„Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść!” - Benedykt XVI

XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Bardo, 3-6.8.2023 rP.

Zapisy

UWAGA: W programie uczestniczą tylko osoby zapisane, a zapisać mogą się tylko małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, z dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukami (włączając małżonków tychże).

Dla wszystkich uczestniczących jest to impreza BEZALKOHOLOWA. Osoby z napojami alkoholowymi bądź w stanie wskazującym na spożycie alkoholu będą wypraszane.

Terminy zapisów

Początek: 16 maja 2023 rP. Koniec: 9 lipca 2023 rP.

Zgłoszenie udziału

 1. Termin zgłoszenia udziału w XXIX Weselu Wesel – j.w.
 2. Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji, po tym terminie nie będziemy mogli zapewnić rejestracji.
 3. Zapisy odbywają się przez formularz rejestracyjny GoogleForms DLA MAŁŻONKÓW
 4. Kto się zapisał, winien wpłacić pełną kwotę – do 7 dni od zgłoszenia na konto: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001 Stowarzyszenia Wesele Wesel.
 5. Inne uregulowania są możliwe po kontakcie z admin@weselewesel.lap.pl.
 6. Ilekroć mowa o dzieciach, należy rozumieć przez to także wnuki itd. jak wyżej.
 7. Jeśli kto z zapisywanych ma inne nazwisko niż widnieje w rubryce "Nazwisko", to w rubryce "Imię ..." podaje imię, a po spacji nazwisko (nie dotyczy to oczywistych wariantów Kowalski/Kowalska/Kowalscy).
 8. Przewidziano dla każdej rodziny do 10 dzieci (wnuków itd.). Jeżeli ktoś ma ich więcej, to winien zarejestrować się ponownie z resztą dzieci, wpisując w rubryce "Nazwisko" po nazwisku słowo "KONTYNUACJA".

Zapisy - koszty uczestnictwa

Pakiety

Koszty: zakwaterowanie, wyżywienie, bal.

Dzieci do lat 5 nie płacą.

Kalkulator kosztów

Pakiet (zł od osoby)
A B C
liczba
osób
Pełne
standard
Od soboty
do końca
Pełne
limitowana
Dorośli 440 210 190
Młodzież i dzieci 6-17 220105 95
Dzieci 0-5 0 0 0
Pontony dzieci do 4 lat 00 0
Pontony pozostali 6060 60
Razem osób
Razem do zapłaty (zł)

Uwaga: Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę serca, by więcej wpłacić, niż przewidują to powyższe stawki dla wybranego przez siebie pakietu, może to uczynić.

Zapisy - konto do wpłaty całości

Wpłaty kwoty należy dokonać na konto:

	Konto: 	 	
	Właściciel: Stowarzyszenie Wesele Wesel 
	Siedziba właściciela: 34-424 Bór, ul. Kościelna 19.
	Bank:  Bank Spółdzielczy w Nowym Targu
	Numer konta: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001
	tytuł płatności: „Wesele Wesel 2023” nazwisko i imię osoby zgłaszającej


Zobacz także Zaproszenie, Miejsce, Modlitwa, Patronat Honorowy, Potrzeba Wesela Wesel na Dolnym Śląsku, Program, Organizatorzy i Współorganizatorzy.
Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów. .