Pieśni Codzienne

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego

Przy ołtarzu w uroczystym blasku świec To się staje ludzka miłość sakramentem Bo z błogosławieństwem Bożym splata się. Kiedy łączysz serca dwa, Panie Boże, I związujesz przez nierozerwalną nić, Błogosławisz swoim dzieciom na wędrówkę, I pouczasz, jak przykładnie mają żyć. Pójdą odtąd na radości i na smutki Zawsze razem, przy nim ona przy niej on. Twoja łaska szlak im będzie wyznaczała I na zawsze pójdą razem drogą tą. Teraz idźcie uśmiechnięci w Imię Boże. Pamiętajcie dzień dzisiejszy, a od dziś Wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec, Jego słowo, Jego prawda, Jego myśl.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi! Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy: Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Do kogóż mamy, wzdychać nędzne dziatki? Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, U której serce otwarte każdemu, A osobliwie nędzą strapionemu. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, By nas Bóg karał rózgą surowości: Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. Ty masz za Sobą najmilszego Syna, Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna; Gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła, Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła! Dla Twego serca wszystko Bóg uczyni, Daruje plagi, choć człowiek zawini; Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie, Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie? Ratuj nas, ratuj Matko ukochana, Zagniewanego, gdy zobaczysz Pana, Mieczem przebite pokazuj Mu serce, Gdy Syna na krzyż wbijali mordercy. Dla tych boleści, któreś wycierpiała, Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała. Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli, Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli. A gdy ujdziemy, gniewu, jak i chłosty, Pokaż nam Matko, tor do nieba prosty. Niechaj to serce kochamy na wieki, Z którego dotąd żyjemy opieki.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] każda sprawa, Tak mawiali starzy, Kiedy wezwiesz tej pomocy, Wszystko ci się darzy. Kiedy wezwiesz tej pomocy, Wszystko ci się darzy. Idziesz w drogę, chociaż blisko, z Bogiem wychodź z progu! A gdy wrócisz z niej szczęśliwie, to podziękuj Bogu, a gdy wrócisz z niej szczęśliwie, to podziękuj Bogu. Masz się uczyć, choć niewiele, wezwij łaski Bożej Ta oddali myśli płoche i pilność pomnoży Ta oddali myśli płoche i pilność pomnoży Szukasz pracy, szukasz szczęścia, westchnij przy robocie! Bóg przeżegna, że poczciwie dokończysz i w cnocie, Bóg przeżegna, że poczciwie dokończysz i w cnocie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Tobie ziemia Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki; Bądź pochwalon, Boże wielki. A człowiek, który bez miary Obsypany Twymi dary, Coś go stworzył i ocalił, A czemu by Cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, Wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie, i szukam Go koło siebie. Wielu snem śmierci upadli, Co się wczoraj spać pokładli; My się jeszcze obudzili, Byśmy Cię, Boże, chwalili. Boże w Trójcy niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Tobie chwałę oddajemy, Niech dla Ciebie dziś żyjemy. Stwórco mój i Zbawicielu, Wiedź mnie do rajskiego celu. Ma wszechtrzeźwość, modły, praca Na cześć Twą niech się obraca A za noc Ci dziękujemy, O szczęśliwy dzień prosimy, Byś nam zawsze błogosławił A po śmierci duszę zbawił

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Przyjm litośnie Boże prawy; A gdy będziem zasypiali, Niech Cię nawet sen nasz chwali Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, Stróżu i Sędzio człowieczy. Boże dzięki Ci składamy Za powszedni chleb dziś dany I za łaskę świetej wiary I za abstynencji dary A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, Święty, na wiek wieków Święty.

Spis pieśni


[link melodia]
odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, , śmiele rzec może: „Mam obrońcę Boga. Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga” Ciebie On z łowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje; w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. Uleżysz bezpiecznie. Stateczność Jego, tarcz i puklerz mocny, za którym stojąc, na żaden strach nocny, na żadną trwogę ani dbaj na strzały, którymi sieje przygoda w dzień biały. Przygoda w dzień biały. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże, miecz nieuchronny ciebie nie dosięże, a ty, zdumiały, oczyma swoimi niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi. Ujrzysz nad grzesznymi. Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja”, iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja, nie padnie na cię żadna zła przygoda, ani się znajdzie w domu twoim szkoda. Aniołom swoim każe cię pilnować, gdziekolwiek stąpisz, będę cię piastować, na ręku nosić, abyś idąc drogą na ostry kamień nie ugodził nogą. Nie ugodził nogą. Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych i po padalcach deptał niecierpliwych; na lwa srogiego bez obawy wsiądziesz, i na ogromnym smoku jeździć będziesz. Smoku jeździć będziesz. Słysz, co Pan mówi: "Ten, kto Mnie miłuje, a ze Mną sobie szczerze postępuje, i Ja go także w jego każdą trwogę i nie zapomnę i owszem, wspomogę. I owszem, wspomogę. Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony, ja mu w przygodzie udzielę obrony: niech pewien będzie szczęścia i zacności, i lat sędziwych, i Mej życzliwości. I Mej życzliwości".

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy Aniołowie Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, Święty nad Świętymi Bóg Zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi Majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków, pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny, lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo Swoje. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, my w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny, o, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy! Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki, w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty]
[link nuty] , szczęśliwego rodu, który od młodych lat, który od młodych lat, służył Panu Bogu Ma go też Pan Jezus zawsze w swej opiece I Panna Maryja, i Panna Maryja, gdy się k'niej uciecze

Spis pieśni


[link melodia]
Za żadne skarby świata, Bo na nim Jezus ukochany Grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę Krzyża z mego serca, Choćby mi umrzeć trzeba, Choćby mi groził kat, morderca, Bo Krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, Nie wyrwę go z sumienia, Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy, Bo Krzyż to znak zbawienia. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa Krzyż i ranę, Która otwiera Jego Serce, W obronie Krzyża stanę.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] w Hostii skryty na kolanach wielbię Cię w postać chleba tyś spowity Bóstwo Twoje kryje się Ty co rządzisz całym światem me zbawienie w ręku masz tu przed Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. O Światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask. O Dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boski Ogniu tu zakryty rozgrzej serca mego chłód. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, ustrzeż mnie od zgubnych dróg. Bądź mi siłą i weselem, boś w tej Hostii żywy Bóg. Dla miłości Matki Twojej racz wysłuchać prośbę mą: Bądź Miłością duszy mojej, nie gardź moją cichą łzą.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] W Nim szukaj tylko pociechy tam, On Cię napoi Krwią swoich ran, On Ojciec, Lekarz, Pan. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud, Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu pociesz nas! Że z nami jesteś, pozwól to czuć, Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas. O Jezu, pociesz nas! Gdy nas otoczy krzyżowy cień, Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór. W Tobie, o Jezu mój.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Gdy Słowo Wcielone Serce Swe nam dało. Cud Boskiej miłości, o dusza ludzka głoś, Ku wiecznej światłości, dźwięki twej pieśni wznoś. Jaki na tej ziemi my skarb posiadamy! Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy! Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. O anielskie chóry, o wybrani Pana! Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe? Ach milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Bo nie do Anioła zwraca słowo Swoje, Lecz do ludzi woła: „Daj mi serce twoje”. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, W bólu i radości Jezusa kochajmy. A Serce nam Jego, po przejściu na świecie, Wesela wiecznego w raju wieniec splecie.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] i dla Ciebie tylko żyć Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, serce moje, duszę moją Panie Jezu weź. Wszystko Tobie oddać pragnę Od najmłodszych moich lat! Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł Pokusami swymi świat. Wszystko Tobie oddać pragnę. W duszy czuję święty żar. To Ty dajesz dziecku Swemu Twojej łaski Boży dar.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, [naszą parafię | miasta i wioski | nasz Naród Polski], nasze rodziny i nas samych Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! Niech kwitnie niewinność, anielska cnota, Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie, W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! Bądźże pozdrowiona, święta Krynico, Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie! Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! Broń nas przed doczesną i wieczną karą! Bądźże pozdrowiony, dobry Pasterzu! Tyś dał duszę Swoją za nas na krzyżu. Bądźże pozdrowiony, Wszechmocny Boże, Już Cię kocham szczerze, jak serce może.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Tym, co serce Twe kochają; Niechaj skarb ten cenny, drogi, Na wiek wieków posiadają. Za Twe łaski dziękujemy, Które Serce Twoje dało; W dani dusze Ci niesiemy, By nas Serce Twe kochało. Trzykroć święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe, Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę. Nie opuszczaj nas, o Panie! Odpuść grzesznym liczne winy, Daj nam w Serca Twego ranie Błogosławieństw zdrój jedyny. Zostań słodki Jezu z nami! Świeć nam Serca promieniami, Świeć nam słońcem Twej miłości. Na tej ziemi i w wieczności!

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Ludu czcią przejęty; Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! Zabrzmijcie z nami nieba; Bóg nasz niepojęty W postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty! Powtarzaj, ludzki rodzie, Wiarą przeniknięty, Na wschodzie i zachodzie, Święty, Święty, Święty! Pan wieczny, zawsze, wszędzie, Ku nam łaską zdjęty, Niech wiecznie wielbion będzie: Święty, Święty, Święty!

Spis pieśni


[link melodia]
,Żadnym językiem nie wypowiedziany; Ty jesteś godzien,Ty jesteś godzien, wszelakiej miłości, Poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości Ciebie czczę, pragnę i ważę samego, nad wszystkie dobra Tyś u serca mego, Najwyższe dobro, Najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie, Sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie, przecie skruszony żałowałbym za nie, a żałowałbym, a żałowałbym dla tego samego, żem Cię obraził, żem Cię obraził, Pana tak dobrego. Więc, o mój Boże i teraz żałuję, dlatego, że Cię nad wszystko miłuję, i to u siebie, i to u siebie statecznie stanowię, że grzechów swoich, że grzechów swoich nigdy nie ponowię.

Spis pieśni


[link melodia]
, Nasz wieczny Panie, Na wieczne czasy Niech nie ustanie. Tobie dziś dajem Z rzeszą tych ludzi Pokłon i pienie My Twoi słudzy. Dziękując wielce Twej wielmożności, Za ten dar zacny Twej wszechmocności. Żeś się darował Nam nic niegodnym W tym Sakramencie, Nam tu przytomnym. Raczyłeś zostać W takiej postaci Nie szczędząc Siebie, Dla nas swych braci. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały, Zaznałeś wiele Nędzy niemałej. Dałeś się potem, Z wielkiej miłości, Na męki srogie Bez wszej litości. Dałeś swe Ciało, By krzyżowano, I Krew najświętszą, By ją przelano. Wstępując zasię Do chwały wiecznej, Zostawiłeś nam Ten to dar zacny. Na co my patrząc W tym Sakramencie, Słowu Twojemu Wierzymy święcie. Tobie my, Boże, Teraz śpiewamy, Przed Twą światłością Kornie padamy. Użycz nam łaski, Wszechmocny Boże! Bez Twej pomocy Człek nic nie może.

Spis pieśni


[link melodia]
w każdym momencie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości. (3x)

Spis pieśni


[link melodia]
Nie damy pogrześć wiary Próżne zakusy duchów złych I próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól Popłynie hymn wspaniały: Niech żyje Jezus Chrystus Król, W koronie wiecznej chwały. I cześć Maryi zagrzmi róg, Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. I łaski triumf taki cud, Powieje z Jasnej Góry I z taką wiara ruszy lud Że runą grzechu mury I jak mgławica pierzchnie wróg. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy, Polski my naród, polski lud, Królewski szczep piastowy. Nie damy by nas zniemczył wróg! Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Do krwi ostatniej kropli z żył Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i w pył Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Nie damy miana polski zgnieść, Nie pójdziem żywo w trumnę W Ojczyzny imię i w jej cześć Podnosim czoła dumne. Odzyska ziemię dziadów wnuk. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, Ni dzieci nam germanił! Orężny wstanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Przetrwamy złego losu dni, duch nasz się zeń wyzwoli, a z naszych ofiar, trudu, krwi, lud wzrośnie silnej woli, W złoty wolności zadmie róg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Polskę podniesie, zdziwi świat blask abstynentow chrobrych, wiarę i rozum rodzin kwiat zaszczepi w Lachach dobrych Będziemy strzec trzeźwości dróg Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Spis pieśni


[link melodia]
, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę Niewytrwałym skracaj mękę, -Swe Królestwo weź w porękę,- Maryjo. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, - Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo! - Przez Twego Syna konanie, Uproś sercom zmartwychwstanie, - W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Weź w opiekę naród cały, Który żyje dla Twej chwały, - Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! Matko Boża ukochana, Maryjo! Tobie Polska jest oddana, Maryjo! Więc my wszystkie dzieci Twoje, Powierzamy dusze swoje, Łaski Bożej udziel zdroje, Maryjo! Tysiąc lat już Matko droga, Maryjo! Jak należymy do Boga, Maryjo! Udziel łaski nam wytrwania, Wiary świętej zachowania, Ciebie z Synem miłowania, Maryjo! A Przymierze nasze święte, Maryjo! Na Jasnej Górze podjęte, Maryjo! Jest dla nas największą chlubą, Bo nas zawsze łączy z Tobą, Z Twą najdroższą nam Osobą, Maryjo! O Królowo, nasza Pani, Maryjo! My Polacy Ci oddani, Maryjo! Weź nas w świętą Twą niewolę, Niechaj na tym łez padoole, Z Tobą dzielim nasze dole, Maryjo!

Spis pieśni


[link melodia]
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, Ziści nam, spuści nam Kyrie elejson Twego dzieła Chrzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, Słysz modlitwę j±ż nosimy A dać raczy, Jegoż prosimy; A na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajski przebyt, Kyrie elejson

Spis pieśni


[link melodia]
na tej ziemi Gdzie powracać każdy chce, Gdzie króluje Jej oblicze, Na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, Jakby chciała prosić Cię, Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. Madonno, Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem być! O pozwól, Czarna Madonno, W ramiona Twoje się skryć. W Jej ramionach znajdziesz spokój, I uchronisz się od zła, Bo dla wszystkich swoich dzieci, Ona serce czułe ma. I opieką Cię otoczy, Gdy Jej serce oddasz swe, Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: Dziś, gdy wokół nas niepokój, Gdzie się człowiek schronić ma, Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, Która ukojenie da. Więc błagamy, o Madonno, Skieruj wzrok na dzieci swe, I wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię.

Spis pieśni


[link melodia]
, Grono Twych dzieci swój powierza los Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie I broń od zguby, gdy zagraża cios Czy toń spokojna, czy huczą fale Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz Wznosimy modły dziś ku Twej chwale Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Spis pieśni


[link melodia]
nam w Sakramencie czcić, Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Tu Mu ciągle Hosanna śpiewa anielski chór, A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór. Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą! On wie co udręczenie, On zna, co smutku łzy; Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. O niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój, Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój! Tyś w wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał, W ołtarzuś się jak w niebie powszednim chlebem stał. Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść. Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej, Dopóki zimnym tchnieniem śmierć nie zgasi jej. Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienie brzmi, Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci. O cześć Twą ciągle dbały chcę pójść koniecznie tam, Gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam.

Spis pieśni


[link melodia]
za Twych łask strumienie? Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! Poprzez wieczny czas Króluj, Jezu, nam!

Spis pieśni


[link melodia]
, stałością duszy mej. Mój Bóg w tym Sakramencie, pełen potęgi swej. To ten, co zstąpił z nieba, co życie za nas dał I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, stałości mojej moc. To Ten, przed Którym światło pali się dzień i noc. On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień. Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień. Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar, Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar: To Król nad wszystkie króle, wszechwładny, dobry Pan Co karmi dusze głodne, Ciałem i Krwią Swych Ran.

Spis pieśni


[link melodia]
, już puka do mych drzwi, Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien Panie, byś w sercu moim był, Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny pył. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, Bom zranił Serce Twoje, o Jezu, odpuść mi. Pragnąłbym Cię tak kochać, jak Ty kochałeś mnie, Przyjm serce me oziębłe, a daj mi Serce Twe.

Spis pieśni


[link melodia]
, W Trójcy Bóg jeden nigdy niepojęty, Bóg Ojciec przed wiek z siebie Syna rodzi, Bóg Duch od Ojca i Syna pochodzi. Syn Boży stał się człowiekiem dla ciebie, Wziął duszę, ciało, abyś ty był w niebie; Począł się z Ducha Świętego bez męża, Zrodziła Panna: starłszy głowę węża. Trzydzieści trzy lat żył na świecie z nami, Okrutnie na krzyż przybity gwoździami: Umarł, pogrzebion i do piekłów zstąpił, Wstał zmartwych potém na niebiosa wstąpił. A ztamtąd przyjdzie na sąd ostateczny, Dobrym da niebo, złym zaś ogień wieczny. A że zły człowiek łamie przykazanie, W chorobie, szkodzie, w czarach ma ufanie. A Bóg rozkazał, wierz w Boga jednego, Drugie, Imienia nie bierz darmo Jego, Trzecie, pamiętaj byś święcił dni moje, Czwarte zaś, szamuj ojca, matkę twoję. Piąte, nie zabijaj, Szóste, nie cudzołóż, Siódme, nie kradnij, Ósme, fałszu nie mnóż, Dziewiąte, żony nie żądaj bliźniego, Dziesiąte, ani żadnéj rzeczy jego. Pięć kościelnego mamy przykazania, Dni święte święcić z dawnego podania: Słuchaj Mszy świętéj w dni święte uczciwie, Zachowaj posty, jedząc wstrzemięźliwie. Czyń spowiedź szczérą, blisko Wielkiejnocy. Weź Ciało Pańskie dla duszy pomocy, Siedm Sakramentów: Chrzest i Bierzmowanie, Ciała Krwi Pańskiéj także przyjmowanie. Spowiedź, Kapłaństwo i Małżeństwo święte, I namaszczenie przed śmiercią przyjęte, I tać przyczyna Boskiego karania, Że człowiek łamie jego przykazania. Aby się dusza dostała do nieba, Zostawać w wierze katolickiéj trzeba: Co kościół Rzymski daje do wierzenia, Trzymaj statecznie, a pewnyś zbawienia. Jeden Bóg wszędzie, jeden Chrzest przyjęty, I jedna wiara: mówi Paweł Święty. Piotr z następcami jest głową w kościele, Ta wiara sama, innych chociaż wiele Wiar się rachuje, w nich żaden zbawiony, Człowiek nie będzie, ale potępiony; Bóg to objawił swym wiernym dla tego, Iż nieomylna prawda święta Jego. Straszliwa trwoga na świecie powstanie, W ten czas gdy wszystkich ciało zmartwychwstanie: Zaćmi się słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy Na ziemię spadną, aż struchleje każdy. Strach niesłychany będzie grzésznych ludzi, Gdy ich Anielska trąba z grobów wzbudzi. On dzień ostatni i niebieskie siły Poruszy, oraz odsłoni mogiły. Przegniłe ciało i skruszone kości, Zarówno przyjdą do swojéj całości: Wróci się dusza do swojego ciała, Aby z spraw swoich rachunek oddała. Na Józefata staniemy dolinie, Tam się obaczym wszyscy wraz w godzinie, Lecz nie zadługo odmiana nastanie, Zważ, co świat kochasz! zważcie chrześcijanie! Każdy odpowie za swe własne czyny Nie będą znaczyć zasługi rodziny Nie będą liczyć żadne się układy Sędziego kupić nikt też nie da rady Dbaj więc o dzieci zbożne wychowanie Małżonka, braci, sióstr napominanie Jak dom nie będzie cały dobrej woli To słuchaj jakiej doczeka się doli. Matce od córki odłączyć się trzeba, Córka do piekła, a matka do nieba: Albo téż córka pójdzie ze Świętemi, Nieszczęsna matka wraz z potępionemi. Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie, Jedno do nieba, drugie w piekle stanie: I mąż od żony weźmie rozłączenie, Jedno na męki, drugie na zbawienie. Potém Bóg Sędzia na tronie zasiędzie, Ogłosi wyrok, co tam za płacz będzie! Gdy tam obaczą wszystkie swoje sprawy, Myśli, złe mowy, i sprosne zabawy. Bóg sprawiedliwy wsze dzieła poznaje, Kto jak zasłuży, tak zapłatę daje. Rzecze do dobrych: pójdźcie ze Świętemi, Źli zaś na wieki, idźcie z przeklętemi! Niesprawiedliwym niebo jest zamknięte Wsze bałwochwalców będą dni przeklęte Piekelną hańbą będą też okryci Złodzieje, chciwcy, zbóje, sodomici. Oszczercy, ździercy i cudzołożnicy, Pijacy karę od Bożej prawicy Odbiorą w piekle wraz z rozpustnikami I rozwiązłymi, za grzech, co ich plami. Szczęśliwy który w niebo się dostanie, Ach! biada temu, co w piekle zostanie. Żałuj grzészniku za twe wszystkie złości, Poprzestań grzészyć, będziesz w szczęśliwości. Łaskawy Pan Bóg nie gubi człowieka, Gorzkich łez jego i spowiedzi czeka; Jeżeli nie chcesz żałować serdecznie, Będziesz przeklęty i zaginiesz wiecznie.

Spis pieśni


[link melodia]
przez tak liczne wieki Otaczał blaskiem potęgi i chwały, Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki Od nieszczęść, które pognębić ją miały, Przed Twe ołtarze zanosim błaganie; wolność, wszechtrzeźwość w Polsce utwierdź Panie! Przed Twe ołtarze zanosim błaganie; strzeż niepodległą, wierną Polskę Panie! Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem wspierał walczących za najświętszą sprawę i chcąc świat cały mieć ich męstwa świadkiem w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę Powstała z grobu na Twe władne slowo Polska, wolności narodów chorąży. Pierzchnęły straże, a ponad jej głową Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży Wróć wiernej Polsce świetność starożytną Użyźniaj pola, daj nam wszystkim chleba. Niech szczęście, pokój na zawsze zakwitną Zwróć oczy Twoje, Boże ku nam z nieba. Jedno Twe słowo, władco władców, Boże przyniosło Polsce z prochów zmartwychwstanie. Niechaj nas w pracy ramię Twe wspomoże Wysiłkom dobrym dopomagaj Panie Boże, którego ramię sprawiedliwe Żelazne berła władców świata kruszy, Zniwecz w proch wrogów zamiary szkodliwe, Obudź nadzieje polskiej naszej duszy. Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy Oddalaj od nas klęski, mordy boju, Połącz wolności węzłem Twoje ludy Pod jedno berło Anioła pokoju. Boże najświętszy, od którego woli Istnienie świata całego zależy, Ochroń lud Polski od grzechu niewoli, Wspieraj zamiary wszechtrzeźwej młodzieży. Boże najświętszy, przez Chrystusa rany Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłemi, Wejrzyj na lud Twój przez wrogów nękany, Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi. Daj, byśmy sztandar wiary i trzeźwości Śmiało jak ojce ponieść byli zdolni W braterstwie ludów, w zgodzie i miłości Równi z równymi i z wiernymi wolni. Na krótkoś wolność zabrał z polskiej ziemi I łez krwi naszej popłynęły rzeki. Jakże to musi być okropnie z temi, Którym Ojczyznę zabierasz na wieki. Oddalaj wojny, obdarz nas pokojem Okaż się Ojcem nad dziećmi Twojemi, Którzy wyleli łez tysiące zdroje, Za matkę Polskę, o nią Cię prosiemy.

Spis pieśni


[link melodia]
chwal, o, duszo, Maryję. Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom co dzień w niebo niech bije. Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. Przez Cię czarta pycha starta i na wszystkie plemiona Tyś otucha znów dla ducha, Panno błogosławiona. O, Królowo, Tyś na nowo światu rozradowaniem. Z Twej opieki na wiek wieki chwałę niebios dostaniem. Chwałaż, chwała, niech wspaniała, krewkość w sercu ukróci; Niech łaskawie, świata wrzawie, ujmie sprośnych tu chuci! Serce rośnij w cześć rozgłośniej, dźwięków Maryi nieść krocie; Świat w niemocy, świat sierocy, odmieniła w żywocie. Hej, Hosanna! Nieustanna! Brzmieć chórami wielkimi! Pełna łaski, niech odblaski Swe rozstrzela po ziemi! Myśl i zmysły, czem rozbłysły, czem w miłości nabrzmiały, Wstańcie wtórem, wznieście chórem, Przenajświętszej pochwały. O całego niewieściego rodu chlubo i chwało! Tyś Wybranka! Kwiecia wianka, co go niebo splatało! Bądź ochłodą i osłodą, tym, co wiernie i stale Twoje świątki i pamiątki podawają ku chwale.

Spis pieśni


[link melodia]
, Orędowniczko wszelkich łask, Co nam cudami słyniesz z dawien dawna, Przyodziewając kraj nasz w blask. Ciebie dziecięcym sercem błagamy: Weź w swą opiekę zbożny nasz lud, Lepszej od ciebie matki nie mamy, Co by w błękity wiodła nas cnót. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła, Jako wojsk jego czujna straż, Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła, Biorąc pod płaszcz swój hufiec nasz. Któraś w stolicy czeskiej przyodziała Obraz twój sławny w nowy blask, Kiedyś jej ludność z dżumy wyzdrowiała Cudem zjednanych przezeń łask. Matko, przed którą niegdyś monarchowie Kornie schylali zbrojną skroń, Której rycerstwo, szlachta i wodzowie W hołdzie składali lśniącą broń. O Matko, którą czcili dygnitarze, Zdobiąc wotami obraz Twój, Której i Ojciec Święty złożył w darze Złotej korony godny strój. Lud i kapłani sercem Ci oddani Światli biskupi z różnych stron Nieśli Ci w dani jako swojej Pani Hymn ten błagalny przed Twój tron. Matko litości rwą się wciąż do Ciebie Wiernych zastępy z miast i wsi, Prosząc o pomoc w duszy swej potrzebie, Żebrząc jaśniejszych dróg i dni. Spojrzyj i na nas okiem miłosiernym, Kiedy spieszymy przed Twój tron, Nie gardź, ach nie gardź, ludu sercem wiernym Gdy je niedoli szarpie szpon. Uśmierz strapionych męki i udręki Otrzyj im gorzkie, krwawe łzy Zagój ich rany, utul ból i jęki, Rozprosz ich wątpień mrok i mgły! Ratuj nas ratuj, serc i dusz Władczyni, Kiedy nas chytrze nęci grzech, Chciwy do duszy wkraść się dziś świątyni, By nas z przykazań spędzić dróg. Niechaj opieka Twoja nas otoczy, By nam nie szkodził pokus jad. Niechaj spojrzymy Tobie ufnie w oczy, Kiedy nas złudny wabi świat. Jakeś praojców strzegła cnót przed laty, Pośród ojczystych pól i strzech, Tak nas i dzisiaj chroń od wiary straty, Niech nas nie splami brud ni grzech. Pociesz płaczących, osusz ich powieki, Weź nas, w dolinie złud i łez, Wszystkich pod skrzydła możnej Twej opieki Aż nam nadejdzie życia kres.

Spis pieśni


[link melodia]
, Najwyższy świata Chrystus Król By w ten okrutny, trudny czas od złego chronić nas. By w niepojętny trudny czas chronić nas. Z zatoki Ramion Twoich Świętych niech płynie spokój niezmącony na cały dobry, wierny lud i ten spokojny, cichy Gród. Na cały dobry wierny lud i ten spokojny Gród. Niech płyną Twoich łask strumienie na cały świat i naszą ziemię - tę Ziemię! A my Ci za to posadzimy u Twych Stóp morze kwiatów i zieleni byś miał jak w Niebie między nami tu na ziemi - Tej Ziemi!!! Błogosław zawsze mej Krainie, Niech zawsze będzie, tak jak chcesz Przygarniaj nas do swego serca Ukochaną Ojczyznę też, i Ojczyznę kochaną też. Trwaj przez wieki na tym szczerym polu. Oddalaj od nas wszelki lęk i ból Bądź nam nadzieją w naszych trudnych drogach. Tyś nasz Największy Chrystus Król ze świebodzińskich pól, ze świebodzińskich pól!!!

Spis pieśni


[link melodia]
dziś serca Polaków Bo piekłu już władza wymyka się z rąk Niech hymn ten rozbrzmiewa od Gdańska po Kraków Bo Chrystus w koronie wstępuje na tron Viva Rex, Rex Poloniae Panie nasz, Królu nasz Orzeł Biały w Twojej koronie polskie berło w ręku masz Niech raduje się kraj cały Bo dla Twojej żyje chwały Viva Rex, Rex Poloniae Panie nasz, Królu nasz Niech dzwony kościołów śpiewają Ci chwałę Niech każdy dla Ciebie otworzy się dom Dziś państwo Królowi oddaje się całe Bo Chrystus w koronie wstępuje na tron To szczęscie móc Tobie, o Chryste nasz służyć ślubuje Ci wierność dziś każdy po zgon Więc Polską się możesz w swych planach posłużyć Niech każdy kraj świata szykuje Ci tron O Polski Królowo wciąż czekał Syn Boży Aż Królem zostanie uznany i On Dziś wspólnie pragniemy Wam hołdy już złożyć Bo Chrystus w koronie wstępuje na tron

Spis pieśni


[link melodia]
Siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie. Cherubini, Serafini, Jak i Aniołowie inni Przed Nim się kłaniają, radośnie śpiewają: "Święty, Święty, Święty!"- wołają! Matka Jego i Patriarchowie, Prorocy, wyznawcy i apostołowie. Męczennicy, którzy krew przelali, Panny czyste, które Go tak miłowały. Starcy na głowach korony mając, A na złotych harfach mile przygrywając. Tak też i my wierni chrześcijanie, Jak Ci Swięci, co w niebie mają mieszkanie. Cherubini, Serafini, Jak i Aniołowie inni Przed Nim się kłaniajmy, radośnie śpiewajmy: "Święty, Święty, Święty!"- wołajmy!

Spis pieśni


[link melodia]
Korona Bóstwa sieje blask; Berło Królewskie trzymasz w dłoni, A w sercu niesiesz skarby łask. O, króluj, Chryste, króluj nam, Z nami po wszystkie zostań dni, Z ziemi do niebios prowadź bram, Gdzie chwała Twoja wiecznie brzmi. Ty jeden jesteś nam światłością, Nadzieją pośród życia burz. Ty jeden jesteś serc miłością, Pokojem Bożym wszystkich dusz. Tyś zawarł z nami krwią przymierze I lud wybrany stworzył z nas, Tyś wszystkich złączył w jednej wierze I poddał z sobą Ojcu wraz. O Chryste Jezu, co w jedności Z Ojcem i Duchem chwałę masz, Niech ziemia z niebem w społeczności Tobie się kłania, Królu nasz.

Spis pieśni


[link melodia]
W niej Maryi kwitnie chwała, Od Bałtyku po gór szczyty, Kraj nasz płaszczem Jej okryty. Matko Boska, Królowo Polska, O Pani nasza Częstochowska. W Częstochowie tron swój wzniosła, Wielka, można i wyniosła, Lecz najczulsza z matek ziemi, Cierpi razem z dziećmi swymi. Tyś cudami zajaśniała, Swoje serce nam oddała. Ludu Polski, dziecię drogie, Masz tu Matkę, szczęście błogie. Do Twych stóp się Polska ściele W Jasnogórskim Twym kościele Skąd opieka na kraj płynie Z Tobą Polska nie zaginie Tam swych łask rozsiewa zdroje Leczy duszy niepokoje Każdy smutek i cierpienie Znajdą u Niej ukojenie. Ta Królowa ukochana Nam od Boga Matką dana Zawsze przyjmie i pocieszy Zawsze na ratunek spieszy Kiedy ból nam duszę zgina Ona u stóp Boga Syna Prośbą się za nami wstawi Wyrwie z serca cierń, co krwawi Gwiazdą lśni nam w cieniu życia Zorzą szczęścia na błękicie Niźli zorza promienistsza Niż aniołów chóry czystsza Nam za wszystkie skarby stanie Jasnogórskie Jej władanie Wszak świat cały nam zazdrości Jej opieki i miłości

Spis pieśni


[link melodia]
, W opiece swej nas miej. Ludzkich serc pragnienia znasz, Kierować nimi chciej. Wszak Ciebie i Ojczyznę, Miłując chcemy żyć. Bożym prawom życia dnia, Wiernymi zawsze być. O daj nam zdrowie dusz i ciał, Swym światłem zagłusz noc. Daj nam hart tatrzańskich skał, I twórczą wzbudź w nas moc. Na szczytach górskich, czy wśród łąk, W dolinach bystrych rzek, Śladów Twych szukamy rąk, By życie z Tobą wieść. Przed nami jest otwarty świat, A na nim wiele dróg. Choć huk ścieżek kusi nas, Lecz dla nas tylko Bóg!

Spis pieśni


[link melodia]
, żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie, Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.

Spis pieśni


[link melodia]
, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść. Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg, Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. On w świętości i czystości po Maryi pierwszym był, Przy Panience On w stajence pierwszy Boże Dziecię czcił. Na swym łonie, jak na tronie Króla niebios Józef niósł, W Nazarecie Boskie Dziecię słodki Jezus przy Nim rósł. Z Jego ręki, wznosząc dzięki, Nasz Zbawiciel pokarm brał, I Piastuna, Opiekuna Bóg Wcielony Ojcem zwał.

Spis pieśni


[link melodia]
, Ksiądz tyś abstynent na Bożą chwałę Ty w apostolskim wielkim zapale Dla abstynencji tłumy zyskałeś Błogosławiony Sopoćko Michale U Boga wstawiaj się za nami stale Księże Michale, proś, Błogosławiony, By Miłosierny otrzeźwił miliony Bardziej niż lekarstw bardziej niż chleba w czasach potopu chlania straszliwych jest miłosierdzia Polsce potrzeba. Proś by je nam dał Bóg litościwy Niech przez twe serce i twoje dłonie do woli Bożej, Bożych nakazów w każdym człowieku miłość zapłonie, by człek nie zatarł Boga obrazu Naucz nas drogi, którą zdążałeś Gdy wolę Bożą wypełnić chciałeś. Ucz, że człek jeno nakaz miłości Zdoła zachować we wszechtrzeźwości Bóg miłosierny niech nas ochrania Przed nalotami alkoreklamy Niechaj ustaną bombardowania Gloryfikacją ludzi pijanych

Spis pieśni


[link melodia]
W Miejscu Piastowym niech już biją dzwony. Niebiosa niech głoszą cześć i dziękczynienie. Bogu naszemu hołd i uwielbienie. A ziemia cała z niebem niech woła: Któż jak Bóg, Któż jak Bóg i nic nad Boga. Bóg Pan wszechmogący, co dźwiga pokornych, Łzy sierot otrze i pocieszy chorych. Niech Michał Archanioł poskromi szatana. Strąci złe duchy, zamknie w piekła bramach. Synom swym i córkom Michalitom wiernym Daj nowych świętych, uproś chleb powszedni, By przez powściągliwość i pracę chwalebni Zasiali ziarna dla odnowy ziemi. Przecież się spełniło Twe proroctwo, Ojcze. Daliśmy światu Papieża obrońcę. Więc nam każe działać Twe sławne orędzie: "Polsko, bądź trzeźwa, albo Cię nie będzie" Spraw niech Polska będzie wierna, sprawiedliwa Niech nas wspomaga Najświętsza Maryja. Od zdrajcy zachowa, co z kieliszkiem w dłoni Młodzież chowając jej talenty trwoni.

Spis pieśni


[link melodia]
, Niech dzięki u Stwórcy brzmią tronu, Że Bóg nam Świętego dał ziomka, Opokę Marianów zakonu. O Patriarcho nasz mariański, Ojcze Papczyński Stanisławie, Święty kapłanie, wierny Pański, Wstaw się doń za nas, wstaw łaskawie Królestwa Sobieskich splendorze, Maryi żarliwy czcicielu, Ty z nieba nam świecisz, jak zorze, Którędy podążać do celu. Blask Niepokalanie Poczętej Był słońcem dni twego żywota, I w przędzy Twych myśli tak świętej, Wciąż o Niej rozbłyska myśl złota. O nieustający w modlitwach Za dusze obrońców narodu, Co legli rycersko zań w bitwach Lub w kaźniach od męczarń i głodu. Tyś dokonał dzieła stworzenia Też Zakonu abstynenckiego Dla wszystkich Polaków zbawienia, Odparcia zła protestanckiego Niebiańskich Ty prawd Apostole, Wciąż głosisz katechizm i głosisz, Po całej ojczyzny padole Najświętszą naukę roznosisz. A z Tobą też bracia to czynią, Dla których żeś Zakon założył, Chcąc Polskę uczynić świątynią, Gdzie Boży by duch się pomnożył. Odkładasz fiolety, łańcuchy, Pustelnię z klasztorem obierasz, Skąd pełen pokory i skruchy Raz wraz się w świat kazać wybierasz Tyś ludu i króla spowiednik I Innocentego Papieża, A ninie nasz z Bogiem pośrednik, Któremu hymn w niebo uderza I dzisiaj Ci Polska się kaja, Przyczyny przed Panem Twej błaga, Twa świętość gniew Jego rozbraja I przez nią nam ulży kar plaga. I dzisiaj Ojczyzny Twej dzieci Za Wiarę i za nią mrą srogo, Niech światłość wieczysta im świeci, A niech ich Twe modły wspomogą. O, biały nasz mnichu, nasz Święty, Jak Anioł-Stróż Polski, nas kieruj I Polską przez czasów odmęty, Jak Arką Noego swą steruj.

Spis pieśni


[link melodia]
, Twoich ziomków miej w pilnej obronie, O to wszyscy upraszamy, Przez Ciebie Boga błagamy: Bądź przy naszej stronie. Stanisławie, Biskupie Krakowski, Wejrzyj z nieba na Twój naród polski; Obacz jego utrapienie, Obacz Kościoła zniszczenie; Gaśnie honor Boski. Stanisławie, Męczenniku sławny, Ku ojczyźnie afekt odnów dawny; Wszystka prawie spustoszała, Chwała Pańska w niej ustała, Korona zaginie. Stanisławie, Pasterzu czujący, Twe owczarnie szarpie lew ryczący; Odszczepieńcy i poganie Sprzysięgli się prawie na nie; Siadł orzeł lecący. Stanisławie, zbawco ludu Twego, Piastuj serce króla odważnego, Rządź senatem i wojskami, Grom pogany z kacerstwami Władzą Wszechmocnego. Stanisławie, zwierciadło czystości, Nasz patronie mężnej wszechtrzeźwości, Różo wstydu panieńskiego, Świeco Kościoła Bożego, Ogniu żarliwości. Stanisławie, opatrz nas cnotami, Twojemi nas prowadź przykładami, Byśmy niemi ozdobieni Siedli w niebie uwielbieni Między Aniołami. Stanisławie, nasz Polski Patronie, Swoich ziomków miej w pilnej obronie, O co wszyscy upraszamy, Przez Cię Boga dziś błagamy, Bądź przy naszej stronie.

Spis pieśni


[link melodia]
biskupie lwowskiej wyżyny do abstynencji ty wiodłeś wsze komunijne dzieciny Krzewiłeś trzeźwość, oszczędność wśród ludu, wśród robotników, by pracą tutaj na ziemi sięgnęli niebios zenitu. Mężu natchniony przez łaskę Promienny wzorze świętości, Cześć tobie dzisiaj oddając Sławimy Boga wieczności. Kapłan najwyższy i wieczny Otworzył Nieba podwoje Dając nam Nowe Przymierze Obdarzył ludzkość pokojem. On ciebie w swojej mądrości Zbawienia sługą uczynił, Abyś i Ojcu dał chwałę i lud wyzwolił od winy. Duch świety ciebie namaścił i ustanowił pasterzem Słowem i własnym przykładem Wzmacniałeś lud Boży w wierze. Patronem bądź dla Kościoła, Teraz, gdy niebem się cieszysz, Płomienną miłość Chrystusa Uproś dla jego owieczek Bóg w Trójcy Świętej Jedyny Niech przyjmie cześć, uwielbienie, Ten, który ciebie nagrodził Za wierną służbę zbawieniem.

Spis pieśni


[link melodia]
, Nam tajemnicę szczęścia objawiaj. W rozpaczy, w trudzie, w szarości życia wskaż drogę wiary, mogącej zbawiać Wiara mocniejsza niż prześladowanie Wszystko dla Boga, niewola, wygnanie, Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości, We wszechtrzeźwości, aż do wolności. Boże, Tyś dał nam, sługę swojego By nam był Ojcem i wzorem cnoty. Dziś mu składamy hołd liturgiczny Czcimy w szeregach niebian wspólnoty. Ty Jego dłońmi dawałeś siebie Przez Jego dłonie łaski nam zsyłasz. Niech przykład Jego świętego życia Ku chwale Nieba wciąż nas porywa. Krzyżowym wiodłeś Go, Panie, szlakiem Poprzez wygnańcze trudy, ofiary, Niech dziś umacnia On swoich braci Wskaże sens krzyża sercom zbolałym. O miłosierny, Wszechmocny Panie, Z serca płynące przyjmij dziękczynienie. Za świętość życia Arcybiskupa Do chwały Nieba Jego wyniesienie. By lud był wierny, trzeźwy i moralny i wedle jego wzoru pracowity on trudził się tworząc bractwa trzeźwości w kraju ciemnością zaborów spowitym Opatrzność Boża dała trudnej Polsce Pasterza zgody, bohatera wiary, Boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę, Męża, co Polsce nie szczędził ofiary

Spis pieśni


[link melodia]
, / tyś jest Święty Boży Tyś rządził ponad ćwierć wieku / owczarnią Piotrową Wstawiaj się do Pana Boga, / by oczy otworzył ludowi na Twe nauki, / na prorocze słowo Inicjatyw krzewiących cnotę / trzeźwości w Narodzie Nie pozwalałeś ośmiszać, / bo stawką zbawienie. Chrześcijaninem nazywać / ten się nie jest godzien, kto takowych umniejszaniem / kalałby sumienie. Nauczałeś, że są godne / największej pochwały Bezalkoholowe wesela / mające małżeństwa. Je naśladować powinien / Naród Polski cały, By z bezdroża klęsk, upadku / przejść na szlak zwycięstwa

Spis pieśni


[link melodia]
, ozdobiony w dwie korony w których lśni blask niepojęty kolor biały i czerwony Broniąc Kościół założyłeś Niepokalanej Rycerstwo by odeprzeć go niszczące wrogie masońskie kacerstwo W walce w górę podnosiłeś Niepokalanej sztandary katolicką prasęś tworzyl dla obrony świętej wiary. W obozie koncentracyjnym więzień niemieckiego kata z miłości do Chrysta Pana oddałeś życie za brata Pobłogosław, męczenniku Twego święta dzień wspaniały, W którym krew przelałeś mężnie, By otrzymać wieniec chwały; Dzień zwycięstwa nad ciemnością I sędziami, i nad katem, Dzień spotkania z twoim Panem, Któremuś ty w niebie bratem. O niezłomny świadku prawdy Wśród anioły się wybrałeś Pośród nich jaśniejesz w szacie, Którą własną krwią spłukałeś. Kiedy stoisz przed Chrystusem, Orędować chciej za nami. Niech od grzechów uwolnieni Miłosierdzia doznawamy. Bogu w Trójcy Jedynemu Cześć, majestat wieczność całą Za to, że wywyższył ciebie I obdarzył wieczną chwałą.

Spis pieśni


[link melodia]
, żarliwy w modlitwie, niezrównany w pracy. Cnót heroicznych jasny i wspaniały wzorze, Niech się w nas Twój przykład wszem dobrem zaznaczy. Lud wyrwał ku wierze z ciemnocie poddaństwa Pasterz prawy, mądry, troskliwy i Boży Plan masoński siania rozpusty, pijaństwa Tyś odkrył, ujawnił i kres mu położył Nowe Zgromadzenie Tyś po to założył, aby chwałą Serca Najświętszego było. Tyś wiele sił, pracy i starania włożył, aby wiernie Bogu i bliźnim służyło. Ojcze nasz, dla Ciebie dziś pieśni wdzięczności od wiernych rodaków z serc pełności płyną. Brzmią akordami czci, podzięki, miłości i dalej będą brzmiały, choć wieki przeminą. Wstawiaj się za nami do Serca Bożego, i proś Niepokalaną, która nam Je dała, by był każdy człowiek światłem z Serca Tego, któremu to wierność winna ludzkość cała

Spis pieśni


[link melodia]
, i niskości swej, Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej, Tobie dziś w ofierze serce daję swe, O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, Kto się im poddaje, temu wiary brak, Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, Że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz, Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas. Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud, Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Spis pieśni

link źródła tekstu. link źródła tekstu. - Katolickie Państwo Narodu Polskiego
[link melodia]
, W kraju naszym czcić poczęto, Dajesz nam prawo do Swej opieki My Ci się dali na wieki. Niech Cię złość nasza nie trzyma, Zwróć się w te strony oczyma, Gdzie miłosierdzie czyni nadzieje, A sprawiedliwość wolnieje. Pobłogosław tę Twą ziemię, I na niej żyjące plemię... Rządu naszego sam sprawuj wolę, Najlepszą nam wybierz dolę. Pobłogosław miasta Twoje, Wioski i wieśniacze znoje I dzieci nasze dla Twojej chwały, Daj nam zdrowie, pokój stały. Koło niwy rolnik chodzi, Ona bez Boga nie rodzi, On to sam tylko plenność jej daje, Pobłogosław urodzaje. Daj co widzisz potrzebnego, Dla dobra narodu Twego, Niech prosto chodzim w Twoim zakonie, Pobłogosław w życia zgonie.

Spis pieśni

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Bądź na wieki uwielbiony! To Ci Lud Twoy u Ołtarza, Dziś po tysiącznie powtarza. Dziś Świętym wielbi obchodem: Naród z Królem, Król z Narodem, Że nas, Twe cudowne dzieło, W rzędzie Mocarstw postawiło. Dziś wszystkie Królestwa Stany, Dziękują Ci, na przemiany, Żeś z duchem męstwa i zgody, Wrócił nam dawne swobody. Tobie winien, Naród, BOŻE, Że Rolnik, spokojnie orze; Że przemysł, handel i praca, Mieszkańców hojnie zbogaca. Przez Ciebie, Rządu opieka, Baczna na każdego człeka, Naksztł Słońca, wszystkim świeci, Wszystkich ma, za swoje dzieci. Twoim światłem prowadzeni, W Wojsko, i Skarb opatrzeni, Chcemy bronić Twe Kościoły, Y Oyców naszych popioły. Przy Tobie, BOŻE! przy Wierze, Rycerz domów naszych strzeże, Y garnie się do swych znaków, Za Króla, Prawo, Rodaków. Kapłan z Ludem ręce wznosi, BOŻE! strzeż od woyny, prosi, A przed nasłanym żołnierzem, Ty bądź nam tarczą, Ty puklerzem. Bóg Zastępów, Bóg Obrona, Jego moc niezwyciężona, W niey, niewinności Opieka, W niey, Król, w niey Lud wsparcia czeka. Wszyscy żebrzą, spraw łaskawie, By Kray, który stanął w sławie, Gdy to zna Twym, Boże cudem, Trwał rządnym, i wolnym Ludem. Day nam jedność, day nam męstwo, Day przy odporze zwycięztwo! Niech Lud pragnący pokoju, Będzie nie złamany w boju.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Góry, doliny zielone. Chwalcie, cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki! Co igra z morza falami, W powietrzu buja skrzydłami, Chwalcie z nami Panią Świata, Jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł Boskich korona, Nad Anioły wywyższona; Choć jest Panią nieba, ziemi, Nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, Ptaszęta słodkim kwileniem, I co czuje, i co żyje, Niech z nami sławi Maryję!

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, Opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną, I oddal od nich cień codziennych trosk. I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwym Na czas bezsenny siłę daj i moc. I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. Zasypia świat piosenką kołysany, odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj, bez zmazy lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Panno nad pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi, najśliczniejszy kwiecie, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowo, śliczna Matko Boska; raju rozkosznego lilijo! Matko Różańcowa, Maryjo! Tyś jest najśliczniejsza, różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, różdżko Aronowa, najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, która w różańcowej królujesz koronie, święta nad Świętymi, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo!

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Na przemian czcili głosem Aniołowie, Wołając: Święty, Święty, Pan Bóg Święty, Którego chwalą wojsk Nieba Zastępy. Pełne są Nieba, ziemia Jego chwały, Śpiewajmyż Bogu hymn przez wieczność trwały: Święty nasz Boże, nad Świętymi Święty, Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy. Trzech świadków mamy: Ojca, Ducha, Syna, Że trzy osoby, a Istność jedyna Święty jest Ojciec, Syn Święty, Duch Święty, Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, Pełne są chwały Boskiej Niebo, ziemia; Przyjm tę pieśń. Boże, od Twego stworzenia. Ojca i Syna i Ducha Świętego Czcząc błogosławmy do wieku wiecznego, Godzieneś, Boże, od nas wiecznej chwały. Niech Cię wielbimy przez wiek nieprzetrwały. Niechaj na ten Dom od Ojca wiecznego Zlewa się źródło pokoju miłego, Słowo Przedwieczne, jedyny Syn Boży, Tego pokoju niechaj nam przymnoży. Duchu Najświętszy, raczże się zmiłować, Wiecznym pokojem chciej nas udarować, Szczęśliwi, którzy w Domu Twym mieszkają Niechże Cię, Panie, wiecznie wychwalają.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Ciebie błagamy, O Błogosławiona Trójco: Ratuj stworzenie, Daj opatrzenie, O Błogosławiona Trójco! Wlej ducha Twego Do serca mego, O Błogosławiona Trójco! Wspomóż w potrzebie Proszących Ciebie, O Błogosławiona Trójco! Odpuść nam złości Dla Twej miłości O Błogosławiona Trójco! Oddal głód, wojny, Daj czas spokojny, O Błogosławiona Trójco! Daj dar miłości I pobożności, O Błogosławiona Trójco! Szczęść Państwu temu Jako Swojemu, O Błogosławiona Trójco! Strzeż nas żyjących, Broń konających, O Błogosławiona Trójco! Daj nam być w niebie Prosimy Ciebie, O Błogosławiona Trójco!

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
! - Głos z przybytku woła, "We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was, I ocierać będę pot, płynący z czoła, i ziemskiego znoju wam osłodzę czas". O pójdźmy wszyscy z pokłonem ofiarę serc naszych nieść Przed Jego padając tronem, miłością złóżmy Mu cześć. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy; Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, Które ciążą na was, piekła niewolnicy, Skruszyło na zawsze miłosierdzie Me! Przyjdźcie do mnie wszystkie zbłąkane owieczki; Jam jest Pasterz Dobry! Tu w objęciu mym. W sercu Moim dla was jest miejsce ucieczki. Bezpiecznie i słodko odpocznijcie w Nim. Przyjdźcie do Mnie wszyscy smutni uciśnieni. Którym ziemskie szczęcie już pochłonął grób, Radość wam niebieską duszę rozpłomieni, Gdy się przytulicie tu do Moich stóp. Pójdźcie! Ja tu zawsze na was oczekuję, Wzywam we dnie, w nocy, by wam łaski dać, Każdą prośbę waszą, każdą łzę przyjmuję, I wszystkie pociechy na was pragnę zlać. O gdybyście znali ukryty dar Boży. Każdy by zawołał: Panie daj nam pić. Każdy by uwierzył, że się dlań otworzy Zdrój, z którego czerpiąc wiecznie będzie żyć. Przyjdźcie do Mnie wszyscy! Drogę wam ukażę Matka Ma kochana, którą dałem wam. Ona was prowadząc przed Moje ołtarze, Kiedyś do niebieskich przyprowadzi bram.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Idzie Sędzia sprawiedliwy: Stańmy wszyscy pięknym kołem I uderzmy przed nim czołem ! Idzie, idzie Bóg łaskawy, Idzie Twórca wszego Prawy. Idzie, idzie Król przemożny, Idzie Pan wielce wielmożny. Idzie, idzie Światłość wieczna, Idzie ku nam Moc przedwieczna. Idziesz, idziesz miły Panie; A gdzie Twój majestat stanie, Niechaj tam, stanąwszy kołem, Na wiek wieków bijem czołem !

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
Zbawicielu, nasz Panie. Z Panny czystej narodzony, duszy naszej kochanie. Bądźże od nas pochwalony przez nabożne śpiewanie. W Majestacie swym niezmierny, Tobie my się kłaniamy; Pobłogosław lud Twój wierny, pokornie Cię błagamy: Zbaw nas, Jezu miłosierny, jako w Tobie ufamy. Chwała Tobie w tej świętości na wiek wieków niech słynie; Tyś ją dla nas w Swej miłości ustanowił jedynie; A po śmierci z Twej dobroci niech nas niebo nie minie.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]

[link melodia]
, tajemnicę pełną chwał, i Krew, źródło łask bez miana, którą w okup dusz i ciał Syn Tej, co jest Nieskalana, Król narodów przelać chciał. Nam On dany, nam zrodzony z Panny czystej, niby kwiat, gdy na ludzkich serc zagony, ziarno słowa rzucił w świat, w sposób iście niezgłębiony zamknął okres ziemskich lat! Gdy ostatnia noc nastawa, po wieczerzy z braćmi współ, którą odbył według prawa, z przepisanych mięs i ziół, siebie sam Dwunastom dawa ręką swą na Boży stół! SłowoCiało chleb w ofierze słowem w Ciało zmienia nam: z soku gron Krew Pańską bierze chociaż zmysł nie sięga tam; sercom, żądnym prawdy szczerze, wiary głos wystarcza sam! Więc Sakrament takiej miary wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią: niech ustąpi Obrzęd Stary przed Nowego Prawa Krwią: niech dopełni światło wiary zmysłów niemoc mocą swą! Rodzicowi bijmy czołem, zrodzonemu hymn niech brzmi w pieniu wdzięcznym i wesołym moc Im, hołd po wszystkie dni: pochodzący z Obu społem w równej niechaj będzie czci!

Spis pieśni


[link melodia]
, nieśmiertelny Panie, Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował, I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, my się Tobie kłaniamy Bogu, w tym momencie. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy, a tu mieszkasz pokornie z nami we dnie w nocy. Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi, jednak zawze niech będziem pod skrzydłami Twymi. O, Najsłodszy nasz Jezu, zmiłuj się nad nami racz nam grzechy odpuścić, serdecznie wzdychamy. Głodu, moru i wojny nie dopuszczaj na nas, dajże nam pocieszenie, daj nam spokojny czas. Przez przyczynę Maryi, Panie ludu tego, Raczże nas już zachować od wszelkiego złego.

Spis pieśni


[link melodia]
Ma w swej opiece, niech się nie troska: W żadnym przypadku ten nie szkoduje, Kogo Opatrzność Boska piastuje. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, Ani dyjament tak długo-wieczny; Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, Żadnych się nieszczęść niechaj nie boi. Niechaj się na mnie i świat oburzy, Niechaj me serce w żalach zanurzy; Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, Wyjdę z tej toni pewnie wysoko. Izraelowi za sprawą Boga, Sucha wpół morza ściele się droga; A Faraona wozy i konie, I pyszne wojsko w dnie morskiem tonie. Miecz Dawidowi nie był potrzebny, W królewskiej zbroi nie tak chwalebny; Gdy młode jego Bóg szczęści lata, Jednym kamykiem zbił Golijata. Samson na siebie się zbierające, Szczęką nie mieczem płoszy tysiące; Kto w Bogu ufa i przy nim stoi, W największych burzach niech się nie boi. Któż o mizernym pomyślił Jobie, Kiedy w ubóstwie leżał jak w grobie; Tu go przyjaciel sam odstępuje, A nim się w tenczas Bóg opiekuje. Boże Opatrzny! W Tobie nadzieje Nasze składamy, niech nam przyśpieje Twa pomoc Boska, w każdej potrzebie, Boć nic nie można począć bez ciebie. Z Ciebie łaknący mają Pasterza, Żywisz po kniejach tak wiele zwierza, Ptastwo z twej ręki żywności czeka, A większy respekt masz na człowieka. Tyś chorującym jest za lekarza, Błędnego wiedziesz morzem żeglarza; Morzem i ziemią ten nie zabłądzi, Którym twa Boska Opatrzność rządzi. Tobijasz drogę, Józef więzienie, Zuzanna cierpi złe osławienie; Izmael pragnie, Lwy Daniela Straszą, nie było tam przyjaciela. Ale gdy ciebie Boże wzywają, Sławę, ochłodę i wolność mają: Ty strażą jesteś i przewodnikiem, Któż to wysłowi ludzkim językiem. Gdy woda w górę Noego wzbiła, Ręka go Boska tam unosiła: Mojżesz rzucony w koszu na wody, I tam najmniejszej nie poniosł szkody. A dzieciom onym co w Babilonie, I włosek jeden w ogniach nie płonie; Z piękniejszą z tamtąd wyszły urodą, Bo im Opatrzność była ochłodą. Więc nas doczesne więcej staranie Niech nie frasuje, bo w tobie Panie, Wszystkie starania nasze składamy, Opatrzność twoją gdy wychwalamy.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
Życie twe też przeminie wraz! Życie - to jedno, które Bóg ci dał! Wszystko przemija tak jak sen, Troski, kłopoty skończą się, Powiedz: szczęśliwym będziesz ty? Powiedz: czy ty Jezusa znasz? Powiedz: czy szczęście wieczne masz? Pomyśl: jak spędzasz życia czas? Pomyśl: gdy życia skończysz bieg, Przejdziesz na tamten drugi brzeg. Powiedz: szczęśliwym będziesz tam? Może jest smutna dusza twa? Może pokoju w niej jest brak? Może niepokój dręczy cię? Jezus twój każdy widzi krok, Jezus rozjaśni każdy mrok, Jezus ukoi serca ból! Pójdź do Jezusa cudnych rąk, Powiedz Mu co cię gnębi wciąż, On ci Swe szczęście, radość da! Pójdź do Jezusa cudnych rąk, Powiedz Mu całą winę swą, On ci swój pokój, szczęście da! Wieczność da!

Spis pieśni


[link melodia]
, Króla Wszechmocy i chwały, złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych. Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg!" by krańce ziemi słyszały. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje, na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń, On cię od zła zachowuje. Głoś Imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje, On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije. On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn teraz i na wieki. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, u Ciebie schronienia Szukamy w ucisku, niedoli; Gdy w życiu się wzmogą nad nami cierpienia, Świat ostrym nas cierniem okoli. Złość ludzka łez rzewnych wyciśnie nam zdroje I poda nam kielich goryczy; O drogi nasz Jezu, niech Serce nas Twoje Pocieszy i sił nam użyczy. O! ileż to smutku i żalu i trwogi Wciąż na dnie serc naszych się mieści, Racz rozlać, o Jezu! w nich spokój Twój błogi W pociechę zmień jęki, boleści. Racz Boską Swą mocą nas wspierać w potrzebie Mdłe siły krzep w trudach i znoju, Wszak Sam nam kazałeś przychodzić do Siebie, Do łask Twych - litości Twej zdroju. "O chdźcie tu do mnie" - tak mówisz do ludzi - Wy wszyscy strapieni, znękani, Gdy ciężar nieszczęścia mdłe siły utrudzi, Gdy smutek wam duszę rozrani. O chodźcie tu do Mnie, Ja trud wam osłodzę, Ja balsam na rany wam wleję. Do Serca przytulę i w znoju ochłodzę I spełnię największą nadzieję. Więc jakże nie słuchać głosu tak miłego, Jak, Panie, nie kochać tu Ciebie? I jakże do Serca nie garnąć się Twego I Jemu nie ufać w potrzebie? O bądźże nam ulgą wśród trosk i cierpienia, Z ufnością do Ciebie wołamy: "O Serce Najsłodsze, u Ciebie schronienia W ucisku i smutku szukamy".

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Co rozkoszą jesteś nieba! Co Ty robisz na tym świecie, Gdzie przybrałeś postać chleba. Czemuż Jezu, o mój Panie, Serce niewdzięcznikom dałeś? Czemuż dziwne Twe kochanie Na ten nędzny świat wylałeś? Cóż jest człowiek, że dla niego Ty się, Panie, dałeś cały; Że mu drzwi do Serca Swego Otwierasz, o Królu chwały. Ach, to Serce Twe na ziemi Co tak ludzi ukochało, Cóż znajduje między nimi, Cóż od świata pozyskało? Tylko wzgardą, zapomnieniem Człowiek Tobie się odpłaca Poi Serce Twe cierpieniem i od Ciebie się odwraca. Chociaż Serce Twoje wzywa, Choć wyciągasz boskie dłonie, Każdy Tobie się wyrywa i w przepaści grzechów tonie. Jako niegdyś na Golgocie "Pragnę!" usta Twe wołały, Tak Twe Serce dziś w tęsknocie "Pragnę!" woła na świat cały. I przed Tobą tłum się snuje, A nikt Ciebie nie rozumie, Nikt z Twym Sercem nie współczuje, Ciebie kochać nikt nie umie. Dobry Jezu, o mój Panie, Ulecz świata zaślepienie, W Twego Serca świętej Ranie Daj nam znaleźć nawrócenie. Na świat cały z Serca rany Rozrzuć ogień Twej miłości, Byś od wszystkich był kochany Na tej ziemi i w wieczności

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
na to serce Twoje, Przeszyte włócznią, cierniem okolone: Gdy pomnę na Twe cierpienia i znoje, Na męki krzyża z miłości zniesione, Kochać Cię pragnę, póki życia stanie, I wznoszę korne do Ciebie błaganie: O słodkie Serce, proszę najgoręcej Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej! Jakże tu Ciebie nie kochać wzajemnie? Miłość za miłość nie oddawać szczerze? Serca się mego domagasz ode mnie, Serce Ci moje oddaję w ofierze, Niczym się innym odpłacić nie zdołam. A przeto tylko z głębi duszy wołam:

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, o Jezu kochany, Miesiąc czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany, O niech dojdzie głos nasz Ciebie, Niechaj Serce Twoje w niebie przyjmie cześć, Którą grzeszni, lecz skruszeni, U nóg Twoich ukorzeni, chcemy nieść. Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie, Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie, Schyl Twe Serce ku tej ziemi, Miłosierdziem nad grzesznymi błysnąć chciej. I obfite łaski zdroje Na te biedne sługi Twoje, Panie zlej. Twoje Serce miłosierne niech smutnych pocieszy, Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy, Niechaj słońce Twej miłości Spali wszystkie nasze złości; Jezu daj, Byśmy Serce Twe kochali, Przez to Serce pozyskali niebios kraj.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, ukryty w Hostii tej Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał, Żeś nam swe Ciało dał, Żeś skarby łaski zlał Na wierny lud. Dla biednych stworzeń Twych. Co ostrzem grzechów swych Zraniły Cię, Włócznią, co w boku tkwi. Otwierasz serca drzwi, By w Twojej Boskiej Krwi Obmyły się. I w Boskim Sercu tam Schronienie dajesz nam, O, Jezu mój, Aby nas żądłem swym Wróg nasz nie dotknął w Nim, By się przed piekła złem Lud ukrył Twój. Twe Serce tronem łask, I miłosierdzia blask W Nim świeci się: Panie, Ty widzisz sam, Jak bardzo ciężko nam Więc grzesznym pozwól tam Przytulić się. O Jezu, Panie nasz, Co nędzę naszą znasz, Grzeszników zbaw, By święte życie wieść. A potem Tobie cześć W niebiosach mogli nieść, O Jezu spraw.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Kiedyż Sercu Twemu ona jest zadana? Czyjaż ręka, czyjaż siła Twoje Serce wskroś przebiła? Dzieło to miłości, wina ludzkich złości. Gdy Cię miłość Twoja na świat sprowadziła, Kiedy w nędzny żłóbek Ciebie porzuciła, Gdyś złożony był na sianku już wtenczas Boży Baranku Ranę w Sercu miałeś, za ten świat cierpiałeś. Gdy piersi dziewicze Twojej Matki ssałeś, Kiedy na wygnaniu w Egipcie płakałeś, Już miłości dziwna siła Boskie Serce Twe raniła, Lecz nikt nie znał tego, wśród świata obcego. Gdy ciężko pracując żyłeś w Nazarecie, Królu wiecznej chwały wzgardzony na świecie, Już w Twem Sercu była Rana, tylko Matka ukochana Twoją miłość znała, z Tobą współcierpiała. Potem, o Pasterzu dobry, gdy szukałeś Owieczki zgubionej, którą tak kochałeś, Gdyś ją wydobywał z cierni, już ludzie niemiłosierni Serce Twe ranili, z miłości szydzili. Więc tę miłość jawnie okazać im chciałeś, Gdy wśród krzyża męki, Serce przebić dałeś, By tak długo ukrywana, Serca Twego Boska Rana Widoczną się stała, grzesznych Ci zyskała. Lecz jaka to boleść, o najmilszy Panie, Jakże zawiedzione Twe oczekiwanie, O mój Jezu, nawet Twego Serca włócznią zranionego Ludzie nie kochają, światu serca dają. Gdy świat Tobą gardzi, Zbawicielu drogi, My Ci serca nasze niesiemy pod nogi, Serca nasze poświęcamy, bo innego nic nie mamy, Zamknij nas o Panie, wiecznie w Serca Ranie! Zamknij też w Niej z nami naszego Pasterza, Który chwałę Serca Twojego rozszerza, Połącz serce jego z Twojem, zalej łask i pociech zdrojem, Przytul go do Siebie, na ziemi i w niebie.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Łaską i miłością świat napełnij cały Ponad życia łzy i nędze W Twoich cudów zejdź potędze. Nowe światu rozpal zorze, O Najsłodsze Serce Boże, Króluj, króluj nam. Serce Zbawiciela, ludzkich serc kochanie, Spraw Twoją miłością, niech zło nie powstanie. Niech pokruszy grzeszne pęta, I niech będzie czysta, święta, Twym płomieniem niech rozgorze, O, najświętsze Serce Boże, Króluj, króluj nam

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Hymn chwały wznieśmy głosy złączonymi, Imię Maryi sławmy w uniesieniu, Najświętsze imię po Boskim Imieniu. O święte Imię nad wszystkie imiona, Tyś naszych imion ozdoba, korona, Imię Twe Maryjo, będę wiecznie sławił, Bym sławiąc Ciebie, moją duszę zbawił. Nie ludzka mądrość, ale Trójca cała Tobie to Imię, o Maryjo, dała; Nam na pociechę, a Tobie na chlubę, Wrogom zbawienia na postrach i zgubę. Życie na ziemi to morska żegluga, Dla jednych krótka, a dla drugich długa; Na tym się morzu gniewne burze srożą, Skały, przepaści zgubą łódce grożą. Chcesz-li do portu szczęśliwie dopłynąć, Ominąć skały, wśród burzy nie zginąć, Wznieś do tej Gwiazdy, co świeci wysoko, Wznieś do Maryi serce twe i oko!

Spis pieśni


[link melodia]
, Królu wiecznej chwały, Zdobyłeś ludom życie wiekuiste, Więc Królem ludów zowie Cię świat cały, Króluj nam Chryste! Króluj nam Chryste! Bez Ciebie głuchą pustynią jest życie. Nasze tęsknoty i smutki Ty znasz. Słysz, pieśń Twej chwały śpiewamy w zachwycie: Króluj nad nami, boski Królu nasz! Wznijdź, niby zorza, na polskie poddasza, Nad bory ciche, wstęgi łąk i pól. Gdy nowe święto radośnie rozgłasza, Żeś Ty narodów nieśmiertelny Król! Kościoła Tyś uczynił nas przedmurzem; I triumf dał nad wrogiem swojej wiary, I dziś lud prowadź poprzez gromy, burze, Pod Twe sztandary! Pod Twe sztandary! Zespól miłością zwaśnionych w rozterce, Lud w słodkie jarzmo pociągnij swych praw, Polsce wskrzeszonej królewskie swe Serce, I nieśmiertelnej mocy blask swój zjaw!

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Różami uwieńczmy Jej skroń, Jej serca w ofierze składajmy, Ze łzami wołajmy doń: O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, Bądź Ty zawsze Matką nam. Przez Ciebie o Matko miłości, Łask wszelkich udziela nam Bóg, A my Ci hołd dajem wdzięczności, Upadłszy do Twoich nóg, O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała, Wszelkich cnót rozlewasz woń. O Tronie Ty Boga wiecznego, O Słońce nadziei i łask, O różdżko przedziwna Jessego, Jak wielki cnót Twych blask, O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, Bądź Ty zawsze Matką nam. Ty widzisz Matko nasza Droga Jak smutno na łez dolinie, Jak zewsząd piekielna moc wroga Rozlana po nizinie; O Maryo! zgnieć pychę szatana Cudem pokory Twojej ! Pod białą szatą niewinności, Maryo pokryj ziemię tę Szafirem płaszcza Twej wierności Matko pokryj ziemię tę. By czysta, bez grzechowej zmazy, Zajaśniała wdziękiem cnót

Spis pieśni


[link melodia]
, Masz się stawić przed Wacława, Bo król tak rozkazuje Iż Ciebie potrzebuje. "Czemuż tak rozkaz surowy? Jestem na wszystko gotowy, Wiem jaka tam nowina, Śmierci mojej godzina". Pyta się król Jana śmiele, Co mu królowa w kościele Do ucha powiadała, Z czego się spowiadała. "Wolę wszystkie męki znosić, Niż jedno słowo ogłosić; Większy rozkaz od Boga, Niż twa, królu, powaga." Zawołajcie prędko katów, Zewleczcie do naga z szatów, Palcie go pochodniami, I smolnemi świecami. Złoto ogniem wyczyszczają, Mnie zaś ogniem doświadczają, Ochoty dodawają, Rany twe wyrażają. Co dla Boga! skały, mury, Kruszą się twarde marmury, A ty się mąk nie boisz, W uporze swoim stoisz? Wiedz o Królu! że twe męki, Słodsze niż niebieskie rzeki, Dla Jezusa mojego, I dla świętych ran jego. Wiedźcież już uporczywego, Uwiążcież u karku jego Kamień, z mostu Pragskiego Zrzućcie, jak niemównego. Król mi mówić rozkazuje, Spowiedź usta pieczętuje, I myśleć się nie godzi, Co słyszę przy spowiedzi. Już dekret nieodwołany, Jesteś już na śmierć skazany; Upamiętaj się Janie, A znajdziesz łaskę u mnie. Nie śmiem mówić Królu tego, Co przeciw sławie bliźniego; Tobie za śmierć dziękuję, Którą mile przyjmuję. Płaczcie sieroty ubogie, Już związane ręce drogie, Które was ratowały, I jałmużny dawały. Już w Mołdawie utopiony, Kamień drogi zanurzony, Gwiazdami oświecony, Do nieba przeniesiony. Szkoły Pragskie lamentują, O Doktorze się zwiadują, Słysząc że utopiony, Żal ich nieukojony. Dziatki małe narzekają, Za nim w niebo poglądają, Płaczą nauczyciela, Wszystkich pocieszyciela. O zły królu! kanonika, I świętego Jałmużnika, Niewinnie utopiłeś, I Pragę zasmuciłeś. Zgasła świeca na Ambonie, Stracił się klejnot w koronie; Sieroty się pytają, Gdzie Ojca swego mają? Już w niebie z Bogiem króluje, Za nami tam oręduje; Jest tam naszym Patronem, I sławnym Opiekunem. Niech doznamy twej przyczyny, Teraz i w śmierci godziny, O nasz miły Patronie! Nepomuceński Janie!

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, Oto kraj cały swe błagalne dłonie Wznosi ku Tobie w dzisiejszej potrzebie O wstawiennictwo wielkie prosząc Ciebie. Błogosławiony Andrzeju Bobolo, Wzrusz się Narodu Twego straszoną dolą, Ku Tobie modły i łzy nasze płyną Zlituj się zlituj nad Polską krainą. Błogosławiony polski męczenniku, Z płaczów tłumionych, w strasznym armat ryku, Z łun pożarowych, z jęków, piekła bitwy, Usłysz gorące do Ciebie modlitwy! Ty któryś ongi w proroczem widzeniu Mówił rodakom o Polski wskrzeszeniu I któryś wieszczbę tę potwierdził cudem, Roztocz opiekę nad tym biednym ludem. Szczędź jego mienie, i pola, i strzechy, I daj mu dożyć tej wielkiej pociechy, Że ujrzy gwiazdę wolności wspaniałą, Całą ojczyznę ujrzy zmartwychwstałą. Daj Narodowi wielką moc wytrwania W ciężkiej tej dobie, by w dniu zmartwychwstania Był na sumieniu czysty, godny chwały, I na wsze czasy uproś pokój stały. Daj miłość, zgodę, świętą ojców wiarę. Daj abstynencję, wyniszcz wady stare. W każdej Twojego Narodu potrzebie Bądź pośrednikiem i obrońcą w Niebie.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
Idźcie do Pawła w nadziei, Zrządzi on losy odmienne, Da z niebios dary zbawienne. O wdzięczna niebu ofiaro! Co oświecasz ludy wiarą: O Pawle! którego czcimy, Bądź nam obrońcą prosimy. Cudem do Boga zwrócony, Świętąś miłością znaglony, Którycheś wprzód prześladował, Tycheś teraz umiłował. Ani cię burze, więzienia, Ni katowni zagrożenia, Ni złość ludzka, ni śmierć sroga, Rozłączyła od sług Boga. Miłość niech cię dawna nęci, Byś nas zawsze miał w pamięci: Niech duch cnoty osłabiony, Będzie łaską w nas zmocniony. Niech za twą ważną przyczyną, Zamachy piekła zaginą: A nasze święte kościoły, Niech brzmią Bogu śpiew wesoły. Ostrzegaj ludzi wciąż srogo Że idą do piekła drogą Z pijakami rozpustnicy, Bałwochwalcy, sodomczycy. Za twojem świętem wstawieniem, Miłość niech gore płomieniem: Niech jej nie tłumią złe względy, Ani swary, ani błędy. By bez różnicy świat cały, W jedności wiary był stały, Takiej nauczy się sztuki, Z twojej przesłodkiej nauki. Niech prawa Boskie kochamy, Oneż wiernie zachowamy: Dalecy od grzechów złości, Unikniem piekła ciemności. Chwała Ojcu i Synowi, Oraz Świętemu Duchowi: Jak przedtem, zawsze i ninie, Niechaj na wiek wieków słynie.

Spis pieśni

link źródła tekstu.
[link melodia]
, W którym potężna obrona: Idź śmiało, proś Apostoła, Masz Piotra, głowę Kościoła. O święty niebios oddźwierny! Módlże się, módl za lud wierny; Spraw niech wolny przystęp mamy W otwarte niebieskie bramy. Jakoś ty sam pokutnemi Oblał grzech łzami rzewnemi: Tak niech w moc twojéj przyczyny Nasze opłaczemy winy. Jak na głos Anielskiéj mowy Opadły z ciebie okowy: Tak nas ty rozwiąż znękanych, W tylu zbrodniach uwikłanych. Opoko Kościoła gromna! Podporo nigdy niezłomna! Dodaj w wierze sił i męztwa, Aby błąd nie brał zwycięstwa. Rzym Krwią twoją poświęcony, Miéj go z oka niespuszczony A lud w tobie zaufany Niech uwieńczy los z niebiany. Ty strzeż narody gorliwie, Które cię wielbią prawdziwie, By ich jad błędu nie raził, Ani duch niezgody kaził. Zniszcz zasadzki, które dawny Zdrajca na nas zrządził sławny; Zetrzyj dumne jego rogi, By nam z klęską nie był srogi. Naucz nas, by wszechtrzeźwością Chronić się przed przebiegłością Czarta, co jest lew ryczący Na nietrzeźwych czatujący. Gdy wściekłość wywierać pocznie Przy zgonie, ratuj widocznie; Byśmy w ostatniém potkaniu Pewni byli o wygraniu. Chwała Ojcu i Synowi, Oraz Świętemu Duchowi, Jak przedtem, zawsze i ninie, Niechaj na wiek wieków słynie. link źródła tekstu.
[link melodia]

Spis pieśni

troskę o trzeźwość Narodu składamy. I wzorem swych przodków Jej ślubujemy Ojczyźnie służyć, być Bogu oddani. Trzeźwość Narodu to wielkie zadanie - W naszych wysiłkach błogosław nam, Panie! Niech miłość rozpala nasze rodziny, By były silne, by trwały w jedności. Niech Kościół pomaga swoją posługą, Aby się stały szkołami trzeźwości. Daj nam, Maryjo, gorliwych kapłanów, Co abstynencji będą przykładem, Aby wierzący wpatrzeni w pasterzy Drogą wolności kroczyli ich śladem Błogosław, Królowo, krajem rządzącym, By dobrze Ojczyźnie naszej służyli. Niech bronią trzeźwości swoich rodaków, By wszyscy Polacy w wolności żyli.

Spis pieśni


[link melodia]
, Stwórco nieba i ziemi! Niech Twego błogosławieństwa, pokornie Cię prosimy, Ci nowożeńcy doznają, którzy jak dziatki Twoje Ufność w Tobie pokładają, przyjm ich w opiekę Swoję! Niechaj idą w Twej bojaźni do stanu małżeńskiego; Niech żyją w szczerej przyjaźni według rozkazu Twego. Daj im potrzebnej mądrości, niech wiernie zachowają, Co sobie w Twej obliczności wzajemnie przysięgają. Błogosław tej młodej parze, ześlij nań swych łask wiele Która niesie Tobie w darze abstynenckie wesele Dobrych dzieci daj bez liku, w wszechtrzeźwości niech trwają By chwalono katolików: "Patrz ci to się kochają".
* * * * * * * *

Spis pieśni


[link melodia]
, źródło prawej miłości, Człowiek rozłączyć nie może. Użycz im z Twej litości Łaski i pomocy dzielnej do życia cnotliwego; Niech w miłości nierozdzielnej żyją do zgonu swego. Niechaj wiernie zachowają święte przykazy Twoje, Niech się serdecznie kochają, jak własne ciało swoje: Spraw, by jednem sercem byli, żyjąc w spólnej miłości, Wzajemnie sobie słodzili życia tego przykrości. Broń ich od wszelkiej przygody, oddal od nich w tym stanie Ducha swarów i niezgody, racz błogosławić Panie! Ich zamysły i roboty, użycz, czego im trzeba; Spraw, aby się drogą cnoty prowadzili do nieba. Przed antykoncepcji grzechem i od aborcji zbrodni Ustrzeż, by byli pod strzechę Boga przyjmować godni Niech ta para wszego czasu abstynencją swą świeci By wolne były od FASu darowane im dzieci.

Spis pieśni


[link melodia]
Nic nie stoi na zawadzie. Na ustach uśmiech, wszędzie słychać śpiew My chcemy życia, bez palenia i bez picia, Z czystym sumieniem iść przez ten świat, Choćby iść wciąż pod wiatr A po wędrówce, nasze młode zwarte hufce, Staną u niebios bram, gdzie nas czeka Pan. Wyprawiamy przyjaciele bez alkoholu wesele. Na śpiewu, tańców czas zapraszamy was W tan pójdziecie równym krokiem Patrząc na świat jasnym wzrokiem Poznacie życia czar, Bez tych złudnych mar

Spis pieśni


[link melodia]
, lud tylko Bogu bijący pokłony. krzyżem zdobione gór najwyższych szczyty naród pobożny, dobry, pracowity. Ojczyzna moja to kraj życzliwości, przyjaźń szlachetna i wierność w miłości, wielcy artyści, inżynierowie, i myśli dobrze ułożone w głowie. Ojczyzna moja to trwać w ojców wierze, droga Przykazań, codzienne pacierze. To przed ołtarzem małżeństw zawieranie, dzieci rodzenie i ich wychowanie. Ojczyzna moja to zwyczaje zdrowe, by mieć wesela bezalkoholowe. To abstynenci, którzy swą postawą o przyszłość Polski walczą dziś bezkrwawo.

Spis pieśni


[link melodia]
które było stać na cud na bezalkoholowe wesele by świętować godnie ślub Z całej Polski co roku zjeżdżają na Wesela Wesel noc i świadectwo Rodakom swym dają jaka w wszechtrzeźwości moc. "Trzeźwi bądźcie" mówi Pismo Święte "I czuwajcie" wzywa nas Człek pobożny jest więc abstynentem w smutku i w radości czas Nasze serca są pełne radości którą mogą tylko nieść modły, praca i życie w trzeźwości Za ten dar bądź Bogu cześć O weselach bezalkoholowych O krzewieniu obyczajów zdrowych dziś z miłości do Boga i ludzi Nućmy tę nadziei pieśń

Spis pieśni


[link melodia]
za to bezalkoholowe wesele, które z Twej łaski życie nam otwarło nowe Za to wszystko, czym obdarzasz każdy dzień naszą rodzinę za codzienną trzeźwość naszą za każdą cudną dziecinę Ustrzeż Boże nasze dzieci przed oszustem, kłamcą świata, aby wiodły w wszechtrzeźwości młode i dorosłe lata

Spis pieśni


[link melodia]
, Panno Święta! O, usłysz naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta to nasza chluba, to nasz los. Błogosław, Święta Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga, my poddani! On naszym Królem, On nasz Pan My chcemy Boga, Święta Pani! O, usłysz Twoich dzieci śpiew! My, Twoi słudzy ukochani. Za wiarę damy życie, krew. My chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców, w dziatek snach; My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dniach. My chcemy Boga w naszym kraju, wśród starodawnych polskich strzech, w polskim języku i zwyczaju, niech Boga wielbi chrobry Lech. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie, w nakazach władzy, w księgach praw w służbie na morzu i na lądzie Spraw to Maryjo, spraw to, spraw. My chcemy Boga w wszelkim stanie. Boga niech wielbi szlachta, lud. Pan czy robotnik, czy mieszczanin Bogu niech niosą życia trud. My chcemy Boga w każdej chwili I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach Czy nam się pociech niebo schyli Czy w gruzach legnie szczęścia gmach Nas Dekalogu drogą prowadź. My chcemy w cnocie z pracy żyć Nie będziem kłamać, kraść, mordować Nie będziem palić, ćpać ni pić My chcemy Boga, Jego prawo niech będzie naszych czynów tchem, byśmy umieli chętnie, żwawo obierać dobre, gardzić złem.

Spis pieśni


[link melodia]
zawsze i wszędzie To nasze rycerskie hasło Ono nas zawsze prowadzić będzie I świecić jak słońce jasno (2x) Naprzód przed bojem młodzi rycerze Do walki z grzechem swej duszy Wodzem nam Jezus w hostii ukryty Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy (2x) Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie Podnosząc w górę swe czoła Przed nami życie rozkwita wiośnie Odważnie bo Jezus woła (2x) Rycerza cnotą honor i męstwo i żelazna konsekwencja. Rycerzom Chrysta niesie zwycięstwo Czystość, praca, abstynencja(2x) Odważni, ufni w przyszłość my spójrzmy. Przecież nie jesteśmy sami. Szatańskiej złości nic się nie bójmy, Bo Jezus wszechmocny z nami. (2x) Zapalmy młodych życia przykładem Do wiernej służby Królowi Niech idą śmiało za naszym przykładem, W walce wydanej grzechowi. (2x) Dołóżmy starań w naszej idei, By Chrystus w duszach królował. Potęga Jego źródłem nadziei Chcemy, by światu panował. (2x) Chryste, nasz Królu, o to prosimy Niechajże w Polskim Narodzie Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy Żyjąc w Twej łasce na co dzień. (2x)

Spis pieśni


[link melodia]
Tobie pieśń śpiewamy chwały Tyś ten świat wspaniałym stworzył, boś Ty sam jest doskonały Stwórco rzeczy, naucz ludzi właściwego ich użycia Skałyś stworzył nie na jadło a alkohol nie do picia Wszystko dobre, co Bóg stworzył, gdy rozumu człek używa, kamień służy do budowy, alkohole za paliwa Uczyń znośnym świat, prosimy Ześlij Polsce dar trzeźwości by z roztropnych nikt nie szydził, nikt nie wstydził się mądrości.

Spis pieśni


[link melodia]
w bliznach twarz Twoja, nasza Hetmanko, w pobojowisk Ci dymie ściemniała, kiedy w Polski obronie stawałaś. Zwyciężyłaś, zwyciężaj! Gdy lud chwyta oręża! Już Różaniec, Różaniec, Różaniec wytaczają żołnierze na szaniec. Twoje ucho na głos czułe bitwy, która wre tam, gdzie szczere modlitwy. Gdzie pokuta, gdzie w górę dążenie, tam gdzie czyste za drugich cierpienie. Smok czerwony tak niszczy to plemię! Tyle gwiazd już strąconych na ziemię! Straszną rzekę wypuścił z gardzieli, w alkoholu Polacy tonęli. O niewiasto Ty z Apokalipsy, Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy! Leć na skrzydłach dwóch Orła Polskiego, obroń resztę potomstwa swojego. Szatan widzi, że czasu ma mało. Atakuje więc ziemię już całą. Pieczętuje swe sługi na czołach i zasiada na wielu już tronach. Bój to jest nasz ostatni, Królowo! Wkrótce świat się narodzi na nowo. Wielki ogień tę ziemię przepali. Raj zakwitnie dla tych, co zostali. Ty w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś, że w Różańcu, w trzeźwości jest siła. Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach. Wstań Narodzie, masz szansę zwycięstwa! Splećmy łańcuch Różańców przez Polskę. Niech Królowa dowodzi swym wojskiem. Niech zakwitną krokusy trzeźwości - wtedy wzejdzie jutrzenka wolności! Niech Krucjata ogarnie miliony, wtedy będzie nasz kraj ocalony. Każdy wytrwa bez przeszkód przy Bogu, jak przyrzekliśmy w Ślubach Narodu.

Spis pieśni


[link melodia]
i od Karpat aż po srebrne morza fale Obwołujem dziś Królestwo, tron oddając Bożej Chwale Królem bądź nam Jezu Chryste od Łużyckiej Nysy wstęgi aż po Szczecin i Suwałki, aż po nadbużańskie łęgi. Chryste Boże, konstytucję ułóż nam z słów Dekalogu Byśmy Naród swój kochali, miłość mając wciąż ku Bogu. My, Polacy, przysięgamy prawa Twego nieść orędzie Swą modlitwą, słowem, pracą, swoim życiem, zawsze wszędzie. Dzieci życia strzec już w łonie, Starców wszelką czcią otaczać, Alkoholu nie kosztować, W nikotynizm się nie staczać. Ewangelii światło niosąc Niechaj w Boskiej Twej koronie Polska cnoty blaskiem świeci Jako klejnot niechaj płonie

Spis pieśni


[link melodia]
radośnie śpiewajmy Mądrość dziadów i pradziadów Dziatwie wspominajmy Kto jest zbójem, to się truje by zbić głos sumienia Jeśliś prawy, to zabawy nie psują wspomnienia Bóg nam stworzył ten świat Boży Byśmy jasnym wzrokiem Nań patrzyli i chwalili Boga całym rokiem Szkoda, mili, każdej chwili bez wspaniałych wrażeń tej radości z świadomości żeś Boga obrazem Święty Kuba, chrześćjan chluba Apostoł Abstynent ten to nakaz nam zostawił: wiarę swą mierz czynem Ten, kto się szanuje Dobrze postępuje Stąd się sobą sam nie brzydzi więc trzeźwo świętuje

Spis pieśni


[link melodia]
ani do Michała Bo od wódki rozum krótki, a z tym bieda cała. Kto alkohol pije, tego bieda bije, Ma kłopoty i zmartwienia każdy, kto z nim żyje (dwuwiersz - bis) Dla trzeźwego nic trudnego, wolę ma ze stali, A pijaka - byle jaka trudność z nóg już wali. Ten kto trzeźwy, zawsze rzeźwy, życie doń się śmieje, pijakowi szumi w głowie i świat mu się chwieje. Każdy przyzna, ze trucizna na zdrowie nie służy. Precz więc z trutką, z piwem, z wódką, wszyscy żyjmy dłużej. Bo my nie pijacy, my dzielni Polacy. Trzeźwość, męstwo da zwycięstwo i wytrwałość w pracy. Wódka, wino, to przyczyna gorzkich łez w rodzinie, Niech nikomu w naszym domu przez nie łza nie płynie. Bóg, Ojczyzna, każdy przyzna, to skarb niezrównany, Zdradza Boga w służbie wroga ten, kto jest pijany.

Spis pieśni


[link melodia]
, nasz naród trzeźwy będzie . Szatańskich metod widząc kłam, do walki wstaje wszędzie. Pijaństwo w nasz nie wejdzie próg, tak nam dopomóż Bóg. tak nam dopomóż Bóg. Rozwagi wreszcie nadszedł czas, Przed nami jasna droga. Nie będzie szatan szydził z nas, Zwyciężym w imię Boga. Pijaństwo w nasz nie wejdzie próg, tak nam dopomóż Bóg. tak nam dopomóż Bóg. Zgubny, ukryty w wódce jad, Nie będzie truł narodu. Młodzieńczych nam nie zniszczy lat, Precz z wódką, precz za młodu. Pijaństwo w nasz nie wejdzie próg, tak nam dopomóż Bóg. tak nam dopomóż Bóg. Czystości serca będziem strzec, Rozumu dar szanować, Drogą przykazań Bożych biec, Być trzeźwym to królować. Pijaństwo w nasz nie wejdzie próg, tak nam dopomóż Bóg. tak nam dopomóż Bóg.

Spis pieśni


[link melodia]
, Polacy, Polacy Zabierzcie się do pracy, by zniszczyć nałóg swój Bo Polak choć rozumny, rozumny, rozumny Sam kładzie się do trumny w pijaństwie widząc zysk. Z wódki rozum krótki, krótka radość, długie smutki, przyzwoicie bracie żyj, zdrowe mleko pij. Gdy kiedyś pod Wawelem, Wawelem, Wawelem wyrządził smok strat wiele walczono z nim aż znikł. Dlaczego w naszym wieku, w tym wieku, w tym wieku nie znajdzie się człowieka, któryby walczył z nim. Bo smok ten nie od teraz, od teraz, od teraz, lecz wiele lat już zżera Polskości piękny kwiat. Szukajmy więc rycerzy, rycerzy, rycerzy, co z smokiem tym się zmierzą - pijaństwu kładąc kres. Kat, klocek i siekiera, siekiera, siekiera, chwalebne plony zbiera ścinając smoka łeb. Niech cały świat zobaczy, zobaczy, zobaczy, że trzeźwi są Polacy, a nie pijacka brać. Chrzty, śluby i wesela, wesela, wesela Okazją są, by wcielać O trzeźwość walki plan. Potośmy wszak ochrzczeni, ochrzczeni, ochrzczeni, By Bożych praw na ziemi Strzec, zawsze nimi żyć.

Spis pieśni


[link melodia]
, bo taka jest Chrystusa wola. Pragniemy służyć Bożej sprawie poprzez trzeźwości apostolat. Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie - to nasze hasło i zadanie. Ofiarę, przykład i modlitwę o trzeźwość Polski przyjmij Panie. Maryjo spojrzyj na Twe dzieci nałogiem groźnym skrępowane. I wybaw je z niewoli grzechu przez serce Twe niepokalane. Patronie Święty Stanisławie, kuszonym braciom dodaj męstwa i ufność Bogu, by w tej walce dla wszystkich nadszedł dzień zwycięstwa.

Spis pieśni


[link melodia]
więc go z złości wódką raczą My zaś chętnie gości mamy "Gość w dom - Bóg w dom" powiadamy Wielu wszystko chce próbować Mówią "co mam se żałować" Nam żal życia każdej chwili byśmy głupio je trwonili. Więc gdy przyjdzie ci się bawić to się nie chciej w szambie pławić Dobre chwile ubawienia są po drodze do zbawienia Nie da wiedzy zła poznanie ale dobra studiowanie, Nie jest drogą do mądrości rynsztok pełen nieczystości Hej, hej, Boży abstynenci czują się jak z ciałem wniebowzięci. Każdy dzień w pełnej trzeźwości źródłem wielkiej jest radości. Hej, hej, Boży abstynenci czują się jak z ciałem wniebowzięci. Dom, dom, dom wszechtrzeźwych to prawdziwie Boży dom.

Spis pieśni


[link melodia]
To abstynencji sztandar wznieś Bóg niech ci będzie jedynym królem A usta twe niech zdobi pieśń O roztropności, sprawiedliwości o szczycie chrześcijańskich cnót wraz z cnotą męstwa, wstrzemięźliwości których to ludzkość czuje głód Lecz cnót tych czterech fundamentem to właśnie abstynencja jest Pośród kuszenia być abstynentem To jest prawdziwy męstwa test Wydać wyroki wskroś sprawiedliwe Wszak może tylko trzeźwy sąd Zbraknie rozumu najtwardszej glowie jeśli ją żre pijaństwa trąd "Achtung, es kommen die Katholiken" Dziś na twój widok woła świat A u bram życia ciebie powita Sam nasz Pan Chrystus tobie rad. Popatrz, bracie, jak wrogów twoich miażdży strach Gdy cię widzą, czy to na jawie, czy to w snach. Bo mocarzem pośród ludzi Jest, kto w abstynencji trwa I posłuchaj, że odgłos kroków twych jak dzwon Który budzi rycerzy śpiących, polski dom A pieśń twa sumienia budzi Jako fale morski wiatr

Spis pieśni


[link melodia]
, Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. Niech w sercach zagorze znicz wiary, I gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi rycerski my huf, Błogosław nam Chryste na bój. Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów. My Polska, my naród, lud Twój! Już świta, już grają pobudki, Już Jezus przybliża się k`nam. Żyj święta radości, precz smutki, Pan idzie i pierzcha w cień kłam. Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg, Pan idzie na świata siąść tron. Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk, Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon! O Bogarodzico, Dziewico, Tchnij siłę w Maryjny ten zew. Z otwartą stajemy przyłbicą, I serca Ci niesiem i krew. Siać miłość będziemy, wśród burzy i słot, W zwycięski Ty powiedź nas szlak, A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, Do nieba pokieruj nasz lot. Niech kwitną krokusy trzeźwości Niech chlubą nam praca i trud W małżeńskiej miłości, trzeźwości niech mnoży się pobożny lud Nie damy karczm zrobić wrogom z polskich szkół Wyrywać czystości w nich z serc Nie damy by szatan dzieci nasze truł Bo władcą nam jest Christus Rex.

Spis pieśni


[link melodia]
, Dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas I w świętej wytrwać wierze! O Panie Boże, dzięki Ci, Żeś mi Kościoła otwarł drzwi; W nim żyć, umierać pragnę. Przy chrzcie przyrzekłem przed tym się strzec, co do grzechu prowadzi Czujny i trzeźwy będę więc jak Piotr Apostoł radzi Wieść w abstynencji życie chcę, bo Kościół tak naucza mnie: w nim żyć, umierać pragnę. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, Bóg pod postacią chleba; Swym Ciałem karmi duszę mą, by żyła w Nim dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie: w nim żyć, umierać pragnę. Mój Zbawca wie, czego mi brak, gdy prosić będę rzewnie, On pokieruje wszystkim tak, że niebo zyskam pewnie. Nadzieją tą pokrzepiam się, bo Kościół tak naucza mnie: w nim żyć, umierać pragnę. Bóg dobry Sakramentem Chrztu skarbnicę łask otworzył, by On był celem moich dróg i bym był dzieckiem Bożym. Miłować Boga zawsze chce, bo Kościół tak naucza mnie: w nim żyć, umierać pragnę.

Spis pieśni


[link melodia]
, przez które się wszystko stało Bóg przez Niego dał nam życie i objawił się z swą chwałą Chryst Syn Boży, to nadzieja cała nasza! Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! On do Ojca nas prowadzi, przez miłości przykazanie; Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem. To On Głową jest Kościoła Doń należy ziemia cała. Zechciał Bóg, by cała Pełnia w Jego Ciele zamieszkała. Pokój przyszedł On budować między ludźmi dobrej woli. Gdy na krzyżu oddał życie, z jarzma grzechu nas wyzwolił On jednocząc lud w Kościele przezwycięża mur wrogości. On do swego wiedzie Ojca do niebiańskich niw radości.

Spis pieśni


[link melodia]
, Byśmy do nieba w drodze nie ustali, Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym Życiem, Drogę nam wskazałeś. Tyś za nas życie swe oddał, na krzyżu, A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte Serce, Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Spis pieśni


[link melodia]
, Usta pełne Jego chwały, Bóg nam siebie dał na pokarm, W eucharystii cały. Bóg jest naszej drogi celem, Bóg jest naszym zmartwychwstaniem, Naszym przyjacielem drogim, Naszym zaufaniem. Połamany chleb pokoju, Twym mieszkaniem Panie jestem, Ty przygarniesz mnie do siebie Swoim boskim gestem. Tajemnicą mnie przenikasz I okrywasz swoim cieniem, Z głębi nocy błysk nadziei Tli się Twym Imieniem

Spis pieśni


[link melodia]
! Przed tobą grzesznik pada na kolana: Przyjmij ten pokłon lubo grzesznej duszy, Niech ją twa dobroć żalem szczerym skruszy. Tyści jest Boskiej stolicą dobroci, Niechaj ta moją proszę złość ukróci; Niech krwi serdecznej ten odniosę skutek, Za grzechy moje bolejący smutek. Wiem że ci bardziej nad włocznią Longina, Wskróś święte Serce rani moja wina: Na moje serce twoją przenieś ranę, Tak rany lecząc szczęśliwym zostanę. Z tą raną wszystkie życia mego chwile Prowadzić myślę, z tą umierać mile; Z tą święte serce mieć, żyć z tobą w niebie, Czegóż tam więcej mam pragnąć nad Ciebie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Którego niebo objąć nie może: Ja proch mizerny przed twą możnością, Z wojskiem Aniołów klękam z radością. Tu Stwórcę mego w wierze wyznaję, Kocham serdecznie, pokłon oddaję; Cieszę się wielce z twej Boskiej chwały, Niech ci się kłania z niebem świat cały. Dziękuję za to żeś się postawił W tym Sakramencie, abyś nas zbawił; Za twoje łaski tu wyświadczone, Odbieraj od nas serca skruszone, Które przed tronem twoim rzucamy, O co pokornie wszyscy wołamy: Błogosław Panie twemu stworzeniu, Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu. Przed oczy twoje nędze stawiamy, Ratuj, od ciebie niech pomoc mamy. Tyś Bogiem naszym piękności wieczna, Bądź i obrona zawsze skuteczna. Zostawaj z nami póki żyjemy, W tym Sakramencie niech cię wielbimy, A gdy się żbliży z ciałem rozstanie, Twem świętem ciałem zasil nas Panie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Na kolanach wielbię Cię, W postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się; Ty, co rządzisz całym światem, Me zbawienie w ręku masz; Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, Rzuć mi Twój promienny blask, O dobroci nieskończona, Otwórz dla nas skarby łask; Chlebie życia przeobfity, Nasyć duszy mojej głód; Boski ogniu tu zakryty, Rozgrzej serca mego chłód. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, Ustrzeż mnie od zgubnych dróg, Bądź mi siłą i weselem, Boś w tej Hostii żywy Bóg; Dla miłości Matki Twojej Racz wysłuchać prośbę mą: Bądź miłością duszy mojej, Nie gardź moją cichą łzą.

Spis pieśni


[link melodia]
, U drzwi Twoich stoję, Panie, Czekam na Twe zmiłowanie, Czekam na Twe zmiłowanie. Któryś pod postacią chleba 2x Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. 2x W tej Hostii jest Bóg żywy, 2x Choć zakryty, lecz prawdziwy. 2x W tym Najświętszym Sakramencie 2x Z nieba stawa w tym momencie. 2x Jak wielki cud Bóg uczynił, 2x Gdy chleb w Ciało swe przemienił. 2x A nam pożywać zostawił, 2x Ażeby nas przez to zbawił. 2x Święty Mocny, Nieśmiertelny, 2x W majestacje swym niezmierny. 2x Aniołowie się lękają, 2x Gdy na Jego twarz patrzają. 2x

Spis pieśni


[link melodia]
, Gdy Słowo wcielone Serce nam Swe dało. Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, Ku wiecznej światłości dzięki twej pieśni wznoś./bis Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy! Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. W niebo świat ten cały Miłość przemieniła; Gdy w tej Hostyi małej Serce Boże skryła. O Anielskie Chóry, o wybrani Pana, Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe? Ach milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Bo nie do Anioła zwraca słowo Swoje, Lecz do ludzi woła: „Daj mi serce twoje”. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, W bólu i radości Jezusa kochajmy. A Serce nam Jego, po przejściu na świecie, Wesela wiecznego w raju wieniec splecie.

Spis pieśni


[link melodia]
rozlega się dzwon, Anielskie witanie ludziom głosi on: Ave, Ave, Ave Maryja, Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las, Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej: Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj: Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta: Poczęciem Niepokalanym jestem Ja. O, gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj. I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.

Spis pieśni


[link melodia]
, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami --- 3x Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie --- 1x, i tak samo dalsze prócz ostatniego wezwania Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie --- 1x Abyś nam grzechy odpuścić raczył, prosimy Cię Panie --- 1x Abyś karanie od nas oddalić raczył, prosimy Cię Panie --- 1x Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył, prosimy Cię Panie --- 1x Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył: prosimy Cię Panie --- 1x Abyś Namiestnika przedniejszego apostolskiego [Ojca Świętego] i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, prosimy Cię Panie Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego poniżyć raczył, prosimy Cię Panie Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność w wierze darować raczył, prosimy Cię Panie Abyś też nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył, prosimy Cię Panie Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył, prosimy Cię Panie Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył, prosimy Cię Panie Abyś dusze nasze, braci, powinnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego zatracenia oswobodzić raczył, prosimy Cię Panie Abyś wszystkich wiernych zmarłych do wiecznego odpocznienia domieścić raczył, prosimy Cię Panie Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył, prosimy Cię Panie Abyś ludowi swemu pogody i deszczu udzielić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś ludowi swemu pracy i chleba, pokoju i zdrowia udzielić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś lud swój od pijaństwa zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś prośby nasze miłościwie przyjąć raczył, prosimy Cię Panie My grzeszni Ciebie Boga prosimy: wysłuchaj nas Panie --- 1x Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O, Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami. Matko, uproś. Matko, ubłagaj. O, Matko Boska, przyczyń się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami --- 3x

Spis pieśni


[link melodia]
, Tu chrześcijanie zebrani społem, Z pokorą szczerą, płaczem i wiarą Przed Zbawiciela straszną ofiarą.::bis Błagamy Ciebie, Jezu nasz drogi. Wysłuchaj prośby, udziel czas błogi, Błogosław: nasze domostwo całe, Urodzaj w polu, trudy nie małe. ::bis Błogosław, prosim, kraj nasz dokoła I cały naród, który wciąż woła Do Ciebie, Boże, co mieszkasz w niebie, Byś go ocalił w każdej potrzebie.::bis Daj zdrowie, miłość, pokój i zgodę, A duszom w czyścu wieczną ochłodę: Niech dobroć Twoja wszystkich obdarza Przez tę ofiarę świętą ołtarza.::bis Padamy na twarz: Tyś miłosierny Jezu najsłodszy, w chwale niezmierny, Przyjm nas w opiekę, skłoń serce Twoje I na strapionych zwróć oczy Swoje.::bis O dobry Jezu, błagamy Ciebie: Udziel nam łaski w każdej potrzebie, Dajże na ziemi Ciebie miłować A w niebie wiecznie z Tobą królować.::bis

Spis pieśni


[link melodia]
, W hymnów i kantyków tonie, Wodza i pasterza. Z całej duszy chwal Go śmiało, Gdyż przewyższa wszystko chwałą I co pieśń zamierza. Przedmiot chwały dziś przedziwny, Chleb żyjący i pożywny Będzie opiewany, Co przy świętej uczty stole Był w dwunastu uczniów kole Najprawdziwiej dany. Niech pieśń jasna i donośna, Pełna wdzięku i radosna Cieszy nas pospołu, Gdyż obchodzim dzień świąteczny, By w pamięci ważyć wieczny Prawzór tego stołu. Ucztą tą Król nowy dawa Nowej Paschy nowe prawa I dawna ustała. Przed nowością przeszłość znika, Cień od prawdy precz umyka, Światłość noc wygnała. Co Pan czynił przy wieczerzy, Rzekł, że czynić nam należy Dla Jego wspomnienia. Tą ustawą pouczani, Chleb i z-gron-sok przemieniamy W ofiarę zbawienia. Jest pewności naszej skałą, Że się chleb przemienia w Ciało, Z-gron-sok Krwią się staje, Chociaż myśl i wzrok nie pojmie, Wiara naszych dusz rękojmią, Wbrew jawie nam daje. Pod różnymi postaciami, Zewnętrznymi pozorami, Skryty cud ogromny. Ciało strawą, Krew napojem, Lecz Pan cały z bóstwem swoim, W obu jest przytomny. Przez biorących nie kruszony, Nie łamany, nie dzielony, Cały w nich się mieści. Bierze jeden, tysiąc bierze, Ten i ów w jednakiej mierze, Nic nie ginie z treści. Biorą dobrzy i grzeszniki, Lecz nierówne są wyniki, Życie lub zagłada. Dla złych śmierć, dla dobrych życie; Choć jednakie jest spożycie, Jak różny los pada. Hostii świętej okruszyna Niech ci wiernie przypomina, Że to samo odrobina, Co całość ukrywa. Nic nie dzieli się w przedmiocie, Tylko znak się kruszy w krocie, Lecz nie w stanie i istocie Pana nie ubywa. Oto boski chleb aniołów, Dla pielgrzymów wśród padołów, Dla synowskich jeno stołów; Psom nie rzucać chleba. Stare mieści go przymierze: Izaak dany w ofierze, Jagnię – na paschy wieczerzę, Manna – ojcom z nieba. O pasterzu, chlebie żywy, Jezu, bądź nam litościwy, Nakarm nas i nie gub mściwy, Daj nam ujrzeć błogie dziwy W żyjących krainie. Znawco naszych dusz tajników, Co nas żywisz, śmiertelników, Uczyń nas współbiesiadników, Współdziedziców i wspólników W wybranych rodzinie. Amen. Alleluja.

Spis pieśni


[link melodia]
i w szczęście bogaty, Któryś ojczyzną był Świętéj Agaty; Z swojéj rodaczki wsławionyś jest godnie, Bóg gasi ognie. Ona wstrzymuje ten żywioł na wodzy, Gdy pogorzelcy proszą jéj ubodzy; Tylko rozkaże wraz pożar łakomy, Mija ich domy. Jéj płaszcz w tym razie Sykułów zasłania, Ogniom ginące budowle ochrania, Zaraz pożary obchodzą się skromniéj, Jak ich napomni. Agatę bowiem ów Kwincyan srogi, Skazał na ogień że wzgardziła bogi; Ciała jéj, które tyran zmusić tuszył, Ogień nie ruszył. Za co niezwiędły czci męczeńskiej wieniec, Z tym przywilejem dał jéj Oblubieniec: Że na jéj rozkaz szkodny gmachom strasznie, Płomień ugaśnie. Więc i ja ufam choć mniéj zasłużony, Pod jéj imieniem sól i chleb święcony, Z wiarą wieszając oddam cześć Agacie Świętéj, w méj chacie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Z rodziców zacnych, pobożnych zrodzony. Dziś w szczęściu wiecznem cieszy się Wincenty, do nieba wzięty, do nieba wziety. 2x Na świecie żyjąc rodzicom uległy, W cnotach gruntowny i w naukach biegły; Gdy się nad przyszłym zastanawia stanem, został kapłanem, został kapłanem. 2x W zleceniach króla nie zawiódł nadziei, Względem młodziuchnej świętej Salomei; A na biskupstwo, będąc z cnót swych znany, zgodnie obrany, zgodnie obrany. 2x Po lat dziesięciu godnego urzędu, Z wielkiej pokory, z wnętrznego popędu, Składa biskupstwo, rzadki przykład daje, mnichem zostaje, mnichem zostaje. 2x Rzewny był widok, nie do opisania, Gdy Pasterz trzodę żegnał wśród łez, łkania I śpieszył boso przez dziesięć mil drogi, w klasztorne progi, klasztorne progi. 2x Święty Patronie, gdy głosim Twe czyny, Twojej do Boga błagamy przyczyny, By nam dał poznać, w jak wielkiej jest cenie, duszy zbawienie, duszy zbawienie. 2x

Spis pieśni


[link nuty] , Wojciechu, Polski Patronie! Za Twe prace i cierpienia Przyjmij od nas dziękczynienia. Wielbimy cię wszyscy społem, Wyznawając Apostołem, Czechów, Morawców, Polaków, Węgrów, Ślązaków, Prusaków. Zaraz od pierwszej młodości, Ćwiczyłeś się w pobożności, Biorąc nauki z ochotą, Łączyłeś naukę z cnotą. Zkąd dla wielkich cnot twych wagi, Zostajesz Biskupem Pragi: Do Katedry wjeżdżasz cichym, Ubogim, na koniu lichym. Słowy równie jak przykładem, Pasterza dobrego śladem, Pasiesz trzodę powierzoną, Aby nie była zgubioną. Czujnyś, pilny i starowny, Przystępny, z każdym rozmowny: Na ubogich litościwy, Za krzywdy swoje niemściwy. Dla złości rzucasz Prażanów, Idziesz nawracać poganów, W Węgrach, w Polscze pozostałych, Wiernych czynisz w wierze stałych. Wreszcie dla większej zasługi, Obiegasz Prusów kraj długi, I tam wiarę świętą głosisz, Za co męczeństwo ponosisz. O Wojciechu! nasz Patronie, Stawaj nam zawsze w obronie, A przeważnemi modłami, Racz błagać Boga za nami. Uproś i Bogarodzicę, Maryją czystą dziewicę, By się za nami wstawiała, I Syna swego błagała. O Boże w świętych chwalebny, Co ich zsyłasz w czas potrzebny, Daj nam dla zasług Wojciecha, Dojść tam gdzie wieczna pociecha.

Spis pieśni


[link melodia]
, Młodzieńcze czyste, pokorny, Niegdyś Polski królewiczu, A teraz nieba Dziedzicu. Ozdobo kraju naszego, Wzorze cnót wieku młodego, Któż może ku Twe chwale Uwielbiać Cię doskonale? Gdyż Ty w małości dziecięcej, W rozkoszy życia książęcej, Zupełnie światem wzgardziłeś, A w Bogu się zatopiłeś. Chwałę Jezusa miłego, I Maryi Matki Jego, Całą siłą pomnażałeś, Na tej i w nocy czuwałeś. A ciało Twoje pieszczone, Jak srodze było martwione Postami, dyscyplinami, Ostremi włosiennicami. Tak syn królewski na dworze, Jak w pustelniczej komorze, Pełen cnót bogomyślności, Bogu służy w swej młodości. Wreszcie chorobą złożony, Gdy był ku złemu nęcony, Wolał niewinnie umierać, Niż przez grzech zdrowie odbierać. O Boże! jakżeś łaskawy, Gdy święte sług Twoich sprawy Tak wielce sobie szacujesz, Iż ich w niebie koronujesz. Przez Kazimierza zasługi Odpuść grzechów anszych długi: Zbaw nas od wszelkiego złego, Doczesnego i wiecznego. Uproś święty Kazimierzu, Abyśmy z Bogiem w przymierzu, Trwali wiernie i statecznie, Potem w niebie żyli wiecznie.

Spis pieśni


[link nuty]
[link nuty]
[link melodia]
, Gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do górnego kraju Otwarta droga, kto się do Boga Uda przez niego, dojdzie wiecznego Portu szczęśliwości. Wielkiemi Patryjarcho cudy wsławiony na świecie, Zdradzieckie widziawszy obłudy w niewinności kwiecie; Wnet czynisz dobrze, gdy rzucasz szczodrze Trzy bryły złota, ażeby cnota Jaśniała przed niebem. Młodzieńcom odebrane życie, niewinność gdy widzi, Mikołaj przywraca sowicie, tyrana zawstydzi, Zrąbanych sztuki, dla swej nauki, Prawdziwej wiary, Bogu ofiary, Wolny przystęp czyni. Kto tylko do jego opieki uda się serdecznie, Ten nigdy nie zginie na wieki, żyć może bezpiecznie; Przy jego pieczy w każdej mu rzeczy, Szkoda się wróci, on zabezpieczy, Obroni od złego. Do ciebie cnót obrońco wielki, w dobytkach strażniku, Z ufnością garnie się człek wszelki, sierot miłośniku, Broń nas każdego przypadku złego, Którzy do ciebie w każdej potrzebie, Garniem się sieroty. Ciebie Bóg obrał za Patrona wszelkiemu ludowi, Wzywa cię każda świata strona obcy i domowi, Abyś w ich sprawie pomógł łaskawie, Stawał w obronie wielki Patronie, Święty Mikołaju!

Spis pieśni


[link melodia]
, Głoście chrześcijańskie ludy, W dzień Bartłomieja świętego, Skarbiąc sobie pomoc jego. O Apostole wybrany! Od Chrystusa powołany, Uproś nam w tej wierze męztwo, Za którąś poniósł męczeństwo. Duchem świętym napełniony, Puszczasz się w pogańskie strony: Imię Chrystusa zanosisz, Wiarę szczepisz, błędy znosisz. Indyje świadkiem twych bojów, Prac i Apostolskich znojów: Coś tam cierpiał i coś sprawił, Bóg to swej wiedzy zostawił. Spieszysz się w Armeńskie kraje, Męczeństwa ci nie dostaje: Tu tyran bój z tobą wszczyna, Skórę zdziera, głowę ścina. Tak uwieńczony w Syonie, Siedzisz w Apostołów gronie: Pomnij by kościół na ziemi, Wzrost brał między niewiernemi. Wejrzyj z nieba na te kraje, W których ci lud cześć oddaje: Strzeż niech błąd góry nie bierze, Wzmocnij w cnocie, utwierdź w wierze. Zapal w nas gorliwość świętą, Z ducha miłości powziętą, By każdy za jej natchnieniem, Czuwał nad bliźnich zbawieniem. Przykład twój kładąc przed oczy, Gdy nas brzemię nieszczęść tłoczy, Lub cierpim niesprawiedliwie, Daj niech to znosim cierpliwie. Chwała Ojcu i Synowi, Oraz Świętemu Duchowi: Jak przedtem, zawsze i ninie, Niechaj na wiek wieków słynie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Który już w górnym Syonie, Radujesz się z Aniołami, Módl się za nas, módl się z nami. Stań przed tronem najwyższego, Błagaj miłosierdzia jego: Byśmy w łasce jego trwali, O zbawienie się starali. Spędziłeś żywot w ostrości, I w zakonnej surowości, Wpośród braci mniejszych zwanych, Z ścisłej swej reguły znanych. Za posty, za niewygody, Wszedłeś na niebieskie gody: Za habit gruby wełniany, Całyś światłością odziany. Tak Bóg nadgradza swe sługi, Za doczesne ich wysługi, Którzy krzyż swój z nim dźwigają, I tym światem pogardzają. Osłódź nam Boże cierpienia, Udziel łaski do znoszenia, Bo nikt nie może być w niebie, Kto tu nie cierpi dla ciebie.

Spis pieśni


[link nuty] , Ten pewnie ujdzie piekła gorącego I snadnie trafi do nieba, Tylko mu służyć potrzeba. Ej, wspomnij sobie, mizerny grzeszniku, Ach, ten królewicz jak żył w młodym wieku, Gdy wzgardził Perską koroną, Świata całego mamoną. Poszedł w głębokie pustynie i skały, Poślubił Bogu swój żywot, wiek cały, Lat żył siedmdziesiąt w czystości, Ciało swe martwiąc w ostrości. Gdy się narodził, nie miał w sobie złości, Łania go karmiła z Bozkiej Opatrzności, Miał on Chrystusa w obrazie, Święty Onufry w złym razie. Jemu palmowe drzewo pokarm dało, A lwi okrutni pochowali ciało, Wziął Chrystus duszę do nieba, Czegoż się smucić potrzeba. Święty Onufry, my prosimy ciebie, Który na wieki królujący w niebie, Uproś nam wieczne zbawienie, I twarzy Chrystusa widzenie. Miej w opiece inwentarz nasz i plony, cierpieniem, samotnością doświadczonych. Pocieszaj nas w złą godzinę. Uświęcaj każdą rodzinę. Uproś szacunek do Komunii wielki, czystość i mądrość decyzji wszelkich, jedność wszystkich chrześćjan w wierze, by nie psuli nas kacerze. O trzeźwość prosim, rodzin i narodu, o wychowanie dobre wszech za młodu, o rzeczy w życiu potrzebne i do zbawienia niezbędne. A my przykładem pójdźmy Pafnucego, Który na puszczy znalazł Onufrego, A ten proceder i życie Wszystko wyjawił sowicie.

Spis pieśni


[link melodia]
! Żadnym językiem niewypowiedziany; Ty jesteś godzien wszelakiej miłości; Poszanowania chwały, uczciwości. Ciebie chcę, pragnę, i ważę samego, Nad wszystkie dobra tyś u serca mego; Najwyższe dobro, tyś w największej cenie, Sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie. Choćbyś mnie nigdy za grzechy mój Panie! Nie karał, przecież żałowałbym za nie; A żałowałbym dla tego samego, Żem cię obraził, Pana tak dobrego. Więc o mój Boże! i teraz żałuję, Dla tego że cię nad wszystko miłuję; I to u siebie statecznie stanowię, Że grzechów moich nigdy nie ponowię. Mam mocną wolą spowiadać się szczerze, I zawsze trzymać z tobą to przymierze; Co gdy uczynię, spodziewam się ciebie Widzieć z radością, i żyć z tobą w niebie. O Boże dobry! Boże litościwy! Racz być mej duszy nędznej miłościwy; Jakoś ją stworzył, pomóż do zbawienia, Użycz twej łaski, broń od potępienia.

Spis pieśni


[link melodia]
, z tej łez doliny Tęskny się w niebo unosi dźwięk: O Boskie Serce, skarbie jedyny, wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk; Nie chciej odrzucać modlitwy tej, bo Twej litości błagamy w niej; Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem Twym! Ku Tobie oczy, zalane łzami, z wielką ufnością zwrócone są; Ty się zlitujesz pewnie nad nami, Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą; Ku Tobie ślemy błagalny głos: Ach, odwróć od nas karania cios; Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem Twym. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, Żeśmy Ci wiele zadali ran, Żeśmy na litość nie zasłużyli, Aleś Ty dobry Ojciec i Pan. Tyś za nas wylał najdroższą Krew: Zalej Nią, zalej słuszny Twój gniew! Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem Twym. Z Ciebie, o Serce Króla naszego, Świeci nam słodkich nadziei blask; Ty nie odrzucasz ludu swojego, Tyś niezgłębioną przepaścią łask; A naszą nędzę tak dobrze znasz, My bardzo biedni, o Panie nasz; Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem Twym. Przez Serce Twojej Matki Przeczystej, Przez Jej boleści błagamy Cię, Wspieraj nas w drodze smutnej, ciernistej, Nad nędzą naszą ulituj się; Przebacz nam, przebacz i pociesz nas, Wiecznej radości niech błyśnie czas; Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Spis pieśni


[link melodia]
, Panno Najświętsza, Niepokalana; Niechaj miłością każdy przejęty Czci w Nim Jezusa naszego Pana./bis Niech Serce Twoje Ojca świętego Od nieprzyjaciół zasadzki chroni, Niech się do Pana modli za niego, I złej przygody niechaj go broni./bis I my się do stóp Twoich ciśniemy, Nasze potrzeby Tobie są znane, Bo my modlitwy nasze wznosiemy, Wielbiąc Twe Serce Niepokalane./bis I kraj nasz cały i lud Twój wierny, Tobie, o Maryo, dziś polecamy, Niechaj nas wszystkich Bóg miłosierny, Którego przez Twe Serce błagamy./bis W jednę rodzinę zbierze tam w niebie, W wiecznej świątyni Serca Twojego, Byśmy, Marya, wielbili Ciebie, U stóp Chrystusa, Pana naszego. Amen./bis

Spis pieśni


[link melodia]
, Królowa nieba Maryja; W twojej opiece niechaj zostajemy, Śliczna bez zmazy lilika; Wdzięczna Estero o Panienko święta! Tyś przez Aniołów jest do nieba wzięta, Niepokalanie poczęta! Na każdy moment, na każdą godzinę, Twojej pomocy żądamy; Pani Anielska odproś naszą winę, Do ciebie grzeszni wzdychamy: O fórto Rajska! ucieczko grzeszników! O Matko Boska! ratuj niewolników, Niepokalanie poczęta! Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu, Maryja Matko miłości; Kto służy tobie nie daj go zginieniu, Broń nas od czartowskiej złości; Pokaż łaskę swą Matko litościwa, Najświętsza Panno bądźże szczodrobliwa, Niepokalanie poczęta! Masz berło w ręce znać żeś Monarchinią, Masz drugie Syna swojego; Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę, W on dzień skonania naszego; Niech cię chwalimy z twym Synem społecznie, Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie, Niepokalanie poczęta! Przybądź o Matko w ostatnim terminie, Ciebie my grzeszni wzywamy, Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie, Niechaj przy tobie skonamy: Ubłagaj Syna niechaj się zmiłuje, A żywot wieczny po śmierci daruje, Niepokalanie poczęta!

Spis pieśni


[link melodia]
, Naszéj korony Święci Patronowie, Waszéj opieki żebrzemy dla kraju, Mieszkańcy Raju! Wspomnijcie, Bracia, na swoich rodaków, Książęta niebios, na biednych żebraków: Raczcie się w niebie przyczyniać za nami, Swemi modłami! Jeśli głód, wojna, lub powietrze srogie, Nawiedzać poczną królestwo ubogie: Brońcie nas, stojąc na kraju granicy, Święci strażnicy! O Boże niech nam będzie uiszczona Prośba, od Twoich przyjaciół czyniona, Dla zasług życia i krwi wysłuchana, Chrystusa Pana!

Spis pieśni


[link nuty] , w wsi Zuzela urodzony, Nasz Stefanie Kardynale, dzisiaj już Błogosławiony, I Gnieźnieński i Warszawski dostojny Metropolito, Coś był Papieskim legatem nad Polską Rzeczpospolitą, Wielki polski mężu stanu, politykom wzorze męstwa, Któryś Polskę z niejednego ratował niebezpieczeństwa, Niezłomny Polski Prymasie z przełomu tysiącleci Któryś Polsce pobożnością i nauką mądrą świecił, Coś za wiarę katolicką mężnie uwięzienie znosił, A z więzienia nie zaprzestał świętej Bożej nauki głosić, I Narodu Jasnogórskie Ślubowanie przygotował, Aby wiarę w trudnych czasach komunizmu lud zachował, Któryś stale przypominał Anioła Polski orędzie: Polska albo będzie trzeźwa albo więcej jej nie będzie. Dlatego, pragnąc uniknąć naszego Narodu zguby, Trzeźwości postanowienie wplotłeś w Jasnogórskie Śluby. Ostatecznie piekielnego pobić chcąc nieprzyjaciela, Wiernym bezalkoholowe nakazałeś mieć wesela. Dlatego cię sławić będzie każde przyszłe pokolenie Nazwisko Wyszyński nigdy już nie pójdzie w zapomnienie. Dziś błagamy, Kardynale: tam stojąc przed Bożym tronem Wznoś do Przenajświętszej Trójcy modły za Polską Koronę, Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Polski Królowej, Której z oddaniem służyłeś przez swoje życie surowe. Niech Naród Boga wychwala dzięki życiu w wszechtrzeźwości I przez zgodne z Dekalogiem życie dąży do świętości, Abyśmy się z Tobą w Niebie kiedyś po śmierci spotkali I wspólnie Boga wielbili, i hołdy Mu oddawali.
[link melodia]
, Tyś stał na straży ładu moralnego. W jedynym Bogu Kościół opierałeś, Sercu Maryi ufność swą oddałeś. Święty Stefanie, apostole wiary, ucz nas miłości silnej i wytrwałej, by nasze życie przez dłonie Maryi było spotkaniem z Bogiem Trójjedynym. Sługo Kościoła, Boga Jedynego Tyś jest prorokiem Narodu naszego. Tysiąca jeden jedyny wybrany Zworniku wiary nigdy niezachwianej. Filarze wiary domu ojczystego ucz nas na zawsze życia pobożnego. Wlewaj nadzieję płynącą od Ojca, bądź umocnieniem naszym aż do końca. My zaś będziemy odtąd żyć twym słowem, by mieć wesela bezalkoholowe, strzec w łonach matek życie polskich dziatek i aby dzieci miały mamę, tatę.
[link melodia]
, Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiarę I przeprowadziłeś przez czerwone morze, Mocą zawierzenia samej Matce Bożej. Soli Deo, Jedynemu Bogu! Moc i uwielbienie, potęga i chwała; Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia, Ojca i pasterza Opatrzność nam dała. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą, Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca; Dosyć zła mówiłeś potężnym tyranom, U nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem! Kiedy uwięzionym byłeś niewolnikiem, Twój wieczorny Apel był Ojczyzny krzykiem; By Kościół był wolny, rodacy wiernymi, Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi. Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę, Kocham Polskę więcej niźli własne serce; Przyjdź więc teraz, Ojcze, stań po naszej stronie, Przeprowadź przez morze, Naród weź w obronę.
[link melodia]
. Dla Niego hołdy, cześć i chwała. Więzienia, smutki i trudy i znoje, Dla Boga życie poświęcając swoje. O niezłomny Prymasie Tysiąclecia, Kardynale Stefanie Wyszyński. Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości, Módl się za nami i prowadź do świętości. Dość już! Non possumus! – wołał, Gdy Boga znów obrażać chcieli. Świętości bronić przed bezbożnym wrogiem. - Maryjo wszystko składam w ręce Twoje. Polskę zawierzył Maryi, By zawsze nami przewodziła. Bo Ona naszą drogą do wolności, Bo Ona naszą Bramą do wieczności. Moja kochana Ojczyzno! Dziś z Nieba modlę się za ciebie. Ufajcie Bogu, to z Nim zwyciężycie, Z Maryją siebie i świat przemienicie.
[link melodia]

Spis pieśni


[link melodia]
wy z niebieskich gór Wojska niezliczone wy anielski chór Słońce księżyc gwiazdy świecąc w dzień i w noc Chwalcie Pana swego chwalcie Jego moc Słońce księżyc gwiazdy świecąc w dzień i w noc Chwalcie Pana swego chwalcie Jego moc Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód Co wisicie w górze chwalcie Pański cud Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe A stanęło wszystko na rozkazy te Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe A stanęło wszystko na rozkazy te Panny i młodzieńcy starcy pełni lat Chwalcie Imię Pańskie Jego cały świat Ponad niebo ziemię wyższą Jego cześć On ród ludu swego raczył w górę wznieść Ponad niebo ziemię wyższą Jego cześć On ród ludu swego raczył w górę wznieść

Spis pieśni


[link melodia]
, bo serce Jego Żąda i pragnie serca naszego Dla nas Mu włócznią boleść zadana Kochajmy Pana kochajmy Pana O pójdź do Niego wszystko stworzenie Sercu Jezusa złóż dziękczynienie I swoje przed Nim zegnij kolana Kochajmy Pana kochajmy Pana Pójdźcie do Niego biedni grzesznicy Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy Nad śnieg zbieleje dusza zmazana Kochajmy Pana kochajmy Pana Pójdźcie do Niego szczęśliwe dusze Obmyte we łzach pokuty skrusze Już niewinności szata wam dana Kochajmy Pana kochajmy Pana Pójdźcie do Niego święci anieli Z którymi szczęście On w niebie dzieli Przyjdź Jeruzalem chwałą odziana Kochajmy Pana kochajmy Pana Przyjdź o Panienko coś Go zrodziła Coś niezrównana w miłości była Z Tobą Maryjo niepokalana Kochajmy Pana kochajmy Pana Wszyscy ach wszyscy przed Nim padajmy Serca Mu swoje wspólnie oddajmy O bo tak woła miłości rana Kochajmy Pana kochajmy Pana Jezu najsłodszy do serca rany Przyjmij świat cały krwią Twą oblany Byśmy na ziemi i wiecznie w niebie Kochali Ciebie kochali Ciebie

Spis pieśni


[link melodia]
, Błagamy Ciebie, święta Dziewico: Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, Módl się za nami, zdrowaś Maryja! Wśród czystych duchów w obliczu Pana Tyś przenajświętsza, niepokalana Jak pośród kwiatów wonna lilija, Jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja! Ty, co karmiłaś świata Zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie. Niech brak żywności nas nie zabija, Broń nas od głodu, zdrowaś Maryja! Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, Przez Twe łzy gorzkie, Matko jedyna, Oddal chorobę, co lud zabija, Broń nas od moru, zdrowaś Maryja! Ty, coś nie znała innych płomieni Nad miłość Bożą, prosim strwożeni: Spraw, niechaj pożar dom nasz omija, Broń nas od ognia, zdrowaś Maryja! Panno przeczysta, pokorna, cicha, Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha. Niech się niezgoda wśród nas nie zwija, Broń nas od wojny, zdrowaś Maryja! Królowo nasza wśród cherubinów, Usłysz pokorny głos z ziemi synów, Co się do tronu Twojego wzbija, Usłysz pokorne: zdrowaś Maryja!

Spis pieśni


[link melodia]
, nad zgubo naszo chtóż nie zapłacze. Jak marnotrawne dzieci ubogie w któro sia tero udamy droge? Trza do Gietrzwałdu w warnijskiej ziami, gdzie sia zjawiła z łaskami swemi, co sia bez grzychu ong narodziuła, by Boże łaski ludziom wróciuła. Pójdźmy do Matki, bo dziwna siła ciągnie nas pod klon, gdzie się zjawiła Najświętsza Panna Niepokalana to jest ta nasza Matka kochana. Pójdźmy do Matki, woła nas Ona choć nas przytuli do swego łona. Chce nam łzy otrzeć, chce nas pocieszyć lecz chce, bym naprzód przestali grzeszyć. Pójdźmy do Matki prosić i błagać by Jej Syn Boski przestał nas smagać a gdy się w gniewie na nas zamierzy na prośbę Matki niech lżej uderzy. Lecz po cóż di tej Najświetszej Matki mamy iść krnąbrne, złośliwe dziatki kiebym Jej Syna jako Judasze zdradzili Żydom za grzechy nasze. Po cóż iść do tej Najświętszej Panny gdym krwią Jej Syna całkiem zbryzgany bom włożyli wieniec cierniowy i biczowali od stóp do głowy. Jak do tej Boskiej Matki Dziewicy pojdziemy grzeszni i niewdzięcznicy kiedym Jej Syna na śmierć sądzili potem grzechami na krzyż przybili. Jak podnieść ku Niej swe grzeszne oczy gdzie się z Jej Syna reszta krwi toczy bom grzechami przebodli serce my, Jej Boskiego Syna morderce. Jakże się stawiem przed Jej obliczem bez żalu w sercu, bez skruchy, z niczem odarci z cnoty, a z brudno duszo to-ć sie Jej oczy odwrócić muszo. O nie, Maryja pełna litości ucieczka grzesznych, Matko litości choć nad grzesznymi bardzo się smuci nie wzgardzi nami, nas nie odrzuci. Bo Jej syn Boski konał na krzyżu Maryja stała przy Nim w pobliżu. Porządek Matki uległ zamianie nas Jej za dziatki oddał Pan w Janie. Pójdźmy więc, zrzućmy serca kajdany Pokutą leczyć grzechowe rany. Kto się swych grzechów szczerze wyrzecze, Maryja bierze go pod swą pieczę. Właśnie dlatego się objawiła, Grzesznym z pomocą swoją przybyła. Ażeby leczyć dusze i ciała, Przybywać pod klon zawsze kazała. Ale groziła, że niepoprawni, Krzywoprzysiężce, grzesznicy jawni I nieczystości grzechom oddani Również pijacy będą karani. O Matko Bosko Niepokalana błagamy Ciebie, Ty błagaj Pana niechaj nam wszystkie winy przebaczy a łaskę swojo udzielić raczy. W cierpieniach nędzy, w każdej potrzebie przybywającym Matko do Ciebie najskuteczniejszy środek wskazała boś nam różaniec mówić kazała. Twój rozkaz, Matko, jest nam rozkazem więc przyrzekamy przed Twojem obrazem różańcem świętym uwielbiać Ciebie zawsze i wszędzie, tutaj i w niebie. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, Mieczem boleści wskróś przyszytego, /Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami: Ucieczko grzesznych, módl się za nami!/bis Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy, I gdzie ratunku szukać będziemy, /Twojego ludu nie gardź prośbami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis Imię Twe, Maryo, litością słynie, Tyś nam pociechą w każdej godzinie, /Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis Z każdej, o Matko, do Ciebie strony, Woła w swej nędzy lud uciśniony. /Wspieraj nas Twego Serca łaskami, Ucieczko grzesznych módl się za nami./bis O Matko nasza, Matko miłości, Niechaj doznamy Twojej litości, /My tacy biedni, kiedyśmy sami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis Lekarko chorych, w naszej niemocy, Wołamy z jękiem Twojej pomocy, /Bośmy okryci grzechów ranami. Ucieczko grzesznych, módl się za nam./bis A gdy ostatnia łza z oka spłynie, O Matko święta, w onej godzinie, /Zamknij nam oczy Twemi rękami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis I kiedy ziemskie życie uleci, Proś, niech nam Jezus w niebie zaświeci, /Byśmy Hosanna tam z Aniołami, Śpiewali wiecznie: módl się za nami./bis[2]

Spis pieśni


[link melodia]
, Trzeba, żeby był ochrzczonym W katolickiéj świętéj wierze: Z niéj zbawienie każdy bierze. Wiara ma te punkta w sobie: Czcić Boga w Trójcy Osobie: Trójcę w jedności wyznawać, Jednemu Bogu cześć dawać. Mieszać Osób nie potrzeba, Istota jest jednaż z nieba, Nierozdzielna, niewymowna, Do pojęcia niepodobna. Insza Osoba Ojcowska, Insza Osoba Synowska, Insza i Ducha Świętego, Bóstwa jednak są jednego. Jako Ojca, tak i Syna Natura ich jest jedyna, Takaż i Ducha Świętego Spólnie z Nimi żyjącego. Ojciec od wieków będący, Syn z Nim równo królujący I Duch Święty téjż wieczności, Wszystkie jednéjż wszechmocności. Nie trzéj jednak są wiecznymi, Nie trzéj nieogarnionymi, Ale trzéj jednéj jedności I niebieskiéj spółeczności. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Duch Święty, Bóg to jeden niepojęty, I nie trzéj w niebie Bogami, Nie trzéj zowią się Panami. Trzy osoby wyznawamy, Lecz jednego Boga mamy, Nie trzech Bogów, żadną miarą, Bo się to nie zgadza z wiarą. Ojciec z nikąd nie czyniony, Niestworzony, niezrodzony, Lecz Syn od Ojca samego Jest zrodzony przedwiecznego. Duch Święty od Ojca z Synem Kochający się jedynym Pochodzi z spólnéj miłości I z spólnéj Bóstwa skrytości. Nie trzéj tedy są Ojcami, Ani téż są trzéj Synami, Nie trzéj Duchami świętymi; Nie trzéj nieogarnionymi. Nie masz w téj Trójcy pierwości, Nie masz ani pośledności, Ale wszystkie trzy osoby Jednéj chwały i ozdoby. Widzisz słońce przechodzące I promienie gorejące I ciepło, które wydaje, A przecie jedność zostaje. Nie wprzód słońce, niż promienie, Ani ciepło ich wyminie, Ale oraz wszystko troje Jaśnie stawa w oczy twoje. Taż wiara zawiera w sobie Wcielenie wtóréj Osobie: Przyznać Syna przedwiecznego Z Maryi narodzonego. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Wszego świata Odkupiciel, Będący Bogiem przed wiekiem, W czasie nam się stał człowiekiem. Bóg z istoty Ojca Swego, Mocą Ducha przedwiecznego Wcielony z Matki istoty, Stał się człowiekiem z ochoty. Był z duszy, z ciała złożony, Z Ojcem w Bóstwie porówniony; Równy Ojcu według Bóstwa, Mniejszy względem człowieczeństwa. Lubo był Bogiem prawdziwym, I człowiekiem, jak my, żywym; Nie dwie to były Osobie, Jeden człek natury obie. Nie przemienił w ciało Bóstwo, Lecz przyjął ludzkie ubóstwo Naturę Boskiéj istności Zostawując w swéj wieczności. Jako bowiem ciało z duszą, Lubo różności mieć muszą, A przecię jeden człek stoi, Chociaż z natury obojéj; Tak Synem Bożym przed wiekiem I zaś na ziemi człowiekiem Jeden Chrystus tu zostawa, Który nam Swe ciało dawa. Pragnąc naszego zbawienia I dusz ludzkich odkupienia, Umęczon, ukrzyżowany, Sromotnie zamordowany. Zstąpił do piekła ciemnego, Powstał zmartwych dnia trzeciego, Wstąpił do nieba w Swéj mocy, Zkąd żebrzem Jego pomocy. Na prawicy Ojca Swego Siedzi Boga wszechmocnego, Z tamtąd przyjdzie z chwałą wielką Aby sądził duszę wszelką. Wszyscy zmartwych powstaniemy, Przed Jego sąd się stawiemy; Tam odkryją się wsze sprawy I najzakrytsze zabawy. A którzy dobrze czynili, Będą z Bogiem wiecznie żyli; Złośników zaś ciężkie męki Trapić będą na wiek wieki. Czego uchowaj nas, Panie, A daj nam upamiętanie, Abyśmy wiernie służyli I Ciebie w niebie wielbili. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, W Majestacie niepojęta! Ojcze, Synu, Duchu Święty! Jedén Boże niepojęty. Przepaść bezdennéj jasności, Wieczna, skryta tajemności! Światłem wiary daj się poznać, Daj sercem całém miłować. Święty, Mocny,Nieśmiertelny, W jednocie Twej nierozdzielny, Wszechmocny, mądry i dobry, W łaskach niezliczony, szczodry! Wejźrzyj na człeka nędznego, Cień wedle obrazu Twego! Poratuj Twego stworzenia, I obroń nas od zginienia. Ojcze, Synu, Duchu Święty! Niestworzony, niepojęty! Przed Tobą się dziś kłaniamy, Na kolana upadamy. Usłysz prośby dostatecznie, O Jezu dobro przedwieczne! Wziąwszy nas do swéj opieki, Nie daj zaginąć na wieki. O Trójco Błogosławiona! Po wszystkim świecie wsławiona, Jedyny Boże, a wielki, Wywiedź z niewoli grzészniki! Odpuściwszy wszelkie winy, Domieść niebieskiéj krainy; Racz domieścić nasze dusze, Zbawiwszy wszelkie pokusy. Słyszę, Serafini! głos wasz: Święty, Święty, Święty Bóg nasz! Ojciec, i Syn, i Święty Duch, Trójco Święta, jeden Pan Bóg. Bądźże od nas uwielbiony, A od wszystkich pochwalony; Dajże byśmy więc wierzyli, Na Ciebie wiecznie patrzyli.

Spis pieśni


[link melodia]
, Z nami Aniołowie pokłon Trójcy dajcie; Z nami ziemia, morze, ptastwo, zwierze, drzewa. I co tylko żyje, niechaj tę pieśń śpiewa: Błogosławiony Bóg Ojciec nasz Stworzyciel! Błogosławiony Syn świata Odkupiciel! Błogosławiony Duch Święty Pocieszyciel! We trzech Osobach Bóg nasz jedyny, Ojciec wszystkich żywi, a Syn gładzi winy, Duch serca uczy. Do nas Święci z nieba na ten głos pośpieszcie, Z nami dusze w czyścu tą się pieśnią cieszcie; Narody niewierne głos Trójcy słuchajcie, Wierni o tem słysząc na twarz upadajcie. Bóg co sam przepaści napełnia głębiny, Ten ma trzy Osoby, w naturze jedyny, Trójcą Świętą nazwan z swego objawienia, Ktoby Go tak nie znał, niepewny zbawienia. Z nami wyznawajcie Apostolskie głosy, Ojca, Syna, Ducha, Boga nad niebiosy: W imię Tego Boga my od was ochrzczeni, W imię tejże Trójcy niech będziem zbawieni. Ojciec wszystko stworzył słowem, a nas ręką, Syn stał się człowiekiem, zbawia nas swą męką, Bóg Duch w sakramentach na kapłańskiej dłoni Rodzi, wzmacnia, karmi, leczy, mnoży, broni. Obraz swój na duszy ludzkiej Bóg wyraża, Człowiek duszę traci, gdy Boga obraża: Bo choć dusza droższa nad słońce i gwiazdy, Jednak ją za grzechem daje czartu każdy. Grzech jest złość gwałcąca Boskie przykazanie Bogu cześć wydziera i bliźnim kochanie: Kto grzech czyni, albo grzechem się nie brzydzi, Tego Bóg jak czarta wiecznie znienawidzi. Hardość, chciwość, niewstyd, gniewliwi, pijani, Gnuśni, nieochrzczeni są czartu poddani: Myśl, słowo, uczynek, albo zaniedbanie, Ciągną pomstę Bożą, gwałcąc przykazanie. Kto zgorszy, obmówi, lub zmyśli, posądzi, Źle poradzi, skrzywdzi, pobłaża, pobłądzi, Jeszcze jemu ta złość w tem życiu zaszkodzi Jeżeli on z chęcią krzywdy nie nagrodzi. Kto klnie, lub nieczysty, gardzi rzeczy święte, Cudze rzeczy tai, ma życie przeklęte, Kościoła nie słucha, ufa w zabobony, Ten z wiary i łaski Bożej wyrzucony. Którzy Boga nie chcą poznać ani siebie, W grzechach swoich pomrą i nie będą w niebie. Bo ich pomsta Boża i w życiu nie minie, I na Jozafata straszliwej dolinie. W życiu tracą łaskę, po śmierci zbawienie, Od Świętych odchodzą na wieczne płomienie: Lecz Bóg miłosierny do sądu nie śpieszy, Gdy się sam kto sądzi, ten się z niebem cieszy. Łaskawie odpuszcza, gdy z kapłanem siedzi, Widząc żal, poprawę grzesznych po spowiedzi: Ale nieszczęśliwy, kto się tak spowiada, Że swe grzechy tai, albo znów w nie wpada. Którzy w postach, modłach grzechy opłakują, Karmią, odziewają, ubogich ratują, Chorym służą, więźniom na okup składają, Z nich umarłych dusze w czyścu pomoc mają. Domy Boskie zdobią, ołtarze, obrazy, Kości Świętych wielbią bez wiary urazy, Jednej są posłuszni cnej kościoła głowie, Odpust biorąc, nad swe przekładają zdrowie. Takich gdy chce karać Ojciec zagniewany, Bóg Syn na ołtarzu stawi krew swą, rany: Ciało, krew swą Jezus wraz z kapłanem święci, Samym sobą karmi, by nam był w pamięci. Teraz post, jałmużna, modlitwy i praca, Sprawiedliwą karę przez odpust odwraca: Tu kazania, spowiedź są do nieba drogą, Po śmierci łzy krwawe nic już nie pomogą. Teraz Świętych Boskich wezwana przyczyna Z Matką miłosierdzia zjedna Boga Syna: Ale komu w grzechu śmierć odbiera siły, Ten z potępionymi zawyje z mogiły. Nużeż z płaczem w niebo oczy swe podnośmy, Trójcy Przenajświętszej odpuszczenia prośmy, Przedwieczny nasz Boże, daj nam gniew swój minąć, I nie daj nam, dziełom rąk swoich, zaginąć.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
! Tobie cześć i chwała. Tobie, Panie oddaje pokłon ziemia cała, Tobie wszystkie mocarstwa, nieba Aniołowie, Śpiewają Serafiny i Cherubinowie: Święty Pan Bóg Zastępów, Święty, Święty, Święty! Na niebie i na ziemi w chwale niepojęty. Ciebie orszak wspaniały Apostołów Świętych Wyznawa, i Proroków liczba niepojętych; Walecznych Męczenników Ciebie wielbi sława, I Ciebie Kościół święty na ziemi wyznawa, Ciebie Ojca wielkiego i niezmiernej chwały, Syna Twego swym Panem wyznawa świat cały. Ducha także Świętego swym Pocieszycielem, Chrystusie! Tyś jest Królem naszym, Zbawicielem, Ty dla naszej wolności Ojca Syn odwieczny, Tyś w żywocie Panieńskim dosyć był bezpieczny, Ty śmierć zbiwszy wskazałeś, gdzie do nieba droga, Ty siedzisz w chwale Ojca na prawicy Boga. Sędzią Cię uznawamy, podaj nam więc rękę Drogą Krwią odkupionym i przez Twoją mękę W wiecznej chwale z Świętymi daj nam zamieszkanie; Zbaw lud i Twej cząstce pobłogosław, Panie, Rządź nami, byśmy zawsze Tobie tylko żyli, Abyśmy Cię przez wszystkie dni nasze chwalili. Abyśmy Imię Twoje wielbili na wieki, Nie spuszczaj nas, o Panie, z Twej świętej opieki, Broń nas zawsze od grzechu, zmiłuj się nad nami, Bądź nam litościw, Panie, do Ciebie wołamy; Bądź miłościw, dopóki nie zamkniem powieki, Tobie, nadziejo nasza, żyć chcemy na wieki.

Spis pieśni


[link nuty] , I równemu im Duchowi, Trzem Osobom niechaj będzie Jednakowa chwała wszędzie. W miłosierdziu niepojęta Przyjdź na pomoc Trójco Święta! I wysłuchaj prośbę moją, A pokaż nam łaskę Twoją. Niech Cię chwalę, Boga mego, W Trójcy Świętej jedynego; Chwała Twoja, wieczny Panie Niech w sercu mem nie ustanie. Boże Ojcze Wszechmogący! Twe stworzenie kochający, Wysłuchaj nas, lud proszący, W dobroci Twej ufający. Dałeś na śmierć Syna Twego, Dla miłości z nas każdego, Niechże droga męka Jego Ubłaga Cię, Boga mego. Marnotrawne kochasz syny I odpuszczasz onym winy, Nas do dobrej przyjm krainy, W dzień śmierci, Ojcze jedyny! Synu Boży narodzony, W Sakramencie utajony, A na krzyżu umęczony, Bądź nad wszystko pochwalony. W serca Twego miłej ranie, Niech otrzyma ubłaganie Nasze do Ciebie wołanie, Synu Boży, Jezu Panie! Mocą krzyża krwią zlanego, Od wszelkiego zasłoń złego, Każdego człeka grzesznego, Krwią Twoją odkupionego. Duchu Święty, daj natchnienie, I nam grzechów opatrzenie, Przez łask Twoich udzielenie, A potem wieczne zbawienie. Zapal ogień w nas miłości, Użycz daru roztropności, W przeciwnościach cierpliwości, I należytej czystości. Bądź pociechą zasmuconym, Bądź ratunkiem utrapionym, Przewodnikiem bądź błądzącym, I przytomnym Ciebie czczącym. Dla miłości ludu Twego, Trójco Świeęta, z czyscowego, Wyzwól z ognia Twoje sługi, Przez wszystkich ŚŚ. zasługi. Wspomnij Jezu na twe rany, Dla dusz tych ukrzyżowany, I dźwignij je zranionemi, Z czysca rękami swojemi. O Maryo dobrotliwa, Matko wszystkim litościwa, Staw się do Boga za nami, Wszystkiemi jego sługami. Wszyscy Święci za nas proście, Trójcę świętą, i wspomożcie, Niechaj Boskiéj łaskawości, W każdéj doznamy ciężkości.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Zmiłujże się, zmiłujże się, zmiłujże się nad ludem Twoim, Coś go odkupił, Chryste, świętą Krwią Twoją; Nie gniewajże się na wieki na nas! Wysłuchaj, wysłuchaj, wysłuchaj, o Panie, prośby nasze! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Zmiłujże się, zmiłujże się, zmiłujże się, zmiłujże się nad ludem Twoim, Coś go odkupił, Chryste, świętą Krwią Twoją; Nie gniewajże się na wieki na nas! Wysłuchaj, wysłuchaj, wysłuchaj, o Panie, prośby nasze! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Zmiłujże się, zmiłujże się, zmiłujże się nad ludem Twoim, Coś go odkupił, Chryste, świętą Krwią Twoją; Nie gniewajże się na wieki na nas! Amen.

Spis pieśni


[link nuty] , Nocne ciemności przywodzi; Boże trojaki w jedności! Wzbudź w nas ogień Twej miłości. Jutrzenka słońce uprzedza, Ciemności nocne rozpędza; Niech promień Twojej światłości Sprawuje w nas smak wieczności. O Boże! Tyś Pan nad pany, W miłosierdziu nieprzebrany, W Bóstwie jedyny, trojaki W Osobach: czy kto jest taki? Podaj rękę, że wstaniemy, A my niechaj Cię chwalimy, Powinne dzięki oddając, Przed Twym tronem upadając. O Boże w Trójcy jedyny! Który rządzisz wsze krainy, Przyjm, prosimy, nasze śpiewania, Serdeczne łzy i klękania. Którzy Cię rano chwalimy, Cześć wieczorną oddajemy; Spraw, byśmy z Tobą mieszkali, Pokłon wiecznie oddawali. Chwalę Cię, w Trójcy jedyny Boże, odpuść nasze winy; Teraz, zawsze i na wieki Nie wypuszczaj nas z opieki. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Chwalcie i wysławiajcie wiecznie Imię Jego. Błogosławcie Anieli, niebiescy dworzanie, Błogosławcie niebiosa, wy Pańskie mieszkanie. Błogosławcie Go wody wzgórę zawieszone, Błogosławcie mocarstwa w siłach doświadczone. Błogosław Go księżycu i słońce gorące, Błogosławcie Go gwiazdy na niebie błyszczące. Błogosław Go i deszczu, rosy spadające, Błogosławcie Go wiatry, powietrze czyszczące. Błogosław Go i ogniu, i upały srogie, Błogosław Go i zimo, i ty, lato drogie. Błogosławcie Go rosy, szrony, zimna mroźne, Błogosławcie Go śniegi, i wy, lody groźne. Błogosławcie Go nocy i wszelkie ciemności, Błogosławcie Go światło i dzienne jasności. Błogosławcie Go chmury w powietrzu wiszące, Błogosławcie pioruny, ogniem trzaskające. Błogosław, ty okręgu ziemski, Pana swego, Chwalcie i wysławiajcie wszystko Imię Jego. Błogosławcie Go góry, pagórki, doliny, Błogosławcie Go wszystkie krzewy i rośliny. Błogosławcie Go zdroje, błogosławcie rzeki, Błogosławcie Go morza i chwalcie na wieki. Błogosławcie Go twory, co żyjecie w wodzie, Błogosławcie Go ptactwo i chwalcie Go w zgodzie. Błogosławcie zwierzęta i bydło domowe, Błogosławcie Go ludzie, syny Adamowe. Błogosław, Izraelu, Pana Boga twego, Chwalcie i wysławiajcie wiecznie Imię jego. Błogosławcie kapłani Pańscy we świątnicy, Błogosławcie Mu wszyscy Jego służebnicy. Błogosławcie Go duchy z ciała wyzwolone, Błogosławcie Go dusze usprawiedliwione. Błogosławcie Go serca pokornego Święci, Błogosławcie Go wszyscy, wy do nieba wzięci. Anania, Mizael, Azaria swemu Błogosławcie na wieki Panu niebieskiemu. Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Chwalmy i wysławiajmy wiecznie Imię Jego. Wielki Boże na niebie, bądź błogosławiony, Chwała Tobie na wieki! Boże nieskończony.

Spis pieśni


[link melodia]
, O jedności godna czczenia, Przez Ciebie my stworzeni, wieczności prawdziwa, Przez Ciebie odkupieni, miłość dobrotliwa; Lud Twój wszystek Ty racz obronić, Zbaw, oczyść, wyzwól, chciej obronić, Ciebie, wszechmocny wychwalamy, Tobie cześć i chwałę składamy, Tobie my śpiewamy I Ciebie wzywamy, Boże w Trójcy świętej nigdy niepojęty, Ty zawsze bądź z nami. Amen.

Spis pieśni


[link nuty] , Cześć daj w Trójcy jedynemu; Niechaj Trójca Święta słynie, Niechaj o Niej pienie płynie Wesołymi hymnami. Nieme usta i języki, Wesołe czyńcie okrzyki; Bogu w Trójcy jedynemu I w jedności troistemu Dajcie chwałę i dzięki. Który się ze dwu nierodzisz, Ale odedwu pochodzisz, Otwórz usta, by mówiły; Myśli, które w grzechu były, Oczyść ogniem miłości. A my słudzy sercem całem Wielbmy pieniem nieustałem Wszystkie łaski, wszystkie dary, Które hojnie i bez miary Trójca Święta nam daje. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link nuty] , W Tobie jeden Boże, Co w światłości mieszkają, Gdzie nikt przyjść nie może, Istność nierozerwana, Różna we własnościach, Trójcą świętą nazwana, Obfitą w dzielnościach. Wysławiam, Boże wielki! Moc Twą niezmierzoną, Dziwną mądrość, czyn wielki, Ze ziemią stworzoną, Ogłaszam wdzięczność moję Słodyczą przejęty, Uwielbiam dobroć Twoję, Żem z niczego wzięty. Ojcze litości, Bóstwo, Miłości jedyna, Wejrzyj na me ubóstwo, Na mnie, Twego syna: Tyś mnie przyjął dla Siebie, Ja prośby podwoję, Pozwól mi przyjść do Ciebie I widzieć twarz Twoję. Synu Boga, z miłości Na ten świat zstąpiłeś I w największej stałości Człeka odkupiłeś; Niech dla Twojej krwi drogiej Gorycz śmierci znoszę, Unikam winy srogiej, Grzechy odpuść, proszę. Zagrzej mnie, Duchu święty Miłością godziwą, Obrzydź mi grzech przeklęty, Daj cnotę prawdziwą. Bym nie zboczył od Ciebie, Spraw przez dobrotliwość, Potem niech żyję w niebie Gdzie wieczna szczęśliwość. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
! któż Twe siły powie? Niechaj ust będzie tysiąc, ustaną w wymowie. Twoją mocą stworzyłeś niebieskie obroty, Twego słowa słuchają pioruny i grzmoty. Lotne wiatry i gęste nocnych gwiazd szeregi, Miesiąca i dziennego rącze słońca biegi. Wyniosłe w niebo góry, krzemieniste skały, Na posłuszeństwo Tobie cale się oddały. Co na ziemi, co w niebie Boska tylko ręka Stworzyła, na głos Pański to wszystko uklęka. Wszelki zwierz z Twojéj ręki pokarmy odbiera, Z Twojego daru pszczółka słodką rosę zbiera. Nie uskarża się nikt na Twoje zapomnienie; Przeznaczonego sobie wszelakie stworzenie Z Twéj śpiżarni pokarmu chętnie oczekiwa, Na który gdy czas przyjdzie, szczodrze dany bywa. Powietrzne ptastwa, których liczby nie zrachuje, I tych Twoje staranie jadłem opatruje. Co tylko na powietrzu, co w wodzie zostaje, Tym wszystkim Twoja ręka pokarmy wydaje. O Boże nieśmiertelny, wszystkich wieków Panie! Świętym Cię, Świętym zowie stworzenie wyznanie. Wiecznym jesteś, o Boże, i téż niezmierzonym, Żadnym brzegiem, granicą żadną niezamknionym. Twoja wielkością każde zwyciężyłeś miary, Trudność Twéj wszechmocności, trudno przybrać pary. Ziemia i nieba żadnéj niech liczby nie mają, Bogu jednak w wielkości nigdy nie zrównają. Który jest bez początku, na wieki króluje, Każdą rzecz w Sobie mając nic nie potrzebuje. W słowach i dziełach Bóg jest mocarzem doznanym, Najwyższym śmierci rządcą i żywota Panem. Do Twéj się, Boże, woli jak łańcuch ukuty Wszystko ciągnie; Ty każdéj chwili i minuty Tysiąc nieb, tysiąc światów takich wybudujesz, A Twojéj ręki Boskiéj niwczém nie zmocujesz. Takowe Boga siły uniżoną chęcią Nakłoniwszy się wdzięczną szanujmy pamięcią. Niech Trójcę Świętą chwali, co tylko się rodzi, Co lata, płynie, żyje, co po ziemi chodzi. Boże, Stwórco dobrego, dobryś jest bez miary, Nierychłe Twoje gniewy, lecz skwapliwe dary. Cokolwiek tylko z Ciebie płynie i pochodzi, Temu na doskonałéj dobroci nie schodzi. Jeśli jest słodycz: od Twojéj płynie słodkości; Jeżeli piękność: od Twojéj idzie piękności. Z Twojéj skarbnicy rozum i zycie wypływa, Od Ciebie doskonałość i zmysł dany bywa. Pięknymeś bez urody, wiecznie zostający Bez wieków; Ojcem jesteś matki nie znający. Prawdziwie Ciebie, Trójco Najświętsza, chwalimy, Że się między stworzeniem Twojém być liczymy. Człowiek niczém nie będąc, ani małym proszkiem, Ty go stworzyłeś, Boże, jakby jednym bóżkiem, Górne mu na mieszkanie niebo naznaczając; Lecz on się na tak wielkim honorze nie znając, Od węża piekielnego jabłkiem nakarmiony, W przeklęctwie i karaniu został pogrążony. Więc poszedł za stworzeniem zaćmiony szaleństwem, Któryby się miał Boskiém szczycić podobieństwem. Łaskawy miłosierdzia Ojcze i zbawienia, Boże Synu, i z Ojcem równego zmocnienia Święty Duchu, idący odedwóch istoty, W niczém mniejszym nie będąc, równyś obom cnoty. Oto człowiek, co zgrzeszył, odchodząc od Ciebie, Chce Cię mieć powracając łaskawego w niebie. Do Twego Majestatu grzeszne ręce składa, Pełne żalu przed Tobą serce swe przekłada. Płaczącego za grzechy w Twéj trzymaj miłości, Nie chciéj go z tak zbawiennéj wypuszczać ścisłości. Boże w Trójcy jedyny, celu serca mego! Niech moje prośby idą do oblicza Twego, I który hymn wypłynął z serca uprzejmości, Niechaj będzie ku Twojéj sławie i godności. A my, którzy na ziemi czyniemyć honory, Niech od Ciebie niebieskie odnosim fawory. Amen.

Spis pieśni


[link nuty] , Równa jasność, jedno Bóstwo, Ty, Panie, jesteś wszystkiego Początkiem bez końca wszego. Wojska niebieskie Cię sławią, Chwałą Twą, pokłonem bawią, I trójna machina świata Błogosławią w wieczne lata. Ot jesteśmy i my niscy Słudzy Twoi, kłaniam wszyscy; Nie gardź żądzą i proźbami, Z niebieskiemi łącz hymnami. Jedném światłem wyznawamy, Przed niém trójnie upadamy, Alfa, Omega zowiemy, Że wszelki duch chwali, wiemy. Chwała Bogu przedwiecznemu, Chwała Jednorodzonemu, Chwała Duchowi Świętemu, Bogu w Trójcy jedynemu. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link nuty] , Ojcze i Synu z Duchem wiekuisty; Oprócz w Osobach nic nie rozróżniony, Bądź pochwalony. Do Ciebie Trójco Najświętsza wołamy, na pomoc naszą pokornie wzywamy: Dla Twéj dobroci błogosław lichemu Stworzeniu Twemu. Pokaż ojcowską Ojcze łaskę Twoję, oczyść w krwi Twojéj Synu duszę moję: Przyjdź Duchu Święty i pociesz w potrzebie Proszących ciebie. Ojcze równego Sobie Syna rodzisz, Duchu spółecznie od Obu pochodzisz: A my w Twéj łasce niech się odrodzimy, I z cnót słyniemy. We trzech Osobach złączonyś jednością Bóstwa, sił, zgody i jedną wiecznością: Złącz i nas mocno, wiary statecznością I serc miłością. Oddal niezgody, powietrze, głód, wojny, bądź na nas grzésznych w łaskach swoich hojny: Daj dobre życie, grzéchów opłakanie, W łasce skonanie. A kiedy życie, doczesne ustanie, przyjm duszę moję w łaskę Twoją Panie: Niech Cię oglądam w Trójcy jedynego, Stwórcę swojego. Duszom które już Twéj sprawiedliwości, wypłacają się w czyszczowéj ostrości: Daj Trójco Święta odpoczynek wieczny, W niebie bezpieczny. Ratuj umarłych z wiarą Trójcy Świętéj, przyjmij ich do Twéj, chwały niepojętéj: Jako Twym sługom odpuść Boże winy, W Trójcy jedyny. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, I najcelniejsza jedności! Już słońce wschodzi ogniste, Racz wlać jasność w serca czyste. Ku Tobie rano z pieśniami, A wieczór idziem z prośbami, Daj, by pokłon nasz i chwała, I w niebie nie ustawała. Chwała Ojcu niebieskiemu, I Synowi jedynemu, Który z Duchem Świętym wiecznie Jeden króluje społecznie.

Spis pieśni


[link melodia]
, w Trójcy jedynemu, Wszechmogącemu Ojcu, i Synowi, Duchowi Świętemu: We trzech Osobach jesteś jeden Panie, Nie pojmie tego człowiecze mniemanie, I rozum ustanie. Bo nie tylkoć my Twego Majestatu pojąć nie możemy, Którzy na świecie mizerne stworzenia dobrze nie żyjemy; Lecz i tym trudno, którzy już są w niebie, Aby pojmować godnie mogli Ciebie, Niepojęty Panie. Więc upadamy przed Twym Majestatem Wszechmogący Boże! Daj skutek łaski czego ludzki rozum pojmować nie może, A odpuść grzéchy stworzeniu swojemu, Spraw by był koniec życiu bezbożnemu, Pokornie prosimy. Nie patrz na nasze obrzydłe występki, bez liczby i miary, I nie przepuszczaj na nas sprawiedliwie zasłużonéj kary: Bo przyjdzie zginąć Ojcze miłościwy, Za wszystkie grzéchy, kiedy będziesz mściwy; Niechaj nie giniemy, Niechaj nad nami Twoje miłosierdzie będzie miły Panie, Bo to przewyższa straszliwą surowość i słuszne karanie; Na któreśmy tak ciężko zasłużyli, Gdy ustawicznie tylkośmy grzészyli: Znamy zbrodnie swoje. Przecież my Twoje lepianki mój Panie, wejźrzyj na stworzenie, Daj pomoc łaski, a nie daj zaginać, raczej daj zbawienie; Bo cóż za prace mieć będziesz w nadgrodę, Miasto pożytku, niesłychaną szkodę; Zmiłuj się nad nami.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Miłosierdzia najwyższego, Boże jeden w Twej możności, Trojaki w person różności. Podaj rękę powstającym, Byśmy z trzeźwym a gorącym Umysłem Ciebie wielbili, I słuszne dzięki czynili. Bądź chwała Bogu Ojcowi I jedynemu Synowi, I cześć na wiek wiekom wiecznie Z Duchem chwalebnym społecznie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Po trzykroć dla nas utwierdził zbawienie; Stworzył, odkupił, przeznaczył do chwały, I zlał Swe tchnienie. Ludzie niebieską mądrością natchnieni po całej ziemi światło roznosili, Przykładem wsparci, siłą umocnieni Wiarę szczepili. Gdy lud pogańskie opuszcza świątynie, Mylnej czci bałwan kruszy się i łamie; I w naszej ziemi cześć prawdziwa słynie, Krzyż , wiary znamię. Ducha mądrości, w dziełach niepojęty! Niech się w nas wiara powiększy i wznieci; Zapal w nas płomień Twej miłości świętej Pociesz Twe dzieci.

Spis pieśni


[link nuty] , która światy tworzy, Słońce zapala, sieje blaski zorzy, Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże, W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę, W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę. W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem, Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem; W miłość, co Krew swą dała nam w ofierze, W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę, W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę. W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela, W Światło, co wieki i ludzi obdziela. W Boga z człowiekiem wieczyste przymierze, W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę, W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę.

Spis pieśni


[link melodia]
, Jedyny Boże od wieku, Już nam słońce z dniem odchodzi, Niech nam jasność Twoja słodzi! Rano Cię Boże! chwalimy, Wieczór się Tobie modlimy, Sławimy Cię głosy swemi Teraz, i czasy wiecznemi. Bogu Ojcu bądź cześć, chwała! Synowi także bądź dana! I téż Duchowi Świętemu, Bogu w Trójcy jedynemu!

Spis pieśni


[link nuty] , który w niebiosach panujesz, a nas chojnie darami gdy Cię prosim, opatrujesz, chwała Twego Jemienia, niech trwa bez zakończenia Przyjdź królestwo Twe Panie do nas, niech Twa wola .wszędzie od Twoych stworzeń w każdym stanie zawsze wykonana będzie Chleb powszechny niech mamy Ojcze nasz aż skonamy Ach odpuść nam łaskawie dobry Ojcze nasze winy, gdy się skruchą Ci stawię. Nie sądź ściśle nasze czyny Niech jak drugim mierzymy odpuszczenie znajdziemy Nie wodź nas na pokuszenie abyśmy nie upadli, uzbrój nasze ramienie byśmy grzechy zwyciężali. Stań na pomoc nam Boże, a grzech nas nie przemoże. Lubo Panie nie mały ucisk nas jeszcze dojmuje, lecz Ty tępisz mu strzały, Zsyłasz śmierć, co nas zajmuje i z nędzy nas znosi w wieczne nieba rozkoszy. Kto w mocnej czyni wierze, z zupełnem serca wylaniem, te siedem próśb odbierze skutek bo Jezus jest za nim. Amen! tak się niech stanie, o co Cię prosimy Panie

Spis pieśni


[link nuty] i w Imię Ducha świętego, niech się modlitwa zaczyna ucznia Chrystusowego, która od Chrystusa Pana, Zbawiciela naszego, Apostołom jest podana od Ojca niebieskiego. Ojcze nasz, Boże przedwieczny! któryś w niebie, na ziemi, na każdem miejscu obecny, oto Ciebie prosimy! niech Cię wszyscy ludzie znają być Ojcem dobrotliwym, niech Cię godnie wychwalają żywotem świątobliwym. Pomnażaj królestwo cnoty, królestwo Syna Twego, użycz łaski i ochoty, byśmy do zgonu swego świętą wolę Twą czynili, i jak wierni poddani, tak ją na ziemi pełnili, jako w niebie wybrani. Daj nam chleba powszedniego, daj, co wiesz, że pomoże, odwróć co jest szkodliwego, bądź Ojcem naszym, Boże! odpuść nasze nieprawości, nam niegodnym grzesznikom, jak my naszym z Twej miłości odpuszczamy dłużnikom. Nie wódź nas na pokuszenie! gdy w pokusę wpadniemy, tedy daj nam zwyciężenie, pokornie Cię prosimy, od grzechu i wszego złego uchowaj nas, o Panie! do zgonu życia naszego, daj nam w dobrem wytrwanie. Amen.

Spis pieśni


[link nuty] , Nie racz gardzić tem wołaniem! Kornie dziś prosimy Ciebie, Niebo uczyń nam mieszkaniem. Święć się imię Twoje, Boskie, Niechaj zabrzmi Twoja chwała; Spraw, by w naszej ziemi polskiej, Cześć Twa z każdym dniem wzrastała. Niechaj cały świat Cię chwali, Twoje Imię niech wysławia, Daj, abyśmy się nie bali Gromić zbrodnie i bezprawia. Przyjdź Królestwo Twoje, święte: Panie, Ty rządź, władaj nami; Niech niezgody te przeklęte Zginą wraz z wichrzycielami. Niechaj spokój zapanuje, Tu na ziemi, jak jest w niebie, J niech każdy z nas miłuje Brata swego, jakby siebie. Bądź Twa wola, o nasz Panie, Jako w niebie tak na ziemi; Daj, nich będzie jedna zdanie: Służyć Tobie wraz Świętemi. Niechaj wiernie Twe rozkazy Wypełniamy wszyscy społem, Znosząc chętnie bóle, razy, Gardząc ziemskim tym padołem. Ojcze! chleba powszedniego Daj nam dzisiaj, kornie prosim; Użycz roku pomyślnego O to modły tu zanosim. Gdy nakarmisz nasze dusze Ciałem Swojem i Swem słowem, Nie ustraszą nas katusze: Walczyć będziem z męstwem nowem. I odpuść nam błędy, grzechy, Jak my naszym winowajcom, Którzy, gwoli swej uciechy, Dali nas na łup potwarcom. Przebacz, jak my przebaczamy Tym, którzy nas pokrzywdzili; Odpuść, jak my odpuszczamy Tym, którzy nas oczernili. I nie wwódź nas w pokuszenie, Chroń nas od piekielnych sideł; Niechaj Twoje wspomożenie Strzeże nas od złych mamideł. Naucz nas nie wierzyć światu, ni tym, co to zmowy knują: Brata, burząc przeciw bratu, Tylko kraj nasz tem rujnują. Ale zbaw nas ode złego I od grzechu ustrzeż, Boże, Od nieszczęścia też każdego, Jeśli tylko to być może. Panie! daj nam śmierć szczęśliwą Przebaczywszy przewinienia, Podaj rękę litościwą Wybaw nas od potępienia. Amen daj to, Boże drogi, Niechaj Ciebie chlwalim wiecznie; Niech po śmierci pod Twe nogi Złożym skarby swe bezpiecznie.

Spis pieśni


[link nuty] , Coś życie w ziemię, w morza, w niebo włożył! Oto Twe dzieci modła się do Ciebie: Ojcze nasz wieczny, który jesteś w niebie. Czołem uderzcie, stworzone natury! Nieba i ziemie, łączcie wasze chóry. Niech Anioł, człowiek, robak, słońca, zdroje Razem śpiewają: Święć się Imię Twoje! Oto Królestwo prawdy, światłą, cnoty, Gdzie prysną więzy błędu i ciemnoty, W ogniu miłości spłoną niepokoje, O to prosimy: Przyjdź Królestwo Twoje. Kiedy nas łudzi zmysłów obłąkanie, Ty kieruj sercem, rządź rozumem, Panie! Jeżeli Ciebie mamy być godnymi, Bądź wola Twoja w niebie i na ziemi! Wszystko, co żyje, Twoje żywią dłonie! Skała kwiat karmi, pszczółkę kwiatów wonie. I nam, Opatrzny, dajesz, co potrzeba: Daj nam i dzisiaj powszedniego chleba! Jeśli namiętność ślepa porwie wodze, Jeśli na ostrej padnie człowiek drodze, Sądź nas, jak ojciec sądzi swoje syny! Odpuść, jak braciom odpuszczamy winy! Słabe jest ciało, a sił cnocie trzeba, Już i Aniołów wyrzucały nieba: I człek upadnie, ułomne stworzenie; Więc odwiedź od nas złego pokuszenie! Gdy prawem Twoim nieba, ziemie stoją, Światłość Twą szatą, prawda drogą Twoją, Tyś Bóg jedyny, więc Najwyższy Panie: Zbaw nas od złego! I niech tak się stanie!

Spis pieśni


[link melodia]
, Dzisiaj czy jutro, czy przed lat tysiącem, Istnącém widzi, wszystko jest od Ciebie, Ojcze nasz Boże który jesteś w niebie. Człowiek śmiertelny Twéj potęgi Panie, Ni piórem skreślić, ni wymówić w stanie; Czemże nadgrodzi nieudolność swoję? Oto wołając: Święć się Imię Twoje. Widzisz o Panie, jak przez żywot cały, Dążę do Ciebie, tęsknię do Twéj chwały. I codzień stwierdzam to pragnienie moje; Owemi słowy: Przyjdź królestwo Twoje! Choć mię dotyka Twa prawica w życiu Na zdrowiu, sławie, fortunie i byciu; Słodko mi wyrzec ze sprawiedliwemi: Bądź wola Twoja w niebie i na ziemi. Hojną Twą rękę uznajemy Panie, Z któréj gdy sypiesz, wszystkim się dostanie; Z ufnością tylko wołać nam potrzeba: Dajże nam dzisiaj powszedniego chleba. Ciężarem grzéchów jęczym przywaleni, Nie prędzéj wszakże będziem uwolnieni, Aż wejźrzyć raczysz Panie na Twe syny, Odpuścić jak my odpuszczamy winy. Świat, czart i ciało swojemi ponęty, Wtrącić nas pragną w piekielne odmęty: Miéj litość Boże na Twoje stworzenie, A odwiedź od nas złego pokuszenie. Służyć Ci wiernie pragniem dobry Panie, Lecz ciało słabe, duszy sił nie stanie; Wskaż więc nam drogę przykazania Twego, Wzmacniaj w nas cnotę, a zbaw odezłego.

Spis pieśni


[link nuty] , Rozparł na słońcach, Panie niezmierzony! Na skrzydłach modlitw wznoszę się do Ciebie, Ojcze, nasz Panie, który jesteś w niebie! Twa dłoń na niebie słońc tysiące nieci, Z podziwem patrzą na Twą chwałę dzieci, Jaśniej niż słońc tych niezliczone roje, W sercu ludzkości święć się Imię Twoje! Złe z fałszem w wieczne przymierze się sprzęgło, Cnocie i prawdzie zgubę zaprzysięgło, Niech się zwycięstwem prawdy skończą boje, W tryumfie cnoty, przyjdź królestwo Twoje! Syn Twój jedyny na ziemi krzyż dźwigał, Przecież w miłości Ojca nie ostygał, Więc chociaż łzami płaczemy krwawymi, Bądź wola Twoja w niebie i na ziemi! Z Twej ręki ziemskie twory wszystkie żyją, Spraw, niechaj ludzie o chleb się nie biją, Błogosław Ojcze trud czoła naszego, Daj nam, daj dzisiaj, chleba powszedniego! Gdy krzyżowali ludzie Syna Twego, Za złe nie życzył katom Swoim złego, Grzechem splamione błagają Cię syny, Jako my bliźnim, odpuść i nam winy! Na drodze życia tysiące mamideł, Cnocie zastawia szatan tysiąc sideł, Nim duch przewrotny struje nam sumienie, Nie wódź nas Panie, w ciężkie pokuszenie! Tęsknotę nieba w serca nasze dałeś, Gdy nas na drogę ziemską wyprawiałeś, Na wodza ześlij nam Ducha Twojego, Utwierdź nas w cnocie, a wybaw od złego! Nieśmiało serca do Ciebie wznosimy, Jak nas Twój uczył Syn, tak się modlimy; W Jego Imieniu prosimy Cię Panie: Wyrzeknij: Amen, niech się tak stanie!

Spis pieśni


[link melodia]
, Prostego ludu, wiejskiej chaty W kielichu swym jak kryształ czysty A cnót barwami przebogaty. Błogosławiona Karolino Świeć nam przykładem cnoty męstwa Bądź wzorem pracy i modlitwy Czystości życia i męczeństwa. O apostołko Bożej sprawy Aniołów chlebem wciąż karmiona O gwiazdo ludu najjaśniejsza W służbie bliźniemu niestrudzona. Twym ukochaniem Jezus Chrystus Nie skarby świata, przyjemności W godzinie próby śmierć wybierasz Aby nie zdradzić tej miłości. Wpatrzona w postać Bożej Matki Czystego piękna wzór wspaniały Jaj śladem idziesz przez męczeństwo Po nieskalany wieniec chwały.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, przed Twoim modląc się obrazem. Tyś nam nadzieją jest jedyną, prostym do nieba drogowskazem. Córo tej ziemi, Tobie chwała, ileż to łask wspólnota nasza za Twą przyczyną otrzymała, i ciągle nowych się doprasza. Ty wiesz najlepiej, co nam trzeba byśmy przez życie przeszli godnie. Spraw, by nam nie zabrakło chleba, niech nas ominą wojny, zbrodnie. Otocz opieką nasze dzieci, by nigdy wiary nie straciły. Niech Twoja gwiazda im zaświeci, by w mrokach życia nie zbłądziły. O usłysz w niebie te błagania, otocz opieką naszych księży. Wypraszaj nowe powołania, wiara i miłość niech zwycięży. Spraw, byśmy nigdy nie przestali wiernie zwracać się do Ciebie. I byśmy kiedyś Cię spotkali, i razem z Tobą żyli w niebie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Od lat najmłodszych ukochała Boga i wszystkie ziemskie trudy Najświętszej Matce powierzała Jak lilia biała w wód krysztale Płynącej wartko Kisieliny Tak rozkwitała w Bożej chwale Dusza młodziutkiej Karoliny Błagamy Ciebie, Jezu Chryste, Za wstawiennictwem Karoliny Umacniaj w wierze serca czyste Każdego chłopca i dziewczyny Nad światem, co odrzucił Boga, Ufny w swą mądrość oraz moc, Zawisła strasznej wojny trwoga Niby przepastna czarna noc W jesienną porę w chaty progi Wkroczył złoczyńca wśród hałasu Wyrwawszy ojcom kwiat ich drogi Wywiódł do pobliskiego lasu Ostrzem rapiera ściął tam kwiat Lecz płatki lilii krwią zroszone Przenosząc się na tamten świat Kierują kielich w nieba stronę Aby ukorzyć ludzką pychę Co się rozlała na świat cały To, co niemądre, marne, liche Bóg wezwał do niebieskiej chwały.

Spis pieśni


[link melodia]
, Nasz Kościoła Patronie, Wzywać, chwalić ma lud wszelki, Święty Chrzcicielu Janie! Tyś bowiem, o kim prorokowano Już przez Malachiasza, Że zaiste będziesz, jak pisano, Poprzednik Mesyasza. Tyś między Prorokami największy Nie rodem, ale czyny: To sam Chrystus Pan o Tobie świadczy, Który jest nieomylny: Jeszcze w żywocie Matki zamkniony Już od Adamowego Grzechu byłeś prawdziwie oczyszczony Z woli Boga mocnego. Twoi wierni nabożni rodzice Bogu się podobali, Bo już w podeszłym wieku dziedzice Cudem Cię otrzymali. Anioł z nieba modlącemu Ojcu W kościele Cię ogłasza, Według rozkazu Boga na końcu I Twe imię przednasza. I słysząc Marya od anioła, Że Twa matka w starości Cię poczęła, na góry nie dbała, Ni na drogi przykrości, Wstawszy, spieszy do miłej ciotki; Już na Jej pozdrowienie, Skoczyłeś w żywocie Twojej matki, Wesoło, święty Janie. A gdy się przybliżył już dzień ósmy, Dzień obrzezania Twego, Pisał na tabliczkę ojciec niemy: „Jan będzie imię Jego”; A wnet się rozwiązał język jego; Znajomi i sąsiedzi W strachu pytają jeden drugiego: „Co to za dziecię będzie?” Zaraz w młodości żywota Twego, Stanowiłeś opuścić Świat , jak nieprzyjaciel życia miękkiego, W pustyniach Bogu służyć. Tameś w prawdzie znak świętości dawał W twardem, podłem odzieniu, Tylkoś miód leśny, szarańcze jadał, Wodęś pił k’obczerstwieniu. Tam uczyłeś rzesze przychodzące: Grzesznych, nieumiejętnych, Dusze w wszelakich błędach żyjące, Karałeś obojętnych. Szedłeś w całą ziemię, na Jordanie Mówiąc: „Czyńcie pokutę” Wszystkim ludziom po górach, dolinie, Gojąc serca ślepotę. Prorocy umieli prorokować Przyjście Zbawcy naszego; Tyś był godzien swym palcem pokazać Na Baranka Bożego. Nie był nikt z niewiasty porodzony Świętszy nad Ciebie, Janie! Ty jedyny byłeś wybrany Ochrzcić Pana w Jordanie. Twa gorliwość nigdy nie upada, Ty się gwałtu nie boisz, Pragnąć naprawić króla Heroda Do jego dworu wchodzisz, Mówiąc: „Nie jest tobie pozwolone, królu, żonę brata mieć, W zakonie jest ci to zakazano, Ty go nie śmiesz przestąpić.” Heród Ciebie sobie wielce ważył, Usłuchnął upomnienie, Według nauk żyć ustanowił, Lecz upadł w pokuszenie; Ach, cóż nie może złośliwa żona Znając niecnoty króla! Twa niewinna krew ciecze wylana, Głowa leci ucięta. Dla Twych zasług i męczeńskiej śmierci, Bądź już zastępcą wszystkim, Dla Twej wielkiej u Boga ważności, Orędownikiem ludzkim. O to Cię wzywa lud wszystek wierny, Usłysz nasze wołanie, By nam Bóg był zawsze miłosierny, Proś tam o zmiłowanie. Wspomóż, byśmy Cię naśladowali Do pokuty gotowi, W niczem sobie nigdy nie wygadzali, Łaski Bożej pragnęli, Byśmy tak dla Twego uproszenia Z Tobą złączeni byli, A w królestwie Bożym przez przestania Z Tobą Boga wielbili.

Spis pieśni


[link nuty] , Wiary w Chrystusa godny uczestniku, Skłoń ucha głosem w tak nagłéj potrze- bie Proszącym ciebie. Juz k'nam morowe powietrze przychodzi, Już młode dziatki i stare nachodzi, A z żywych wielu wyłączają trzo- dy Śmiertelne wrzody. Niektórych ludzi tak rychło sprzątnęła Śmierć, że ani ciał ziemia nie objęła; Niektórych w nurtach na stra- wę ryb głodnych Zostają wodnych. Przeto my k'tobie płaczliwie wołamy I oddalenia plagi téj żądamy, I udający się do twéj przyczyny Naszéj krainy. Przez twe okrutne u słupa związanie I od bezbożnych ciała ustrzelanie Odwróć napięte Boskiéj surowości Strzały za złości. Orędowniku u tronu Bożego, Raczże wysłuchać ka- żdego grzesznego, Bo rzecz doznana, o co cię kto prosi, Skutek odnosi. Uproś nam czasu do poprawy życia I wiecznéj w niebie korony nabycia, Aby dzień Pański nie zastał żadnego Niegotowego. Gdy nieużyta śmierć jad swój wywiera I nam naj- milszych przyjaciół odbiera, Uchroń do swojéj przyjętych przyjaźni Takowéj kaźni. Odpuść nam. Jezu, kary zasłużone Przez miłosierdzie Twoje nieskończone, A z Swojéj świętéj wypadać opieki Nie daj na wieki. Amen.

Spis pieśni


[link nuty] , przyjmij nasze błagania, Niechaj Twoje wiekie Imię ku Bogu nas nakłania. Prowadź nas, dzieci Twe ku zbawieniu za sobą, Nasz Pasterzu, Biskupie i Kościoła ozdobo. Przez nauk Twoich tak wiele, prawdy Bożej obrono, Przybyło wiernych w Kościele, mądrych sędziów korono. Ubóstwa, pokory, najpiękniejszy nasz wzorze, Tyś nas poznać nauczył, które pismo jest Boże. Tyś napisał dla zakoów święte drogi i prawa, A kto w nich wytrwa do zgonu, niemi serce napawa. Ten za Twą opieką pewnie trafi do nieba, Do ojczyzny swej wiecznej, gdzie już cierpieć nie trzeba. Królu mocarstw, Twej opieki niechaj błaga świat cały I niech pragną wszystkie wieki Twojej świętej czci, chwały. Z Twej łaski, dobroci, jesteśmy zapisani Do ojczyzny niebieskiej, gdzie się cieszą wybrani.

Spis pieśni


[link nuty] , Oto: kto tylko do Niego się uda, Ma o co prosi, ma zdrowie i życie, Świadczy On łaski jawnie i skrycie. Bo na wspomnienie z prośbą Antoniego, W Kościele Bożym patrona wielkiego. I burze morskie zaraz ucichają, I chorzy z łóżek zaraz zdrowi wstają. Z więzienia więźnie, za Jego przyczyną, Wolni wychodzą, chmury w stronę inną, Usuwają się, chociażby gradowe, Ustają nawet i kłopoty nowe. Zgubione rzeczy Ten święty przywraca, A kto w błąd wpadnie lub drogę utraca, Z pomocą zaraz Antoni przybywa, Gdy Go nabożnie kto na pomoc wzywa. Nadto śmierć sama i czart ustępuje, Gdy nad kim Jego opiekę poczuje; Świadczą Padwianie, świadczą inne kraje, Prosim niech każdy Twej łaski doznaje. Straciwszy cnotę przez grzech popełniony, I łaskę Boską, Twej żebrzem obrony, Święty Antoni, wspomóż w tej przygodzie, Broń złych przypadków, nie daj nam być w głodzie. Spraw dobre życie, daj trafić do nieba, A póki żyjemy daj obfitość chleba, Daj się ucieszyć z osobna każdemu, I co się tylko należy bliźniemu. Zjednaj to wszystko cudowny Antoni, Niechaj nas łaska Twoja zawsze broni, Proś Boga za nas którzy cię wzywamy, Niech nam miłiściw będzie, upraszamy, Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu, Przez Antoniego i zawsze i ninie, Na wieki wieków niechaj wszędzie słynie. Amen.

Spis pieśni


[link nuty]
[link melodia]
, Ozdobo kraju, Patronie nasz! Tyś dał nam wolność, skruszył kajdany, Bo Ty u Boga moc wielką masz. Spojrzyj litośnie na naszą ziemię, Na Twą Ojczyznę i wierny lud, Miej w swej opiece Piastowe plemię, Oddal nieszczęścia, wojnę i głód. Wskrześ ojców czasy, wiarą promienne, Ofiarną pracę, karność i ład! Bratnie niech serca zgodne, niezmienne, Miłość zespala już z młodych lat!

Spis pieśni


[link nuty] , W Zakonie Świętym z wieku kwitnącego, Od swoich starszych w nauki posłany W drodze poymany. Od Braci własney, przez Matki swey zdrady W wieżą wtrącony, luboli bez wady Będący młodźian, w tym nieustraszony Szuka obrony. Nierządną Pannę od Matki posłaną, Gdy go tentuie mową swą zamazaną Głownią wygania; Krzyż na śćianę kładzie Przeciw tey zdradźie. Skończywszy mężnie czystośći gonitwę Gorącą czyni do BOGA modlitwę Odtąd nie czuie do grzechu podniety Ten Rycerz Święty. Anielską ręką Paskiem przepasany Aby był mężnym Rycerzem nazwany Już się szatańskich zastrzałów nie boi W tey świętey zbroi. Niechay się Jakób z Anyołem pasuie Tomasz go Święty w tey mierze celuie Bo po utarczce nabywa czerstwośći Tamten słabośći. Jakób od ręki Anyelskiey szwankuie Y ochromiony z Woyny ustępuie Doktor Anyelski lubo ból ponośi Lecz radość głośi. Gdy płacze Samson na zdradę Dalile Paweł Apostoł smutne wiedzie chwile Tomasz wesoły gdy pobudka ćiała W nim iuż ustała. Któregoś nabył Tomaszu pokoiu Chćiey nam użyczyć zostaiącym w boiu Przez tego, który bez zmazy poczęty Z Panienki Świętey. Amen.

Spis pieśni


[link nuty] , Nie zapomina ludu mu wiernego: Daje nam swoich świętych za patrony, Za przykład życia i za opiekuny. Od niego mamy Marcina świętego, Na cny Biskupi świecznik stawionego: Który jak niegdyś ludowi swojemu, Tak nam ku życiu świeci pobożnemu. W stanie żołnierskim jeszcze nieochrzczony, Widząc żebraka iż był obnażony, Litością zdjęty, gdy nie miał innego, Kawałkiem płaszcza przyodział nagiego. Nocy następnej Chrystus mu się zjawia, I w darowanej szacie się przedstawia: Uczynną miłość pochwala Marcina, Cieszy, przyjmuje za swojego syna. Zostawszy potem Biskupem Turonu, Nauczał pilnie Bożego zakonu: Zachęcał słowy, świecił przykładami, Lud chodził swego pasterza śladami. Trzech zmarłych wzbudził, co śmiercią zasnęli: Lecz takich coby na wieki zginęli, Niezmierne mnóstwo od piekła wybawił, Gdy przez pokutę życie ich poprawił. W chorobie pragnąc rozłączyć się z ciałem, Uczniów swych smutkiem napełnia niemałym: Nie opuszczaj nas Ojcze, z płaczem proszą, Wilcy drapieżni trzodę twą rozproszą. Marcin gotowy czekać swej nadgrody, By owce jego nie doznały szkody: Jeślim potrzebny mówi chcę pracować, A lud twój Panie, tobie przygotować. Gdy już umierał, staje czart przeklęty, Nie zląkłszy się go, mówi Marcin święty: Nic tu nie znajdziesz piekielna poczwaro, Gniewu Bożego nieszczęsna ofiaro. Marcin pokorny ubogo umiera, A niebo mu się szeroko otwiera: Na wyjściu jego Anieli śpiewają, A święci, piekła zwyciężcę witają. Luboś opuścił owieczki Marcinie, Gdy cię Bóg przeniósł w niebieskie świątynie, Lecz i tam swoją opiekuj się trzodą, Boś miłość ku niej umocnił nadgrodą. Przed najwyźszego gdy już stoisz tronem, Racz być i dla nas łaskawym patronem: Płaszczem nagiemu danym nas odziewaj, Przed gniewem boskim nas grzesznych zakrywaj. Spraw żeby owce które pobłądziły, Do owczarni się prawej powróciły: Bo kto w piotrowym korabiu nie płynie, Pewno zatonie i na wieki zginie. Odpędzaj od nas czarta pokuszenia, Uproś niech żyjem w czystości sumienia: A gdy nas wesprze twa dzielna przyczyna, Nie będzie straszna śmiertelna godzina.

Spis pieśni


[link melodia]
, Ty przed Bogiem stoisz w sławie, Tobą Wrocław w świecie słynie, Twoje imię nie zaginie ! Lat osiemset będzie temu Wydarzeniu przedziwnemu, Gdyś ocalił śląskie włości Od tatarskiej nawałności. Wiele wieków my wytrwali, Swojej mowy nie oddali, Strzegli mowy i sumienia, Od dusznego zatracenia. Bóg to sprawił miłosierny, Któregoś Ty sługa wierny, Twa modlitwa nas wspierała, Niech Ci będzie za to chwała. Więc w wolności dzisiaj dobie, Wdzięczne modły niesiem Tobie, Niechaj dalej jak od wieka Broni Polski Twa opieka.

Spis pieśni


[link nuty] , Za twe łaski ciebie chwali lud rozczulony: Ty z swej ku nam miłości, Bogiem będąc litości, Nas ratujesz, opatrujesz, Lubo niegodnych. Byśmy pewni byli zawsze Twojej obrony, W zakład łaski twej nam dajesz święte patrony: Którzy w naszej potrzebie, Skoro prosimy Ciebie, Pomoc dają, przyspieszają Skutek prośb naszych. Dziady nasi mieli wiarę, ty byłeś z niemi, A w nagrodę cnot ich licznych, dałeś ich na ziemi Za patrony rodaki, Aby znali Polaki, Że twa Panie nie ustanie Łaska ich wspierać. Sadok z braćmi zaknnemi Boskiemi sługi, Których prawe czcić dozwala Kościół zasługi: Ziemię naszą wsławili, Krwią męczeńską skropili, A za nami rodakami, Boga błagają. Raczył sobie Bóg podobać w ich niewinności, I chciał wsławić zakon święty w samej młodości: Dominika by plemię, Ubogacając ziemię, Pobożnością i mądrością, Swe imię wzniosło. Sadok w Sarmackiej zaszczepił wiarę dziedzinie, Kędy Dunaj, kędy Wisła, San i Prut płynie: Boskiej uczył miłości, Śmierć niós grzechowej złości, Tak grzeszników, rozpustników, Bogu nawracał. Rządził Polską Król Bolesław zwany wstydliwy, Gdy siał ogniem mordy srogie Pohaniec mściwy: Tatarzy z step ruszyli, Biedną Polskę nieszczyli, Gwałty, mordy, dzikie hordy, Wszędzie roznieśli. Wdzierały się Bisurmańskie niszcząc roje, Posuwając w głebi kraju srogie zaboje: Zuchwali najezdnicy, W Sandomierskiej stolicy, Rzeź sprawili, pomęczyli Kochanki Boże. Świetne miasto Sandomierzu, gdzie te ofiary, Krew niewinną lały chętnie na wsparcie wiary, O jak jesteś szczęśliwe! Ciebie niebo życzliwe Wysłuchuje i ratuje, Za ich przyczyną. I my także naszą ufność w was pokładamy, W nieszczęsnym zostając stanie, my was wzywamy: Święci bracia rodacy, Błagają was Polacy, Proście Boga, by uboga Polska nie wzmogła. Niech ojczyzna swą odzyska sławę, swobody, Uproście nam miłość wspólną, chęć szczerej zgody: Intraty znamienite, Urodzaje obfite; Sławę świata, długie lata Królowi Panu. A my za to waszą będziem pomnażać chwałę, Złożym Bogu na ołtarzu dary wspaniałe: Grzechu będziem się chronić, Wiary prawdziwej bronić; A że sami nie zdołamy, Wy nas wspomożecie.

Spis pieśni


[link nuty] , Okaż nam grzesznym swoje zmiłowanie, I pomóż sławić Jana dukielskiego, Sługę Twojego. Któż bowiem pojmie Twoją tutaj cnotę, Miłość, niewinność, uległość, prostotę, Męstwo, pobożność, pokorę, żarliwość, Cichość, cierpliwość. Za toś Jezusa stał się ulubieńcem, I Maryi Panny wybranym dziecięciem, Wiele Ci wielkich ta Matuchna miła, Łask wyświadczyła. Iżeś istotnie wziął urząd Patrona, Niechaj zaświadczy pamiętna obrona, Jakąś we Lwowie cudem dał Polakom, Przeciw Kozakom. Weźże więc Janie i nas w swą obronę, Pociechą napełń serca zasmucone, Prowadź przez życie i chroń nas od złego, Czasu każdego.
[link nuty]

Spis pieśni

Józefa ma za Opiekuna; niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe; już ja mam nad wszystko słodszego Józefa Opiekuna mego przy sobie. Ustąpcie, szatańskie najazdy, przyzna to ze mną człowiek każdy, że choćby i piekło powstało, całe się na mnie zbuntowało, nie zginę. Gdy mi jest Józef ulubiony obrońcą od każdej złej strony, on ci mnie ze swojej opieki nie puści, i zginąć na wieki nie mogę. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie, a w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich darowanie przy śmierci. Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego stawić się, wielce straszliwego bądźże mi Józefie przy sądzie kiedy mnie sądzić Bóg zasiądzie, Patronem. Odpędzaj precz nieprzyjaciela duszy mej, spraw oskarżyciela; kiedy mnie skarżyć, prześladować będzie chciał, chciejże mnie ratować, o Święty. Józefie! Oddal czarta złego, a Boga mnie zagniewanego przejednaj, o co Cię serdecznie upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie królować.

Spis pieśni


[link melodia]
, nieba, ziemi Pani, Tobie my grzesznicy serca niesiem w dani. I w opiekę się oddajem Starych ojców obyczajem, Hołd Ci niesiem uwielbienia Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas! Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę, Uproś nam u Syna łaskę i otuchę. Ucz nas szukać Bożej woli W każdej sprawie, w każdej doli; I na straży stój sumienia, Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas! Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia, Od powietrza, wojny, ognia i przednowia, O przeżegnaj, jak kraj długi, Nasze prace, nasze pługi; Ustrzeż bytu i imienia, Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas. Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze, Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze, Wiarę ojców, miłość matek, I niewinność ratuj dziatek; Wśród niewiary i zgorszenia Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas. Matko Pocieszenia, niby żywe łany, Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany. Złącz miłością, dwory, chaty, Wsie i miasta i warsztaty; Usuń waśnie, rozdwojenia, Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

Spis pieśni


[link melodia]
, morza, pól i gór, do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Częstochowska Panno Maryjo! Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej, do Ciebie lgną wierni, jak do Matki swej. O Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż i cnoty praojców w domach naszych szerz! Nad naszą krainą ręce swoje wznieś, błogosław ojczyznę i w opiekę weź! Maryjo, Królowo! Bądź Ty Matką nam, daj w dobrym wytrwanie, wiedź do niebios bram!

Spis pieśni


[link melodia]
, Tu na ziemię ześlij nam Twoje święte zmiłowanie, Tu na ziemię ześlij nam. Boże wielki, my w pokorze do Twych stóp garniemy się, Wola Twoja wszystko może, Ty nad nami zmiłuj się. A przez Syna Twego mękę Ulżyj ludzkiej doli złej, Każdą życia skróć udrękę, Boże wielki, zlituj się.

Spis pieśni


[link melodia]
Sakrament wystawiony, Który Jezus tu zostawił nam dla obrony. Ta Jego Krew i Ciało dobrem wielkiem się siało; Gdy Go godnie przyjmujemy, da łask nie mało. Niech Cię uczci lud wierny, Boże pociech niezmierny! W czasie głodu, moru, wojny, bądź miłosierny. Błogosław, prosim Ciebie, z niebios Najświętszy Chlebie, Ulecz, broń, ratuj nas, zasil w każdej potrzebie. Wierzymy stale, Panie, żeś tu jest; niech wyznanie, Które sercem Ci składamy, ofiarą stanie. Rozum, wolę dajemy, serce’ć ofiarujemy, O Jezu, nasz Zbawicielu, kochać Cię chcemy!

Spis pieśni


[link melodia]
, o Jezu nasz o Jezu! Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! Chwała niech będzie zawsze i wszędzie, Twemu Sercu, o mój Jezu! Serce to nam otworzone, o Jezu nasz o Jezu! Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi! Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz o Jezu! W Nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi! Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz o Jezu! Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi! Gdy kto grzeszy a żałuje, o Jezu nasz o Jezu! Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi! Gdy sierota płacze rzewnie, o Jezu nasz o Jezu! Tam pociechę znajdzie pewnie, o Zbawicielu drogi! Na wygnaniu smutnej ziemi, o Jezu nasz o Jezu! Ono świeci nad grzesznymi, o Zbawicielu drogi! Ono mieszka zawsze z nami, o Jezu nasz o Jezu! Rozkosz Jego z grzesznikami, o Zbawicielu drogi! Więc do Niego uciekajmy, o Jezu nasz o Jezu! I ratunku tam szukajmy, o Zbawicielu drogi! Nie odrzucaj nas od Siebie, o Jezu nasz o Jezu! Przyjm na ziemi, przyjmij w niebie, o Zbawicielu drogi! Byśmy Twymi zawsze byli, o Jezu nasz o Jezu! Twoje Serce zawsze czcili, o Zbawicielu drogi! Przez Twej Matki Serce czyste, o Jezu nasz o Jezu! Daj te łaski nam o Chryste, o Zbawicielu drogi!

Spis pieśni


[link melodia]
, Przenajświętszy Ojcze nasz, Co dla szczęścia wszystkich ludów Dobroć, moc i łaskę masz, Który widzisz serca drgnienie I najskrytsze myśli znasz, Racz wysłuchać me westchnienie, Przenajświętszy Ojcze nasz! Spraw, abyśmy korzystali Z darów udzielonych nam, Byśmy przez nie uzyskali Wstęp do Twych niebieskich bram, Udziel w pracy wytrwałości, Łaska Twa niech wzmacnia nas, Byśmy mężnie ku wieczności Szli z weselem i bez zmaz.

Spis pieśni


[link melodia]
, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie: I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy, Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi A zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają, Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi, Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi, Gruszki Jesień i jabłka rozmaite dawa, Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

Spis pieśni


[link melodia]
, śliczna Jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko! Bez pierworodnej zmazy poczęta, Módl się za nami, Królowo święta! Ty jesteś gwiazdą życia naszego, W ciemnościach świecisz, chronisz od złego. Odpędź szatana, pokus nawały, By serca nasze w cnocie wytrwały. Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko, Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta, Módl się za nami, Królowo święta!

Spis pieśni


[link melodia]
, On two­je kro­ki naj­mniej­sze uwa­żał! Kie­dyś do świa­ta ra­chun­ków za­się­dzic l ten twój Świa­dek sę­dzią two­im bę­dzie. Co tyl­ko w ser­cu ta­jem­ne­go było, Coś my­ślił, że się wśrzód nocy ukry­ło, Wszyst­ko to pro­mień praw­dy Jego zba­da I wszyst­ko win­ne su­mie­nie wy­ga­da. Bia­da ci, oj­cze i mat­ko nie­dba­ła, Żeś wsty­du dzie­ci twych nie na­ucza­ła! Po­wsta­ną na was te cór­ki i syny T zło­rze­czyć wam będą tej go­dzi­ny. Wy, co­ście swe­go bliź­nie­go krzyw­dzi­li, Na ży­cie, sła­wę, ma­ją­tek go­dzi­li, Pra­wo was Bo­skie bę­dzie po­tę­pia­ło, Któ­re bliź­nie­go ko­chać roz­ka­za­ło. Wy, co­ście gor­sząc, nie­win­nych ska­zi­li Albo mał­żeń­stwa świę­te po­gwał­ci­li, Albo przed Bo­giem nie zgię­li ko­la­na: Spra­wie­dli­we­go w Nim znaj­dzie­cie Pana. Wy, co­ście w zbyt­kach świa­ta uto­nę­li, Że Bóg na nie­bie żyje, za­po­mnie­li, Głos was ogrom­ny Sę­dzie­go ob­le­ci: "Nie znam was, nie znam, wy nie moje dziec Czy­żem was co dzień nie cze­kał w ko­ście­le? Czym dla ubo­gich od was żą­dał wie­le? Czy­lim nie ka­zał, nie dał wzo­ru cno­ty? Czy to zysk mały: nie­bo za kło­po­ty? Sy­pa­łem ła­ski, cho­cie­ście, zu­chwa­li, Ani pro­si­li, ani dzię­ko­wa­li! Od­bierz­cież karę, któ­rej wiek nie zma­zę. Ser­ce jej nie chce, spra­wie­dli­wość każe". Wten­czas okrop­na za­cznie się go­dzi­na, Żegnać się bę­dzie z ro­dzi­ną ro­dzi­na! I przy­ja­cie­le wpo­śrzód na­rze­ka­nia Opła­czą mo­ment tego po­że­gna­nia. Te­raz do Boga kwap się, ludu wier­ny, On dziś od­pusz­cza, On dziś mi­ło­sier­ny. Bo kie­dy są­dzić świat cały za­się­dzie, Któż z Jego ręki grzesz­ni­ka do­bę­dzie?

Spis pieśni


[link melodia]
, Znać to, żeś Ociec, my dzieć­mi Two­je­mi! Co dzień Ci ja­kieś po­win­ni­śmy dzię­ki Za dar wi­do­my z nie­wi­do­mej ręki. Słoń­ce i mie­siąc za Pana Cię zna­ją I za­wsze Ci się naj­le­piej spra­wia­ją, Dzien­ną i noc­ną od­by­wa­ją stró­ża. Ma im być do­brze, bo tak daw­no słu­żą. Ty Opatrz­no­ścią Two­ją nie­odwłocz­ną Ubo­giej zie­mi da­jesz bar­wę rocz­ną! Ziar­no wśród mro­zu grze­jesz parą taj­ną I siłę jego umac­niasz ro­dzaj­ną. Do Cie­bie czy głód, czy cier­pi pra­gnie­nie, Oczy pod­no­si wsze­la­kie stwo­rze­nie; Two­im na­kła­dem, z Twej je­dzą ko­mo­ry Wszyst­kie po­wietrz­ne, wod­ne, ziem­ne two­ry! Po­dróż­ny Two­ją ręką pro­wa­dzo­ny Na do­brą dro­gę wyj­dzie obłą­dzo­ny! Two­im sta­ra­niem zgu­ba nam się wró­ci, Bo żal Ci, gdy się Twój czło­wiek za­smu­ci. Da­jesz po­go­dę i dcszcz w swo­jej po­rze, By­dlę­taś na­sze zra­cho­wał w obo­rze! A gdy o każ­dym pa­mię­tasz stwo­rze­niu, I dzie­ci na­sze znasz po ich imie­niu. Opatrz­ny Boże na zie­mi i nie­bie, Nie od­stę­puj nas w wsze­la­kiej po­trze­bie, Bo gdy co zro­bim na­szą tyl­ko siłą, Za­raz to po­znać, że Cie­bie nie było.

Spis pieśni


[link melodia]
, Do­brze pa­dło na czło­wie­ka! On w swo­im nik­czem­nym sta­nie Mi­ło­sier­dzia tyl­ko cze­ka! Czy­żem to so­bie za­słu­żył, Żeś mię Twej na­uczył wia­ry? Do swe­goś mię boku użył, Dusz­ne­mi po­świę­cił dary! Do sto­łu Twe­go z dru­gie­mi Idę, go­dow­nik szczę­śli­wy! Nie za­zdrosz­czę bo­gactw zie­mi, Skar­bem moim Bóg praw­dzi­wy! Ka­rzą śmier­cią bun­ty czy­je; Gdym się na Boga pod­no­sił, On to wi­dział, i ja żyję; Chce tyl­ko, bym Go prze­pro­sił. A cza­sem choć nas za­smu­ci, Że po­trze­bę kary czu­je, Wnet ró­zgę na ogień wrzu­ci; Jak Oj­ciec, zno­wu ża­łu­je. Ten szczę­śli­wy Spraw­ca doli Sam nas do cnót przy­pro­wa­dza. Daje ła­ski z swo­jej woli, Po­tym je nie­bem nad­gra­dza. Spra­wie­dli­wość gdy na sza­li Z mi­ło­sier­dziem Jego sta­nic, Za­wsze­śmy to po­zna­wa­li, Że prze­wa­ża zli­to­wa­nie! Ale w ostat­nią go­dzi­nę Naj­więk­szej li­to­ści trze­ba! Ufam, Boże, że nie zgi­nę, Tyś dla grzesz­nych zstą­pił z nie­ba.

Spis pieśni


[link melodia]
, Póki mię na świe­cie sta­nie: Żeś mię w przy­go­dzie ra­to­wał I śmie­chów ludz­kich za­cho­wał. Pa­nie! Wo­ła­łem ku To­bie, A Tyś mię wsparł w mej cho­ro­bie, Do­da­łeś mi swej po­mo­cy, Żem nie do­znał wiecz­nej nocy. Nasz Kościele, śpie­waj swe­mu Obroń­cy naj­pew­niej­sze­mu, Uczyń cześć po­win­na z chę­ci Jego naj­święt­szej pa­mię­ci. Gniew Jego pręd­ko usta­je, A wiek dłu­gi w szczę­ściu daje, Kogo w wie­czór za­fra­su­je, Tego rano po­ża­łu­je. Mnie zu­chwa­łe szczę­ście było Tak da­le­ko ułu­dzi­ło, Żem śmiał rzec: "W tej klu­bie sto­ję, Że się od­mia­ny nie boję". Łaska Two­ja, Pa­nie, była Tak moc­no mię utwier­dzi­ła; Ale sko­roś twarz od­wró­cił, Wne­teś moją har­dość skró­cił. Có­żem ja miał po­cząć so­bie? Jed­no głos pod­nieść ku To­bie: "Cóż za ko­rzyść, moc­ny Boże, Z mego zgi­nie­nia być może? Żalić proch cześć bę­dzie da­wał? Albo Twą do­broć wy­zna­wał?" Pań usły­szał głos mój li­chy, Wsparł mię, zma­zał moje grze­chy. Uży­łeś zwy­kłej li­to­ści, Ob­ró­ci­łeś płacz w ra­do­ści, Zdją­łeś ze mnie wór ża­łob­ny. A wło­ży­łeś płaszcz ozdob­ny. Prze­to Cię we­so­ło wszę­dzie Lut­nia moja wiel­bić bę­dzie; Chwa­ła Two­ja, wiecz­ny Pa­nie, W uściech mo­ich nie usta­nie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Choć na­szy­mi pra­cu­je­my; Z Cie­bie plen­ność mie­wa rola, My zbie­ra­my z Twe­go pola. Wszyst­ko Cię, mój Boże, chwa­li, Ale­śmy i to po­zna­li, Ze naj­mil­sza Ci się zda­ła Pra­cu­ją­cej ręki chwa­ła. Co rzą­dzisz zie­mią i nie­bem! Opatrz dzie­ci Two­je chle­bem Ty nam daj uro­dzaj zlo­ty. My Ci da­jem trud i poty. Kie­dyś przyj­dziem na go­dzi­nę!... Gdy, koń­cząc ziem­ska go­ści­nę, Z Łaza­rzem, po na­szym zgo­nie. Od­pocz­nie­my na Twym ło­nie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Do was bie­że­my w cza­sie złej go­dzi­ny, Któ­rych za wła­snych współ­ziom­ków ogłasz; Oj­czy­zna na­sza. Po tej­że zie­mi z na­mi­ście cho­dzi­li; Z tych sa­mych źrzó­deł wodę na­szą pili, Pol­ska was mat­ka mle­kiem swym kar­mi­ła, Rola ży­wi­ła. Wspo­mnij­cie, bra­cia, na wa­sze ro­da­ki, Ksią­żę­ta nie­bios, na li­che że­bra­ki! Do­bre­go Boga bła­gaj­cie za nami Swe­mi proś­ba­mi. Je­śli głód, woj­na i po­wie­trze sro­gie Na­wie­dzić ze­chce Kró­le­stwo ubo­gie, Broń­cie nas, sto­jąc na kra­ju gra­ni­cy, Świę­ci straż­ni­cy. Boże! Ta proś­ba bę­dzie uisz­czo­na, Jako przez Two­ich pry­ja­ciół czy­nio­na, I za­słu­ga­mi wiecz­ne­mi wspie­ra­na Chry­stu­sa Pana

Spis pieśni


[link melodia]
, że mnie On pocieszy A tak w ciężkim żalu moim, łaskawie rozśmieszy. Obróci mój płacz w wesele Przydawszy rozkoszy, Nie potężna zła to chwila, łatwo ją rozproszy. Sam ja nie wiem zkąd wiatr wieje ku wdzięcznej ochłodzie, Już wyglądam ze wszystkich stron, będąc na swobodzie. Nadzieja mi sama tuszy, myśl mi naprawuje, I ukazuje do Pana, co wszystko szafuje. Choćbym ja się pod ziemię skrył, i tam mię ty znajdziesz, Choćbym się też w skale zawarł, i tam mię dosiężesz. Przetóż stanąwszy z daleka przykładem grzesznika, I mówię: Boże! czemuś mię opuścił nędznika! Już przyszedł czas polepszenia żywota mojego, Com z młodych lat na tym świecie broił wiele złego. Zmiłujże się już nademną, o mój wieczny Panie! A do uszu Twoich świętych, przyjmij me wołanie. Tylko, abym cierpliwym był, w tym to krzyżu moim, Rządź mię Ty ku chwale swojej, Duchem świętym Twoim. Jeźli mię też chcesz doświadczyć, i toć wolno Tobie, Doświadczajże póki raczysz, a probuj mię sobie. Cały dzień, całą noc wołam, Boże mój do Ciebie, A Ty prośbie mojej nie chcesz miejsca dać u siebie. Zażyj miłosierdzia Twego, uskrom wielkie męki, Jużem upadł ze wszystkich stron, przez gniew Twojej ręki. Gdy okażesz nad upadłym moc Twojej opieki, Będę Cię za taką łaskę wysławiał na wieki.

Spis pieśni


[link melodia]
, Nie boję się nieszczęścia i smutku żadnego: Bóg zasmuci, Bóg pocieszy, Bo jest Panem wszelkiej rzeczy, Także i moim. Bóg ma o mnie staranie i wie co mi trzeba, Bóg się mną opiekuje z wysokiego nieba: Ufam w miłosierdziu jego, Że mnie pocieszy grzesznego, Mam w nim nadzieję. Ucierpiał za nas rany Zbawiciel kochany, Na krzyżu był rozpięty, ach mój Jezus święty: Przez niewinną mękę Twoję, Odpuść Jezu grzechy moje, Pokornie proszę. Jam stworzenie wyrodne, mój najświętszy Panie, Niech Twoje miłosierdzie dziś się ze mną stanie: Odpuść Jezu moją winę, Dodaj łaski niech nie ginę, Grzesznik, niegodny.

Spis pieśni


[link melodia]
, Którzy Cię niedbałym sądzą, A iż prawie żadnej rzeczy Nie chcesz mieć na swojej pieczy. Nie wiem, czego więcej trzeba: Przeciwko nim świadczą nieba, Świadczą gwiazdy niezliczone, Na powietrzu zapalone. Kiedy słońce swego wschodu Albo chybiło zachodu? Kiedy miesiąc jasne rogi Skłonił od swej zwykłej drogi? Toż nam i ziemia zeznawa, Która pewnych czasów dawa Zboża w wielkiej obfitości Synom ludzkim ku żywności. Niechaj źli we złocie chodzą I nad lepszymi przewodzą, Jednak złe sumnienie mają, Sądu Twego się lękają. A ja patrzając z daleka Na szczęście złego człowieka, Im dalej, tymem pewniejszy, Że jest żywot pośledniejszy. Bo żeś Ty pan sprawiedliwy, Nie podoba-ć się złośliwy, A jesli mu tu nie płacisz, Musi czas być, gdzie go stracisz. Wzywałem Cię, wieczny Boże, Idąc wieczór na swe łoże; Wzywałem Cię o północy, A byłeś mi ku pomocy. Nieprzyjaciel stał nade mną, Mógł uczynić wszytko ze mną; Spałem jako zarzezany, On mi nie śmiał zadać rany. A na pierwsze me ocknienie I słów kilka przemówienie, Panie, znać, żeś mię Ty bronił; Uciekł, a nikt go nie gonił. A co mnie był nagotował, To sam mało nie skosztował, Bowiem od wielkiego strachu Wypadł oknem na dół z gmachu. Ani miecz, ani mię siła Złej przygody obroniła, Jeno szczyra łaska Twoja, Co wyznawa dusza moja. I pójdę do domu Twego, A w pojśrzodku ludu wszego Będęć, mój Panie dziękował, Z łaski Twej żeś mię zachował. A ludzie zapamiętali, Którzy spraw Twych nie poznali Niechaj dziś na oko znają, Ze Cię dobrzy stróżem mają. A przepuścisz li co na nie, Zlitujesz się zasię, Panie, Jako więc i złym sowito Płacisz zatrzymane myto.

Spis pieśni


[link melodia]
! Któż pojąć może twe przestronności? Oczekiwam cię na tem wygnaniu, Co dzień już bliżej ku przywitaniu. Dziś albo jutro znać zacznę Ciebie A tego nie wiem w piekle czy w niebie; O życie moje nienagrodzone! Nie wiem w którą się dostaniesz stronę. Płakać mi przyjdzie za krótkie życie Morzem łez wiecznych dosyć obficie, Gdy raz utracę duszy zbawienie; Okropne na to dla mnie wspomnienie! Już nie nagrodzę gdy raz źle zginę Nie odżałuję gdy nieba minę Raz w piekło wpadnę; płacz nie pomoże; Teraz mnie ratuj, broń sam mój Boże! Wiem, że źle żyję nie wiem co będzie, Piekło lub niebo dusza osiądzie Gdy pójdę z czasem po swą koronę Nie wiem w którą się obrócę stronę. Trwoży mnie ciężko wieczność niezbyta Której wiadomość dla mnie ukryta Wiem, ze szczęśliwa, albo przeklęta Czeka mnie pewnie, daj Boże święta. Cóż mi po wszystkiem jeżeli zginę Jeźli cię święta wieczności minę? Cóż po wygodach i dobrem mieniu, Jeźli mi zejdzie na mem zbawieniu? Jak wiele takich co już żałują, Że po rozkoszach mąk wieczność czują! Nieszczęśni głupcy nim się spostrzegli, Śmiercią poległszy piekło zalegli. Żałują teraz że światu żyli, Żałują wiecznie, że grzech pełnili, Miarę przebrawszy i jednym grzechem Ciesząc się w piekło zabrnęli z śmiechem. Ach, nie żart, nie żart, gdy piekło czeka Całą wiecznością za grzech człowieka! Tak wiele żyjąc w grzechach pomarli Świata uciechy smutkiem zawarli

Spis pieśni


[link melodia]
, Pan idzie z nieba Pod przymiotami ukryty chleba Zagrody nasze widzieć przychodzi I jak się Jego dzieciom powodzi Otocz Go wkoło rzeszo wybrana Przed twoim Bogiem zginaj kolana Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem On twoim Ojcem On przyjacielem Nie dosyć było to dla człowieka Że na ołtarzu co dzień Go czeka Sam ludu swego odwiedza ściany Bo pragnie bawić między ziemiany Zielem kwiatami ścielcie Mu drogi Którędy Pańskie iść będą nogi I okrzyknijcie na wszystkie strony „Pośród nas idzie błogosławiony" Straż przy Nim czynią Anieli możni Nie przystępujcie blisko bezbożni Obyście kiedyś i wy poznali Jakiegośmy to Pana dostali On winy nasze przebaczać lubi Jego się wsparciem nasz naród chlubi W domu i w polu daje nam dary Serc tylko naszych żąda ofiary Niesiemy Ci je Boże niesiemy Dawaj nam łaski sercać dajemy I tej zamiany między stronami Niebo i ziemia będą świadkami

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Byśmy Cię czcili, kochali; Próżno zwodziciel cieszy się skrycie, Że Twe ołtarze obali. Twa dobroczynność, wszechmocny Panie, Co troski nasze tu słodzi, I Twe Ojcowskie o nas staranie Bytność nam Twoją dowodzi. Wszystko obecność Twoja wskazuje, Bezbożny tylko rozumie, Iż Jej w swem sercu nigdy nie czuje, Że Ją w sumieniu przytłumi. A ty, którego zwiedziona dusza Trafowi wszystko przyznaje, Patrz: Czyja ręka ten świat porusza? Czyja mu obrót nadaje? Na lazurowem niebios sklepieniu, Kto gwiazd miliony szykował? Kto je prowadzi w świetnem odzieniu? Kto te okręgi zbudował? Od kogo światło początek wzięło, Co swej jasności nie traci? Natura cała, czyje to dzieło? Kto ją ożywia, bogaci? Patrzaj jeżeli chcesz być szczęśliwym I sercem Twoim nie zgrzeszyć. Wyznaj, że mądry i sprawiedliwy Wyznaj, że jest Bóg przedwieczny.

Spis pieśni


[link melodia]
, Gdy Cię cnotliwe serce o co prosi: Wysłuchaj modły które ten lud czyni, W Twojej świątyni, w Twojej świątyni. Błogosław Panu który nami włada, Niech tron swych ojców szczęśliwie posiada: Na szczęściu ludu niech swą wielkość kładzie, W męztwie i radzie. Niechaj pobożność krwi jego nie ginie, Co wzorem cnoty w dziejach świata słynie: By dobrych Królów wiekopomna chwała, W wnukach została. Błogosław Panie i temu rządowi, Który złe znosi, a dobre stanowi: W pracy, gdzie idzie o szczęśliwość ludu, Niech nie zna trudu.

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , Chociaż do oczu ciśnie się łza A więc pragniemy posłuchać Cię, Niechże się wola wypełni Twa. Czy wśród wesela, czy wśród cierpienia Chcemy Ci nucić pieśń dziękczynienia. Lecz Ty, o Panie, najlepiej wiesz, Że bez pociechy trudno nam żyć O dobry Jezu! Krzyżuj jak chcesz, Ale racz dla nas pociechą być. A wśród wesela i wśród cierpienia, Będziemy nucie spieki dziękczynienia! Gdy nas otoczy krzyżowy cień, Słońce wśród czarnych zaćmi się chmur, Daj przy ołtarzu w ten smutny dzień Znaleźć osłodę, męstwo i wzór! A błogosławić będziem cierpienia, Wdzięcznie Ci nucąc pieśń dziękczynienia! Że z nami jesteś, pozwól to czuć! Jako Chleb życia pokrzepiaj nas. Nadzieję w sercu omdlała wzbudź, Daj przetrwać mężnie prób ziemski czas. I wdzięcznie nucić wśród łez, cierpienia, Z Matką Przeczystą pieśń dziękczynienia![1]

Spis pieśni


[link melodia]

[link nuty] , gdy do Przemienienia Twojego wznosim głębokie westchnienia I tajemnicę świętą rozmyślamy, Spraw to łaskawie, o to Cię błagamy: Przemień nasz umysł i serce skażone, Niech odtąd będzie z Tobą połączone; A niechaj wzgardzi tem, co Cię obraża I co Twe prawa najświętsze znieważa. Przemień nienawiść bliźniego w prawdziwą Miłość, niech dusza już nie będzie mściwą; Pokorne serce niechaj pyszni mają I niech Cię, Jezu, Panem swoim znają. Przemień ubóstwo i potrzeby człeka W majątek mierny niech się nie ucieka Do złych sposobów, ale pożywienie Mając, niech na swe pracuje zbawienie. Przemień, o Jezu, w miłosierdzie święte Gniew Twój, a klęski pohamuj zawzięte; Niech grad, mór, wojna nam nieznana będzie, Niech doznajemy Twej litości wszędzie. My, co Twe święte Przemienienie czcimy, W tej tu świątyni, pokornie prosimy Za dobrodziejów i za ludzkość całą, Niech łaskę Twoją mają wiecznie trwałą. Przez Twoje święte Przemienienie, Panie, Prosim, abyśmy żyjąc w naszym stanie, Z całego serca miłowali Ciebie I zasłużyli żyć na wieki w niebie.

Spis pieśni


[link melodia]
, Zaraz sercem wielbię Pana Dobro duszy mej wieczyste Bądź pochwalon Jezu Chryste: Kiedy w szaty się odziewam, W głębi serca mego śpiewam; W każdej doli, przeciwności; Tak na ziemi jak w wieczności: Gdy w świątyni Boga stawam, Tak Mu korną cześć oddawam: Tu przez swiętą litość swoję; Zlewa na nas łask swych zdroje: Gdy do pracy się zabieram, Tą się prośbą krzepię, wspieram: A gdy skończę, tak w podzięce, Uniżone skłądam ręce: Miło wszystko mi upływa, Póki serce Boga wzywa: Choćbym tysiąc nieszczęść znosił, Zawsze ja Cię będę głosił, Gdy mnie Bóg mój błogosławi, Tak Go wdzięczny język sławi: Niech się wszystkie klęski zleją, Bóg litością, Bóg nadzieją: Kiedy spojźrzy Bóg litośnie, Ginie smutek, radość rośnie: Gdy Bóg na grzechów zgładzenie, Raczy przesłać mi cierpienie: Kiedy pokarm mój pożywam, Takiemy Go słowy wzywam: A gdy rzeźwie się napojem, Tak Go wielbię w sercu mojem: Póki na Cię pomnę Boże, Samo piekło mnie nie zmoże: Ledwie cnota w sercu błyśnie, Już się dzwięk ten z niego ciśnie: Gdy grzech jaki w duszy noszę, Tak o litość łzami proszę: Bóg gdy w oczach łzy zobaczy, Wszystkie winy zmazać raczy: Słodko idę więc spoczywać, Nie przestając się odzywać: W śpiewie składam me powieki, Pod skrzydłami Twej opieki: Ty mi dajesz życie, siły, Ja Cię wielbię do mogiły: Łączcie, ziemio i niebiosy, Z głosem moim wasze głosy:

Spis pieśni


[link melodia]
, A złóżmy serca przed Jego tronem. Dobroć nam Jego, wszechmocność znana, Pójdźmy do Pana. pójdźmy do Pana! Pan Święty, mocny i nieśmiertelny, Jeden w Osobach trzech, nierozdzielny; Moc, mądrość, miłość w Nim niezrównana Pójdźmy do Pana. pójdźmy do Pana! Bóg Stwórcą naszym, Ojcem i Panem, Wszelkim łaskawie zarządza stanem: Jego Opatrzność wszędzie widziana. Pójdźmy do Pana. pójdźmy do Pana! Kogo zasmuci bieda, czy trwoga, Niechaj się uda z serca do Boga; Skoro Bóg wejrzy, wnet zniknie rana. Pójdźmy do Pana. pójdźmy do Pana! Boże, Ty jesteś nasz Ojciec wieczny, Raczże wysłuchać nasz głos serdeczny, Wejrzyj na dzieci, któż nas wspomoże? Tylko, Ty, Boże, tylko Ty, Boże!

Spis pieśni


[link melodia]
, latens Deitas, Quae sub his figuris vere latitas Tibi se cor meum totum subiicit, Quia te contemplans totum deficit. Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius: Nil hoc verbo Veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, At hic latet simul et humanitas; Ambo tamen credens atque confitens, Peto quod petivit latro paenitens. Plagas, sicut Thomas, non intueor; Deum tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere. O memoriale mortis Domini! Panis vivus, vitam praestans homini! Praesta meae menti de te vivere Et te illi semper dulce sapere. Pie pellicane, Iesu Domine, Me immundum munda tuo sanguine. Cuius una stilla salvum facere Totum mundum quit ab omni scelere. Iesu, quem velatum nunc aspicio, Oro fiat illud quod tam sitio; Ut te revelata cernens facie Visu sim beatus tuae gloriae.

Spis pieśni


[link melodia]
, Quae coeli pandis ostium: Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium. Uni Trinoque Domino, Sit sempiterna gloria, Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, veneremur cernui: et antiquum documentum novo cedat ritui: praestet fides supplementum sensuum defectui. Genitori, Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium fructus ventris generosi Rex effudit Gentium. Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus miro clausit ordine. In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus observata lege plene cibis in legalibus, cibum turbae duodenae se dat suis manibus. Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit: fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: et antiquum documentum novo cedat ritui: praestet fides supplementum sensuum defectui. Genitori, Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, ave Domina Angelorum: Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta: Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa: Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora.

Spis pieśni


[link melodia]
, Mater Dei et Mater veniae Mater spei et Mater gratiae Mater plena Sanctae Letitiae O Maria! Salve Mater misericordiae Mater Dei et Mater veniae Mater spei et Mater gratiae Mater plena Sanctae Letitiae O Maria! Salve decus humani generis Salve Virgo dignior ceteris Quae virgines omnes transgrederis Et altius sedes in superis O Maria! Salve Mater misericordiae Mater Dei et Mater veniae Mater spei et Mater gratiae Mater plena Sanctae Letitiae O Maria! Salve felix Virgo puerpera Nam qui sedet in Patris dextera Caelum regens, terram et aethera Intra tua se clasit viscera O Maria! Salve Mater misericordiae Mater Dei et Mater veniae Mater spei et Mater gratiae Mater plena Sanctae Letitiae O Maria! Esto, Mater, nostrum solatium: Nostrum esto, tu Virgo, guadium Et nos tandem post hoc exsilium Laetos juge choris caelestium O Maria! Salve Mater misericordiae Mater Dei et Mater veniae Mater spei et Mater gratiae Mater plena Sanctae Letitiae O Maria!

Spis pieśni


[link melodia]
, Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde me. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
iuncta sint gaudia, et ex praecordiis sonent praeconia; recedant vetera, nova sint omnia, corda, voces, et opera. Noctis recolitur cena novissima, qua Christus creditur agnum et azyma dedisse fratribus, iuxta legitima priscis indulta patribus. Post agnum typicum, expletis epulis, Corpus Dominica datum discipulis, sic totum omnibus, quod totum singulis, eius fatemur manibus. Dedit fragilibus corporis ferculum, dedit et tristibus sanguinis poculum, dicens: Accipite quod trado vasculum; omnes ex eo bibite. Sic sacrificium istud instituit, cuius officium committi voluit solis presbyteris, quibus sic congruit, ut sumant, et dent ceteris. Panis angelicus fit panis hominum; dat pants caelicus figuris terminum; O res mirabilis: manducat Dominum pauper, servus et humilis. Te, trina Deitas unaque, poscimus: sic nos tu visita, sicut te colimus; per tuas semitas duc nos quo tendimus, ad lucem quam inhabitas.

Spis pieśni


[link melodia]
, Nec Patris linquens dexteram, Ad opus suum exiens, Venit ad vitae vesperam. In mortem a discipulo Suis tradendus aemulis, Prius in vitae ferculo Se tradidit discipulis. Quibus sub bina specie Carnem dedit et sanguinem; Ut duplicis substantiae Totum cibaret hominem. Se nascens dedit socium, Convescens in edulium, Se moriens in pretium, Se regnans dat in praemium. O salutaris hostia, Quae caeli pandis ostium, Bella premunt hostilia; Da robur, fer auxilium. Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria: Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, Noctem diemque qui regis, Et temporum das tempora, Ut alleves fastidium. Nocturna lux viantibus A nocte noctem segregans, Praeco diei iam sonat, Iubarque solis evocat. Hoc excitatus Lucifer Solvit polum caligine, Hoc omnis erronum cohors Viam nocendi deserit. Hoc nauta vires colligit, Pontique mitescunt freta; Hoc, ipsa petra ecclesiae, Canente, culpam diluit. Surgamus ergo strenue, Gallus iacentes excitat, Et somnolentos increpat, Gallus negantes arguit. Gallo canente spes redit, aegris salus refunditur, Mucro latronis conditur, Lapsis fides revertitur. Iesu, labantes respice, Et nos videndo corrige, Si respicis, labes cadunt, Fletuque culpa solvitur. Tu lux refulge sensibus, Mentisque somnum discute, Te nostra vox primum sonet, Et vota solvamus tibi. Deo Patri sit gloria Eiusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Nunc et per omne saeculum. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
Polique rector, vestiens Diem decoro lumine Noctemque soporis gratia, Artus solutos et quies Reddat laboris usui Mentesque fessas allevet Luxusque solvat anxios; Grates peracto iam die Et noctis exortu preces, Voti reos ut adiuves, Hymnum canentes solvimus. Te cordis ima concinant, Te vox sonora concrepet, Te diligat castus amor, Te mens adoret sobria. Ut cum profunda clauserit Diem caligo noctium, Fides tenebras nesciat, Et nox finde reluceat. Dormire mentem ne sinas, dormire culpa noverit, Castos fides refrigerans Somni vaporem temperet. Exuto sensu lubrico Te cordis alta somnient, Nec hostis invidi dolo Pavor quietos suscitet. Christum rogemus et patrem, Christi patrisque spiritum, Unum potens per omnia, Fove precantes, trinitas.

Spis pieśni


[link melodia]
, Qua Christus ascendit crucem, Nil insolens mens cogitet, Intendat affectum precis. Qui corde Christum suscipit, Innoxium sensum gerit: Votisque praestat sedulis, Sanctum mereri Spiritum. Haec hora qua finem dedit Diri veterno criminis, Mortisque regnum diluit, Culpamque ab aevo sustulit. Hinc jam beata tempora Coepere Christi gratia: Fide replevit veritas Totum per orbem Ecclesias. Celso triumphi vertice, Matri loquebatur suae: En filius, mater, tuus; Apostole, en mater tua. Praetenta nuptae foedera Alto docens mysterio; Ne virginis partus sacer Matris pudorem laederet. Cui fidem coelestibus Jesus dedit miraculis: Nec credidit plebs impia; Qui credidit, salvus erit. Nos credimus natum Deum, Partumque Virginis sacrae, Peccata qui mundi tulit, Ad dexteram sedens Patris. Deo Patri sit gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito! in sempiterna saecula. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, ostende partum Virginis miretur omne saeculum talis decet partus Deum. Non ex virili semine sed mystico spiramine verbum Dei factum caro fructusque ventris floruit. Alvus tumescit Virginis, claustrum pudoris permanet, vexilla virtutum micant, versatur in templo Deus. Procedat e thalamo suo, pudoris aula regia, geminae gigas substantiae alacris ut currat viam. aequalis aeterno Patri, carnis tropaeo cingere, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Praesepe iam fulget tuum lumenque nox spirat novum quod nulla nox interpolet fideque iugi luceat. Sit, Christe, rex piissime, tibi Patrique gloria cum Spiritu Paraclito in sempiterna saecula.

Spis pieśni


[link melodia]
, micantium astrorum globos, pax vita lumen veritas, Jesu, fave precantibus, Seu mystica baptismate fluenta Jordanis retro conversa quondam tertio praesenti sacraris die; Seu stell partum virginis caelo micans signaverit, et hoc adoratum die praesepe magos duxerit; Vel hydriis plenis aquae vini saporem infuderis; hausit minister conscius quod ipse non impleverat, Aquas colorari videns, inebriare flumina mutata elementa stupent transirein usus alteros. | Sic quinque milibus viris dum quinque panes dividit edentium sub dentibus in ore crescebat cibus | Multiplicabatur magis dispendio panis suo quis hec videns mirabitur iuges meatus fancium | Inter manus frangentium panis rigatur profluus intacta que non fregerant fragmenta surrepunt viri | Gloria tibi domine qui aparuisti hodie cum patre et sancto spiritu in sempiterna secula amen

Spis pieśni


[link melodia]
, et martyrum victorias, laudes ferentes debitas, laetis canamus mentibus. Ecclesiarum principes, belli triumphales duces, caelestis aulae milites et vera mundi lumina.

Spis pieśni


[link melodia]
, De luce lucem proferens, Lux lucis et fons luminis, Diem dies illuminans Verusque sol, illabere Micans nitore perpeti Iubarque sancti spiritus Infunde nostris sensibus. Votis vocemus et patrem, Patrem perennis gloriae, Patrem potentis gratiae Culpam releget lubricam. Informet actus strenuos, Dentem retundat invidi, Casus secundet asperos, Donet gerendi gratiam. Mentem gubernet et regat Casto, fideli corpore, Fides calore ferveat, Fraudis venena nesciat. Christusque noster sit cibus, Potusque noster sit fides, Laeti bibamus sobriam Ebrietatem spiritus. Laetus dies hic transeat, Pudor sit ut diluculum, Fides velut meridies, Crepusculum mens nesciat. Aurora cursus provehat, Aurora totus prodeat, In patre totus filius Et totus in verbo pater.

Spis pieśni


[link melodia]
, Diei sol ingreditur Vt sex idemque transigat, In noctis claudat aditum. Nos ergo nunc, confamuli, Prophetae dicti memores Soluamus ora in canticis Prece mixta Dauiticis, Vt septies diem uere Orantes cum psalterio Laudesque cantantes Deo Laeti soluamus debitum. Sic enim Christi gratia Peccantibus dat ueniam, Saepeque confitentibus Non aderit mors impia. Memento non desit tamen Orantibus, serui Dei, Quod Pauli uox apostoli Seruandum praedixit nobis, Cuius uox hoc promeruit Vt diceret idem Deo: Orabo mente Dominum, Orabo simul spiritu. Ne uox sola Deo canat Sensusque noster alibi Ductus aberret fluctuans Vanis praeuentus casibus. Tunc enim Deo accepta est Oratio canentium, Si pura mens idem gerat Quod explicat uox cantici

Spis pieśni


[link melodia]
, spreto cubili, surgimus: nobis, Pater, canentibus adesse te deposcimus. Te lingua primum concinat, te mentis ardor ambiat, ut actuum sequentium tu, Sancte, sis exordium. Cedant tenebrae lumini et nox diurno sideri, ut culpa, quam nox intulit, lucis labascat munere. Precamur iidem supplices noxas ut omnes amputes, et ore te canentium lauderis in perpetuum. Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, cum Spiritu Paraclito regnans per omne saeculum. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, lux ipse lucis et dies, noctem canendo rumpimus: assiste postulantibus. Aufer tenebras mentium, fuga catervas daemonum, expelle somnolentiam ne pigritantes obruat. Sic, Christe, nobis omnibus indulgeas credentibus, ut prosit exorantibus quod praecinentes psallimus. Sit, Christe, rex piissime, tibi Patrique gloria cum Spiritu Paraclito in sempiterna saecula. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
omni referta gratia, transitque rex, et permanet clausa, ut fuit per saecula. Summi Parentis Filius processit aula Virginis, sponsus, redemptor, conditor suae gigas Ecclesiae. Honor matris et gaudium, immensa spes credentium, lapis de monte veniens mundumque replens gratia. Exsultet omnis anima, quod nunc salvator gentium advenit mundi Dominus redimere quos condidit. Christo sit omnis gloria, quem Pater Deum genuit, quem Virgo mater edidit fecunda Sancto Spiritu.

Spis pieśni


[link melodia]
, et principalis Unitas, iam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, te deprecemur vespere: te nostra supplex gloria per cuncta laudet saecula. Deo Patri sit gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, et nunc, et in perpetuum.

Spis pieśni


[link melodia]
, o piissima, dulcis Virgo Maria! Mater amata, intemerata, ora, ora pro nobis. Tu solatium et refugium, Virgo Mater Maria. Quidquid optamus, per te speramus; ora, ora pro nobis. Ecce debiles, perquam flebiles; salva nos, o Maria! Tolle languores, sana dolores; ora, ora pro nobis. Virgo, respice, Mater, aspice; audi nos, o Maria! Tu medicinam portas divinam; ora, ora pro nobis.

Spis pieśni


[link melodia]
et miserere, quia peccavimus tibi. Ad te Rex summe, omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes: exaudi, Christe, supplicantum preces. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, ianua caelestis, ablue nostri maculas delicti. Rogamus, Deus, tuam maiestatem: auribus sacris gemitus exaudi: crimina nostra placidus indulge. Tibi fatemur crimina admissa: contrito corde pandimus occulta: tua, Redemptor, pietas ignoscat. Innocens captus, nec repugnans ductus, testibus falsis pro impiis damnatus: quos redemisti, tu conserva, Christe.

Spis pieśni


[link melodia]
, miserere nostri/nobis, quia tu creasti nos, tu redemisti nos sanguine tuo pretiosissimo.

Spis pieśni


[link melodia]
, dies illa, Solvet saclum in favilla: Teste David cum Sibylla. Quantus tremor est futurus, Quando Iudex est venturus, Cuncta stricte discussurus! Tuba, mirum spargens sonum Per sepulchra regionum, Coget omnes ante thronum. Mors stupebit, et natura, Cum resurget creatura, Iudicanti responsura. Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur, Unde mundus iudicetur. Iudex ergo cum sedebit, Quidquid latet, apparebit: Nil inultum remanebit. Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus, Cum vix iustus sit securus? Rex tremenda maiestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis. Recordare, Iesu pie, Quod sum causa tua via: Ne me perdas illa die. Quarens me, sedisti lassus: Redemisti Crucem passus: Tantus labor non sit cassus. Iuste Iudex ultionis, Donum fac remissionis Ante diem rationis. Ingemisco, tamquam reus: Culpa rubet vultus meus: Supplicanti parce, Deus. Qui Mariam absolvisti, Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti. Preces mea non sunt digna: Sed tu bonus fac benigne, Ne perenni cremer igne. Inter oves locum prasta, Et ab hadis me sequestra, Statuens in parte dextra. Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis, Voca me cum benedictis. Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favílla Iudicandus homo reus: Huic ergo parce, Deus: Pie Iesu Domine, Dona eis requiem. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]
, et tu das illis escam in tempore opportuno. Ps.144:16 Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione. Alleluia. Jn 6:56 Caro mea vere est cibus: et sanguis meus vere est potus: Jn 6:57 qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo. Alleluia.

Spis pieśni


[link melodia]
, mater misericordiae; Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.

Spis pieśni


[link melodia]
, et Sanctus de monte umbroso et condenso. Operuit caelos majestas eius; et laudis eius plena est terra.

Spis pieśni


[link melodia]
in umbraculo Domini commorabitur 91:2 dicens Domino spes mea et fortitudo mea Deus meus confidam in eum 91:3 quia ipse liberabit te de laqueo venantium de morte insidiarum 91:4 in scapulis suis obumbrabit tibi et sub alis eius sperabis 91:5 scutum et protectio veritas eius non timebis a timore nocturno 91:6 a sagitta volante per diem a peste in tenebris ambulante a morsu insanientis meridie 91:7 cadent a latere tuo mille et decem milia a dextris tuis ad te autem non adpropinquabit 91:8 verumtamen oculis tuis videbis et ultionem impiorum cernes 91:9 tu enim es Domine spes mea Excelsum posuisti habitaculum tuum 91:10 non accedet ad te malum et lepra non adpropinquabit tabernaculo tuo 91:11 quia angelis suis mandabit de te ut custodiant te in omnibus viis tuis 91:12 in manibus portabunt te ne forte offendat ad lapidem pes tuus 91:13 super aspidem et basiliscum calcabis conculcabis leonem et draconem 91:14 quoniam mihi adhesit et liberabo eum exaltabo eum quoniam cognovit nomen meum 91:15 invocabit me et exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam eum et glorificabo 91:16 longitudine dierum implebo illum et ostendam ei salutare meum

Spis pieśni


[link melodia]
, dans vera cordis gaudia: sed super mel et omnia, eius dulcis praesentia. Nil canitur suavius, nil auditur iucundius, nil cogitatur dulcius, quam Jesus Dei filius. Jesu spes paenitentibus, quam pius es petentibus, quam bonus te quaerentibus! Sed quid invenientibus? Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere: Expertus potest credere, quid sit Jesum diligere. Sis Jesu nostrum gaudium, qui es futurus praemium: Sit nostra in te gloria, per cuncta semper saecula. Amen.

Spis pieśni


[link melodia]

Spis pieśni