"Święty Stanisław patronem ładu moralnego i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie" (JPII)

XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Łopoczno, 28-31.7.2022 rP.

Modlitwa

Członków i sympatyków Stowarzyszenia Wesele Wesel uprzejmie prosimy o modlitwę w intencji Wesela Wesel 2022 w Łopocznie, o opiekę Bożą nad organizatorami i uczestnikami spotkania i o szczęśliwy przebieg przygotowań, samego spotkania jak i o dobre jego owoce, np. słowami modlitwy:

Wszechmogący, Wieczny, Trójjedyny Boże!
Prosimy Cię, zechciej łaskawie wejrzeć na dzieło XXVII Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel" w Łopocznie, by mogło się odbyć na większą chwałę Twego Majestatu i z pożytkiem doczesnym i wiecznym dla jego koordynatorów i organizatorów, uczestników, patronów i sponsorów, wykładowców i kaznodziejów, wolontariuszy i wszystkich angażujących się w to dzieło w jakikolwiek sposób, oraz tych, którzy się o nim dowiedzą.
Najświętsza Maryjo Panno, Niepokalanie Poczęta, któraś w Gietrzwałdzie Naród Polski wezwała do czystości, wierności małżeńskiej, trzeźwości i odmawiania różańca, módl się za nami. Wstawiaj się za nami u Syna Twego, byśmy to czynili, co On nam powiedział, a mówił o nierozerwalności małżeństwa i o trzeźwości.
Święty Maksymilianie Kolbe, Patronie Stowarzyszenia Wesele Wesel! Ty przed ponad 80 laty oddałeś swe życie dla ratowania ojca rodziny w nieludzkim obozie koncentracyjnym. Módl się do Boga Ojca naszego za wszystkimi małżeństwami, które miały wesela bezalkoholowe, by ich poświęcenie dla swej rodziny i otoczenia w walce o trzeźwość, przyniosło dobre skutki w tym życiu oraz wieczną nagrodę dla nich w Niebie.
Święty Stanisławie ze Szczepanowa, biskupie męczenniku, głowny patronie Polski, ładu moralnego i trzeźwości, módl się za nami.
Błogosławiony księże Stefanie Kardynale Wyszyński, Prymasie Polski, abstynencie, któryś wołał "przez abstynencję wielu ku trzeźwości wszystkich" i któryś zarządził, aby bez alkoholu odbywały się uroczystości wiernych z okazji chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania, ślubu i innych uroczystości religijnych i rodzinnych, módl się za nami.
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, kapłanie, któryś świadomość zła alkoholu przez media głosił, módl się za nami. Amen.

Za Wesele Wesel 2022 modlą się

  1. Stowarzyszenie Wesele Wesel (w każdą ostatnią środę miesiąca)

Zobacz także Podziękowanie, Miejsce, Patronat Honorowy, Program, Wspomnienia ze zdjęciami, Echa.
Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów.