochówku jest długa lista (imienna) osób, które były tego świadkami. Wbrew temu, co wielu by chciało, Chrystus istniał, Chrystus został zabity. Są to fakty historyczne na równi z wybuchem drugiej wojny światowej, bitwą pod Grunwaldem. Ale są one dla ludzkości o niewspółmiernie większym znaczeniu. Chrystus na swe (i nawet na dzisiejsze) czasy głosił idee rewolucyjne: prawo oparte na przykazaniu miłości, władza służbą, małżeństwo nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, obcy (np. Samarytanin) bliźnim. Ale te idee poszłyby jak tyle innych do lamusa ("a myśmy się spodziewali"), gdyby historia Chrystusa skończyła się dramatem krzyża. Tymczasem Ewangelie piszą o jeszcze jednym fakcie historycznym, który dramat zamienia w zwycięstwo.

"Chrystus zmartwychwstał, a my jesteśmy tego świadkami" mówił Piotr w imieniu Apostołów. Ale świadkami byli też inni: kobiety idące do grobu, uczniowie zmierzający do Emaus. Ten fakt historyczny nigdy nie znalazł drogi do podręczników historii, choć miał więcej świadków, niż np. zbrodnia katyńska. Dlaczego ? Bo nie można o tym fakcie jedynie napisać. Trzeba nim żyć. Zmartwychwstanie Chrystusa jest bowiem świadectwem Jego Boskości, a stąd i prawdziwości Jego nauki. A więc podnosi radykalnie znaczenie Jego męki: "Dziś odbywa się sąd nad tym światem. Władca tego świata zostanie spętany.", "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane". A zarazem Jego nauki: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody zachowywać to, co wam przykazałem". "Nie ten, co woła Panie Panie, lecz ten co czyni wolę Ojca mego, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego", a inni "zostaną wrzuceni tam, gdzie jest ogień nieugaszony, płacz i zgrzytanie zębów". Amen. "Otrzyjcie już łzy, płaczący", bo "Chrystus zmartwychwstan jest"/

UWAGA: Melodie dostępne są pod adresem http://beatchen.weselewesel.lap.pl/svwiat_wokovlv_nas/gwara/Wielkanoc/PiesniRama.html?Sprache=poPolsku

ACHTUNG: Melodien sind verfügbar unter der Adresse http://beatchen.weselewesel.lap.pl/svwiat_wokovlv_nas/gwara/Wielkanoc/PiesniRama.html?Sprache=poNiemiecku

REMARK: Melodies are available under the Address http://beatchen.weselewesel.lap.pl/svwiat_wokovlv_nas/gwara/Wielkanoc/PiesniRama.html?Sprache=poAngielsku