"Święty Stanisław patronem ładu moralnego i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie" (JPII)

XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Łopoczno, 28-31.7.2022 rP.

Miejsce

Wieś Łopoczno, licząca ok. 140 dusz, leży nad Wisłą po prawej stronie rzeki w gminie i parafii Józefów na terenie powiatu opolskiego w województwie lubelskim i archidiecezji lubelskiej.

Na terenie sołectwa Łopoczno powstał w ostatnich latach otoczony sosnowym lasem dom rekolekcyjny Wspólnoty Ognisko Światła i Miłości.

W pobliskim Piotrawinie znajduje się prawdziwie gotycka świątynia, nie dotknięta wpływami kolejnych epok, będąca Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa, gdzie przechowywane są relikwie Świętego. Nawiedzić można także kaplicę nagrobną rycerza Piotra, którego Świety wskrzesił na sąd królewski, o czym szerzej w życiorysie Świętego. Miejscową atrakcją jest też regionalne muzeum, w którym można podziwiać zabytkowe obrazy i szaty liturgiczne, m.in. renesansową kapę ks.bpa krakowskiego Piotra Tylickiego.

Z ziemią lubelską związanych było szereg świętych ludzi, walczących o moralność i trzeźwość Narodu Polskiego, począwszy od tak dawnych jak wspomniany Św. Stanisław Biskup do nam współczesnch jak bł. ks. Prymas Wyszyński i bł. ks. Kłopotowski.

W pobliżu Łopoczna znajdują się dwie miejscowości, wydarzenia na teresie których wywarły ogromny wpływ na losy Polski w wymiarze wewnętrznym (wspomniany Piotrawin) jak i zewnętrznym (Kębło). W obu przypadkach dotknął historię Polski Bóg swoją Opatrznością. Wskrzeszenie szlachcica w Piotrawinie przez Św. Stanisława Biskupa jest dość znanym wydarzeniem. W bitwie pod Kębłem niewielki oddział polski rycerzy rozbił doszczętnie armię tatarską, nie własną mocą lecz na skutek interwencji Matki Bożej, której profanacji dokonali Tatarzy i za chwilę zostali przez Nią ukarani.


Zobacz także Podziękowanie, Modlitwa, Patronat Honorowy, Program, Wspomnienia ze zdjęciami, Echa.
Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów.