"Święty Stanisław patronem ładu moralnego i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie" (JPII)

XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Łopoczno, 28-31.7.2022 rP.

Podziękowanie

Drodzy Małżonkowie, Którzy Mieliście Wesela Bezalkoholowe, ktrórzyście przybyli do Łopoczna

Wasze świadectwo obecności w Łopocznie podczas XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel 2022 w dniach 28-31.7.2022 napełniło nasze serca ogromną radością.

Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe odbywają się od 1985 roku w różnych zakątkach Polski, wszędzie promując ideę wesel bezalkoholowych, trzeźwego spędzania wolnego czasu, należnego szacunku dla trwałości małżeństwa oraz abstynencji jako właściwej postawy rodziców biorących poważnie odpowiedzialność za właściwy rozwój fizyczny, umysłowy, psychiczny, duchowy i religijny oraz kreowanie należytych postaw obywatelskich swoich dzieci, w tym dorastania do wywiązywania się z przyszłych obowiązków stanu. Dziękujemy Wam za wniesiony wkład w krzewienie tych ideałów.

ks. prał. Władysław Zązel - inicjator i duszpasterz Spotkań Wesela Wesel
Koordynatorzy Spotkania, pp. Teresa i Grzegorz Solis
Komitet Organizacyjny - Wspólnota Ognisko Miłości w Łopocznie, z Ojcem Ogniska ks. Mirosławem Bieleckim
Stowarzyszenie Wesele Wesel


Zobacz także Miejsce, Modlitwa, Patronat Honorowy, Program, Wspomnienia ze zdjęciami, Echa.
Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów.