„Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść!” - Benedykt XVI

XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Bardo, 3-6.8.2023 rP.

Podziękowanie

Drodzy Małżonkowie, Którzy Mieliście Wesela Bezalkoholowe, serdeczne Bóg zapłać za przybycie do Bardo

Wasze świadectwo obecności w Bardzie podczas XXIX Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel 2023 w dniach 3-6.8.2023 jest niezwykle ważne w czasach, gdy najpilniejszym zadaniem, polską racją stanu, jest utrzymanie świętej katolickiej wiary, przywrócenie jej właściwego miejsca w życiu prywatnym i publicznym. Od tego zależy przyszłość doczesna jak i wieczna, pomyślność gospodarcza jak i osobista, rozwój nauki, przemysłu i rolnictwa. Istnieje pilna potrzeba zwalczania guseł i zabobonów, a te dotyczą w pierwszej kolejności spraw wszechtrzeźwości (abstynencji), bezalkoholowego życia rodzinnego od jego początku, czyli ślubu.

Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe odbywają się od 1985 roku w różnych zakątkach Polski, wszędzie promując ideę wesel bezalkoholowych, trzeźwego spędzania wolnego czasu, należnego szacunku dla trwałości małżeństwa oraz abstynencji jako właściwej postawy rodziców biorących poważnie odpowiedzialność za właściwy rozwój fizyczny, umysłowy, psychiczny, duchowy i religijny oraz kreowanie należytych postaw obywatelskich swoich dzieci, w tym dorastania do wywiązywania się z przyszłych obowiązków stanu.

ks. prał. Władysław Zązel - inicjator i duszpasterz Spotkań Wesela Wesel
Koordynatorzy Spotkania
Stowarzyszenie Wesele Wesel


Zobacz także Miejsce, Modlitwa, Patronat Honorowy, Potrzeba Wesela Wesel na Dolnym Śląsku, Program, Konferencja, Organizatorzy i Współorganizatorzy, Wspomnienie, Piszą.
Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów. .